Sesja Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym odbyła się sesja Rady Powiatu Tomaszowskiego. Głównym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o projekcie restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Projekt restrukturyzacji SP ZOZ zastał opracowany na lata 2005 – 2010 i po zatwierdzeniu przez Wojewodę Lubelskiego będzie podstawą do otrzymania przez Zespól kredytu na pokrycie zobowiązań wynikających z tzw. „ustawy 203” wobec pracowników szpitala za lata 2001-2002. Główne założenia restrukturyzacji to zmniejszenie ilości łóżek z 458 do 400, utworzenie ogólnodostępnej apteki na terenie szpitala, likwidacja oddziału paliatywnego i przejęcie jego funkcji przez inne oddziały, zmniejszenie stanowisk w administracji o 8 etatów. Projekt zakłada również, że dyrekcja SP ZOZ podejmie działania w zakresie wydzierżawienia kuchni i pralni spółkom, które świadczyłyby te usługi na rzecz SP ZOZ. Podobnie ma być ze sprzątaniem, które przejęłaby wyspecjalizowana firma. W efekcie restrukturyzacji szpital uzyskałby stabilność finansową, spłacił kredyty i inne zobowiązania. Pod dyskusji radni podjęli uchwałę pozytywnie opiniującą projekt restrukturyzacji.