Narada o epidemii “ptasiej grypy” Posiedzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. 28 października br.odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego z udziałem burmistrzów i wójtów oraz przedstawicieli służb, inspekcji i straży. Tematem obrad było przygotowanie odpowiedzialnych służb i jednostek samorządu terytorialnego powiatu tomaszowskiego do zwalczania tzw. „ptasiej grypy”. Powiatowy Lekarz Weterynarii pani Janina Wojtas zapoznała zebranych z największymi zagrożeniami w przypadku epidemii „ptasiej grypy”. O zadaniach Senepidu mówił też Powiatowy Inspektor Sanitarny Zbigniew Malicki. Szef Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego wicestarosta Karol Łypka podsumowując naradę stwierdził, że wszystkie służby są dobrze przygotowane do  wykonywania zadań w przypadku stwierdzenia choroby zakaźnej u zwierząt, a w szczególności u ptaków. W najbliższym czasie wszystkie jednostki samorządowe opracują plany działania podczas zapobiegania i likwidacji skutków epizootii na administrowanym terenie.