Nabór stypendystów w Ramach Działania 2.2 Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Poprzez Programy Stypendialne w ramach projektów; Wspieranie Rozwoju Edukacyjnego Młodzieży Wiejskiej w Powiecie Tomaszowskim wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą powiatu tomaszowskiego.

W dniach od 01.09.2005 do 30.09.2005 będzie przeprowadzany nabór stypendystów w Ramach Działania 2.2 Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Poprzez Programy Stypendialne w ramach projektów; Wspieranie Rozwoju Edukacyjnego Młodzieży Wiejskiej w Powiecie Tomaszowskim wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą powiatu tomaszowskiego.

Bliższe informacje udzielane są w szkołach ponadgimnazjalnych:

  1. Zespół Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim
  2. Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim
  3. Zespół Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim
  4. Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim
  5. Zespół Szkół Nr 5 im. Stefana Czarneckiego w Tyszowcach
  6. Zespół Szkół Nr 6 im. Czesława Kanafojskiego w Lubyczy Królewskiej
  7. Zespół Doskonalenia Zawodowego w Tomaszowie Lubelskim

Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską.