• Newsletter

 • logo-ewus

 • wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

Obrady Zarządu Powiatu

W Starostwie Powiatowym w  Tomaszowie Lubelskim, 30 maja br. pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka obradował Zarząd Powiatu.

Zarząd podjął uchwały w sprawach:

 1. powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3  w Tomaszowie Lubelskim,
 2. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji programu specjalnego pt. „Młodość moim atutem” dla Dyrektora i zastępcy Dyrektora  Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim,
 3. uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim,
 4. przekazania sprawozdania finansowego,
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011,
 6. odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Sienkiewicza,
 7. drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnawatce oraz powołania komisji   przetargowej,
 8. drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubyczy Królewskiej oraz powołania komisji przetargowej.

Zarząd zatwierdził wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Tomaszowie Lub. przy ulicach- Wyspiańskiego, Bartłomowicza i Ściegiennego oraz w Rabinówce, gm. Tomaszów Lub.

Zarząd przygotował projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Rady Powiatu dotyczących m.in.:

 1. ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia,
 2. określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia wymiaru godzin dla pedagoga, psychologa, logopedy i nauczyciela doradcy metodycznego,
 3. powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim,
 4. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego,
 5. ustalenia wysokości opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z drogi i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym,
 6. zaopiniowania wniosku Starosty,
 7. udzielenia dotacji dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tomaszowie Lubelskim,
 8. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego  w Nowosiółkach,
 9. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła  w Łaszczowie,
 10. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii    Panny w Nabrożu,
 11. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętego Leonarda w Tyszowcach,
 12. udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska,
 13. udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec,
 14. udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski,
 15. zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną  w uchwale w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok.

Uroczystości na Dzień Strażaka

W Przeorsku, gmina Tomaszów Lubelski w niedzielę 22 maj odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Na uroczystości przybyli m.in. Poseł Mariusz Grad,Jacek Grabek- przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, ksiądz kpt. Roman Sawczuk Diecezjalny Kapelan Straży Pożarnej, ksiądz kanonik Stanisław Szałański- Powiatowy Kapelan Straży Pożarnej. Obecne były władze Powiatu, dyrektorzy jednostek samorządowych, służb , burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu tomaszowskiego. Po Mszy Świetej odprawionej w intencji strażaków na placu obok strażackiej remizy w Przeorsku rozpoczęły się oficjalne uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Okolicznościowe wystąpienia wygłosili poseł Mariusz Grad, Jacek Grabek oraz Starosta Jan Kowalczyk. Starosta Tomaszowski gorąco podziękował strażakom za ich ofiarność i odwagę  w ratowaniu ludzkiego mienia, zdrowia i życia . Starosta powiedział m.in. : „Święto strażaka to już tradycja. Ochotnicza Straż Pożarna oraz Państwowa Straż Pożarna to rodzina, która gotowa jest bez względu na wszystko służyć drugiemu człowiekowi w obronie życia ludzkiego. Z okazji Dnia Strażaka w imieniu Rady,  Zarządu            Powiatu oraz całej społeczności powiatu tomaszowskiego przekazuję  Wam i Waszym  rodzinom serdeczne życzenia, a także podziękowania za ofiarność i trud ponoszony każdego dnia w wypełnianiu obowiązków strażaka. Praca strażaka to trudna i  niebezpieczna służba, poświęcenie dla ratowania życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia. Życzę aby ten trud, który codziennie podejmujecie dla ratowania bliźnich, był zawsze źródłem osobistej satysfakcji oraz społecznego        uznania.
Życzenia  te kieruję zarówno do strażaków pełniących zawodową służbę, jak i do wszystkich członków Ochotniczych Straży Pożarnych, do emerytów pożarnictwa, działaczy społecznych, muzyków ze strażackich orkiestr dętych działających w naszym powiecie. Gratuluję wam druhowie odwagi, sprawności i skuteczności w zawodowym i społecznym działaniu.
Dziękuję księdzu proboszczowi za ciepłe słowa skierowane do braci strażackiej. Pragnę was zapewnić, że Powiat Tomaszowski  podejmować będzie wszelkie starania o  niezbędny sprzęt i środki finansowe dla Waszych            jednostek.  W tym wyjątkowym dniu serdecznie życzę, aby Święty Florian strzegł wszystkich strażaków w czasie działań ratowniczych, aby zawsze sprawiał, żeby wszyscy wyjeżdżający na akcje ratownicze wracali szczęśliwie do swoich domów, do swoich bliskich.

