• Newsletter

 • logo-ewus

 • wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

Obrady Zarządu Powiatu

W Starostwie Powiatowym pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka w dniu 22 grudnia br. obradował Zarząd Powiatu. Zarząd podjął uchwały w sprawach:
-wyrażenia zgody na dokonanie rozbiórki budynków na terenie należącym do Zespołu Szkół Nr 1
-udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”
-udzielenia pełnomocnictw do realizacji projektu „Fachowiec na europejskim rynku prace-staże w Niemczech dla osób bezrobotnych”
-zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych
-ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem o odwołanie Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim. Po wysłuchaniu opinii odpowiedzialnego za sprawy oświatowe w powiecie Sekretarz Stanisława Cisło członkowie Zarządu jednomyślnie uznali wniosek za bezzasadny. Na zakończenie posiedzenia Zarząd przygotował projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad podczas sesji Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2010 roku.

Życzenia świąteczne

 

Harcerze u Starosty

Harcerki i harcerze z drużyny harcerskiej działającej przy Szkole Podstawowej w Majdanie Sopockim przynieśli do siedziby władz powiatu Betlejemskie Światło Pokoju. Razem z młodzieżą przybył też Komendant hufca ZHP w Tomaszowie Lubelskim hm Andrzej Dziuba. Młodzież przyjęli Starosta Jan Kowalczyk, Wicestarosta Jan Fila i Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło. Młodzież złożyła władzom powiatu świąteczne życzenia, podzielono się opłatkiem i śpiewano kolędy. Tego samego dnia nasi harcerze na przejściu granicznym w Hrebennem  przekazali ogień skautom z Ukrainy.

Halowe Igrzyska Szkół Ponadgimnazjalnych

W hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, 20 grudnia br.  odbyły się doroczne Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS szkół ponadgimnazjalnych. W zawodach wzięło udział sześć drużyn reprezentujących szkoły powiatu tomaszowskiego.Rozegrano 13 konkurencji sportowo-rekreacyjnych. W przeciąganiu liny drużyn mieszanych/2 zawodniczki i 3 zawodników/ zwyciężyła ekipa gospodarzy-Zespołu Szkół Nr 1, która w finałowje potyczce pokonała drużynę Zespołu Szkól Nr 4. Tor przeszkód najszybciej pokonała drużyna Zespołu Szkól Nr 4 a w żonglerce piłką nożną najlepszy był zawodnik Zespołu Szkół Nr 3. W finałowym meczu piłki nożnej drużyn 5-osobowych gospodarze Zespół Szkół Nr 1 pokonali w stosunku 2:1 drużynę Zespołu Szkół Nr 6.

Klasyfikacja końcowa Igrzysk przedstawia się następująco:

I   miejsce- Zespól Szkół Nr 1 – 195 pkt

II  miejsce- Zespół Szkół Nr 4- 193 pkt

III miejsce- Zespół Szkól Nr 3- 168 pkt

IV miejsce- Zespół Szkół Nr 5-  98 pkt

V miejsce-  Zespół Szkół Nr 2 -  94 pkt

VI miejsce – Zespół Szkół Nr 6- 90 pkt

Wszystkie drużyny otrzymały puchary i dyplomy, które wręczyli Wicestarosta Tomaszowski Jan Fila oraz Przewodniczący Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS Jan Kijko.

II sesja Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim 14 grudnia 2010 r. odbyła się II sesja IV kadencji Rady Powiatu. Rada wybrała wiceprzewodniczącego, którym został radny Tomasz Zieliński. Dokonano też wyboru Komisji Rewizyjnej- przewodniczącym tej komisji został Wiesław Kostrubiec, a pozostałe komisje ukonstytuowały się i wybrały ze swego składu przewodniczących i wiceprzewodniczących.

