Informacja z posiedzenia Zarządu

W dniu12 lipca 2005 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim Zarząd Powiatu rozwiązał z dniem 20 lipca 2005 roku z panem Mirosławem Bilskim dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach umowę o pracę w drodze porozumienia stron.
Zarząd Powiatu powierzył pani Stanisławie Wojciechowskiej pełnienie obowiązków dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach z dniem 20 lipca 2005r. do czasu zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznje w Tyszowcach.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie w Zespole Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej od września 2005r. dodatkowych zajęć dla Klasy I LO i Klasy I Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego z zakresu zagadnień dotyczących funkcjonowania Straży Granicznej i Służby Celnej.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt „Do sukcesu od kuchni” Program wprowadzi Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lub. – celem projektu jest aktywizacja zawodowa 25 osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia. Osoby bezrobotne które zostaną zakwalifikowane odbędą praktyki zawodowe w lokalach gastronomicznych na terenie powiatu a także będą uczestniczyć w kursie języka obcego. Szczegóły projektu można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy- dyrektor Zofia Swatowska.

Zarząd Powiatu przeznaczył kwotę 30 tys. zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zakupu zestawu do zbierania odpadów dla Urzędu Gminy w Łaszczowie.

Zarząd Powiatu przeznaczył kwotę 20 tys. zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków dla Urzędu Gminy w Bełżcu