Z okazji Dnia Strażaka odznaczenia otrzymali:

ZŁOTY   ZNAK   ZWIĄZKU

dh  BIRUNT Stanisław

 1. dh  MULAWA Teodor
 2. dh  NOWOSADOWSKI Lech
 3. dh POLESZCZUK Józef

 

MEDAL   HONOROWY  IM.  BOLESŁAWA  CHOMICZA

 1. dh   BARTECKI Piotr
 2. asp. sztab.   NOWAK Mirosław
 3. dh   OSTASZ Tadeusz
 4. dh   POKRYWKA Franciszek
 5. dh   SMYK Marian

 

DYPLOM OKOLICZNOŚCIOWY

 

1. druh  Zdzisław  BERBECI

2. druh  Władysław  KUKS

3. druh    Bogdan PAŁCZYŃSKI

 

Laureaci

XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 2010/2011 dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Powódź, pożar, dniem czy nocą Straż przychodzi ci z pomocą”

 

I grupa wiekowa

 1. Julia Semak – Szkoła Podstawowa w Łosińcu
 2. Edyta Przysucha – Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce
 3. Maciej Sztab – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lub.

 

 

II grupa wiekowa

 1. Marta Mrozek – Szkoła Podstawowa w Ulowie
 2. Katarzyna Bartoszyńska – Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce
 3. Aleksandra Reszka – Zespół Szkół w Lubyczy Królewskiej

 

 

III grupa wiekowa

 1. Katarzyna Spychalska – Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce
 2. Patrycja Kuczmaszewska – Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce
 3. Aneta Chacia – Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

Powiatowy Dzień Działacza i Animatora Kultury

W Łaszczowie działacze i pracownicy jednostek upowszechniania kultury z terenu powiatu tomaszowskiego uroczyście obchodzili swoje święto. Organizatorem spotkania był Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk przy współpracy burmistrza miasta Cezarego Girgiela.  Wśród zaproszonych  gości byli również Jan Fila – Wicestarosta, Teresa Chrastina – członek Zarządu Powiatu, Stanisław Koper – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,Kultury Fizycznej i Turystyki, Janusz Frykowski – Dyrektor Wydziału OK., Anna Pankiewicz i Ryszard Rudnicki Wydział OK. Władze samorządowe złożyły przybyłym pracownikom i działaczom kultury życzenia i gratulacje, a także wręczyły okolicznościowe listy i nagrody rzeczowe. Wyróżnienia otrzymali:Pani Halina Szymańska – dyrektor GOK w Łaszczowie , inicjatorka ciekawych projektów kulturalnych. Współorganizator Powiatowego Dnia Pracownika i Animatora Kultury 2011r.,Pani Mieczysława Rudnicka – Dyrektor MBP w Tomaszowie Lubelskim za realizacje zadań powiatowych od 1999 r., Pani Mirosława Mosur – instruktor MBP,koordynator i organizator pracy bibliotek samorządowych na terenie powiatu tomaszowskiego, Pani Elżbieta Dziuba – Instruktor MBP, organizatorka imprez dla dzieci i młodzieży powiatu tomaszowskiego, Pani Joanna Kowalczuk – Dyrektor GOK w Suścu. Za współorganizację Dożynek Powiatowych w Bełżcu w 2010 r.,Pani Marzena Gardiasz – Kierownik Biblioteki Publicznej w Krynicach. Za ciekawe inicjatywy kulturalne w tym: pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych z Programu Rozwoju Bibliotek i Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse”,prowadzenie warsztatów komputerowych dla seniorów. Pani Joanna Jamroż – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach, za realizację zadań w dziedzinie kultury, za wkład pracy i osobiste zaangażowanie w organizacje Dożynek powiatowych w Krynicach. Pan Antoni Wawryca -Wójt Gminy Tomaszów Lubelski za życzliwość dla przedsięwzięć kulturalnych, poprawę estetyki placówek kultury w Podhorcach i Majdanie Górnym. Pan Andrzej Dziuba – Komendant Hufca ZHP w Tomaszowie Lubelskim Pan Eugeniusz Hanejko – dyrektor Muzeum Regionalnego im. dr Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Pan Stanisław Seńko – dyrektor GOK w Rachaniach, za ciekawe projekty kulturalne- organizację przeglądów religijnej piosenki dziecięcej i młodzieżowej oraz przeglądu dorobku Kół Gospodyń Wiejskich powiatu tomaszowskiego, Pan Wojciech Dziedzic – redaktor „ReWizji Tomaszowskich”, za publikację informacji o inicjatywach kulturalnych i imprezach kulturalnych w powiecie tomaszowskim,Pan Jan Nowak – za dokumentację fotograficzną i publikację imprez oraz przedsięwzięć kulturalnych na terenie powiatu tomaszowskiego.Ksiądz Jan Kot- Proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie, za oprowadzenie po świątyni w Dołhobyczowie i przybliżenie historii prawosławia na pograniczu Polsko-Ukraińskim, Pan Lech Miazga – za wspieranie inicjatyw kulturalnych na terenie gminy, pomoc w organizacji Powiatowego Dnia Pracownika i Animatora kultury, Pan Tadeusz Kurnik- Łowczy Koła Łowieckiego „CYRANKA” – za pomoc w organizacji Dnia Pracownika i Animatora Kultury.

 

DOROHUSK – znowu najlepszy!

W Tomaszowie Lubelskim na obiektach sportowych ZS nr 1,odbyły się II Mistrzostwa Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie o Puchar Przewodniczącego NSZZ FSG w Chełmie. Triumfatorem, identycznie jak w roku ubiegłym, okazała się drużyna Placówki SG w Dorohusku. Organizatorem sobotniego turnieju była Placówka SG w Łaszczowie oraz Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG w Chełmie. W turnieju wzięli udział praktycznie reprezentanci wszystkich pododdziałów NOSG oraz zaproszona drużyna Samorzadowców Powiatu Tomaszowskiego. Turniej początkowo rozgrywany był w trzech grupach po cztery drużyn każda, gdzie drużyny wyłaniały dwie najlepsze ekipy premiowane awansem do półfinałów. Zacięta i wyrównana walka toczyła się w każdej z grup . O wyjściu z grupy decydowały tzw.” małe punkty”, których zabrakło m.in organizatorom- ekipie pograniczników z Łaszczowa. Po zaciętych meczach półfinałowych wyłoniono finalistów. W finale PSG Dorohusk pokonał ekipę z Chełma. Trzecią drużyną została ekipa PSG Chłopiatyn, po zwycięstwie nad niespodzianką turnieju drużyną Samorządowców, której przewodził Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk .Zwycięzcy oraz pierwsze trzy drużyny, zostały nagrodzone pucharami, pozostałe drużyny, pamiątkowymi dyplomami. Ponadto rozdano także nagrody indywidualne dla poszczególnych zawodników, które ufundowali Starosta Powiatu Tomaszów Lubelski- Jan Kowalczyk, Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski- Wojciech Żukowski, Kierownik Delegatury LUW w Zamościu- Jacek Grabek oraz Komendanci PSG w Łaszczowie- ppłk SG Mariusz Ziembiński, PSG w Hrebennem- kpt.SG Ernest Gałczyński, a także Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ FSG w Łaszczowie chor. sztab. SG Artur Sagan. Turnieju nie udałoby się zorganizować, gdyby nie wsparcie Starosty- Jana Kowalczyka, Dyrektora ZS NR 1- Roberta Puźniaka oraz sponsorów prywatnych- Marzeny Misiec- „CKU u Zbyszka”, Tomasza Buciora – „Inter Auto”, Firmy „KAB” – Kazimierz i Andrzej Bil „. Wybitne i profesjonalne zaangażowanie wykazali również sędziowie: Ireneusz Herda, Grzegorz Charachajczuk, Krzysztof Majdański, oraz strzelcy z JS 2019 w Tomaszowie Lubelskim, którzy również włączyli się w organizację Turnieju.„Cieszę się bardzo ,że mogliśmy po raz drugi zorganizować Mistrzostwa Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w piłce siatkowej. Mówienie o przyjaznej atmosferze, profesjonaliźmie oraz wysokim poziomie rywalizacji to już standard. W roku przyszłym chcielibyśmy rozszerzyć nieco formułę mistrzostw i zaprosić drużyny „pograniczników” z Ukrainy i Białorusi, czyli mielibyśmy prawdziwy turniej ” transgraniczny”- powiedział ppłk SG Mariusz Ziembiński, Komendant Placówki SG w Łaszczowie.„Zabrakło zimnej krwi oraz spokoju, a mielibyśmy miejsce w pierwszej trójce. Identycznie jak w roku ubiegłym wygraliśmy w swojej grupie dwa mecze, a jeden przegraliśmy, zadecydowały małe punkty. Było świetnie, a że gospodarze powinni być gościnni…”- powiedział st. chor. SG Mariusz Skorniewski z PSG w Łaszczowie.

