• Newsletter

 • logo-ewus

 • wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu

W dniu 12 stycznia 2011r. o godz.10.00 w sali narad B Starostwa Powiatowego odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu przy udziale Rady Miasta i Rady Gminy w Tomaszowie Lubelskim. Głównym tematem obrad będzie podjęcie stanowiska w sprawie przesunięcia terminu budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi S-17.


Poniżej prezentujemy materiały informacyjne dotychczasowych działań władz samorządowych  powiatu tomaszowskiego oraz Apel mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego skierowany do władz państwowych wraz ze wzorem listy podpisów osób popierających budowę obwodnicy

Informacja w sprawie przesunięcia terminu budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego

Pragniemy zapoznać mieszkańców miasta i powiatu z informacjami związanymi z budową obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.

W dniu 23 grudnia 2010 r., Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie. Wyżej wymienioną decyzję Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim otrzymał 3 stycznia 2011 roku.

Niestety wydanie tej decyzji zbiegło się z propozycją Ministerstwa Infrastruktury przesunięcia budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego poza rok 2013.

W przedmiotowej sprawie, w dniu 27 grudnia 2010 roku Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski oraz Starosta Tomaszowski w piśmie do Ministra Infrastruktury złożyli kategoryczny protest.

Pragniemy poinformować Państwa, że w dniu 12 stycznia 2011 roku odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie połączonych Rad Powiatu, Miasta i Gminy Tomaszów Lubelski poświęcone przyjęciu stanowiska w sprawie terminu budowy obwodnicy.

Jednocześnie zwracamy się do mieszkańców miasta i powiatu o poparcie apelu skierowanego do Pana Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów, o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do rozpoczęcia budowy obwodnicy w 2011 roku.

Listy poparcia apelu są dostępne w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski, urzędach miast i gmin powiatu tomaszowskiego, instytucjach i zakładach pracy.

Stanowiska Rad wraz z zebranymi podpisami pragniemy przekazać do Prezesa Rady Ministrów w dniu 17 stycznia br., dzień przed posiedzeniem rządu poświęconemu m.in. terminowi budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.

Starosta Tomaszowski

Jan Kowalczyk

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego

Wojciech Żukowski

Wójt Gminy Tomaszów Lubelski

Antoni Wawryca

Apel

mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego i powiatu tomaszowskiego

do Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów,

w sprawie rozpoczęcia w 2011 roku realizacji inwestycji

„budowa obwodnicy miejscowości Tomaszów Lubelski”

My mieszkańcy miasta Tomaszów Lubelski i całego powiatu tomaszowskiego apelujemy do Pana Premiera o podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia, zgodnie
z pierwotnymi założeniami, budowy w 2011 roku obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.

Z ogromnym niepokojem przyjęliśmy plany przesunięcia budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego „po roku 2013”. Przedstawione, przez Ministerstwo Infrastruktury, założenia zawarte w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 są dla nas, mieszkańców miasta i powiatu nie do zaakceptowania. Pragniemy poinformować Pana Premiera, że wszystkie wymagania formalne pozwalają rozpocząć budowę obwodnicy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie stała się właścicielem terenu,
a w dniu 23.12.2010 r., Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił GDDKiA pozwolenia na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.

Szanowny Panie Premierze!

Przez Tomaszów Lubelski przejeżdża dziennie 19970 samochodów osobowych
i ciężarowych, z czego około 7000 z nich stanowi ruch tranzytowy. W ciągu ostatnich 10 lat ruch ten wzrósł 1,5 krotnie. W godzinach porannych i popołudniowych miasto jest praktycznie nieprzejezdne, ponieważ droga krajowa S-17 jest zarazem główną drogą przebiegającą przez miasto o bardzo dużym nasileniu ruchu pieszych. Taka sytuacja powoduje stały wzrost wypadków. Przedstawione dane dotyczące natężenia ruchu samochodowego są niezwykle istotne w odniesieniu do zbliżających się Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej EURO 2012. Przez Tomaszów Lubelski prowadzi jedyna trasa łączącą Warszawę i Lublin z Lwowem. W praktyce brak obwodnicy znacznie utrudni przejazd tysięcy kibiców zmierzających z centralnej Polski w kierunku Ukrainy przez przejście graniczne
w Hrebennem.

Dodatkowo brak obwodnicy skutecznie opóźnia rozwój Tomaszowa Lubelskiego. Miasto opracowało miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji “Śródmieścia”, w którym tereny usług publicznych w samym centrum miasta mogą być realizowane po wcześniejszym całkowitym wyeliminowaniu ruchu tranzytowego. Przebudowę terenu uznaje się jako rozwiązanie docelowe po wybudowaniu nowego przebiegu drogi krajowej S-17.

Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego „ciągnie się” z górą od 20 lat, jej realizacja rozwiązuje problem nie tylko miasta. Obwodnica wpisuje się w zadanie tak ważne dla Lubelszczyzny jakim jest poprawa komunikacji w kierunku granicy państwa z Ukrainą.

Biorąc pod uwagę stan zaawansowania prac nad budową obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, w tym wydane pozwolenie na budowę, apelujemy do Pana Premiera o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do rozpoczęcia realizacji w 2011 roku tej niezwykle ważnej dla miasta i powiatu inwestycji.

Wzór listy osób popierających:

Lista osób popierających rozpoczęcie budowy obwodnicyTomaszowa Lubelskiego w 2011 roku

Lp. Nazwisko i imię Podpis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Podziękowania za życzenia

Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk składa serdeczne podziękowania za otrzymane życzenia Bożonarodzeniowe oraz Noworoczne. Jest nam niezmiernie miło, że Państwo o nas pamiętają, czego dowodem była ogromna ilość życzeń, jakie do nas nadeszły.

Życzenia nadesłali:

Ksiądz Profesor dr hab. Stanisław Wilk Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Krzysztof Hetman-Marszałek Województwa Lubelskiego

Ksiądz Dariusz Wasiluk- proboszcz Parafii Prawosławnej w Tomaszowie Lubelskim

Waldemar Gorczyca- dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej w Zamościu

Teresa Królikowska-Prezes Zarządu PKS Wschód w Lublinie

Lucjan Cichosz-Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Bogusław Drozd- Prezes Zarządu Polskiej Giełdy Pracy w Lublinie

Mirosław Kaleniuk-Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Zamościu

Henryk Studnicki-Łowczy Okręgowy w Zamościu

Jan Pączek-Starosta Przemyski

Ryszard Bałka-Firma „INSTALCO” Łaszczów

Zarząd i pracownicy Spółdzielni Kółek rolniczych w Łaszczowie

Kazimierz Podhajny-Prezes Zarządu „Motozbyt” w Tomaszowie Lubelskim

Urszula Czyndacka-Mikrobit sp. z o.o. w Lublinie

Janusz Bałabuch-Wójt gminy Krynice

Jerzy Zarębski-Prezes Zarządu Uzdrowiska Horyniec

Dyrekcja i pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie

Mariola Ciupa oraz uczestnicy i pracownicy WTZ Muratyn

Zdzisław Wojnar Wojt Gminy i Piotr Kowalski Przewodniczący Rady Gminy w Jarczowie

Anna Sikorska-Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach

Leszek Dmitroca-Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów

Właściciele firmy „ASTRA” w Machnowie Nowym

Ksiądz Witold Mikulski-Proboszcz Parafii w Jezierni

Ppłk SG Franciszek Tymbel oraz funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie

Stanisław Żmijan-poseł na Sejm RP

Zarząd koła, uczniowie i pracownicy Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, uczestnicy i pracownicy WTZ i OW oraz pracownicy Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Tomaszowie Lubelskim

Marek Dubas-Firma GENERALI

Mariusz W.Sienkiewicz- Prezes Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego w Lublinie

Elżbieta Ziejewska-Stajszczyk- koordynator Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Mieczysława Rudnicka-dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim

Dyrektor i pracownicy ZBOSiR „Tomasovia”

Henryk Łucjan-Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny

Krzysztof Babisz-Lubelski Kurator Oświaty

Mikoła Misak- Szef Rejonowej Państwowej Administracji w Sokalu

Franciszek Kawa –Wójt Gminy i Wiesław Ćmil- Przewodniczący Rady Gminy Susiec

Jan Andreasik-Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji

Dzieci i pracownicy Niepublicznego Przedszkola Językowo-Artystycznego „Król Maciuś Pierwszy”

Zbigniew Sławiński-Prezes  Firmy „SŁAWEX”

Kierownik i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim

Anna Tywoniuk-Małysz- Dyrektor Gimnazjum  w Łaszczowie

Lena Kolarska-Bobińska- Poseł do Parlamentu Europejskiego

Jan Skóra Dyrektor ELEWARR Sp. z o.o. Oddział w Krupcu

Teresa Renata Bodys- Komisarz Wyborczy w Zamościu

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia „Samarytanin”

Pracownicy Filii Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Tomaszowie Lubelskim

Antoni Rzeźnik Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski

Marek Tęcza-Prezes firmy Energozam w Zamościu

Fryderyk Puła- Starosta Lubartowski

Joanna Jamroż-Dyrektor GOK Krynice

Marian Tokarski-Starosta Biłgorajski

Ireneusz Myśliwiec-Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim

Zbigniew Czubek-Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim

Jerzy Bielecki- Starosta Janowski

Michał Basiński- Prezes LOT „ROZTOCZE” w Tomaszowie Lubelskim

Arkadiusz Bratkowski- Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego

Ppłk Apolinary Mizerski- Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu

Cezary Girgiel-Burmistrz i Adam Piasecki- Przewodniczący Rady Miejskiej w Łaszczowie

Dyrektor, Pracownicy i Uczniowie Gimnazjum w Tyszowcach

Andrzej Beńko- Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w Lublinie

Małgorzata Targońska-Kierownik Regionalny Lubelskiej Fundacji Rozwoju

Sławomir Zawiślak-Poseł na Sejm RP

Tadeusz Łazowski-Starosta Bialski

Druhowie OSP Telatyn

Zdzisław Strupieniuk- Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego

Waldemar Martyn –Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

Stanisław Pomianek-Prezes Zarządu  „Społem” PSS w Tomaszowie Lubelskim

Jerzy Jaworski-Dyrektor lubelskiego Zarządu Przejść Granicznych w Chełmie

Wiesława Sieńkowska-Wójt i Jerzy Pałczyński- Przewodniczący Rady Gminy Komarów

Janusz Zieliński- Restauracja Arkadia Kolonia Łaszczówka

Dariusz Działo-Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie

Wojciech  Żukowski-Burmistrz i Mirosław Fus- Przewodniczący Rady Miasta Tomaszów Lubelski

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim

Henryk Matej-Starosta Zamojski

Józef Neć- Prezes Firmy „NEKOPOL”

Dyrektor i pracownicy Państwowej Szkoły Muzycznej w Tomaszowie Lubelskim

Dyrektor i pracownicy PKO BP Oddział w Tomaszowie Lubelskim

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Narządu ruchu PROMYK

Andrzej Czerniatowicz- dyrektor Oddziału PKS Wschód w Tomaszowie Lubelskim

Stanisław Pryciuk-Prezes Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej

Andrzej Adamek-Wójt i Kazimierz Marynicz –Przewodniczący Rady Gminy Bełżec

Mariusz Ziembiński- Komendant Placówki Straży Granicznej w Łaszczowie

Zbigniew Malicki-Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Stanisław Żukowski- Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lubelskim

Dariusz Skroban- Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Tomaszowie Lubelskim

Paweł Pikula-Starosta Lubelski

Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Łukasz Kłębek-Wójt i Teresa Senetra-Przewodnicząca Rady Gminy Ulhówek

Zarząd i Pracownicy Firmy AGRO-NORMA

Michał Mulawa- Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dom Europy”

Janusz Kozioł Starosta Łukowski

Małgorzata Skwarek-Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Michał Kamiński Redaktor Naczelny Tygodnika Zamojskiego

Adam Kaczor-Dziekan Wydziału Nauk Rolniczych Uniwersytetu Przyrodniczego

Ireneusz Godzisz- Dyrektor Oddziału Rejonowego Poczty Polskiej w Zamościu

Ewa Piwko-Witkowska-Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania

Mieczysław Kras- Starosta Tarnowski

Zawodnicy, trenerzy i działacze TUKS „Roztocze” w Tomaszowie Lubelskim

Wiesław Holaczuk-Starosta Włodawski

Bogdan Kawałko-Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

Jerzy Chróścikowski-Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Tomasz Leszczyński- Wójt i Lech Żołądek Przewodniczący Rady Gminy Lubycza Królewska

Andrzej Romańczuk- Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Lublinie

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i uczniowie Szkoły Podstawowej w Poturzynie

Tadeusz Wojtak-  Starosta Kraśnicki

Sławomir Sosnowski- wicemarszałek Województwa Lubelskiego

Mirosław Król- Starosta Świdnicki

Zenon Rodzik-Starosta Opolski

Henryk Rudnik –Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

Adela Tulidowicz- Prezes Koła Polskiego Związku Niewidomych w Tomaszowie Lubelskim

Janusz Joniec-Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim

Maria Dec-Kiełb Redaktor Naczelny Kroniki Tygodnia

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim

Elżbieta i Bolesław Matej Biuro Inżynierskie w Tomaszowie Lubelskim

Jerzy Piechnik- Prokurator Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim

Danuta Fedziuryna-Prezes Banku Spółdzielczego w Łaszczowie

Piotr Pasieczny- Wójt Gminy Tarnawatka

Anna Jarczak –Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim

Mirosław Belina-Agromarket Jaryszki Sp. z o.o. w Zamosciu

Biuro Doradztwa Europejskiego „EuroCompass”

Kazimierz Organista-Wójt i Krzysztof Gryglicki- Przewodniczący Rady Gminy Rachanie

Teresa Ewa Sikora-Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Agnieszka Podgórska-Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 w Tyszowcach

Zenon Chałas-wiceprezes Stowarzyszenia SZANSA w Lublinie

Maryla Zatorska-Prezes Zarządu PRDM w Tomaszowie Lubelskim

Janusz Szatkowski-Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu

Stanisław Stepaniuk Dyrektor Oddziału Centrali Nasiennej w Zamościu

Piotr Boratyn-Prezes PGE Obrót S.A. w Zamościu

Janusz Szpak-Starosta Krasnostawski

Zarząd i pracownicy Firmy XERREX

Adam Gwizdała- właściciel firmy „PRAKTIBUD”

Józef Moszyński- członek Zarządu SVZ Poland

Andrzej Szwugier-Prezes Zarządu PGKiM w Tomaszowie Lubelskim

Jadwiga Najda-Prezes RSP Hopkie

Feliks Rębacz- Przewodniczący Rady RZRKiOR w Tomaszowie Lubelskim

Zarząd i Pracownicy Zamojskiej Dyrekcji Inwestycji

Kierownik MOPS w Tyszowcach

Jan Lelonek- kierownik Oddziału Kuratorium Oświaty w Zamościu

Stanisław Kielech- Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim

Marek Parkot- Dyrektor Tomaszowskiego Domu Kultury

Kierownik i Pracownicy Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Ośrodka Szkoleniowo-Wystawienniczego w Sitnie

Andrzej Dziuba- Komendant Hufca ZHP w Tomaszowie Lubelskim

Marta Lackorzyńska-Radio Lublin

Jan Nowak z Zespołem “Impuls”

Powiat Tomaszowski na 10 miejscu w kraju

 

Związek Powiatów Polskich ogłosił wyniki rankingu prowadzonego w 2010 roku.

Ogólnopolski Ranking Związku Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking prowadzony przez Związek Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego w kraju. Ranking prowadzony jest w podziale na cztery kategorie jednostek samorządu terytorialnego: 1) powiaty, 2) miasta na prawach powiatu, 3) gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz 4) gminy wiejskie. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według kilkudziesięciu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa, działania promocyjne. Kolejność w Rankingu uzależniona jest od osiąganych i zgłaszanych na bieżąco zrealizowanych projektów i uzyskanych wyników w ocenianych obszarach działalności. Miło nam jest poinformować, że Powiat Tomaszowski w rankingu za 2010 rok zajął 10 miejsce w kraju oraz jest  najlepszy z powiatów w województwie lubelskim.

Sesja Rady Powiatu-uchwalono budżet na 2011 rok

Sesja Rady Powiatu-uchwalono budżet na 2011 rok

W czwartek, 30 grudnia br. odbyła się III sesja Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim. Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu powiatu na 2011 rok. Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Powiatu Grzegorz Gałan. Radni jednomyślnie  przyjęli zaproponowany przez Zarząd powiatu budżet na 2011 rok. Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 92 mln 471 tys. zł., z tego dochody bieżące w kwocie 67 mln 325 tys.zł i dochody majątkowe w kwocie 25 mln 146 tys. zł. Wydatki budżetu wyniosą 93 mln 772 tys. zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 67 mln 325 tys. zł i wydatki majątkowe w kwocie 26 mln 447 tys. zł. Planowany deficyt budżetowy wyniesie 1 mln 300 tys. zł. W dalszej części obrad radni podjęli uchwały w sprawach:

-wieloletniej prognozy finansowej

-określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

-wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

-zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

-ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego

-utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych

-uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2011 rok

-zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2011rok

Po zakończeniu obrad radni i zaproszeni goście podzielili się opłatkiem i złożyli sobie noworoczne życzenia.

Obrady Zarządu Powiatu

W Starostwie Powiatowym pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka w dniu 22 grudnia br. obradował Zarząd Powiatu. Zarząd podjął uchwały w sprawach:
-wyrażenia zgody na dokonanie rozbiórki budynków na terenie należącym do Zespołu Szkół Nr 1
-udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”
-udzielenia pełnomocnictw do realizacji projektu „Fachowiec na europejskim rynku prace-staże w Niemczech dla osób bezrobotnych”
-zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych
-ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem o odwołanie Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim. Po wysłuchaniu opinii odpowiedzialnego za sprawy oświatowe w powiecie Sekretarz Stanisława Cisło członkowie Zarządu jednomyślnie uznali wniosek za bezzasadny. Na zakończenie posiedzenia Zarząd przygotował projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad podczas sesji Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2010 roku.

Życzenia świąteczne

 

Harcerze u Starosty

Harcerki i harcerze z drużyny harcerskiej działającej przy Szkole Podstawowej w Majdanie Sopockim przynieśli do siedziby władz powiatu Betlejemskie Światło Pokoju. Razem z młodzieżą przybył też Komendant hufca ZHP w Tomaszowie Lubelskim hm Andrzej Dziuba. Młodzież przyjęli Starosta Jan Kowalczyk, Wicestarosta Jan Fila i Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło. Młodzież złożyła władzom powiatu świąteczne życzenia, podzielono się opłatkiem i śpiewano kolędy. Tego samego dnia nasi harcerze na przejściu granicznym w Hrebennem  przekazali ogień skautom z Ukrainy.

Halowe Igrzyska Szkół Ponadgimnazjalnych

W hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, 20 grudnia br.  odbyły się doroczne Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS szkół ponadgimnazjalnych. W zawodach wzięło udział sześć drużyn reprezentujących szkoły powiatu tomaszowskiego.Rozegrano 13 konkurencji sportowo-rekreacyjnych. W przeciąganiu liny drużyn mieszanych/2 zawodniczki i 3 zawodników/ zwyciężyła ekipa gospodarzy-Zespołu Szkół Nr 1, która w finałowje potyczce pokonała drużynę Zespołu Szkól Nr 4. Tor przeszkód najszybciej pokonała drużyna Zespołu Szkól Nr 4 a w żonglerce piłką nożną najlepszy był zawodnik Zespołu Szkół Nr 3. W finałowym meczu piłki nożnej drużyn 5-osobowych gospodarze Zespół Szkół Nr 1 pokonali w stosunku 2:1 drużynę Zespołu Szkół Nr 6.

Klasyfikacja końcowa Igrzysk przedstawia się następująco:

I   miejsce- Zespól Szkół Nr 1 – 195 pkt

II  miejsce- Zespół Szkół Nr 4- 193 pkt

III miejsce- Zespół Szkól Nr 3- 168 pkt

IV miejsce- Zespół Szkół Nr 5-  98 pkt

V miejsce-  Zespół Szkół Nr 2 -  94 pkt

VI miejsce – Zespół Szkół Nr 6- 90 pkt

Wszystkie drużyny otrzymały puchary i dyplomy, które wręczyli Wicestarosta Tomaszowski Jan Fila oraz Przewodniczący Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS Jan Kijko.

II sesja Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim 14 grudnia 2010 r. odbyła się II sesja IV kadencji Rady Powiatu. Rada wybrała wiceprzewodniczącego, którym został radny Tomasz Zieliński. Dokonano też wyboru Komisji Rewizyjnej- przewodniczącym tej komisji został Wiesław Kostrubiec, a pozostałe komisje ukonstytuowały się i wybrały ze swego składu przewodniczących i wiceprzewodniczących.

Komisja Budżetu i Finansów: przewodniczący Tadeusz Suski

 • wiceprzewodniczący Alicja Kopczan

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 • przewodniczący-Teresa Semczyszyn
 • wiceprzewodniczący- Robert Bondyra

Komisja Promocji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej:

 • przewodniczący- Mirosława Malicka
 • wiceprzewodniczący-Alicja Kopczan

Komisja Oświaty,Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki:

 • przewodniczący-Stanisław Koper
 • wiceprzewodniczący-Wojciech Kawalec

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Infrastruktury Technicznej Powiatu:

 • przewodniczący-Tadeusz Stanibuła
 • wiceprzewodniczący-Magdalena Szczepańska

Podczas obrad Rada Powiatu uchwaliła wynagrodzenie dla Starosty Tomaszowskiego oraz przyznała pomoc finansową dla gmin Bełżec i Telatyn na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej i zakup strojów dla zespołu „Wilga”.

II Sesja Rady Powiatu

II Sesja IV Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się w dniu 14 grudnia 2010 roku /wtorek / o godz. 1000 w  sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68.W porządku obrad przewidziano m.in.:

 1. Złożenie ślubowania przez radnego nieobecnego na poprzedniej Sesji.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu,
  - powołania Komisji Rewizyjnej,
  - ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu,
  - uchwalenia regulaminu sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami    wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa  miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  -  uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Tomaszowskiego  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011,
  -  ustalenia wynagrodzenia dla Starosty,
  - zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim,
  -  udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżec,
  -  udzielenia pomocy finansowej Gminie Telatyn,

Prezent dla dzieci z Żulic

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żulicach otrzymały kamizelki i obrączki odblaskowe. Prezenty zakupiła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a przekazał je Kierownik Biura Terenowego ARiMR w Tomaszowie Lub. Jan Dawidowski. Towarzyszyli mu Starosta Jan Kowalczyk oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji z Naczelnikiem Wydziału Prewencji KPP podkomisarzem Wojciechem Bobko. Jak powiedział Jan Dawidowski Agencja w ramach prowadzonej akcji prewencyjnej dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na drogach na terenach wiejskich, chce aby dzieci w drodze do szkoły były bezpieczne i widoczne dla innych użytkowników dróg. Stad zakup kamizelek i obrączek odblaskowych. Policjanci w czasie spotkania apelowali do rodziców aby ich dzieci zakładały odblaski, co z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk w swoim wystąpieniu podziękował władzom Agencji za prowadzoną akcje prewencyjną i zapewnił, że władze powiatu będą robić wszystko co możliwe aby drogi powiatowe zyskiwały coraz lepszy standard, by przybywało chodników i nowych elementów oznakowania.

Obrady Zarządu Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub.  7 grudnia br. pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka obradował Zarząd Powiatu. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok, a także w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych kilku odcinków dróg w gminie Tyszowce. Zarząd przygotował też projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad  najbliższej sesji Rady Powiatu. Uchwały dotyczą: zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego, uchwalenia programu współpracy powiatu tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego, ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Tomaszowskiego oraz udzielenia pomocy finansowej gminom Bełżec i Telatyn.

Strona 31 z 64« pierwsza...1020...2930313233...405060...ostatnia »