Informacja dot.udziału Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim w Programie Leonardo da Vinci współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lub. jako instytucja partnerska bierze udział w projekcie pn. „Polska koncepcja zatrudniania niepełnosprawnych intelektualnie w oparciu o doświadczenia francuskie” realizowanym w ramach Programu Leonardo da Vinci – Wymiany i Staże.

Promotorem projektu realizowanego w okresie od 1.09.2004r. do 31.12.2005r.jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo – Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie.

Celem projektu jest poznanie innowacyjnych metod rehabilitacji zawodowej, sposobów przygotowywania i wspierania dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie w pracy, podwyższenie ich aktywności oraz możliwości zatrudnienia na rynku pracy.

W ramach projektu miał miejsce dwutygodniowy okres pobytu we Francji w dniach 7 – 19.03.2005r. Organizacją przyjmującą było Departamentalne Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Upośledzonych Umysłowo w Correz – ADAPEI Correze.

Zwiedzanie i obserwowanie działań w placówkach francuskiego partnera oraz wymiana doświadczeń z kadrą francuskich specjalistów pozwoliły na poznanie zasad funkcjonowania systemu szkolenia zawodowego, wspierania i zatrudniania osób niepełnosprawnych intelektualnie we Francji.

Wiadomości i zdobyte doświadczenia zostaną wykorzystane do opracowania materiału edukacyjno – wdrożeniowego pt. „Polska koncepcja zatrudniania niepełnosprawnych intelektualnie w oparciu o doświadczenia francuskie” dotyczącego przygotowywania osób niepełnosprawnych intelektualnie do pracy. Materiały te zostaną rozpowszechnione w środowiskach zajmujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną, wśród instruktorów, organizatorów szkoleń dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, doradców zawodowych i pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.