Wyróżnienia indywidualne:

MVP- Jacek Pędziński- Dorohusk

Fair Play- Ks. Grzegorz Chabros- Samorząd Tomaszowski

najlepszy blokujący- Tomasz Zięzio – Hrebenne

najlepszy rozgrywający- Kamil Banach- Chłopiatyn

najlepszy przyjmujący- Damian Maziarczyk- Dorohusk

najlepszy zagrywający- Jan Kowalczyk- Samorząd Tomaszowski

najlepszy atakujący- Andrzej Popko- Chełm

 

 

 

 

DOROHUSK - znowu najlepszy!.
 
W  Tomaszowie Lubelskim na obiektach sportowych ZS nr 1,odbyły się II Mistrzostwa Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie o Puchar Przewodniczącego NSZZ FSG w Chełmie. Triumfatorem, identycznie jak w roku ubiegłym, okazała się drużyna Placówki SG w Dorohusku. Organizatorem sobotniego turnieju była Placówka SG w Łaszczowie oraz Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG w Chełmie.  W turnieju wzięli udział praktycznie reprezentanci wszystkich pododdziałów NOSG oraz zaproszona drużyna Samorzadowców Powiatu Tomaszowskiego. Turniej początkowo rozgrywany był w trzech grupach po cztery drużyn każda, gdzie drużyny wyłaniały dwie najlepsze ekipy premiowane awansem do półfinałów.  Zacięta i wyrównana  walka toczyła się w  każdej z grup . O wyjściu z grupy decydowały tzw." małe punkty", których zabrakło  m.in organizatorom- ekipie pograniczników z Łaszczowa.   Po zaciętych meczach półfinałowych wyłoniono finalistów. W finale PSG Dorohusk pokonał ekipę z Chełma. Trzecią drużyną została ekipa PSG  Chłopiatyn, po zwycięstwie nad  niespodzianką turnieju drużyną Samorządowców,  której przewodził Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk .Zwycięzcy oraz pierwsze trzy drużyny, zostały nagrodzone pucharami, pozostałe drużyny, pamiątkowymi dyplomami. Ponadto rozdano także nagrody indywidualne dla poszczególnych zawodników, które ufundowali Starosta Powiatu Tomaszów Lubelski- Jan Kowalczyk, Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski-  Wojciech Żukowski, Kierownik Delegatury LUW w Zamościu- Jacek Grabek oraz Komendanci PSG w Łaszczowie- ppłk SG Mariusz Ziembiński,  PSG w Hrebennem- kpt.SG Ernest Gałczyński,  a także Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ FSG w Łaszczowie chor. sztab. SG Artur Sagan.  Turnieju nie udałoby się zorganizować, gdyby nie wsparcie Starosty- Jana Kowalczyka,  Dyrektora ZS NR 1- Roberta Puźniaka oraz sponsorów prywatnych- Marzeny Misiec- „CKU u Zbyszka”, Tomasza Buciora – „Inter Auto”,  Firmy „KAB” - Kazimierz i Andrzej Bil ". Wybitne  i profesjonalne zaangażowanie wykazali również sędziowie: Ireneusz Herda, Grzegorz Charachajczuk, Krzysztof Majdański, oraz strzelcy z JS 2019 w Tomaszowie Lubelskim, którzy również  włączyli się w organizację Turnieju.
„Cieszę się bardzo ,że mogliśmy po raz drugi zorganizować  Mistrzostwa Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w piłce siatkowej. Mówienie o przyjaznej atmosferze, profesjonaliźmie oraz wysokim poziomie rywalizacji to już standard. W roku przyszłym chcielibyśmy rozszerzyć nieco formułę mistrzostw i zaprosić drużyny "pograniczników" z Ukrainy i Białorusi, czyli mielibyśmy prawdziwy turniej " transgraniczny"- powiedział ppłk SG Mariusz Ziembiński, Komendant Placówki SG w Łaszczowie.
Zabrakło zimnej krwi oraz spokoju, a mielibyśmy miejsce w pierwszej trójce. Identycznie jak w roku ubiegłym wygraliśmy w swojej grupie dwa mecze, a jeden przegraliśmy, zadecydowały małe punkty. Było świetnie, a że gospodarze powinni być gościnni...”- powiedział st. chor. SG  Mariusz Skorniewski z PSG w Łaszczowie.
Wyróżnienia  indywidualne:
 MVP- Jacek Pędziński- Dorohusk 
 Fair Play- Ks. Grzegorz Chabros- Samorząd Tomaszowski
 najlepszy blokujący- Tomasz Zięzio - Hrebenne
 najlepszy rozgrywający- Kamil Banach- Chłopiatyn
 najlepszy przyjmujący-  Damian Maziarczyk- Dorohusk
 najlepszy zagrywający- Jan Kowalczyk- Samorząd Tomaszowski 
 najlepszy atakujący- Andrzej Popko- Chełm
 
