Wystąpienie Starosty Tomaszowskiego Jana Kowalczyka podczas noworocznego spotkania Tomaszowskiego Forum Gospodarczego

Panie Wojewodo, Panie Marszałku, księża Dziekani, Panie Burmistrzu, Panowie Wójtowie ,panie Prezesie! Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie zorganizowane przez Tomaszowskie Forum Gospodarcze.

Dla Zarządu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim w rozpoczynającej się kadencji bardzo ważnym celem jest wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwijaniu aktywności społecznej, zwłaszcza w obszarach decydujących o tempie rozwoju gospodarczego i poprawy warunków życia mieszkańców.

Jednym z obszarów będzie wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Dotyczyć to będzie zarówno już funkcjonujących podmiotów, jak i nowo tworzonych. Wsparcie to chcemy realizować w dwóch płaszczyznach: bezpośrednio poprzez struktury i jednostki organizacyjne powiatu i ich budżet oraz pośrednio, występując w roli inwestora, tworząc określony front robót przede wszystkim w oparciu o środki unijne.

Wspierać będziemy przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Podjęliśmy prace w zakresie realizacji programu aktywizacji powiatowego rynku pracy. Zmodyfikujemy system wsparcia programów zatrudniania bezrobotnych z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez liberalizację kryteriów zatrudniania w ramach staży absolwenckich dla przedsiębiorców. Modyfikacji ulegną programy kształcenia i szkoleń, uwzględniające aktualne zapotrzebowanie rynku. Będziemy dostosowywać w porozumieniu z pracodawcami kierunki kształcenia zawodowego młodzieży aby uniknąć deficytu określonych zawodów na rynku pracy.

Aktualnie Powiatowy Urząd Pracy podjął stosowne przygotowania w tym zakresie.

Do współpracy nad tymi rozwiązaniami zaproszeni będą reprezentanci Tomaszowskiego Porozumienia Na Rzecz Rozwoju i Zatrudnienia. Po uzupełnieniu składu Powiatowej Rady Zatrudnienia, w której reprezentowani są także przedsiębiorcy, podjęte zostaną konkretne rozwiązania i określony harmonogram realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy.

Drugim obszarem możliwego wsparcia będą działania inwestycyjne prowadzone przez samorząd powiatowy oraz samorządy miast i gmin. W ramach Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego powstały wspólne ,znaczące dla rozwoju powiatu programy : Plan rozwoju lokalnego na lata 2004-2006 i do 2013 roku oraz Program Zagospodarowania Odpadów. W trakcie realizacji jest Program Modernizacji i Rozbudowy Infrastruktury Drogowej Powiatu Tomaszowskiego, w którym określone zostaną obszary budowy i modernizacji najważniejszych połączeń drogowych powiatu w latach 2007-2015. Opracowywany jest program inwestycji oświatowych , w którym znajduje się projekt budowy Międzyszkolnego Centrum Sportowego na bazie Zespołów Szkół. Nr 2 i 4 w Tomaszowie Lub.

Przy założeniu skutecznego pozyskania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ,czy też z i innych programów, powiat stanie się terenem prowadzenia wielu inwestycji .Może to być interesująca oferta dla firm działających w branży budowlanej i pokrewnych.

Podejmowane będą działania sprzyjające wspomaganiu funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu ,stowarzyszeń i fundacji rozwoju lokalnego, organizacji i stowarzyszeń pracodawców, które są istotnym elementem rozwoju lokalnego.

Ich działalność jest ważna ze względu na bezpośrednie kontakty z przedsiębiorcami, prowadzenie doradztwa, szkoleń czy dostarczanie innych usług .

W ramach promocji przedsiębiorczości i instytucji rynku pracy chcemy kontynuować, przy Państwa akceptacji, organizowanie edycji Wyróżnienia Srebrny Gryf Powiatu Tomaszowskiego.

Zaproponowana forma wyróżnienia jest wyrazem uznania dla najbardziej aktywnych firm i organizacji działających na terenie powiatu. Naszym zamiarem jest większa promocja tego Wyróżnienia.

Powiększa się grupa firm i instytucji ,które swoim działaniem na rzecz zatrudnienia, inwestowaniem w rozwój firm i dobrą współprace z partnerami społecznymi stają się wizytówką Powiatu Tomaszowskiego.

Za te wszystkie działania służące rozwojowi Powiatu Tomaszowskiego składam serdeczne podziękowania.

W 2007 roku życzę Państwu dużo zdrowia, pomyślności w realizacji zamierzeń inwestycyjnych, skutecznego pozyskiwania funduszy unijnych oraz jak najlepszej, partnerskiej współpracy.

W imieniu Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych deklaruję wszechstronną pomoc i współpracę. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.