• wirtualnyspacer
  • prezentacja-wkraj
  • prezentacja-lgd

Informacja z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiek

20130521111241906_0001

Zapraszamy na Dni Tomaszowa Lubelskiego

dnitomaszowa2013

VIII Gala Wyróżnienia Srebrny Gryf Powiatu Tomaszowskiego

Wyróżnienie” Srebrny Gryf” zostało uchwalone przez Radę Powiatu Uchwałą nr XVIII/95/04 z 3 grudnia 2004 r.Srebrny Gryf jest elementem herbu powiatu tomaszowskiego, stąd też wzięła się nazwa Wyróżnienia.

Przyznawane jest ono corocznie instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom, firmom i osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju powiatu tomaszowskiego oraz promocji w kraju i poza jego granicami.

Z wnioskiem o przyznanie Wyróżnienia mogą występować osoby fizyczne, prawne oraz nie posiadające osobowości prawnej.   W edycji 2013 wnioski można było składać do 15.04.2013 r.

Do Wyróżnienia w 2013 roku zostało zgłoszonych 5 podmiotów:

  1. Rolnicza Spółdzielnia  Produkcyjna ,,HOPKIE” .
  2. Bank Spółdzielczy w Łaszczowie.
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tomaszowie Lubelskim.
  4. Stowarzyszenie Związek Strzelecki „STRZELEC” Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 2019 im Generała Tadeusza Piskora z Tomaszowa Lubelskiego.
  5. Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe Andrzej Jakubiak.

Wyróżnienie przyznaje Kapituła Wyróżnienia wyłaniana zgodnie z Regulaminem zamieszczonym na stronie: http://www.powiat-tomaszowski.com.pl/category/srebrny-gryf/.

Laureaci wyłaniani są w oparciu o złożone wnioski, w drodze jawnego głosowania. W każdym roku przyznawane są maksymalnie trzy wyróżnienia.

Przy wyborze laureatów VIII edycji 2013 Kapituła brała pod uwagę:
udział firm w rozwiązywaniu problemów powiatowego rynku pracy, tworzenie nowych miejsc pracy, pozyskiwanie środków unijnych, działalność promocyjną w kraju i za granicą, działalność inwestycyjną oraz udział firm w życiu społeczno-gospodarczym.

Wręczenie wyróżnień odbywa się na uroczystej gali. Wyróżnieniem są statuetki przedstawiające „Srebrnego Gryfa” oraz dyplomy. Nagrodzeni mają też prawo używać tytułu Laureat Wyróżnienia ,,SREBRNY GRYF” we wszystkich materiałach firmowych i reklamowych.

Na posiedzeniu Kapituły w dniu 30 kwietnia 2013 roku  postanowiono wyróżnić:

  1. Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną ,,HOPKIE”-za wzorowo prowadzoną produkcję rolniczą, działalność charytatywną   i prospołeczną. www.hopkie.com
  2. Bank Spółdzielczy w Łaszczowie-za rozwijanie współpracy z samorządem i organizacjami społecznymi. www.bslaszczow.pl

Uroczysta Gala Wyróżnienia ,,Srebrny Gryf”Powiatu Tomaszowskiego odbyła się 17 maja 2013 roku w ,,Hotelu Antoni” Łaszczówka Kolonia.

 GRATULUJEMY LAUREATOM.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez LGD Roztocze Tomaszowskie

Part_1.2.2

Zapraszamy na II Roztoczańskie Forum Gospodarcze

bez tytułu

Agencja Rozwoju Roztocza Sp. z o.o. już po raz drugi organizuje Roztoczańskie Forum Gospodarcze. Pierwsza edycja przedsięwzięcia odbyła się w październiku 2012 roku i zebrała wiele pozytywnych opinii. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Rozwój ARR Sp. z o.o. jako operatora marki Roztocze – Witalność z natury” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WL II Oś Priorytetowe Działanie 2.3. Schemat B Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu.

Do współpracy przy tegorocznym Forum włączyli się: Powiat Tomaszowski, Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze, Lubelski Klub Biznesu,  Katolicki Uniwersytet Lubelski, a patronat honorowy objęli Marszałkowie Województwa Lubelskiego i Podkarpackiego oraz media regionalne.
W ramach tegorocznej edycji, która zaplanowana została na 16-17 maja będą poruszane tematy
z zakresu: Innowacyjnej gospodarki na peryferiach, Współpracy przedsiębiorcy z instytucjami finansowymi, Energii odnawialnej: szanse i zagrożenia oraz Biznes a oświata: płaszczyzny współpracy. 
Od 30 kwietnia będą przyjmowane zgłoszenia uczestnictwa w Forum. Dla zainteresowanych informacje i formularze zgłoszeniowe są udostępnione na stronie www.arr.tomaszowskie.pl. Udział w Forum jest bezpłatny.

