• wirtualnyspacer
  • prezentacja-wkraj
  • prezentacja-lgd

Posiedzenie Zarządu Powiatu

Posiedzenie Zarządu Powiatu odbyło się w dniu 18 marca 2013 roku w sali narad „A” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.. Zarząd przyjął zakres zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2013 roku oraz dokonał wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku na terenie powiatu tomaszowskiego.

W dalszej części obrad Zarząd podjął uchwały w sprawach:

1/ sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok,

2/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013.

3/ powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim,

4/ zmieniającą uchwałę sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach.

5/ udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pt. „Stawiając na rozwój stawiamy na jakość” składanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim,

6/ udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pt. „Stawiając na rozwój stawiamy na jakość” składanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim,

7/ wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. „ Aktywny absolwent – innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy” oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu,

8/ wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. „ Aktywny absolwent – innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy” oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu,

Zarząd przygotował też projekty uchwał które będą przedmiotem obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 26 marca 2013r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.

Finał Ligi 35+

W hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim w niedzielę 17 marca 2013r. podsumowano rozgrywki amatorskiej ligi piłki siatkowej „35+”. W rozgrywkach uczestniczyło 6 drużyn z powiatu tomaszowskiego i hrubieszowskiego, mecze każdy z każdym(mecz i rewanż) trwały już od października 2012 roku. Na zakończenie ligi rozegrano play-offy, po których wyłoniono zwycięzców ligi. W sezonie 2012/2013 kolejność drużyn była następująca:

I miejsce- Telatyn

II miejsce- Dołhobyczów

III miejsce- Bełżec

IV miejsce- Tyszowce

V miejsce- Susiec

VI miejsce- Mircze

 Wybrano też najlepszych siatkarzy zawodów:

–        najlepszy zawodnik- Krzysztof Michalczuk-Telatyn

–        najlepszy przyjmujący- Robert Wójcik- Dołhobyczów

–        najlepszy zagrywający- Jan Żdżalik- Bełżec

–        najstarszy siatkarz- Tadeusz Głaz – Susiec

Najlepsze zespoły otrzymały puchary, medale i dyplomy, które wręczał Starosta Jan Kowalczyk. W turnieju, który rozegrany został na zakończenie ligi zwyciężyła drużyna z Bełżca, przed zespołami z Tyszowiec i Telatyna.

DSC_6583 DSC_6705 DSC_6712 DSC_6755 DSC_6807

 

Finał konkursu Wiedzy o Polskim Ruchu Ludowym

W dniu 14 marca 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego odbył się finał konkursu Wiedzy o Polskim Ruchu Ludowym. Szkolne komisje konkursowe do finału zakwalifikowały  21 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Pytania konkursowe zostały opracowane przez  pracowników Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie.Komisja w składzie: Janusz Frykowski – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i  Kultury Fizycznej, Małgorzata Bębnik – nauczyciel historii w Zespole Szkół Nr 3,  Dariusz Skroban – nauczyciel historii w Zespole Szkół Nr 1, Leopold Ćwieka –  nauczyciel historii w Zespole Szkół Nr 2 oraz Robert Czyż nauczyciel historii w Zespole Szkół Nr 4, wyłoniła troje finalistów: Anna Gryniuk, Agata Kuczmaszewska  uczennice Zespołu Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim, Diana Wawrzusiszyn uczennica Zespołu Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim. Trzydniowy pobyt w Brukseli dla finalistek ufundował Arkadiusz Bratkowski Poseł do Parlamentu Europejskiego. Wszyscy uczestnicy konkursu finałowego otrzymali nagrody rzeczowe i upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Wójta Gminy Bełżec, Wójta Gminy Krynice oraz Burmistrzów Łaszczowa i Tyszowiec.

Fot.Jan Nowak

SONY DSC

SONY DSCSONY DSC

Halowe Mistrzostwa Powiatu LZS

W hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lub. obyły się Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego LZS w halowej piłce nożnej dziewcząt i chłopcowszkół gimnazjalnych o puchar Starosty Tomaszowskiego. Mistrzostwa poprzedzone były eliminacjami, w których uczestniczyło 11 drużyn dziewcząt i 14 zespołów chlopców. W zmaganiach finałowych wystąpiły drużyny dziewcząt z gimnazjów z Łaszczowa, Rachań, Suśca oraz drużyna MULUKS”Orlik” reprezetująca gminę Tomaszow Lub. W finale chłopców zagrały zespoły Gimnazjum z Lubyczy Królewskiej, Tyszowiec oraz zespół TKS „Tomasovia”.

