Herb powiatu tomaszowskiego Powiat tomaszowski Związek Powiatów Polskich

2015.03.03
Tycjana i Kunegundy

ROEFS
Strona główna

  Władze Powiatu Tomaszowskiego Drukuj

Starosta Jan Kowalczyk
starosta.ltm@powiatypolskie.pl
+48 84 664 3535
Wicestarosta Jan Fila                     
wicestarosta@etomaszow.org.pl +48 84 664 3575
Sekretarz Powiatu
Stanisław Cisło
sekretarz@etomaszow.org.pl +48 84 664 1252
Skarbnik Powiatu
Grzegorz Gałan
starosta.ltm@powiatypolskie.pl +48 84 664 1254
 

  Dane teleadresowe urzędu Drukuj

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 68
22-600 Tomaszów Lubelski
tel: +48 84 664 3535 / fax: +48 84 664 4111
e-mail: starosta.ltm@powiatypolskie.pl starostwo@powiat-tomaszowski.com.pl

Starostwo Powiatowe Tomaszów Lubelski

 

  Kontakt telefoniczny do Wydziałów Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim Drukuj

Lp. IMIĘ I NAZWISKO NR POKOJU TELEFON WEW. NR TELEFONU
I WYDZIAŁ GEODEZJI,KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
1 DYREKTOR WYDZIAŁU
MIECZYSŁAW PAROL
16 16 084 664 12-51, 084 664 46-41
2 Z-CA DYREKTORA
JAROSŁAW GŁAZ
17 17 084 664 12-51, 084 664 46-41
3 BARBARA PORTUŚ 15 10 084 664 12-51, 084 664 46-41
4 ELŻBIETA PIASECKA 15 10 084 664 12-51, 084 664 46-41
5 ALICJA GAJ 11 11 084 664 12-51, 084 664 46-41
6 MARIA SOKOLEŃKO 12 12 084 664 12-51, 084 664 46-41
7 RYSZARD SZPINDA 12 12 084 664 12-51, 084 664 46-41
8 MARCIN ŚCIRKA 15A 13 084 664 12-51, 084 664 46-41
9 KRYSTIAN GONTARZ 15A 13 084 664 12-51, 084 664 46-41
10 GRAŻYNA GNAP 14 14 084 664 12-51, 084 664 46-41
11 ANNA DARMOCHWAŁ 15B 15 084 664 12-51, 084 664 46-41
12 MIROSŁAW PAROL 15B 15 084 664 12-51, 084 664 46-41
13 ALEKSANDRA ŻÓŁKIEWSKA- TYTUŁA 119 65 084 664 39-51
14 ALICJA KURNIK 119 65 084 664 39-51
15 JAN BZIKOT 118 64 084 664 39-51
16 DARIUSZ PITURA 118 64 084 664 39-51
17 WACŁAW PLAK 114 63 084 665 87-50
18 GUSTAW SUSKI 15 10 084 664 46-41
II WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
1 DYREKTOR WYDZIAŁU
JANUSZ PIKUŁA
8 54 084 664 38-10
084 664 21-06
2 Z-CA DYREKTORA
JACEK ROSOŁOWSKI
4 52 084 664 38-10
3 WIESŁAW MALINOWSKI 1 51 084 664 38-10
4 STANISŁAW ZABANDŻAŁA 1 51 084 664 38-10
5 JACEK GONTARZ 1 51 084 664 38-10
6 TOMASZ KOPROWSKI 1 51 084 664 38-10
7 JOANNA ŁYSAKOWSKA 3 53 084 664 21-06
8 MAREK KUŹMA 3 53 084 664 21-06
9 HUBERT BARTECKI 1 51 084 664 38-10
10 HALINA RYCAK 5 55 084 664 21-06
III WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNY
1 DYREKTOR WYDZIAŁU WITOLD ŚWIATOWIEC 21 21 084 664 25-87, 084 665 79-09
2 Z -CA DYREKTORA
BOGDAN CZARNOPYŚ
19 19 084 664 25-87
3 TOMASZ MACHALSKI 20 20 084 665 79-09
4 IWONA GLIWA 20 20 084 665 79-09
5 TOMASZ KATA 19 19 084 664 25-87
6 MAGDALENA SAWKA 21 21 084 665 79-09
7 KRYSTYNA ZAJĄCZKOWSKA 35 35 084 665 86-11
8 ANDRZEJ KRZACZEK 35 35 084 665 86-11
9 KRZYSZTOF CHYŻYŃSKI 35 35 084 665 86-11
10 JACEK DZIURA 40 40 084 664 25-87
11 AGNIESZKA ŁĄKOWSKA
22 084 664 23-93
12 AGATA PISKOR 31 30 084 664 35-35, 084 664 35-75
IV WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
1 DYREKTOR WYDZIAŁU
LESZEK KLESZCZYŃSKI
26 26 084 665 79-13
2 MARCIN KOZŁOWSKI 25 25 084 664 43-92
3 ANTONI PŁODZIDYM 24 24 084 664 43-92
4 ZUZANNA CHMIELOWIEC 23 23 084 664 43-92

V

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ
1 DYREKTOR WYDZIAŁU
MIECZYSŁAW WATRAK
42 42 084 664 38-35
2 Z-CA DYREKTORA
JANUSZ FRYKOWSKI
41 41 084 664 38-35
3 ANNA PANKIEWICZ 43 43 084 664 38-35
4 RYSZARD RUDNICKI 43 43 084 664 38-35
VI WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
1 DYREKTOR WYDZIAŁU
ROBERT KUŹNIARZ
62 62 084 664 39-76
2 Z-CA DYREKTORA
MAREK CZABAN
61 61 084 665 79-07
3 MAŁGORZATA KENDZIERA 61 61 084 665 79-07
4 ADAM WSZOŁA 60 60 084 664 39-76
5 ALICJA STANIBUŁA 60 60 084 664 39-76
6 MARIAN BARTOSZEK 59 59 084 664 39-76
7 MIECZYSŁAW HEK 58 50 084 664 39-76
8 RADOSŁAW NOGAS 58 50 084 664 39-76
VII WYDZIAŁ FINANSOWY
1 DYREKTOR WYDZIAŁU
BARBARA PAKOSIK
48 48 084 664 12-54
2 JADWIGA BARTOSZYK 44 44 084 664 12-54
3 JOLANTA MRZYGŁÓD 47 47 084 664 12-54
4 CELINA WÓJTOWICZ 45 45 084 664 12-54
5 ELŻBIETA WOŚ 45 45 084 664 12-54
6 BEATA SOJKA 46 46 084 664 12-54
7 EWELINA DĄBROWSKA 46 46 084 664 12-54
8 RENATA SKORA 47 47 084 664 12-54

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

MARCIN DZIAŁA 52 32 084 664 12-54
VIII WYDZIAŁ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PROMOCJI
1 DYREKTOR WYDZIAŁU
JÓZEF MARYNICZ
53 69 084 665 79-11
2 RYSZARD OSTRÓWKA 54 58 084 664 12-53
4 BEATA MAJ 55 56 084 664 12-53
5 WOJCIECH GROMEK 57 57 084 664 12-53
IX BIURO OBSŁUGI RADY POWIATU
1 EDYTA PAWŁOWSKA-KRAWCZYK 37 37 084 664 12-52
2 MARZENA MISZCZYSZYN 37 37 084 664 12-52
X BIURO PRAWNE
1 JOLANTA GROMEK – LISIKIEWICZ 27 27 084 665 79-09, 084 664 25-87
2 MAŁGORZATA OSUCH 27 27 084 665 79-09, 084 664 25-87
 

  Służby, inspekcje i straże Drukuj

 1. Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim
  • Komendant Stanisław Żukowski
  • ul. Lwowska 25
  • tel. +48 84 664-30-77
 2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim
  • Komendant Stanisław Kielech
  • ul. Petera 7
  • tel. +48 84 664-44-88, +48 601 39252
 3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Lubelskim
  • Dyrektor Zbigniew Malicki
  • ul. Lwowska
  • tel. +48 84 664 4478, 64 2361
 4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
  • Kierownik Janina Wojtas
  • ul. Starozamojska 5
  • tel. +48 84 664 3108, 664 2201
  • e-mail: tomaszowlub.piw@wetgiw.gov.pl
 5. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lubelskim
  • Kierownik Barbara Pankiewicz
  • ul. Lwowska 68
  • tel. +48 84 664 4392
 

  Jednostki organizacyjne powiatu Drukuj

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim
 2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 3. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tomaszowie Lubelskim  
  • Dyrektor Teresa Ewa  Sikora
  • ul. Wesola 1, 22-600 Tomaszów Lubelski
  • tel./fax +48 84 665 9440
  • e-mail: soswtl@poczta.onet.pl
 5. Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach
 6. Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim
 7. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim
 8. Zespół Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim
 9. Zespół Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim
 10. Zespół Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim
 11. Zespół Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim
 12. Zespół Szkół Nr 5 w Tyszowcach
 13. Zespół Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej
 14. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tomaszowie Lubelskim
 15. Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim
 16. Muzeum Regionalne im. dr Janusza Petera
  • Dyrektor Eugeniusz Hanejko
  • ul. Zamojska 2
  • tel. +48 84 664 37 20
  • e-mail: muzeum3@o2.pl

 

Wszystkich wpisów: 11, bieżąca strona: 1/2, idź do strony: 1 2