Stypendia dla studentów na rok akademicki 2006/2007

STYPENDIA DLA STUDENTÓW

Komisja stypendialna po rozpatrzeniu wniosków o przyznanie stypendium “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa przyznała 38 stypendiów na rok akademicki 2006/2007.

Wszyscy studenci, którzy złożyli wnioski otrzymają stosowną informację na piśmie.

STYPENDIA DLA UCZNIÓW

Komisje stypendialne po rozpatrzeniu wniosków o przyznanie stypendiów “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa przyznały 703 stypendia na rok szkolny 2006/2007.

Wszyscy , którzy złożyli wnioski otrzymają stosowne informacje w szkołach.