Ostatnia sesja Rady Powiatu II Kadencji

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. odbyła się 24 bm XXXIII a zarazem ostatnia w tej kadencji sesja Rady Powiatu. Rada podjęła uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia w Tyszowcach. Ośrodek będzie jednostką organizacyjną Powiatu Tomaszowskiego wykonującą zadania administracji rządowej z zakresu specjalistycznego wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Ośrodek będzie miał siedzibę w tyszowieckim Domu Pomocy Społecznej. Środki finansowe na funkcjonowanie Ośrodka pochodzić będą z budżetu państwa. W kolejnym punkcie obrad Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla parafii rzymskokatolickich w Jarczowie, Suścu,Rachaniach, Tyszowcach oraz dla parafii prawosławnej w Tomaszowie Lub. na remonty zabytkowych kościołów i konserwację zabytkowych obrazów. Rada Powiatu podjęła też uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu a także zaciągnięcia przez Zarząd Powiatu kredytu w wysokości do 1 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego na 2006 rok deficytu budżetu powiatu.

Na zakończenie obrad głos zabrał starosta Edward Żuk, który w krótkim wystąpieniu przedstawił zadania, które udało się zrealizować w obecnie mijającej kadencji Rady i Zarządu Powiatu. Starosta podziękował też radnym za współpracę. Pracę Rady ocenił też jej przewodniczący Stanisław Czuryło stwierdzając, że była to kadencja dobra dla mieszkańców ze względu na wiele inwestycji, które udało się przy współpracy rady zrealizować. Przewodniczący podziękował radnym za pracę i wręczył wszystkim pamiątkowe statuetki.