• Newsletter

 • logo-ewus

 • wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

II sesja Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim 14 grudnia 2010 r. odbyła się II sesja IV kadencji Rady Powiatu. Rada wybrała wiceprzewodniczącego, którym został radny Tomasz Zieliński. Dokonano też wyboru Komisji Rewizyjnej- przewodniczącym tej komisji został Wiesław Kostrubiec, a pozostałe komisje ukonstytuowały się i wybrały ze swego składu przewodniczących i wiceprzewodniczących.

Komisja Budżetu i Finansów: przewodniczący Tadeusz Suski

 • wiceprzewodniczący Alicja Kopczan

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 • przewodniczący-Teresa Semczyszyn
 • wiceprzewodniczący- Robert Bondyra

Komisja Promocji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej:

 • przewodniczący- Mirosława Malicka
 • wiceprzewodniczący-Alicja Kopczan

Komisja Oświaty,Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki:

 • przewodniczący-Stanisław Koper
 • wiceprzewodniczący-Wojciech Kawalec

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Infrastruktury Technicznej Powiatu:

 • przewodniczący-Tadeusz Stanibuła
 • wiceprzewodniczący-Magdalena Szczepańska

Podczas obrad Rada Powiatu uchwaliła wynagrodzenie dla Starosty Tomaszowskiego oraz przyznała pomoc finansową dla gmin Bełżec i Telatyn na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej i zakup strojów dla zespołu „Wilga”.

II Sesja Rady Powiatu

II Sesja IV Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się w dniu 14 grudnia 2010 roku /wtorek / o godz. 1000 w  sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68.W porządku obrad przewidziano m.in.:

 1. Złożenie ślubowania przez radnego nieobecnego na poprzedniej Sesji.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu,
  - powołania Komisji Rewizyjnej,
  - ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu,
  - uchwalenia regulaminu sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami    wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa  miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  -  uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Tomaszowskiego  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011,
  -  ustalenia wynagrodzenia dla Starosty,
  - zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim,
  -  udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżec,
  -  udzielenia pomocy finansowej Gminie Telatyn,

Prezent dla dzieci z Żulic

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żulicach otrzymały kamizelki i obrączki odblaskowe. Prezenty zakupiła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a przekazał je Kierownik Biura Terenowego ARiMR w Tomaszowie Lub. Jan Dawidowski. Towarzyszyli mu Starosta Jan Kowalczyk oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji z Naczelnikiem Wydziału Prewencji KPP podkomisarzem Wojciechem Bobko. Jak powiedział Jan Dawidowski Agencja w ramach prowadzonej akcji prewencyjnej dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na drogach na terenach wiejskich, chce aby dzieci w drodze do szkoły były bezpieczne i widoczne dla innych użytkowników dróg. Stad zakup kamizelek i obrączek odblaskowych. Policjanci w czasie spotkania apelowali do rodziców aby ich dzieci zakładały odblaski, co z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk w swoim wystąpieniu podziękował władzom Agencji za prowadzoną akcje prewencyjną i zapewnił, że władze powiatu będą robić wszystko co możliwe aby drogi powiatowe zyskiwały coraz lepszy standard, by przybywało chodników i nowych elementów oznakowania.

Obrady Zarządu Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub.  7 grudnia br. pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka obradował Zarząd Powiatu. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok, a także w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych kilku odcinków dróg w gminie Tyszowce. Zarząd przygotował też projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad  najbliższej sesji Rady Powiatu. Uchwały dotyczą: zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego, uchwalenia programu współpracy powiatu tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego, ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Tomaszowskiego oraz udzielenia pomocy finansowej gminom Bełżec i Telatyn.

Wybory w Powiecie

 

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim 30 listopada odbyła się I Sesja IV Kadencji Rady Powiatu. Radni wybrali przewodniczącego Rady, którym został Jan Dawidowski . Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu wybrany został Jerzy Wereszczak. Starostą Tomaszowskim pozostał Jan Kowalczyk a wicestarostą Jan Fila. Członkami Zarządu Powiatu zostali wybrani: Teresa Chrastina, Robert Kuźniarz i Henryk Szadkowski.

