Absolutoryjna sesja Rady Powiatu

W dniu 28 kwietnia 2006 roku /piątek/ o godzinie 1000 w sali narad “A” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XXX Sesji II Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.

W porządku obrad przewidziano m.inn. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2005 rok.

Rada Powiatu podejmie też uchwały w sprawach:

  1. zmian w budżecie powiatu na 2006 rok
  2. określenia zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2006 rok,
  3. określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia wymiaru godzin dla pedagoga, psychologa i logopedy,
  4. określenia zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie powiatu tomaszowskiego,
  5. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pod wezwaniem św. Leonarda w Tyszowcach
  6. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pod wezwaniem św. Jana Nepomucena w Suścu
  7. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Rachaniach
  8. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa w Jarczowie