 

 

DOROHUSK - znowu najlepszy!.
 
W  Tomaszowie Lubelskim na obiektach sportowych ZS nr 1,odbyły się II Mistrzostwa Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie o Puchar Przewodniczącego NSZZ FSG w Chełmie. Triumfatorem, identycznie jak w roku ubiegłym, okazała się drużyna Placówki SG w Dorohusku. Organizatorem sobotniego turnieju była Placówka SG w Łaszczowie oraz Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG w Chełmie.  W turnieju wzięli udział praktycznie reprezentanci wszystkich pododdziałów NOSG oraz zaproszona drużyna Samorzadowców Powiatu Tomaszowskiego. Turniej początkowo rozgrywany był w trzech grupach po cztery drużyn każda, gdzie drużyny wyłaniały dwie najlepsze ekipy premiowane awansem do półfinałów.  Zacięta i wyrównana  walka toczyła się w  każdej z grup . O wyjściu z grupy decydowały tzw." małe punkty", których zabrakło  m.in organizatorom- ekipie pograniczników z Łaszczowa.   Po zaciętych meczach półfinałowych wyłoniono finalistów. W finale PSG Dorohusk pokonał ekipę z Chełma. Trzecią drużyną została ekipa PSG  Chłopiatyn, po zwycięstwie nad  niespodzianką turnieju drużyną Samorządowców,  której przewodził Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk .Zwycięzcy oraz pierwsze trzy drużyny, zostały nagrodzone pucharami, pozostałe drużyny, pamiątkowymi dyplomami. Ponadto rozdano także nagrody indywidualne dla poszczególnych zawodników, które ufundowali Starosta Powiatu Tomaszów Lubelski- Jan Kowalczyk, Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski-  Wojciech Żukowski, Kierownik Delegatury LUW w Zamościu- Jacek Grabek oraz Komendanci PSG w Łaszczowie- ppłk SG Mariusz Ziembiński,  PSG w Hrebennem- kpt.SG Ernest Gałczyński,  a także Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ FSG w Łaszczowie chor. sztab. SG Artur Sagan.  Turnieju nie udałoby się zorganizować, gdyby nie wsparcie Starosty- Jana Kowalczyka,  Dyrektora ZS NR 1- Roberta Puźniaka oraz sponsorów prywatnych- Marzeny Misiec- „CKU u Zbyszka”, Tomasza Buciora – „Inter Auto”,  Firmy „KAB” - Kazimierz i Andrzej Bil ". Wybitne  i profesjonalne zaangażowanie wykazali również sędziowie: Ireneusz Herda, Grzegorz Charachajczuk, Krzysztof Majdański, oraz strzelcy z JS 2019 w Tomaszowie Lubelskim, którzy również  włączyli się w organizację Turnieju.
„Cieszę się bardzo ,że mogliśmy po raz drugi zorganizować  Mistrzostwa Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w piłce siatkowej. Mówienie o przyjaznej atmosferze, profesjonaliźmie oraz wysokim poziomie rywalizacji to już standard. W roku przyszłym chcielibyśmy rozszerzyć nieco formułę mistrzostw i zaprosić drużyny "pograniczników" z Ukrainy i Białorusi, czyli mielibyśmy prawdziwy turniej " transgraniczny"- powiedział ppłk SG Mariusz Ziembiński, Komendant Placówki SG w Łaszczowie.
