Herb powiatu tomaszowskiego Powiat tomaszowski Związek Powiatów Polskich

2015.03.05
Fryderyka i Wacława

ROEFS
Strona główna

2010-09-10 XXXIII Sesja Rady Powiatu Drukuj


W piątek, 10 września br. odbyła się sesja Rady Powiatu Tomaszowskiego. Na początku obrad Starosta Jan Kowalczyk przedstawił informację z wykonania uchwał Rady Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji oraz z działalności zarządu Powiatu. Z kolei informację z wykonania budżetu powiatu z I półrocze 2010 roku przedstawił Skarbnik Grzegorz Gałan. Następnie Dyrektor Wydziału Oświaty Mieczysław Watrak poinformował Radę o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2010/2011. W dalszej części obrad Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach:

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Tomaszowie Lub. przy ulicy Kościuszki, w Tarnawatce oraz w Lubyczy Królewskiej,

- przystąpienia Powiatu Tomaszowskiego do projektu „Wrota Lubelszczyzny-informatyzacja administracji,

- zatwierdzenia programów zdrowotnych planowanych do realizacji na terenie powiatu tomaszowskiego w latach 2010-2015,

- udzielenia pomocy finansowej parafii Rzymskokatolickiej w Bełżcu na renowację zabytków,

- udzielenia pomocy finansowej gminom Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tyszowce, Ulhówek, Krynice, Tarnawatka, Rachanie, Łaszczów oraz miastu Tomaszów Lubelski z przeznaczeniem na remonty i budowę dróg gminnych w roku 2011

- przyznania nagrody jubileuszowej dla Starosty Tomaszowskiego

- zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych przez Powiat Tomaszowski ze środków Unii Europejskiej

Krzysztof Chyżyński-rzecznik prasowy

2010-09-07 Święto Plonów po raz dwunasty Drukuj

W Bełżcu na miejscowym stadionie LKS „Orkan”, w niedzielę 5 września 2010 roku, odbyło się Święto Plonów Powiatu Tomaszowskiego. Na uroczystości przybyły delegacje z wieńcami dożynkowymi z miast i gmin naszego powiatu, poczty sztandarowe, wystawcy i twórcy ludowi, mieszkańcy powiatu i gminy Bełżec. Dożynki rozpoczął korowód na czele ze starościna i starostą Zofią Skalską i Antonim Kuśmierczakiem. Przybyłych gości i mieszkańców powitał gospodarz-Wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek, który w swoim wystąpieniu mówił m.in. o nowych inwestycjach w gminie, planach na przyszłość, dziękował też rolnikom za trud pracy na roli. Następnie wyróżniający się rolnicy powiatu tomaszowskiego otrzymali z rąk starosty Jana Kowalczyka, posła Wojciecha Żukowskiego oraz przewodniczącego Rady Powiatu Jana Dawidowskiego Odznaki „Zasłużony dla rolnictwa”. Odznaczenia otrzymali:

