Otwarto Centrum Powiadamiania Ratunkowego

W tomaszowskiej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w dniu 18 lutego dokonano uroczystego otwarcia Centrum powiadamiania Ratunkowego.

W tomaszowskiej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w dniu 18 lutego dokonano uroczystego otwarcia Centrum powiadamiania Ratunkowego. Prace nad uruchomieniem Centrum rozpoczęto już w 2000 roku. W wyniku podpisanych porozumień pomiędzy Starosta Tomaszowskim, Komendantem Powiatowym PSP oraz dyrektorem SP ZOZ możliwe stało się utworzenie wspólnego stanowiska dyspozytorskiego dla służb Pogotowia Ratunkowego i Państwowej Straży Pożarnej. Koszt utworzenia Centrum pokryty został ze środków Ministerstwa Zdrowia (90 tys.), Starostwa Powiatowego (65 tys.) Wojewody Lubelskiego (40tys.) oraz budżetu PSP i SP ZOZ w Tomaszowie Lub. W uroczystym uruchomieniu Centrum uczestniczyła pani Renata Domżał Drzewicka – Wicewojewoda Lubelski oraz Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie mł. Bryg.Tomasz Adamczyk. Starosta Tomaszowski Edward Żuk podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do do powstania nowoczesnego centrum dzięki któremu znacznie skrócił się czas dotarcia ratowników medycznych oraz strażaków do nagłych zdarzeń i wypadków. W dalszej części uroczystości dokonano również przekazania i poświęcenia nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego, który otrzymała Komenda Powiatowa PSP w Tomaszowie Lub.