Spotkanie Tomaszowskiego Forum Gospodarczego

W dniu 19 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne członków Tomaszowskiego Forum Gospodarczego. W spotkaniu, które prowadził prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców TFG Jacek Sikora udział wzięli: poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Wojewoda Lubelski Wojciech Żukowski, członek Zarządu Województwa Lubelskiego Mariusz Grad, Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk, burmistrz Tomaszowa Lub. Ryszard Sobczuk, tomaszowscy księża dziekani Jan Krawczyk, Eugeniusz Derdziuk i Henryk Kulik, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin, radni powiatu i miasta Tomaszowa Lub., przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W trakcie spotkania prezes TFG Jacek Sikora przedstawił najważniejsze osiągnięcia Stowarzyszenia w minionym roku obejmujące różne formy wzajemnej pomocy przedsiębiorców, m.inn. dotyczących preferencyjnych zakupów. Niewątpliwym sukcesem tomaszowskich przedsiębiorców było też podjęcie uchwały przez Radę Miasta w sprawie stosowania ulg podatkowych.

Prezes Sikora przedstawił też najważniejsze plany i oczekiwania przedsiębiorców dotyczące pozyskiwania funduszy unijnych. W trakcie spotkania głos zabrał Wojewoda Wojciech Żukowski, który przedstawił zebranym politykę rządu w zakresie gospodarowania funduszami Unii Europejskiej. Wojewoda zaapelował o większą aktywność samorządów i przedsiębiorców w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Mariusz Grad, członek zarządu Województwa Lubelskiego poinformował zebranych o głównych założeniach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013. Starosta Tomaszowski Jan Kowalczykj mówił o wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd powiatowy poprzez m.inn. aktywizację powiatowego rynku pracy, skoordynowaną działalność inwestycyjną i promocyjną. W trakcie spotkania głos zabrali również Ryszard Sobczuk- burmistrz miasta, poseł Sławomir Zawiślak i ksiądz dziekan Eugeniusz Derdziuk. Referaty okolicznościowe i interesujące prezentacje na temat „Sensu i możliwości budowania lokalnej społeczności”, „Jak robić biznes w Wielkiej Brytanii” oraz „Środki unijne w latach 2007-2013” wygłosili ksiądz prof. Tadeusz Guz- dziekan WZNPiE KUL, Michael Dembiński- dyrektor d.s Strategii i Rozwoju Regionalnego Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej oraz przedstawiciele Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu i Urzędu Marszałkowskiego.