W meczach dziewcząt rozgrywanych każdy z każdym padły następujące rezultaty:

Gimnazjum Łaszczów- Gimnazjum Rachanie 1:0, Gimnazjum Susiec- Orlik Tomaszów 0:0, Orlik Tomaszów- Gimnazjum Łaszczów 1:2, Gimnazjum Rachanie- Gimnazjum Susiec 1:0, Gimnazjum Susiec- Gimnazjum Łaszczów 0:1, Orlik Tomaszów- Gimnazjum Rachanie 0:0. Po rozegraniu wszystkich spotkań kolejność drużyn była następująca:

I m- Gimnazjum Łaszczów

II m- Gimnazjum Rachanie

III m- Orlik Tomaszów Lub.

IV m- Gimnazjum Susiec

W rozgrywkach chłopców uzyskano następujące wyniki: Gimnazjum Lubycza- Gimnazjum Tyszowce 3:0, TKS Tomasovia- Gimnazjum Tyszowce 5:1, TKS Tomasovia – Gimnazjum Lubycza 3:0. Kolejność drużyn chłopców :

I m- TKS Tomasovia

II m – Gimnazjum Lubycza Królewska

III m- Gimnazjum Tyszowce

Zwycięzcy reprezentować będą Powiat Tomaszowski w rozgrywkach wojewódzkich. Wszystkie uczestniczące drużyny otrzymały puchary i dyplomy oraz za miejsca I-III medale. Nagrody wręczał Wicestarosta Tomaszowski Jan Fila w towarzystwie Przewodniczącego RP Z LZS Jana Kijko. Mistrzostwa zorganizowano ze środków finansowych Zarządu Powiatu oraz organizatorów- Powiatowego Zrzeszenia LZS.

Sesja Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim 22 lutego 2012r.odbyła się XXIII Sesja Rady Powiatu. Radni wysłuchali informacji Starosty Jana Kowalczyka z realizacji uchwał oraz działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji. W dalszej części obrad Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie tomaszowskim oraz o stanie bezpieczeństwa pożarowego w 2012 roku. Rada przyjęła stanowisko w sprawie przywrócenia komunikacji kolejowej na trasie Lublin-Bełżec-Jarosław. Stanowisko w najbliższych dniach zostanie przekazane władzom województwa lubelskiego a także Polskim Liniom Kolejowym. Rada Powiatu podjęła też uchwały w sprawach:

– zamiaru likwidacji internatu w Zespole Szkół Nr 5 w Tyszowcach, udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Żernikach, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego położonych w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Obrońców Westerplatte, oznaczonych numerami działek:

  1. 201/16 i 202/5 arkusz mapy 22 o łącznej powierzchni 0,0585 ha – cena wywoławcza 74 000,00 zł /siedemdziesiąt cztery tysiące złotych/ – wadium – 5 000,00 zł /pięć tysięcy złotych/,
  2. 202/4 arkusz mapy 22 o powierzchni 0,0686 ha – cena wywoławcza 86 000,00 zł /osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych/ – wadium – 5 000,00 zł /pięć tysięcy złotych/,
  3. 202/7 arkusz mapy 22 o powierzchni 0,0528 ha – cena wywoławcza 66 000,00 zł /sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych/ – wadium – 5 000,00 zł /pięć tysięcy złotych/,
  4. 202/9 arkusz mapy 22 o powierzchni 0,0564 ha – cena wywoławcza 71 000,00 zł /siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych/ – wadium – 5 000,00 zł /pięć tysięcy złotych/,.

Z ustalonej w wyniku przetargu ceny nieruchomości zostanie wyodrębniony podatek od towarów i usług wg stawki 23%.

Nieruchomości stanowią niezabudowane działki budowlane.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych w Tomaszowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą nr ZA1T/00073725/2. Zgodnie z Uchwałą Nr XV/157/2007 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie ulic: Króla Zygmunta, Hetmana Żółkiewskiego i Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Lubelskim /Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2008 r. Nr 36, poz. 1173/, nieruchomości są położone w terenach oznaczonych jako: 1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy – działki budowlane z możliwością zabudowy gospodarczej. Dopuszcza się uzupełnienie funkcji podstawowej – mieszkalnej i realizację pomieszczeń handlowych i usług nieuciążliwych.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargów nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

Warunkiem udziału w przetargach jest wpłacenie wadium. Wpłacając wadium należy wskazać, na którą nieruchomość przetargu dotyczy. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 04 marca 2013 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 w pokoju nr 44 do godz. 14:00 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, Bank Spółdzielczy w Łaszczowie 43 9620 0005 0000 3522 2001 0006. Wniesienia wadium należy dokonać w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, tj. w dniu 04 marca 2013 roku że dokonano wpłaty. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Przetargi odbędą się dnia 07 marca 2013 roku o godz. 11:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 w pokoju nr 28 – I piętro.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim – ul. Lwowska 68 pokój nr 12 i 17, pod nr telefonu 84 664 46 41 wewn. 12 i 17.

