Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, realizacji zadania publicznego – prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tomaszowskiego w 2022 roku

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim informuje, że ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie punktów nieodpłatnej

Czytaj więcej