Więcej zdjęć pod adresem: http://www.fotofilmpro.pl/wyborystarosty/index.html

Dostępny jest również film z sesji: http://www.fotofilmpro.pl/video/powiat/index.html

Zdjęcia: Teresa Rębisz, film Krzysztof Rębisz.

Dzień Pracownika Socjalnego

W dniu 25 listopada 2010 roku odbyło się uroczyste spotkanie środowiska pomocy i integracji społecznej z terenu powiatu tomaszowskiego z okazji przypadającego na 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego, które zorganizowane zostało przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim. Honorowy patronat nad tym spotkaniem objął Jan Kowalczyk, Starosta Tomaszowski. Samorząd powiatowy reprezentowali ponadto Jan Fila – Wicestarosta, Jan Dawidowski – Przewodniczący Rady Powiatu, Stanisław Cisło – Sekretarz, Grzegorz Gałan – Skarbnik. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządu gminnego: Andrzej Adamek- Wójt Gminy Bełżec, Zdzisław Wojnar -Wójt Gminy Jarczów, Jerzy Głąb- Wójt Gminy Lubycza Królewska, Franciszek Kawa- Wójt Gminy Susiec, Antoni Wawryca- Wójt Gminy Tomaszów Lubelski, Łukasz Kłębek- Wójt Gminy Ulhówek, Mariusz Zając – Burmistrz Tyszowiec.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, powiatowych jednostek pomocy społecznej oraz innych instytucji zajmujących się niesieniem pomocy drugiemu człowiekowi.

Podczas spotkania wręczone zostały listy gratulacyjne dla długoletnich pracowników pomocy społecznej, posiadających ponad dwudziestoletni staż pracy w pomocy społecznej. Wśród wyróżnionych byli:

 1. Anna Buczak – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie
 2. Katarzyna Bożyk – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubyczy Królewskiej
 3. Maria Rudko – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubyczy Królewskiej
 4. Jolanta Czarnecka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rachaniach
 5. Bogusława Leja – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rachaniach
 6. Marta Myśliwiec – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suścu
 7. Anna Dej – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce
 8. Józefa Jasińska – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce
 9. Celina Koperwas – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
 10. Teresa Smoła – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
 11. Stanisława Kuśmierz – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
 12. Zofia Zatorska – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
 13. Elżbieta Towbin – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
 14. Maria Wolska – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
 15. Alina Jurkiewicz – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach
 16. Grażyna Kuc – pracownik Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach
 17. Zbigniew Wierzchowski – pracownik Domu pomocy Społecznej w Tyszowcach
 18. Barbara Malec – Kierownik Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Wsparcia Dziennego „Krokus” w Tomaszowie Lubelskim.

Ponadto Starosta Tomaszowski wręczył listy gratulacyjne osobom i instytucjom, które w dniu 19 listopada 2010 roku na wojewódzkich obchodach Dnia Pracownika Socjalnego otrzymały wyróżnienia od Wojewody Lubelskiego i Marszalka Województwa Lubelskiego. Wśród wyróżnionych byli:

 1. Barbara Kamińska- Skowronek – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach
 2. Anna Sikorska- Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach
 3. Kierownik i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaszowie
 4. Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim.

Pierwsza Sesja Rady Powiatu IV Kadencji

We wtorek 30 listopada 2010r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się pierwsza Sesja Rady Powiatu IV Kadencji. Radni złożą ślubowanie oraz wybiorą przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Wybrany zostanie również Starosta, wicestarosta i trzech członków Zarządu Powiatu.

Akcja badań profilaktycznych u kobiet w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzoną narodową akcją badań profilaktycznych u kobiet w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy, uprzejmie informujemy, i Powiat Tomaszów Lubelski został wytypowany do bezpłatnych badań cytologicznych i mammograficznych w dniach od 29 listopada do 3 grudnia 2010 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. od 9:00 do 17:00:

 • cytologia u kobiet
 • mammografia u kobiet

Miejscem postoju cytomammobusu będzie plac z tyłu NZOZ Poradni Rodzinnej w Tomaszowie Lub. przy ul. Petera 3.Kobiety w innym wieku gorąco zapraszamy na bezpłatne lekarskie badanie onkologiczne w dniu 1 grudnia (środa) w godz. 900-1700 w budynku NZOZ Poradnia Rodzinna ul. Petera 3 w Tomaszowie Lubelskim. Badanie prowadzone będzie przez lekarza onkologa z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Podstawowym celem tych działań jest obni enie umieralności kobiet z powodu chorób nowotworowych w Państwa rejonie. Liczymy na masowy udział kobiet w tej akcji. więcej »

Wyniki wyborów do Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim zarządzonych na 21.11.2010r.

