Ogłoszenie o naborze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim

Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 80, 22 – 600 Tomaszów Lubelski Ogłasza w roku akademickim 2005/2006 nabór na:

 1. Dzienne magisterskie studia magisterskie w zakresie PRAWA – rozmowa kwalifikacyjna z historii Polski 30 czerwca b.r.
 2. Zaoczne pięcioletnie studia magisterskie w zakresie PRAWA – konkurs świadectw
 3. Dzienne trzyletnie studia zawodowe w zakresie Ekonomii – konkurs świadectw
 4. Zaoczne trzyletnie studia zawodowe w zakresie Ekonomii – konkurs świadectw

oraz

 1. Studia podyplomowe ” Integracja oraz zarządzanie projektami Unii Europejskiej
 2. Studia podyplomowe “Zarządzanie bezpieczeństwem”
 3. Bliższych informacji udziela Dziekanat Wydziału Zamiejscowego pod w/w adresem

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny
ul. Lwowska 120, 22 – 600 Tomaszów Lubelski
tel./fax. 0 – 84 664-43-50
Ogłasza w roku akademickim 2005/2006 nabór na:

 1. Studia zawodowe (trzyletnie, dzienne i zaoczne) w zakresie Filologii angielskiej
 2. Studia zawodowe (trzyletnie, dzienne i zaoczne) w zakresie Filologii germańskiej
 3. Studia zawodowe (trzyletnie, dzienne i zaoczne) w zakresie Filologii słowiańskiej

Bliższych informacji udziela Sekretariat Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego
pod w/w adresem.

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 120, tel. (0 84) 664 43 50

W roku akademickim 2005 /2006 ogłasza nabór na:

 1. Studia zawodowe ( trzyletnie, dzienne i zaoczne ) w zakresie Filologii angielskiej: nowa matura – konkurs świadectw dojrzałości – dla kandydatów, którzy zaliczyli egzamin dojrzałości z języka angielskiego i języka polskiego na poziomie rozszerzonym – punktowane wyniki z tych przedmiotów, rozmowa kwalifikacyjna z jęz. angielskiego , literatury polskiej z gramatyką jęz. polskiego i elementami historii literatury powszechnej – dla pozostałych kandydatów. stara matura – egzamin pisemny i ustny z jęz. angielskiego. stara matura – studia dzienne – egzamin pisemny z jęz. niemieckiego i ustny (jęz. niemiecki, gramatyka jęz. polskiego.) stara matura – studia zaoczne – egzamin ustny z jęz. niemieckiego (rozmowa)
 2. Studia zawodowe (trzyletnie, dzienne i zaoczne) w zakresie Filologii słowiańskiej – rosyjskiej:nowa matura- kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym zaliczyli język rosyjski na poziomie rozszerzonym przyjmowani są w pierwszej kolejności (pozostają poza konkursem świadectw). konkurs świadectw dojrzałości – dla pozostałych kandydatów – punktowany wynik z jęz. rosyjskiego, jęz. polskiego, jęz. obcego nowożytnego. w przypadku braku oceny z jęz. rosyjskiego na świadectwie – egzamin pisemny i ustny z jęz. rosyjskiego ( 4 i 5 lipca)

Dokumenty wymagane do rejestracji kandydata:
internetowy kwestionariusz dla kandydatów na studia – (po wypełnieniu kwestionariusza należy go wydrukować, podpisać) urzędowo potwierdzona kserokopia świadectwa dojrzałości dowód opłaty rekrutacyjnej lub jego kserokopia

Dokumenty na studia dzienne i zaoczne należy składać w terminie:
– nowa matura – od 30 czerwca do 7 lipca 2005 r.
Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się 13 lipca b.r.
– stara matura – od 1 czerwca do 17 czerwca 2005 r.
Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się:
4 i 5 lipca b.r. – Filologia angielska studia dzienne i zaoczne
– Filologia germańska studia dzienne
5 lipca b.r. – Filologia germańska studia zaoczne

Bliższych informacji udziela Sekretariat Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego KUL pod w/w adresem.
DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE ZAMIEJSCOWEGO OŚRODKA DYDAKTYCZNEGO – TOMASZÓW LUB., UL. LWOWSKA 120
LUB W DZIEKANACIE PRAWA
WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWYEGO NAUK PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH KUL
TOMASZÓW LUB. ul. LWOWSKA 80