XIII Sesja Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. odbyła się w dniu 29 czerwca br. XXIII sesja Rady Powiatu. Radni wysłuchali informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego i sanitarno-epidemiologicznego na terenie powiatu tomaszowskiego za 2004 rok. Rada przyjęła stanowisko w sprawie sytuacji na powiatowym rynku pracy w którym wnosi o centralne uregulowanie problemu zatrudnienia w powiatowych urzędach pracy i przyznania na ten cel niezbędnych środków finansowych. W dalszej części obrad Rada podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ, zatwierdzenia statutu SP ZOZ, programów profilaktyczno-leczniczych przewidzianych do kontynuacji i wdrożenia na terenie powiatu tomaszowskiego. Rada uchwaliła też program zapobiegania przestępczości oraz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2005-2007.