Komisja Budżetu i Finansów: przewodniczący Tadeusz Suski

 • wiceprzewodniczący Alicja Kopczan

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 • przewodniczący-Teresa Semczyszyn
 • wiceprzewodniczący- Robert Bondyra

Komisja Promocji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej:

 • przewodniczący- Mirosława Malicka
 • wiceprzewodniczący-Alicja Kopczan

Komisja Oświaty,Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki:

 • przewodniczący-Stanisław Koper
 • wiceprzewodniczący-Wojciech Kawalec

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Infrastruktury Technicznej Powiatu:

 • przewodniczący-Tadeusz Stanibuła
 • wiceprzewodniczący-Magdalena Szczepańska

Podczas obrad Rada Powiatu uchwaliła wynagrodzenie dla Starosty Tomaszowskiego oraz przyznała pomoc finansową dla gmin Bełżec i Telatyn na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej i zakup strojów dla zespołu „Wilga”.

II Sesja Rady Powiatu

II Sesja IV Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się w dniu 14 grudnia 2010 roku /wtorek / o godz. 1000 w  sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68.W porządku obrad przewidziano m.in.:

 1. Złożenie ślubowania przez radnego nieobecnego na poprzedniej Sesji.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu,
  - powołania Komisji Rewizyjnej,
  - ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu,
  - uchwalenia regulaminu sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami    wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa  miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  -  uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Tomaszowskiego  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011,
  -  ustalenia wynagrodzenia dla Starosty,
  - zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim,
  -  udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżec,
  -  udzielenia pomocy finansowej Gminie Telatyn,

Prezent dla dzieci z Żulic

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żulicach otrzymały kamizelki i obrączki odblaskowe. Prezenty zakupiła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a przekazał je Kierownik Biura Terenowego ARiMR w Tomaszowie Lub. Jan Dawidowski. Towarzyszyli mu Starosta Jan Kowalczyk oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji z Naczelnikiem Wydziału Prewencji KPP podkomisarzem Wojciechem Bobko. Jak powiedział Jan Dawidowski Agencja w ramach prowadzonej akcji prewencyjnej dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na drogach na terenach wiejskich, chce aby dzieci w drodze do szkoły były bezpieczne i widoczne dla innych użytkowników dróg. Stad zakup kamizelek i obrączek odblaskowych. Policjanci w czasie spotkania apelowali do rodziców aby ich dzieci zakładały odblaski, co z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk w swoim wystąpieniu podziękował władzom Agencji za prowadzoną akcje prewencyjną i zapewnił, że władze powiatu będą robić wszystko co możliwe aby drogi powiatowe zyskiwały coraz lepszy standard, by przybywało chodników i nowych elementów oznakowania.

Obrady Zarządu Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub.  7 grudnia br. pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka obradował Zarząd Powiatu. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok, a także w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych kilku odcinków dróg w gminie Tyszowce. Zarząd przygotował też projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad  najbliższej sesji Rady Powiatu. Uchwały dotyczą: zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego, uchwalenia programu współpracy powiatu tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego, ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Tomaszowskiego oraz udzielenia pomocy finansowej gminom Bełżec i Telatyn.

Wybory w Powiecie

 

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim 30 listopada odbyła się I Sesja IV Kadencji Rady Powiatu. Radni wybrali przewodniczącego Rady, którym został Jan Dawidowski . Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu wybrany został Jerzy Wereszczak. Starostą Tomaszowskim pozostał Jan Kowalczyk a wicestarostą Jan Fila. Członkami Zarządu Powiatu zostali wybrani: Teresa Chrastina, Robert Kuźniarz i Henryk Szadkowski.

Więcej zdjęć pod adresem: http://www.fotofilmpro.pl/wyborystarosty/index.html

Dostępny jest również film z sesji: http://www.fotofilmpro.pl/video/powiat/index.html

Zdjęcia: Teresa Rębisz, film Krzysztof Rębisz.