Pani Kazimiera Lasota z Bełżca, Pan Leszek Banaś z Brzezin. Pan Jan Białek z Bełżca, Pan Zygmunt Byra z Żyłki,, Pan Jan Głaz z Bełżca, Pan Zbigniew Kornacki z Bełżca, Pan Jan Mazurkiewicz z Bełżca, Pan Lucjan Skalski z Brzezin, Pan Janusz Przednowek z miejscowości Chyże, Pan Antoni Tys z Jarczowa Kolonii Pierwszej, Pan Roman Patron z Kolonii Gródek, Pan Krzysztof Bałabuch z miejscowości Budy, Pan Zbigniew Kawalec z Polanówki, Pan Stanisław Kopacz z Dzierążni, Pan Witold Szewczuk Huta Dzierążyńska, Pan Wojciech Bondyra z Suśca, Pan Edward Kostur z Łuszczacza, Pan Wiesław Przytuła z Wólki Łosinieckiej, Pan Andrzej Dziura z Majdanka, Pan Henryk Garbula z Justynówki, Pan Ryszard Kołodziej z Przecinki, Pan Piotr Kudlicki z Dąbrowy Tomaszowskiej, Pan Bogdan Międlarz z Typina, Pan Marian Wójcik z Majdanu Górnego, Pan Mieczysław Witkowski z Tomaszowa Lubelskiego, Pan Heronim Wrębiak z Tomaszowa Lubelskiego, Pan Andrzej Baj z Czartowca, Pan Henryk Guz z miejscowości Klątwy, Pan Andrzej Lizut z Czermna, Pan Marian Dobosz z Tarnoszyna, Pan Franciszek Dużyński z Żernik, Pan Kazimierz Piotrowski z Ulhówka. Po wręczeniu odznaczeń okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk. Starosta złożył rolnikom życzenia i podziękowania za całoroczną pracę i zebrane plony, które były mniejsze niż w latach poprzednich. Jan Kowalczyk powiedział m.in.” Tak dawniej jak i dziś, dożynki są ważne dla wszystkich, bo przypominają, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na stoły w naszych domach polski chleb. Wielu ludziom trudno jest docenić pracę rolnika. Zapominają, że bezpieczeństwo człowieka to przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Praca rolnika jest wciąż podstawą egzystencji ludzkiej, nikt i nic tego nie przekreśli. O rolnikach tak pięknie powiedział nasz Wielki Rodak Jan Paweł II w Zamościu 12 czerwca 1999 r. "Z wdzięcznością i szacunkiem chylę głowę przed tymi, którzy przez wieki użyźniali tę ziemię potem czoła, a gdy trzeba było stawać w jej obronie, nie szczędzili również krwi. Z tą samą wdzięcznością i szacunkiem zwracam się do tych, którzy dziś podejmują ciężki trud służby ziemi. Niech Bóg błogosławi pracy waszych rąk". Po wystąpieniu starosty głos zabrali jeszcze Poseł na Sejm RP Wojciech Żukowski i Oleg Sołodiak przewodniczący Rady Rejonowej w Sokalu na Ukrainie, a następnie odbyła się ceremonia przekazania przez starościnę i starostę chleba i ryb gospodarzowi dożynek Janowi Kowalczykowi, który w ich asyście zaniósł bochen chleba i wędzone ryby na ołtarz celebry. Na podium ołtarza czekał już na nich Ksiądz Biskup Wacław Depo- Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej,wraz towarzyszącymi mu dziekanami: Janem Krawczykiem i Czesławem Szczerbą oraz proboszczem miejscowej parafii Stanisławem Szałańskim. Ksiądz Biskup Wacław Depo pobłogosławił otrzymane dary i przystąpił do celebry Mszy świętej dziękczynnej w intencji rolników. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W kategorii wieńców tradycyjnych I miejsce i nagrodę Starosty Jana Kowalczyka w wys. 500 zł. otrzymał wieniec wykonany przez panie z KGW Bełżec II, drugie miejsce i nagrodę 350 zł ufundowaną przez Andrzeja Adamka Wójta Gminy Bełżec, przyznano wieńcowi Zespołu Śpiewaczego „Uśmiech” z Jarczowa a trzecie i nagrodę w wys. 250 zł ufundowaną przez Feliksa Rębacza Przewodniczącego Rady RZRKiOR otrzymał wieniec wykonany przez KGW Lubycza Królewska. W kategorii wieńca współczesnego kolejność przedstawiała się następująco: KGW Grodysławice, Gmina Telatyn i KGW Żerniki. Laureaci w tej kategorii otrzymali nagrody w takiej samej wysokości. Część artystyczna w której wystąpiły zespoły śpiewacze, kapele oraz Tomaszowska Orkiestra Dęta i zespół wokalno-instrumentalny "Impuls".  trwała do późnych godzin wieczornych a zakończona została zabawą ludową. Do tańca przygrywał zespół „Mefis”.

DSC_0020.JPG

DSC_0029.JPG

DSC_0042.JPG

DSC_0103.JPG

DSC_0108.JPG

DSC_0178.JPG

DSC_0201.JPG

DSC_0219_1.JPG

DSC_0233.JPG

DSC_0254.JPG

Krzysztof Chyżyński-rzecznik prasowy

2010-08-30 Obradował Zarząd Powiatu Drukuj

W piątek 24 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym, pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka obradował Zarząd Powiatu Tomaszowskiego.

Zarząd przyjął informację o przygotowaniach szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego 2010/2011. Temat ten będzie też przedmiotem obrad podczas najbliższej sesji Rady Powiatu. W dalszej części posiedz enia Zarząd powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Tyszowcach Pani Agnieszce Podgórskiej, dotychczasowej kierownik internatu w tej szkole. Poprzedni dyrektor ZS Nr 5 Krzysztof Bałuka złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji. Pani Agnieszka Podgórska jest absolwentką Politechniki Lubelskiej i Akademii Rolniczej w Lublinie a obowiązki dyrektora pełnić będzie do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko. Zarząd przygotował też projekty uchwał, które będą rozpatrywane podczas najbliższej sesji Rady Powiatu. Uchwały dotyczą m.in.: sprzedaży nieruchomości będących mieniem powiatu, zatwierdzenia programów zdrowotnych zaplanowanych do realizacji na terenie powiatu tomaszowskiego w latach 2010-2015, przystąpienia Powiatu Tomaszowskiego do realizacji projektu „Wrota Lubelszczyzny- informatyzacja administracji”, udzielenia pomocy finansowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Bełżcu oraz udzielenia pomocy finansowej miastom i gminom powiatu tomaszowskiego na przebudowę dróg gminnych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2010”. Decyzje w powyższych sprawach zapadną na Sesji Rady Powiatu, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa, w dniu 10 września 2010 r. , początek obrad o godz. 10.00.

