Rozmowy o obwodnicy

Z udziałem Wicestarosty Tomaszowskiego Jana Wójtowicza oraz Burmistrza Miasta Ryszarda Sobczuka i Wiceburmistrza Tadeusza Żółkiewskiego w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie 15 stycznia br. odbyło się spotkanie dotyczące budowy obwodnicy Tomaszowa Lub. i remontu drogi krajowej Nr 17. Dyrektor Oddziału GDDKiA Janusz Wójtowicz przedstawił władzom powiatu i miasta harmonogram realizacji budowy obwodnicy Tomaszowa . Dyrektor potwierdził, że do końca 2007 roku Dyrekcja Generalna chce uzyskać decyzję lokalizacyjną . W 2008 roku Dyrekcja planuje wykup gruntów przez które przebiegać będzie obwodnica. Inwestycja rozpocznie się w roku 2009 a ma się zakończyć w roku 2010. Zadanie finansowane będzie z programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”. Jednocześnie dyrektor poinformował, że w roku bieżącym GDDKiA zamierza wykonać studium przebiegu obwodnicy w Lubyczy Królewskiej. Podczas spotkania rozmawiano też na temat remontu drogi krajowej Nr 17 biegnącej przez Tomaszów Lub. i rozwiązania problemu bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu Lwowska-Rolnicza-Wyzwolenia poprzez budowę sygnalizacji świetlnej bądź ronda. Temat ten omawiany będzie podczas wizyty dyrektora Janusza Wójtowicza w Tomaszowie Lub. w miesiącu lutym 2007 roku.