Wizyta samorządowców w Niemczech W dniach 16-20 maja 2005 r. na zaproszenie Starosty Powiatu Freudenstadt pana Petera Dombrowskyego w Niemczech przebywała delegacja przedstawicieli samorządów miast i gmin powiatu tomaszowskiego.

W dniach 16-20 maja 2005 r. na zaproszenie Starosty Powiatu Freudenstadt pana Petera Dombrowskyego w Niemczech przebywała delegacja przedstawicieli samorządów miast i gmin powiatu tomaszowskiego. Wizyta realizowana była w ramach umowy o partnerksiej współpracy pomiędzy powiatem Tomaszowskim a Powiatem Freudenstadt z dnia 19.07.2002r. Delegacji przewodniczył Edward Żuk Starosta Tomaszowski. W skład delegacji wchodzili ponadto Stanisław Czuryło-przewodniczący Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim, Stanisław Gwozda-wiceburmistrz Tomaszowa Lubelskiego, Ryszard Pizun- wójt Gminy Bełżec,Bogdan Michno-wójt Gminy Jarczów, Romuald Palonka- wójt Gminy Krynice, Piotr Krzych- sekretarz Gminy Lubycza Król., Stanisław Jędrusina- wójt Gminy Łaszczów, Kazimierz Organista- wójt Gminy Rachanie, Wiesław Kostrubiec- wójt Gminy Susiec, Piotr Pasieczny- wójt Gminy Tarnawatka, Stanisław Kielech- Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lub., Jan Sławiński- kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej UG Telatyn, Stanisław Skiba- Komendant Gminny ZG ZOSP w Ulhówku oraz Anna Piękna i Józef Marynicz- przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lub.

Program wizyty obejmował prezentacje rozwiązań prawnych i organizacyjnych systemu gospodarki odpadami od procesu segregacji, gromadzenie, spalania i rekultywacji składowisk. Uczestnikom zaprezentowano funkcjonujące składowisko odpadów zarządzane przez Powiat Freudenstadt, spalarnię odpadów w Boolingen oraz rekultywowane składowisko odpadów w Ilingen.

Istotnym punktem programu wizyty była też prezentacja rozwiązań dotyczących stosowania alternatywnych źródeł energii w tym w funkcjonowaniu obiektów sportowych i oświatowych zarządzanych w porozumieniu miasta i powiatu Freudenstadt. Program przewidywał również zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem systemu ochrony przeciwpożarowej. Przedstawicielom samorządu zaprezentowano obiekty strażackie funkcjonujące w gminie Saltz jako wspólne przedsięwzięcie sąsiadujących powiatów Freudenstadt i Rewald. W ramach wizyty omówiono również projekty przyszłej współpracy samorządów powiatu Tomaszowskiego i Freudenstadt. Uczestnicy delegacji mieli okazję zapoznać się także z różnymi formami promocji miast i gmin Powiatu Freudenstadt położonego w Północnym Schwartzwaldzie landu Badenia Wurtenbergia. Koszt pobytu delegacji powiatu tomaszowskiego pokrywał Powiat Freudensadt. Uczestnicy ponosili koszty dojazdu i noclegu po stronie polskiej.