Komisja potwierdza, że otrzymała 91 protokołów głosowania od 91 obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie tych protokołów Komisja sporządziła zestawienia wyników głosowania w okręgach i uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów ustaliła:

 1. Na wszystkie listy we wszystkich okręgach wyborczych oddano ogółem głosów ważnych 36 212.
 2. Liczba głosów ważnych oddanych w wyborach do Rady stanowiąca co najmniej 5% wszystkich głosów ważnych z pkt 1, która stanowi warunek udziału list w podziale mandatów, wynosi 1811.
 3. Warunek uzyskania co najmniej 5% głosów ważnych spełniły i w związku z tym prawo do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach uzyskały listy następujących komitetów wyborczych:
  1. lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD: 3 550
  2. lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 9 292
  3. lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP: 5 220
  4. lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 10 245
  5. lista nr 19 KWW “SAMORZĄDOWCY”: 5 468
 4. Wobec niespełnienia warunku wskazanego w pkt 3 prawa do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach nie uzyskały listy następujących komitetów wyborczych:
  1. lista nr 17 KW LIGA POLSKICH RODZIN: 1 182
  2. lista nr 18 KW NDP – SAMOOBRONA LEPPERA: 1 255

więcej »

Akcja: Powiatowy Program wczesnego wykrywania chorób tarczycy


ZAPROSZENIE

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

zaprasza

osoby w wieku od 15 do  45 roku życia

(ubezpieczone i nie posiadające ubezpieczenia)

zamieszkujące na terenie powiatu tomaszowskiego

do udziału w

POWIATOWYM PROGRAMIE WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB TARCZYCY

W ramach programu pobierana jest krew w celu oznaczenia poziomu podstawowego hormonu tarczycy (TSH).

Realizacja programu potrwa do czasu wykorzystania miejsc lecz nie dłużej jak do 15 grudnia 2010 roku.

Ponadto każdy uczestniczący w programie otrzyma ulotkę  informacyjną nt. profilaktyki chorób tarczycy.

Chętni do uczestniczenia w programie mogą kontaktować się

z LABORATORIUM SYNEVO

22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Petera 1 (Przychodnia)

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00,

tel. 84 664-27-95

Obrady Zarządu Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie lubelskim, 15 listopada br., pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka obradował Zarząd Powiatu. Było to już jedno z ostatnich posiedzeń Zarządu w mijającej kadencji. Na początku obrad Zarząd wysłuchał informacji przedstawionej przez dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pawła Kościołko,  dotyczącej zakresu inwestycji i remontów realizowanych przez tę jednostkę w roku bieżącym. Dyrektor poinformował też o realizowanych jeszcze inwestycjach drogowych i przewidywanych terminach ich zakończenia. W dalszej części obrad Zarząd podjął uchwały w sprawach prognozy finansowej budżetu powiatu do 2021 roku. Zarząd przyjął też projekt budżetu powiatu na 2011 roku, który zostanie przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem jego zaopiniowania. Budżet na 2011 rok uchwalony będzie przez nowo wybraną Radę Powiatu. Zarząd Powiatu zatwierdził też składy Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Wyróżnienie dla Powiatu Tomaszowskiego

W siedzibie Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lublinie, w dniu 4 listopada 2010 r. odbyły się uroczystości jubileuszu 105. rocznicy powstania związku.  Podsumowano również kolejną edycję konkursu „Samorząd przyjazny oświacie” który przeprowadzony został pod honorowym patronatem Pani Wojewody Genowefy Tokarskiej. Miło nam poinformować, że wśród trzech wyróżnionych samorządów powiatowych znalazł się Powiat Tomaszowski. Okolicznościową statuetkę oraz gratulacje odebrał z rąk Prezesa ZO ZNP Pani Grażyny Bobowskiej Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk

Strona 31 z 63« pierwsza...1020...2930313233...405060...ostatnia »