Dzień Pracownika Socjalnego

W dniu 25 listopada 2010 roku odbyło się uroczyste spotkanie środowiska pomocy i integracji społecznej z terenu powiatu tomaszowskiego z okazji przypadającego na 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego, które zorganizowane zostało przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim. Honorowy patronat nad tym spotkaniem objął Jan Kowalczyk, Starosta Tomaszowski. Samorząd powiatowy reprezentowali ponadto Jan Fila – Wicestarosta, Jan Dawidowski – Przewodniczący Rady Powiatu, Stanisław Cisło – Sekretarz, Grzegorz Gałan – Skarbnik. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządu gminnego: Andrzej Adamek- Wójt Gminy Bełżec, Zdzisław Wojnar -Wójt Gminy Jarczów, Jerzy Głąb- Wójt Gminy Lubycza Królewska, Franciszek Kawa- Wójt Gminy Susiec, Antoni Wawryca- Wójt Gminy Tomaszów Lubelski, Łukasz Kłębek- Wójt Gminy Ulhówek, Mariusz Zając – Burmistrz Tyszowiec.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, powiatowych jednostek pomocy społecznej oraz innych instytucji zajmujących się niesieniem pomocy drugiemu człowiekowi.

Podczas spotkania wręczone zostały listy gratulacyjne dla długoletnich pracowników pomocy społecznej, posiadających ponad dwudziestoletni staż pracy w pomocy społecznej. Wśród wyróżnionych byli:

 1. Anna Buczak – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie
 2. Katarzyna Bożyk – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubyczy Królewskiej
 3. Maria Rudko – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubyczy Królewskiej
 4. Jolanta Czarnecka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rachaniach
 5. Bogusława Leja – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rachaniach
 6. Marta Myśliwiec – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suścu
 7. Anna Dej – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce
 8. Józefa Jasińska – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce
 9. Celina Koperwas – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
 10. Teresa Smoła – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
 11. Stanisława Kuśmierz – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
 12. Zofia Zatorska – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
 13. Elżbieta Towbin – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
 14. Maria Wolska – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
 15. Alina Jurkiewicz – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach
 16. Grażyna Kuc – pracownik Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach
 17. Zbigniew Wierzchowski – pracownik Domu pomocy Społecznej w Tyszowcach
 18. Barbara Malec – Kierownik Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Wsparcia Dziennego „Krokus” w Tomaszowie Lubelskim.

Ponadto Starosta Tomaszowski wręczył listy gratulacyjne osobom i instytucjom, które w dniu 19 listopada 2010 roku na wojewódzkich obchodach Dnia Pracownika Socjalnego otrzymały wyróżnienia od Wojewody Lubelskiego i Marszalka Województwa Lubelskiego. Wśród wyróżnionych byli:

 1. Barbara Kamińska- Skowronek – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach
 2. Anna Sikorska- Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach
 3. Kierownik i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaszowie
 4. Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim.

Pierwsza Sesja Rady Powiatu IV Kadencji

We wtorek 30 listopada 2010r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się pierwsza Sesja Rady Powiatu IV Kadencji. Radni złożą ślubowanie oraz wybiorą przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Wybrany zostanie również Starosta, wicestarosta i trzech członków Zarządu Powiatu.

Akcja badań profilaktycznych u kobiet w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzoną narodową akcją badań profilaktycznych u kobiet w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy, uprzejmie informujemy, i Powiat Tomaszów Lubelski został wytypowany do bezpłatnych badań cytologicznych i mammograficznych w dniach od 29 listopada do 3 grudnia 2010 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. od 9:00 do 17:00:

 • cytologia u kobiet
 • mammografia u kobiet

Miejscem postoju cytomammobusu będzie plac z tyłu NZOZ Poradni Rodzinnej w Tomaszowie Lub. przy ul. Petera 3.Kobiety w innym wieku gorąco zapraszamy na bezpłatne lekarskie badanie onkologiczne w dniu 1 grudnia (środa) w godz. 900-1700 w budynku NZOZ Poradnia Rodzinna ul. Petera 3 w Tomaszowie Lubelskim. Badanie prowadzone będzie przez lekarza onkologa z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Podstawowym celem tych działań jest obni enie umieralności kobiet z powodu chorób nowotworowych w Państwa rejonie. Liczymy na masowy udział kobiet w tej akcji. więcej »

Strona 31 z 64« pierwsza...1020...2930313233...405060...ostatnia »