Stypendia dla studentów

Komisja stypendialna po rozpatrzeniu wniosków o przyznanie stypendium „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu przyznała 84 stypendia na rok akademicki 2005/2006.

Szczegółowych informacji o przyznaniu stypendium udziela Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, pokój 43, II p. tel. 664 38 35.