Programy Stypendialne w ramach projektów: Wspieranie Rozwoju Edukacyjnego Młodzieży Wiejskiej w Powiecie Tomaszowskim i Program Stypendialny dla Województwa Lubelskiego

Liczba uczniów i studentów którzy w roku szkolnym / akademickim otrzymali stypendia w Ramach Działania 2.2 Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Poprzez Programy Stypendialne w ramach projektów; Wspieranie Rozwoju Edukacyjnego Młodzieży Wiejskiej w Powiecie Tomaszowskim i Program Stypendialny dla Województwa Lubelskiego

  • Liczba uczniów – 1034
  • Liczba studentów – 84

Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską.