• Newsletter


SZKOLENIE DLA PROFESJONALISTÓW w Tomaszowie Lubelskim

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu “Bezpieczne Dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje

Stowarzyszenie “Czajnia” działając w partnerstwie z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim otrzymało grant ze środków The Velux Foundations w ramach programu “Bezpieczne Dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje na realizację projektu szkoleniowego dla osób pracujących z dziećmi – świadkami lub ofiarami przestępstw. więcej »

Dożynki Powiatowe w Bełżcu

W niedzielę 5 września 2010 r. na stadionie sportowym w Bełżcu odbędzie się Powiatowe Święto Plonów. Rolnicy powiatu tomaszowskiego już po raz dwunasty spotkają się by godnie świętować zakończenie żniw. Dożynki rozpoczną się o godz. 10.30 korowodem delegacji gminnych z wieńcami dożynkowymi a następnie w części oficjalnej gości dożynkowych przywita Wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek a Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk wygłosi okolicznościowe przemówienie. W dalszej części uroczystości odbędzie się wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych oraz ceremonia przekazania chleba. O godz. 12.00 planowane jest rozpoczęcie Mszy świętej polowej, którą koncelebrował będzie Ksiądz biskup Wacław Depo-Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. W części artystycznej, która rozpocznie się po uroczystościach wystąpią : Dęta Orkiestra Strażacka OSP z Tomaszowa Lubelskiego, Zespoły KGW z gminy Bełżec, Zespół Nauczycielski „MARASE”, Zespół Artystyczny „Pogranicze” z Lubyczy Królewskiej, Zespół Artystyczny „Pojednanie” z Krynic, Ludowa Grupa Artystyczna „Wilga” z Telatyna, „Kapela Bełżecka” oraz zespół „Impuls” z Tomaszowa Lubelskiego. O godz. 16.00 zaplanowano tradycyjną biesiadę z Lwowską Kapelą Podwórkową „TaJoj” z Przemyśla a następnie zabawę ludową na której przygrywał będzie zespół „MEFIS”. W ramach imprez towarzyszących Świętu Plonów, będzie można oglądać nowoczesny sprzęt i maszyny rolnicze, odbędzie się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, będą też stoiska z potrawami regionalnymi, dziecięcy plac zabaw, stoiska małej gastronomii, a także atrakcyjne konkursy dla dzieci i dorosłych. Organizatorzy Powiatowego Święta Plonów- Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim i Urząd Gminy w Bełżcu serdecznie zapraszają mieszkańców powiatu do wzięcia udziału w tegorocznych dożynkach. więcej »

WARSZTATY DLA RODZICÓW

Stowarzyszenia “Czajnia” we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim realizuje program: “Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców” współfinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Rodzice pragnący podnosić swoje umiejętności rodzicielskie lub borykający się z problemami wychowawczymi mogą zgłosić chęć udziału w warsztatach w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Organizacja zajęć planowana jest w okresie wrzesień – listopad 2010 r.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 10 cotygodniowych spotkań o charakterze warsztatowym. Będą one prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę mającą doświadczenie w pracy trenerskiej i terapeutycznej z rodzinami dysfunkcyjnymi. Celem warsztatów jest m.in. nabycie i wzmocnienie umiejętności w zakresie:

 • właściwego reagowania i zaspokajania potrzeb dzieci;
 • porozumiewania się z dziećmi;
 • wyznaczania zasad rodzinnych oraz egzekwowania od dzieci, by je szanowały;
 • stosowania właściwych kar i nagród w wychowaniu;
 • radzenia sobie trudnymi uczuciami i emocjami swoimi i dziecka;
 • odpowiedniej ochrony własnego dziecka przed przemocą i innymi zagrożeniami.

Do projektu mogą zgłaszać się rodzice małych i dużych dzieci pochodzący z powiatu tomaszowskiego i okolic. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej, ul. Wyspiańskiego 7, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. /84/ 664 42 54.

Drogi i obiekty oświatowe w rozbudowie

Trwają prace termomodernizacyjne i remontowe na obiektach oświatowych w tomaszowskich szkołach średnich. Starostwo Powiatowe z pomocą środków Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko prowadzi prace termomodernizacyjne  w trzech szkołach w Tomaszowie Lubelskim. Szeroki front robót remontowo-modernizacyjnych realizowany jest w ZS nr 4, gdzie kosztem 1 mln 220 tys. zł konsorcjum FU-H „Przyzba” i Zakładu Instalacji Sanitarnych i Gazowych J. Koperwas prowadzą termomodernizację budynku dydaktycznego. Prace te obejmują m.in. docieplenie i izolacje fundamentów, położenie nowej elewacji, wymianę stolarki okiennej i kompleksową wymianę instalacji co, przebudowę i modernizację dach, nie licząc innych prac dodatkowych, jakie wynikają podczas remontu. Ponadto w budynku internatu we własnym zakresie, tylko po kosztach materiału, siłami zatrudnionych pracowników,odmalowano sale, klatkę schodową i korytarz a w budynku głównym sale dydaktyczne, klasopracownie i pracownię. Także termomodernizacja jest głównym zadaniem realizowanym w ZS Nr 1 przy ulicy Wyspiańskiego, obejmując również remont budynku dydaktycznego, biblioteki i hali sportowej. Poważnie zaawansowane są prace przy całkowitej wymianie instalacji co. W budynku dydaktycznym i hali sportowej. Ponadto firma BRO-BUD Przedsiębiorstwo Usługowe z Tomaszowa przeprowadzi docieplenie stropu gmach głównego ZS nr 1, dokona częściowej wymiany dachu i orynnowania a także przeprowadzi kapitalny remont biblioteki od piwnic po dach. Praktycznie z tego budynku pozostanie tylko stara konstrukcja a wszystkie pozostałe elementy będą wymienione. Całość prowadzonych robót w ZS nr 1 opiewa na sumę 1 mln 108 tys. zł i zostanie zakończona do 30 listopada, przy czym nie będzie to kolidowało z zajęciami szkolnymi. więcej »

WSPÓŁPRACA STRAŻY POŻARNYCH POWIATU TOMASZOWSKIEGO Z PARTNERAMI Z NIEMIEC I WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Działanie 7.3 : Współpraca międzyregionalna.

Projekt realizowany jest na terenie powiatu tomaszowskiego. Beneficjentami przedmiotowego projektu jest partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego: Powiatu Tomaszowskiego i dwunastu gmin położonych na jego terenie:

 1. Gmina Bełżec
 2. Gmina Jarczów
 3. Gmina Krynice
 4. Gmina Lubycza Królewska
 5. Gmina Łaszczów
 6. Gmina Rachanie
 7. Gmina Tarnawatka
 8. Gmina Telatyn
 9. Gmina Tomaszów Lubelski
 10. Miasto Tomaszów Lubelski
 11. Gmina Tyszowce
 12. Gmina Ulhówek

Liderem projektu jest Powiat Tomaszowski.

II. CELE PROJEKTU

Celem bezpośrednim projektu jest:

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności członków jednostek straży pożarnych powiatu tomaszowskiego poprzez uczestnictwo w wizytach studyjnych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego.

Cel nadrzędny (długofalowe oddziaływanie projektu) określono w następujący sposób:Zwiększenie efektywności współpracy międzyregionalnej poprzez zintegrowanie działań jednostek strażackich i samorządów lokalnych oraz stworzenie podstaw długofalowej współpracy międzyregionalnej.

III. BUDŻET PROJEKTU

więcej »

Powiat Tomaszowski najlepszy !

W niedzielę, 25 lipca 2010r. w Rejowcu Fabrycznym odbyły się XI Wojewódzkie IgrzyskaSportowo-Rekreacyjne LZS. W zawodach startowała reprezentacja Powiatu Tomaszowskiego składająca się z zawodniczek i zawodników z 4 miast i gmin:Rachań, Tyszowiec,Telatyna i Łaszczowa . W sumie w Igrzyskach wystartowało 17 reprezentacji powiatów województwa lubelskiego w skład których wchodzili zawodnicy z 58 miast i gmin. Po raz trzeci najlepszą okazała się reprezentacja Powiatu Tomaszowskiego zdobywając 1429 pkt. Drugie miejsce zajął Powiat Chełm- 794 pkt, a trzecie Powiat Zamość 756 pkt. W kategorii gmin wygrała drużyna miasta i gminy Tyszowce-588 pkt, drugie miejsce zajęła drużyna gminy Rachanie-452 pkt. a trzecie Wierzbica pow. Chełm-429 pkt. Na V miejscu uplasowała się reprezentacja Gminy Telatyn, a na XVI gminy Łaszczów .Zwycięskie drużyny powiatów oraz miast i gmin otrzymały puchary oraz sprzęt sportowy. Wśród przybyłych gości byli m.in. Poseł na Sejm RP Marian Starownik, Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk a także członek Zarządu Województwa Arkadiusz Bratkowski. Władze Powiatu Tomaszowskiego reprezentowali Starosta Jan Kowalczyk, Wicestarosta Jan Fila oraz Skarbnik Powiatu Grzegorz Gałan. więcej »

Święto Policji

W dniu 15 lipca 2010 roku tomaszowscy policjanci obchodzili 91 rocznicę powstania Polskiej Policji. W uroczystości wzięli udział m.in. Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mirosław Sokal, Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk oraz przedstawiciele władz samorządowych oraz służb mundurowych. Podczas uroczystości wyróżnieni policjanci otrzymali odznaczenia, nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz nagrody finansowe.

W dniu 24 lipca co roku policjanci obchodzą swoje święto. W tym roku tomaszowscy policjanci świętowali 15 lipca. W uroczystościach wzięli udział m.in. Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mirosław Sokal, Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk, przedstawiciele władz samorządowych miast i gmin powiatu tomaszowskiego, prokuratury oraz innych służb mundurowych na co dzień współpracujących z policją na rzecz bezpieczeństwa w powiecie. więcej »

XII Powiatowe Święto Sportu

W Telatynie , na miejscowym stadionie GKS „Perła” 18 lipca 2010 r. odbyło się XII Święto Sportu Powiatu Tomaszowskiego. W zawodach udział wzięły zawodniczki i zawodnicy z 11 miast i gmin powiatu tomaszowskiego, w sumie ponad 1000 uczestników. Licznie przybyli mieszkańcy gminy i zaproszeni goście. Obecne były władze powiatu z przewodniczącym Rady Janem Dawidowskim i starostą Janem Kowalczykiem. Przybył Poseł na Sejm RP Wojciech Żukowski,Józef Poterucha przewodniczący Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Lublinie a głównym organizatorem zawodów był Jan Kijko- szef Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Tomaszowie Lubelskim. W klasyfikacji końcowej zwyciężyła gmina Rachanie uzyskując 475 punktów, drugie miejsce zajęła gmina Telatyn- 413 pkt, trzecie miasto i gmina Tyszowce- 318 pkt., czwarte miasto i gmina Łaszczów- 265 pkt. Kolejne miejsca zajęły: V-Ulhówek, VI- gmina Tomaszów Lub., VII- Jarczów, VIII-Bełżec, IX- Lubycza Król., X- Krynice, XI-Susiec. Mistrzem powiatu tomaszowskiego w piłce nożnej mężczyzn LZS na rok 2010 została drużyna Sparty Wożuczyn , która otrzymała puchar ufundowany przez Stanisława Palaka-szefa firmy Palak-Ubezpieczenia. Zawody piłki nożnej kobiet wygrała drużyna dziewcząt z gminy Jarczów zdobywając puchar ufundowany przez przewodniczącego Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS Jana Kijko. Mistrzem Powiatu Tomaszowskiego LZS mężczyzn na rok 2010 w piłce siatkowej została ekipa „Perły”Telatyn a okazały puchar dla najlepszych siatkarzy ufundowali Państwo Justyna i Sławomir Przybysz, właściciele Przedsiębiorstwa Przewozowo-Handlowego „CONVOY”. W bardzo emocjonującej konkurencji przeciągania liny wśród kobiet wygrała drużyna reprezentująca miasto i gminę Tyszowce wyprzedzając zespoły z Lubyczy Królewskiej i Rachań, wśród mężczyzn najlepsi byli siłacze z Rachań wyprzedając zespoły z Łaszczowa i Telatyna. Wyciskanie odważnika 17,5 kg wygrał Jacek Kwarciany z Tyszowiec, drugi był Janusz Piwko z Rachań a trzeci Bogusław Piłat, także reprezentujący gminę Rachanie. więcej »

Inwestycje na drogach powiatowych

Rok 2010 będzie rekordowym pod względem inwestycji na drogach powiatowych Tomaszowski Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził już wszystkie przetargi na prace remontowe i inwestycyjne. Największa inwestycja,

to rozpoczęta już przebudowa drogi powiatowej Wólka Łabuńska-Zimno o długości 17 km. Łączna wartość tego zadania to kwota 15 mln 604 tys. Zł. Inwestycja współfinansowana jestze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w wysokości 75 % kosztów inwestycji. Prace mają zakończyć się do listopada ale już teraz po położeniu warstwy wyrównawczej znacznie poprawią się warunki jazdy na odcinkach Zubowice-Przewale, Tyszowce-Łaszczów i Łaszczów-Zimno.

Dobiegają końca prace przy przebudowie drogi powiatowej na odcinku Budy-Wożuczyn o długości ok. 6 km. Inwestycja współfinansowana jest w 50%ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Wartość tego zadania to kwota ok. 4 mln złotych. Kolejną inwestycją, która już niebawem się rozpocznie to przebudowa dróg powiatowych wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego tj. ulic: Bartłomowicza, Petera, Ściegiennego, Obrońców Westerplatte i Rolniczej o łącznej długości ok. 2,5 km. Wartość tego zadania to kwota ok. 7,5 mln zł,dofinansowanie z MSWiA wyniesie 3 mln złotych a 1,5 mln zł przekaże Samorząd MiastaTomaszowa. Inwestycja zrealizowana będzie jeszcze w roku bieżącym. Kierowcy jeżdżący tymi bardzo zatłoczonymi ulicami miasta z pewnością będą ustatysfakcjonowani wybudowaniem nowych parkingów, dojazdów do posesji, ciągów pieszych czy też wykonaniem kanalizacji burzowej dzięki czemu skończą się problemy z potokami wody na tych ulicach. więcej »

XII Święto Sportu Powiatu Tomaszowskiego

XII Święto Sportu Powiatu Tomaszowskiego odbędzie się 18 lipca na stadionie sportowym GKS “Perła” w Telatynie. Początek zawodów o godz. 11.00. W programie imprezy przewidziano m.in. biegi przełajowe, konkurencje sportowo-rekreacyjne, przeciąganie liny, konkurs siłacza.W ramach XII Święta Sportu o Mistrzostwo Powiatu rywalizować będą zawodniczki i zawodnicy w piłce nożnej i siatkowej. Udział zapowiedziały reprezentacje prawie wszystkich miast i gmin powiatu tomaszowskiego. Organizatorem imprezy jest Powiatowe Zrzeszenie LZS przy współudziale Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Telatyn.Serdecznie zapraszamy.

Gryfy rozdane

W piątek 18 czerwca 2010 roku odbyła się gala uroczystości przyznania statuetek „Srebrny Gryf” zorganizowana przez Starostwo Powiatowe.Przybyli tomaszowscy posłowie Wojciech Żukowski i Mariusz Grad, obecne były władze powiatu z przewodniczącym Rady Janem Dawidowskim i starostą Janem Kowalczykiem, burmistrzowie i wójtowie, przedstawiciele organizacji społecznych, przedsiębiorcy i samorządowcy. W trakcie gali swoje święto obchodzili pracownicy służb zatrudnienia. Z okazji 20-lecia powstania służb zatrudnienia 15 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy odznaczonych zostało medalami „Za długoletnią służbę”. W roku bieżącym Srebrne Gryfy przyznano po raz piąty. Wyróżnienia otrzymały:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim za osiągnięcia w rozwoju organizacyjno-technicznym i infrastruktury komunikacyjnej powiatu tomaszowskiego. Prezesem Zarządu PRDM jest Maria Zatorska.
 • „Arka” s.c. w Tomaszowie Lubelskim za wielokierunkowy rozwój firmy, osiągnięcia w dziedzinie projektowania i budowy obiektów użyteczności publicznej, oświatowej i osiedli mieszkaniowych w Tomaszowie Lubelskim. Właścicielami firmy są Bożenna Kostykiewicz i Natalia Kolasińska, zaś dyrektorem zarządzającym jest Czesław Kostykiewicz
 • „JackeR”-PHU Kolonia Łaszczowka – za osiągnięcia w dziedzinie innowacji i nowych technologii w przygotowaniu produkcji termorolet, w zastosowaniu obniżającym ubytki ciepła i poziom hałasu. Właścicielem firmy jest Jacek Sikora. więcej »

Obradował Zarząd Powiatu

W dniu 14 czerwca 2010 r. pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka obradował Zarząd Powiatu. Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2009 rok przedstawione przez dyrektor Zofię Swatowską. Z kolei dyrektor SP ZOZ Andrzej Kaczor przedstawił informację na temat zabezpieczenie usług zdrowotnych oraz realizację programu restrukturyzacji Zespołu. W dalszej części obrad Zarząd przygotował projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Powiatu. Tematem obrad sesji, która odbędzie się 22 czerwca 2010 r. będzie m.in.

 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim za 2009 rok
 • uchwalenie statutu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie lubelskim
 • ustalenia okręgów wyborczych w wyborach samorządowych do Rady Powiatu w 2010 roku
 • udzielenia dotacji dla parafii na remonty obiektów zabytkowych
 • udzielenia pomocy finansowej dla osób poszkodowanych przez powódź powiatowi Opole Lubelskie
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • udzielenia pomocy finansowej gminom na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP
Strona 31 z 60« pierwsza...1020...2930313233...405060...ostatnia »