XXI Sesja II Kadencji Rady Powiatu rozpocznie obrady 31 marca 2005 r. o godz. 10.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim

W dniu 31 marca 2005r. odbędzie się XXI sesja II kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lub. Głównym punktem obrad będzie rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2004r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2004 rok.

Rada Powiatu wysłucha też informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie powiatu za 2004 r., a także sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2004 r.
W dalszej części obrad Rada Powiatu podejmie m.in. uchwały w sprawach określenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2005 r. oraz likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Tomaszowie Lubelskim.