Nagrody i wyróżnienia dla tomaszowskich firm

Firma  KRAWPAK Stanisław Krawczyk z Rogóźna Kolonii,gmina Tomaszów Lubelski producent ,,Tomaszowskich Ciasteczek” oraz bułki tartej otrzymała wyróżnienie w  VIII edycji konkursu ,,Wojewódzki Lider Smaku 2012″ w kategorii ,,Wyroby piekarnicze drobne” za  bułkę tartą razową .Firma zatrudnia 70 osób , specjalizuje się w konfekcjonowaniu artykułów sypkich spożywczych, oferuje bogaty asortyment produktów, takich jak ryż, kasza, fasola, oraz szeroką gamę bakalii.

W 2011 roku została laureatem wyróżnienia ,,Srebrny Gryf Powiatu Tomaszowskiego” za skuteczną działalność inwestycyjną na rynku rolno-spożywczym  a w 2012 roku została laureatem wyróżnienia ,,Dynamicznie rozwijająca się firma” w konkursie Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego.

W konkursie tym  za 2011 rok laureatem został zajazd ,,U Antka” Antoni Wyszyński Zakład Gastronomiczny z Łaszczówki Kolonia (obecnie ,,Hotel Antoni”) w kategorii ,,Najlepszy produkt turystyczny” a za 2010 rok ,,ROZTOCZE Zakład  Usługowo-Produkcyjny Roman Rak” z Tomaszowa Lubelskiego w kategorii ,,Innowacyjna firma”.

Firma Romana Raka , laureata wielu wyróżnień i nagród otrzymała  po raz kolejny wyróżnienie przyznawane  przez ,,Puls Biznesu” dla firm zwiększających swoje obroty-tytuł,,Gazela Biznesu 2012″.

,,Forbes”-miesięcznik gospodarczy  nagrodził ,,Diamentami” firmy najszybciej podnoszące  wartość rynkową..Nagrody otrzymały firmy : Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego sp.z o.o.Tomaszów Lubelski, Instalbud E.Gałek i Partnerzy sp.j. z Lubyczy Królewskiej , PUH Motozbyt sp. z o.o. Tomaszów Lubelski oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp.z o.o. w  Tomaszowie Lubelskim.

Laureatom gratulujemy.

Partnerstwo Naturowe

Powiat Tomaszowski wspólnie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny – liderem ,,Partnerstwa Naturowego” oraz gminami  z ,,Doliny Zielawy” (Wisznice, Jabłoń, Parczew, Podedwórze, Sosnówka) oraz gminami Łuków i Stanin uczestniczy w projekcie pn. „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu” realizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jednym z kluczowych celów projektu jest stworzenie rekomendacji rozwiązań systemowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000.

Profil Partnerstwa Naturowego jest związany z branżą energetyki odnawialnej. Partnerzy chcą stymulować rozwój lokalnej gospodarki, m.in. poprzez rozwój lokalnej mikroenergetyki i wykorzystanie biomasy odpadowej z przemysłu i rolnictwa do produkcji zielonej energii cieplnej i elektrycznej, rozwój ekoturystyki opartej na czystym środowisku, a także rozwój produkcji biomasy, w tym upraw roślin energetycznych przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz wykorzystanie terenów Natura 2000 i innych chronionych do produkcji biomasy oraz budowy i rozbudowy instalacji OZE.

W ramach projektu odbędzie się cykl 4 spotkań przedsiębiorców w Lublinie.Celem spotkań będzie przedstawienie informacji nt. możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 lub w jej sąsiedztwie oraz zainicjowanie współpracy przedsiębiorców w ramach Partnerstw Naturowych. Spotkania będą miały charakter warsztatowy, co umożliwi m.in. określenie potrzeb przedsiębiorców w zakresie inwestowania na obszarach chronionych i wypracowanie rekomendacji dla rozwiązań systemowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000.

