Partnerskie współdziałanie na rzecz promocji Roztocza Tomaszowskiego jako atrakcji turystycznej Unii Europejskiej

Powiat Tomaszowski z siedzibą władz w Tomaszowie Lubelskim , ul Lwowska 68

i n f o r m u j e

że , w ramach umowy Nr 03/09-UDA-RPLU.07.03.00-06-022/09-00-0084 z dnia 18 lutego 2010 roku zawartej z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 , Osi Priorytetowej VII, Kultura ,turystyka i współpraca międzyregionalna , Działania 7.3 Współpraca międzyregionalna rozpoczął realizację Projektu ” Partnerskie współdziałanie na rzecz promocji Roztocza Tomaszowskiego jako atrakcji turystycznej Unii Europejskiej „.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Freudenstadt (Niemcy – Kraj Związkowy Badenia Wirtembergia) oraz gminami Bełżec, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i Tyszowce .

Bezpośrednim efektem partnerskiej współpracy będzie opracowanie i wdrożenie skutecznego programu działań w zakresie rozwoju turystyki powiatu tomaszowskiego, przeszkolenie pracowników samorządowych i przedstawicieli branży turystycznej w zakresie profesjonalnej promocji, utworzenie w pięciu gminach powiatu, charakteryzujących się największą atrakcyjnością sprawnego systemu informacji i promocji turystycznej, opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych. Realizacja partnerskiego projektu zakłada wykorzystanie najlepszych doświadczeń we współpracy z partnerem niemieckim, funkcjonującym na obszarze Schwarzwaldu, do promowania Roztocza jako atrakcji przyrodniczej i turystycznej Unii Europejskiej .

Projekt realizowany jest od 1 września 2009 r. do 30 maja 2011 roku .Całkowita wartość Projektu wynosi 771 996,48 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 540 397,53 zł , tj. 70 % całkowitych kosztów kwalifikowanych Projektu.

Strona internetowa Projektu

Strona Partnera Projektu  Powiatu Freudenstadt