Zabrakło zimnej krwi oraz spokoju, a mielibyśmy miejsce w pierwszej trójce. Identycznie jak w roku ubiegłym wygraliśmy w swojej grupie dwa mecze, a jeden przegraliśmy, zadecydowały małe punkty. Było świetnie, a że gospodarze powinni być gościnni...”- powiedział st. chor. SG  Mariusz Skorniewski z PSG w Łaszczowie.
Wyróżnienia  indywidualne:
 MVP- Jacek Pędziński- Dorohusk 
 Fair Play- Ks. Grzegorz Chabros- Samorząd Tomaszowski
 najlepszy blokujący- Tomasz Zięzio - Hrebenne
 najlepszy rozgrywający- Kamil Banach- Chłopiatyn
 najlepszy przyjmujący-  Damian Maziarczyk- Dorohusk
 najlepszy zagrywający- Jan Kowalczyk- Samorząd Tomaszowski 
 najlepszy atakujący- Andrzej Popko- Chełm
 
 

 

Nagroda dla Powiatu Tomaszowskiego

W dniach 10-13 maja br. w Świdnicy na Dolnym Śląsku odbył się II Kongres Regionów. Na kongres przybyli przedstawiciele wszystkich struktur samorządowych. Wśród zaproszonych gości był Starosta Tomaszowski JanKowalczyk. Dla blisko 2 tys. uczestników przygotowano ponad 50 paneli dyskusyjnych z udziałem 200 prelegentów.
Gościem honorowym kongresu był prezydent RP Bronisław Komorowski, którego wystąpienie otworzyło sesję plenarną „Władza centraln a władza samorządowa. Jak jest naprawdę”. Kongres przebiegał pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwój” a dyskusje panelowe dotyczyły ustroju samorządu, jego funkcjonowania i relacji z władzą centralną. Dyskusje podzielono na kilka ścieżek tematycznych, takich jak polityka, ustrój samorządowy, relacje rząd – samorząd, gospodarka, biznes, urząd obywatel, drogi i motoryzacja. Kongres Regionów organizowany jest przez wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska oraz miasto Świdnica.
W poszczególnych dniach kongresu dodatkowo ogłaszano wyniki i wręczano wyróżnienia w następujących rankingach:

 • „N15” Ranking Prezydentów Miast tygodnika „Newsweek Polska”
 • Ranking Miast Atrakcyjnych dla Biznesu „Forbsa”
 • Ranking Miast Przyjaznych dla Biznesu tygodnika „Newsweek Polska”
 • Ranking Serwisów Internetowych Miast Wojewódzkich „Komputer Świat”
 • Ranking Miasto Przyjazne Kierowcy „Auto Świat”
 • Konkurs „Miasto Szans – Miasto Zrównoważonego Rozwoju”
 • Ranking Gmin i Powiatów 2010 Związku Powiatów Polskich
 • Ranking Energii Odnawialnej Związku Powiatów Polskich

Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk odebrał wyróżnienie za 10 miejsce w rankingu powiatów za 2010rok, prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich, a także złożył podpis pod „Kartą Świdnicką”, której celem jest określenie właściwej roli samorządu terytorialnego w strukturze ustrojowej Państwa w oparciu o cztery podstawowe zasady: Partycypacji, Decentralizacji, Samostanowienia, Solidarności.

