Projekt: „Poprawa skuteczności transgranicznego systemu reagowania na zagrożenia środowiska: Tomaszów Lubelski – Żółkiew – Sokal”

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina
na lata 2007- 2013

W dniu 23 maja 2011 r. nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn
„Poprawa skuteczności transgranicznego systemu reagowania na zagrożenia środowiska: Tomaszów Lubelski – Żółkiew – Sokal”.

Lider projektu

Powiat Tomaszowski

Partnerzy:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim

Żółkiewska Rejonowa Rada (Ukraina)

Sokalska Rejonowa Rada (Ukraina)

W projekcie zaplanowano następujące zadania:

  1. Modernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim oraz powiatowego systemu alarmowania i powiadamiania
    o zagrożeniach.

  2. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do likwidacji zagrożeń środowiska dla straży pożarnej w Żółkwi

  3. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do likwidacji zagrożeń środowiska dla straży pożarnej w Sokalu

  4. Międzynarodowa konferencja administracji i służb ratowniczych – Tomaszów Lubelski

  5. Międzynarodowa konferencja administracji i służb ratowniczych – Żółkiew (Ukraina)

  6. Obsługa (zarządzanie projektem)

  7. Promocja i informacja projektu

  8. Audyt

Wartość projektu: 1 344 737 Euro, w tym 134 476 Euro jest wkładem własnym, natomiast 1 210 261 Euro to środki w ramach Europejskiego Instytutu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP)

Komenda Powiatowa PSP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.