Wyniki posiedzenia I Sesji III Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim

Na posiedzeniu I Sesji III Kadencji Rady Powiatu dokonano następujących wyborów:

Starosta Tomaszowski – Jan Franciszek Kowalczyk

Wicestarosta Tomaszowski – Jan Wójtowicz

Członkowie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego:

  • Teresa Elżbieta Chrastina

  • Henryk Stanisław Szadkowski

  • Tadeusz Suski

Przewodniczący Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim – Jan Mieczysław Dawidowski

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim:

  • Tadeusz Józef Stanibuła

  • Tomasz Wacław Pękalski