Kontakt telefoniczny do Wydziałów Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim

Lp. IMIĘ I NAZWISKO NR POKOJU TELEFON WEW. NR TELEFONU
I WYDZIAŁ GEODEZJI,KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
1 Z-CA DYREKTORA JAROSŁAW GŁAZ 17 17 84 664 12-51
84 664 46-41
2 MARIA SOKOLEŃKO 11 12 84 664 12-51
84 664 46-41
3 RYSZARD SZPINDA 11 12 84 664 12-51
84 664 46-41
4 ELŻBIETA PIASECKA 12 14 84 664 12-51
84 664 46-41
5 ANNA DARMOCHWAŁ 12 14 84 664 12-51
84 664 46-41
6 ALICJA GAJ 14 13 84 664 12-51
84 664 46-41
7 MARCIN ŚCIRKA 14 13 84 664 12-51
84 664 46-41
8 DARIUSZ BIRONT 14 13 84 664 12-51
84 664 46-41
9 MIROSŁAW PAROL 15 15 84 664 12-51
84 664 46-41
10 WOJCIECH KOWALSKI 15 15 84 664 12-51
84 664 46-41
11 BARBARA PORTUŚ 15A 10 84 664 12-51
84 664 46-41
12 GUSTAW SUSKI 15A 10 84 664 12-51
84 664 46-41
II POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
1 KIEROWNIK WYDZIAŁU DARIUSZ PITURA 114 32 84 664 39-51
2 TOMASZ MARYNICZ 118 64 84 664 39-51
3 TOMASZ WIATRZYK 118 64 84 664 39-51
4 ALICJA KURNIK 119 65 84 664 39-51
5 AGATA BOREK 119 65 84 664 39-51
6 KAROL LESZCZUK 120 84 664 39-51
7 AGATA ŚMIAŁKO 120 84 664 39-51
8 ANNA JARCZAK 120 84 664 39-51
9 WACŁAW PLAK 219 63 84 665 87-50
III WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
1 DYREKTOR WYDZIAŁU JANUSZ PIKUŁA 8 54 84 664 38-10
84 664 21-06
2 Z-CA DYREKTORA TOMASZ MACHALSKI 7 52 84 664 38-10
3 HUBERT BARTECKI 1 51 84 664 38 10
4 ŁUKASZ BOROWIEC 1 51 84 664 38-10
5 TOMASZ KOPROWSKI 1 51 84 664 38-10
6 WIESŁAW MALINOWSKI 1 51 84 664 38-10
7 STANISŁAW ZABANDŻAŁA 1 51 84 664 38-10
8 MALWINA UMER 2 53 84 664 21-06
9 MACIEJ ŻWIRUK 2 53 84 664 21-06
10 MARIUSZ CZERWIŃSKI 3 51 84 664 38-10
11 JOANNA ŁYSAKOWSKA 4 55 84 664 21-06
12 MAREK KUŹMA 4 55 84 664 21-06
13 HALINA RYCAK 9 68 84 664 21-06
IV WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNY I SPRAW SPOŁECZNYCH
1 DYREKTOR WYDZIAŁU WITOLD ŚWIATOWIEC 21 21 84 664 25-87
84 665 79-09
2 Z -CA DYREKTORA BOGDAN CZARNOPYŚ 19 19 84 664 25-87
3 ANETA PISARCZYK 19 19 84 664 25-87
4 JACEK GONTARZ 19 19 84 664 25-87
5 IWONA GLIWA 20 20 84 665 79-09
6 AGNIESZKA ZATORSKA 20 20 84 664 25-87
7 NATALIA AKSAMIT 20 20 84 664 25-87
8 MAGDALENA SAWKA 21 21 84 665 79-09
9 KRYSTYNA ZAJĄCZKOWSKA 23 23 84 665 86-11
10 STANISŁAW KIELECH 23 23 84 665 86-11
11 KRZYSZTOF CHYŻYŃSKI 23 23 84 665 86-11
12 JACEK DZIURA 39 40 84 664 25-87
13 BEATA BARTOSIEWICZ 31 30 84 664 35-35
84 664 35-75
V WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
1 DYREKTOR WYDZIAŁU LESZEK KLESZCZYŃSKI 26 26 84 665 79-13
2 MARCIN KOZŁOWSKI 25 25 84 664 43-92
3 ANTONI PŁODZIDYM 24 24 84 664 43-92
4 ROBERT STECIUK 24 24 84 664 43-92
5 KRZYSZTOF PAWLISZAK 27 27 84 664 43-92
VI WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ
1 DYREKTOR WYDZIAŁU ANNA PANKIEWICZ 41 42 84 664 38-35
2 RYSZARD RUDNICKI 42 43 84 664 38-35
3 BEATA ŚWIDEREK 40 41 84 664 38-35
VII WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
1 DYREKTOR WYDZIAŁU ROBERT KUŹNIARZ 51 62 84 664 39 76
2 MIECZYSŁAW HEK 60 61 84 665 79-07
3 ANNA DZIUBA 60 61 84 665 79-07
4 ADAM WSZOŁA 59 60 84 664 39-76
5 ALICJA STANIBUŁA 59 60 84 664 39-76
6 MARIAN BARTOSZEK 58 59 84 664 39-76
7 MAŁGORZATA KENDZIERA 57 50 84 664 39-76
8 RADOSŁAW NOGAS 57 50 84 664 39-76
VIII WYDZIAŁ FINANSOWY
1 SKARBNIK POWIATU BARBARA PAKOSIK 47 48 84 664 12-54
2 JADWIGA BARTOSZYK 43 44 84 664 12-54
3 AGATA PISKOR 43 44 84 664 12-54
4 CELINA WÓJTOWICZ 44 45 84 664 12-54
5 ELŻBIETA WOŚ 44 45 84 664 12-54
6 EWELINA DĄBROWSKA 45 46 84 664 12-54
7 BEATA SOJKA 45 46 84 664 12-54
8 JOLANTA MRZYGŁÓD 46 47 84 664 12-54
9 RENATA SKÓRA 46 47 84 664 12-54
IX AUDYTOR WEWNĘTRZNY
1 MARCIN DZIAŁA 50 32 84 664 12-54
X WYDZIAŁ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PROMOCJI
1 DYREKTOR WYDZIAŁU JÓZEF MARYNICZ 52 69 84 665 79-11
2 EWELINA MICHNIAK 54 57 84 664 12-53
3 RYSZARD OSTRÓWKA 55 56 84 664 12-53
4 BEATA MAJ 54 57 84 664 12-53
XI BIURO OBSŁUGI RADY POWIATU
1 EDYTA PAWŁOWSKA-KRAWCZYK – POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW 36 37 84 664 12-52
2 MARZENA MISZCZYSZYN 36 37 84 664 12-52
XII BIURO PRAWNE
1 MAŁGORZATA OSUCH 48 49 84 665 79-09
84 664 25-87
2 MARCIN SOBCZUK 48 49 84 665 79-09
84 664 25-87
XIII POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
1 KIEROWNIK – ANNA SKORNIEWSKA 110 66 84 666-00-83
2 WIESŁAWA JAMROŻ 111 67 84 666-00-83
3 HENRYKA TABAKA 111 67 84 666-00-83
4 HANNA SWATOWSKA 111 67 84 666-00-83