 

Powiatowy Dzień Strażaka 2011

Akcja: ZBADAJ SŁUCH ZA DARMO

Jeżeli chcesz za darmo zbadać swój słuch – przyjdź w piątek 3 czerwca 2011 na parking za przychodnią od strony ul. Królewskiej w Tomaszowie Lubelskim. Badania będą wykonywać specjaliści akustycy z firmy Słuchmed, w specjalnie przystosowanym do badań plenerowych pojeździe.

Zapraszamy w  godzinach od 9.00 do 16.00.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele czynników wpływa negatywnie na słuch – infekcje, przeziębienia, przebyte choroby, długotrwałe głośne słuchanie muzyki – to tylko niektóre czynniki, które nie pozostają bez wpływu na nasze „uszy”.

I wbrew pozorom problem ten nie dotyczy tylko osób starszych – coraz częściej problemy ze słuchem mają 30-40 latkowie.

Warto zatem systematycznie np. co pół roku profilaktycznie badać słuch.

więcej »

Konkurs o ruchu ludowym

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim zostały przeprowadzone Eliminacje Powiatowe II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O POLSKIM RUCHU LUDOWYM. Patronat Honorowy nad Konkursem sprawują: Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Wicepremier Pan Waldemar Pawlak, Wicemarszałek Sejmu Pani Ewa Kierzkowska, Wojewoda Lubelski Pani Genowefa Tokarska, Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Hetman, Lubelski Kurator Oświaty Pan Krzysztof Babisz.Patronat medialny: Katolickie Radio Podlasie, Radio eR, Radio Lublin, TVP Historia, TVP Lublin, Słowo Podlasia, Zielony Sztandar, Opinie.Do tej fazy powiatowej konkursu przystąpiło 18 uczniów z 6 szkół ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się:Liwia Frykowska -ZS Nr 1- 37 pkt, Jolanta Adamek ZS Nr 2- 31 pkt., Andrzej Obirek-ZS Nr 3- 31 pkt oraz Michał Zięba -ZS Nr 2- 24 pkt.Z okazji Dnia Strażaka w imieniu władz powiatu tomaszowskiego mam zaszczyt przekazać wszystkim strażakom szczere słowa uznania za trudną i ofiarną pracę. Dziękuję za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w trudnych do pokonania zadaniach,chroniąc życie, zdrowie i mienie ludzkie. Dziś również składam najserdeczniejsze życzenia w imieniu wszystkich mieszkańców naszego powiatu w imieniu tych, którym przyszliście z pomocą, jak i zarówno tym, którzy żyją ze świadomością, że mogą liczyć na Waszą pomoc. Bezinteresowna pomoc niesiona drugiemu człowiekowi niech będzie dla Państwa źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania oraz stanie się inspiracją do dalszych działań w dziele tej humanitarnej służby, w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”….Życzę Wam, by służba drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

 

Starosta Tomaszowski

Jan Kowalczyk

Uruchomiony szynobus na trasie Bełżec-Lublin

Życzenia Wielkanocne

Przetargi na sprzedaż nieruchomości powiatowych

Zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż dwu nieruchomości powiatowych:

 1. Położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Kościuszki o powierzchni 0,2320 ha
 2. Położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Kościuszki o powierzchni 0,2345 ha

Szczegóły przetargów na stronie BIP : www.powiat-tomaszowski.bip.lublin.pl w zakładce Budżet i przetargi/oferty inwestycyjne

Strona 31 z 67« pierwsza...1020...2930313233...405060...ostatnia »