Sesja Rady Powiatu

W dniu 30 stycznia 2013 r. odbyła się Sesja Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim. Na początku obrad Starosta Jan Kowalczyk przedstawił informację z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji. Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012rok oraz sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Powiatu za 2012rok. W dalszej części obrad Rada podjęła uchwały w sprawach:

1. Określenia jednostki budżetowej, która gromadzi dochody na wydzielonym rachunku bankowym.

2. Udzielenia pomocy finansowej:

– Gminie Jarczów w wysokości 1000,00 zł z przeznaczeniem dla OSP w Gródku na zakup umundurowania strażackiego.

– Gminie Telatyn w wysokości 2000,00 zł z przeznaczeniem na adaptację świetlicy wiejskiej w Dutrowie oraz na remont remizy strażackiej w Dutrowie

– Gminie Tyszowce w wysokości 2000,00 zł z przeznaczeniem na zakup strojów dla Zespołu Ludowego „Sokolanki” z Mikulina oraz na zakup strojów dla Zespołu Ludowego „Tyszowianki” z Tyszowiec.

– Miastu Tomaszów Lubelski w wysokości 1000,00 zł z przeznaczeniem na zakup organów dla Zespołu Artystycznego „Sonata” z Tomaszowa Lubelskiego.

– Gminie Susiec w wysokości 1000,00 zł z przeznaczeniem na zakup strojów dla Zespołu Ludowego „Sopocka Nuta” z Majdanu Sopockiego.

– Gminie Łaszczów w wysokości 1000,00 zł z przeznaczeniem dla KGW „Morawa” w Małoniżu na remont świetlicy wiejskiej.

3.Przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem badań lekarskich na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Tomaszowie Lubelskim w 2013 roku

Sesja Rady Powiatu

XXII Sesja IV Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się w dniu 30 stycznia 2013 roku /środa/ o godz. 1000 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68.

W porządku obrad przewidziano m.in.:

1.Sprawozdanie Starosty Tomaszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok.

2.Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Powiatu za 2012 rok.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ określenia jednostki budżetowej, która gromadzi dochody na wydzielonym rachunku bankowym,

2/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Jarczów,,

3/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Telatyn,

4/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyszowce,

5/ udzielenia pomocy finansowej Miastu Tomaszów Lubelski,

6/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec,

7/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaszczów,

 

Ogłoszenie o konkursie

ZARZĄD POWIATU W TOMASZOWIE LUBELSKIM 

działając na podstawie  art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)  oraz Uchwały Nr XIX/220/2012  Rady Powiatu z dnia 29 października 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego  programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia pożytku publicznego  na rok 2013 więcej »

MORANDO 2012 – Zamojska Osobowość Roku

Miło nam zakomunikować, że działalność ks. Tomasza Winogrodzkiego została zauważona na Zamojszczyźnie i został nominowany do MORANDO 2012 – Zamojska Osobowość Roku.Tomasz Winogrodzki pochodzący z terenu Powiatu Tomaszowskiego: Nowa Wieś,gm.Tomaszów Lub.Ksiądz i sportowiec, społecznik, autor audycji i tekstów w lokalnych mediach. Założyciel i prezes Diecezjalnego Klubu Sportowego „Gaudium”. Łączy działalność duszpasterską z organizacją i treningiem drużyn piłkarskich dla różnych grup wiekowych. Mali piłkarze od 2010 roku osiągają wymierne sukcesy sportowe na różnych szczeblach rozgrywek ligowych. Mistrz Europy i Mistrz Polski w Halowej Piłce Nożnej Księży. W przeszłości zawodnik IV ligowego Roztocza Szczebrzeszyn i Omegi Stary Zamość.W sobotę, 5 stycznia, Kapituła tytułu Zamojska Osobowość Roku MORANDO wybrała pięć, spośród 23 zgłoszonych kandydatur. Internauci, czytelnicy i radiosłuchacze, przez miesiąc zgłosili łącznie nazwiska 9 kobiet i 14 mężczyzn. Wiele ze zgłoszeń popartych było wnikliwymi uzasadnieniami. Tytułem Zamojskiej Osobowości Roku MORANDO2012 zostanie wyróżniona tylko jedna osoba. Kto? O tym zadecyduje 12 osobowa Kapituła i 3 głosy: czytelników Kroniki Tygodnia, internautów serwisu roztocze.net i radiosłuchaczy Katolickiego Radia Zamość.

Link do głosowania:  http://www.roztocze.net/

W Katolicim Radio Zamość głosujemy telefonicznie:    (84) 638-90-00 lub 638-90-02.

Kronika Tygodnia – poprzez kupony zamieszczone w tej gazecie.

Strona 31 z 82« pierwsza...1020...2930313233...405060...ostatnia »