Powiatowy Dzień Strażaka- odznaczenia i awanse

W niedziele 5 maja 2013 r uroczyście obchodzono Dzień Strażaka. Na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej zorganizowano uroczystości z udziałem zaproszonych gości, druhen i druhów strażaków i mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego. Po okolicznościowych wystąpieniach Starosty Tomaszowskiego Jana Kowalczyki i Komendanta Powiatowego PSP Stanisława Kielecha dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi przy wyremontowanym budynku Komendy Powiatowej PSP. Poświęcenia obiektu dokonał ksiądz dziekan Jan Krawczyk. Komenda Powiatowa PSP w Tomaszowie Lub. odznaczona została „Srebrnym Medalem Pożarnictwa”. Odznaczenia sztandaru Komendy dokonał wiceprezes Zarządu Głównego OSP RP, wicewojewoda lubelski Marian Starownik. Złotymi Zankami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych zostali odznaczeni: starosta Jan Kowalczyk, z-ca komendanta Powiatowego PSP Andrzej Mańdziuk oraz strażacy Kazimierz Hacia i Dionizy Gardzioła. Medale honorowe im.Bolesława Chomicza otrzymali: Adam Biernat, Tadeusz Kielar, Wacław Kramarczuk i Edward Rybiński. Złote medale”Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali:Józef Marynicz, Wojciech Krawczyk, Ryszard Neć i Mirosław Pitura, srebrne Jan Dawidowski, Witold Światowec, Piotr Pisarczyk, a brązowe: Stanisław Cisło, Bogdan Czarnopyś, Jan Fila, Grzegorz Gałan, Barbara Pakosik, Zofia Swatowska, Robert Herda, Paweł Łubiarz i Piotr Kominek. Po części oficjalnej na placu PSP zorganizowano strażacki piknik w którym uczestniczyły liczne rzesze mieszkańców miasta i powiatu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Turniej Motoryzacyjny

W dniu 25 kwietnia 2013r. w Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim odbyły się Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe i Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego, propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, propagowanie sportów motorowych. Trzyosobowe reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu  rywalizowały w następujących konkurencjach: test pisemny, który obejmował pytania z zakresu przepisów ruchu drogowego, wiedzy motoryzacyjnej, techniki kierowania pojazdem, pomocy przedlekarskiej, jazdy sprawnościowej samochodem, udzielania pierwszej pomocy. Pierwsze miejsce zajęła drużyna ZS Nr 4 w Tomaszowie Lub., drugie miejsce drużyna ZS Nr 5 w Tyszowcach a trzecie miejsce drużyna ZS Nr 2 w Tomaszowie Lub. Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Tomaszowskiego. Nagrody wręczali Wicestarosta Jan Fila, Komendant Powiatowy Policji Paweł Solarski oraz Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Janusz Frykowski. Najlepszy zespół reprezentował będzie Powiat Tomaszowski na eliminacjach wojewódzkich turnieju, które odbędą się w Zamościu. Nad sprawnym  przeprowadzeniem turnieju czuwali: szef Wydziału Ruchu Drogowego KP Policji Bogdan Kulas oraz Dyrektor ZS Nr 4 Janusz Joniec.

DSC_0725

DSC_0740

DSC_0775

DSC_0781

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

W tomaszowskim Zespole Szkół Nr 3, 24 kwietnia 2013r. odbyły się eliminacje rejonowe Mistrzostw Pierwszej Pomocy szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem zawodów był Zarząd Rejonowy PCK w Tomaszowie Lubelskim. Sędzią głównym był Marek Czubek nauczyciel ZS Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim , dyplomowany instruktor pierwszej pomocy PCK. W Mistrzostwach wystartowały 5-cio osobowe drużyny reprezentujące Zespoły Szkół Nr 1, 2 i 4 w Tomaszowie Lub., Zespół Szkół Nr 5 w Tyszowcach oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie. Zawodniczki i zawodnicy musieli rozwiązać test oraz zaprezentować swoje umiejętności na stacjach udzielania pomocy w przypadku zatrzymania akcji serce, wypadku rowerowego, samookaleczenia oraz oparzenia. Sędziowie oceniali sprawność i prawidłowość udzielania pomocy przez młodzież, jej zachowanie na miejscu wypadku. W wyniku zaciętej rywalizacji zwyciężyła drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Łaszczowa, II miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Nr 2 z Tomaszowa Lub., a III miejsce drużyna Zespołu Szkół Nr 5 z Tyszowiec. Ekipa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Łaszczowa reprezentować będzie powiat tomaszowski w zawodach wojewódzkich ,które odbędą się 18 maja 2013r. w Lublinie. Puchary i dyplomy oraz drobne upominki dla uczestników Mistrzostw wręczali Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło oraz dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego Janusz Frykowski. Sponsorami Mistrzostw byli: Bank PKO S.A. w Tomaszowie Lub., Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub., Bank Gospodarki Żywnościowej w Tomaszowie Lub. oraz Zarząd Powiatowy ZMW w Tomaszowie Lub.

Na zdjeciach młodzież udzielająca pomocy i drużyna zwycięzców: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Łaszczowa.

Fot.autor

100_5380

100_5385

100_5388

100_5400

100_5419

100_5439

100_5446

 

Zapraszamy na Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

majówka zbiorówka

 

Ogłoszenie NGO

ngo

KONKURS PLASTYCZNY „LEADER W MOJEJ MIEJSCOWOŚCI”

plakat_plast_m

Obrady Zarządu Powiatu

W dniu 10 kwietnia 2013r. pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego. Zarząd rozpatrywał wniosek  Dyrektora Samodzielnego Publicznego   Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim dotyczący zabezpieczenia usług zdrowotnych, w zakresie funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i utworzenia Oddziału Intensywnej Terapii. Zarząd przyjął informację z realizacji planu doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 roku w szkołach/ placówkach prowadzonych przez Powiat  Tomaszowski.W dalszej części obrad Zarząd podjął uchwały w sprawach:

– utworzenia nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim,

–  utworzenia nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej   przy Zespole Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego Tomaszowie Lubelskim,

–  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013.

 

Strona 31 z 83« pierwsza...1020...2930313233...405060...ostatnia »