XXV Sesja Rady Powiatu

W dniu 31 sierpnia 2005 roku o godz.10.00 rozpoczną się obrady XXV sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Lub.

Porządek obrad przewiduje m.in:

  • informacja na temat przygotowań do skupu buraka cukrowego
  • informacja na temat przygotowań szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2005/2006
  • podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich pracę dydaktyczno-wychowawczą, opiekuńczo-wychowawczą oraz realizacje innych zadań statutowych szkoły
  • podjecie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez SP ZOZ
  • podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Lublinie na dofinansowanie zadania pn. Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacja lasu dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie powiatu tomaszowskiego.