Krzysztof Chyżyński-rzecznik prasowy

2010-08-24 Akcja pomocy dla Wilkowa Drukuj

ksiazki_dla_wilkowa.jpg
 

2010-08-19 Dożynki Powiatowe w Bełżcu Drukuj

  W niedzielę 5 września 2010 r. na stadionie sportowym w Bełżcu odbędzie się Powiatowe Święto Plonów. Rolnicy powiatu tomaszowskiego już po raz dwunasty spotkają się by godnie świętować zakończenie żniw. Dożynki rozpoczną się o godz. 10.30 korowodem delegacji gminnych z wieńcami dożynkowymi a następnie w części oficjalnej gości dożynkowych przywita Wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek a Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk wygłosi okolicznościowe przemówienie. W dalszej części uroczystości odbędzie się wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych oraz ceremonia przekazania chleba. O godz. 12.00 planowane jest rozpoczęcie Mszy świętej polowej, którą koncelebrował będzie Ksiądz biskup Wacław Depo-Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. W części artystycznej, która rozpocznie się po uroczystościach wystąpią : Dęta Orkiestra Strażacka OSP z Tomaszowa Lubelskiego, Zespoły KGW z gminy Bełżec, Zespół Nauczycielski „MARASE”, Zespół Artystyczny „Pogranicze” z Lubyczy Królewskiej, Zespół Artystyczny „Pojednanie” z Krynic, Ludowa Grupa Artystyczna „Wilga” z Telatyna, „Kapela Bełżecka” oraz zespół „Impuls” z Tomaszowa Lubelskiego. O godz. 16.00 zaplanowano tradycyjną biesiadę z Lwowską Kapelą Podwórkową „TaJoj” z Przemyśla a następnie zabawę ludową na której przygrywał będzie zespół „MEFIS”. W ramach imprez towarzyszących Świętu Plonów, będzie można oglądać nowoczesny sprzęt i maszyny rolnicze, odbędzie się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, będą też stoiska z potrawami regionalnymi, dziecięcy plac zabaw, stoiska małej gastronomii, a także atrakcyjne konkursy dla dzieci i dorosłych. Organizatorzy Powiatowego Święta Plonów- Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim i Urząd Gminy w Bełżcu serdecznie zapraszają mieszkańców powiatu do wzięcia udziału w tegorocznych dożynkach.

Poniżej prezentujemy sylwetki Starostów Powiatowego Święta Plonów w Bełżcu.

Staro__cina2.jpg

Starościną Powiatowego Święta Plonów w Bełżcu będzie Pani Zofia Skalska (l.40) , która wraz z mężem Lucjanem prowadzi w Brzezinach gospodarstwo rolne o powierzchni 45 ha położone w gminach Bełżec i Narol. Uprawiają głównie pszenicę, łubin i jęczmień. Od 10 lat prowadzą produkcję trzody chlewnej w cyklu zamkniętym , rocznie sprzedają ok. 350 tuczników. W gospodarstwie jest nowoczesny sprzęt rolniczy- agregat uprawowy, kombajn, ciągniki i inne niezbędne maszyny i urządzenia. Państwo Skalscy wychowują córkę Lilianę- tegoroczną maturzystkę oraz syna Michała-ucznia Szkoły Podstawowej w Bełżcu.

Starosta1.jpg

Starostą Dożynek Powiatowych w Bełżcu będzie Pan Antoni Kuśmierczak, lat 59, wspólnie z córką Anną i synem Ireneuszem prowadzący gospodarstwo rybackie na terenie gminy Bełżec i Lubycza Królewska. Pan Kuśmierczak z wykształcenia jest dyplomowanym rolnikiem a także sadownikiem-orgodnikiem. Od kilku pokoleń rodzina Kuśmierczaków zajmuje się rybołówstwem, myślistwem i rolnictwem. Gospodarstwo Państwa Kuśmierczaków to ponad 120 ha stawów oraz ok. 40ha lasów i innych użytków rolnych. Rocznie w gospodarstwie produkuje się ok.100 ton karpi, amura, suma i szczupaka. W Zatylu pan Kuśmierczak prowadzi ponad 10 hektarowe łowisko specjalne z którego chętnie korzystają wędkarze z całego powiatu. W gospodarstwie jest specjalistyczny sprzęt służący do odłowu ryb, samochody ciężarowe, silosy i magazyny zbożowe. Hobby Pana Antoniego to przede wszystkim myślistwo, posiada wiele odznaczeń łowieckich , jest aktywnym członkiem PZŁ.

Krzysztof Chyżyński-rzecznik prasowy

2010-08-09   Drukuj

Drogi i obiekty oświatowe w rozbudowie.

Trwają prace termomodernizacyjne i remontowe na obiektach oświatowych w tomaszowskich szkołach średnich. Starostwo Powiatowe z pomocą środków Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko prowadzi prace termomodernizacyjne  w trzech szkołach w Tomaszowie Lubelskim. Szeroki front robót remontowo-modernizacyjnych realizowany jest w ZS nr 4, gdzie kosztem 1 mln 220 tys. zł konsorcjum FU-H „Przyzba” i Zakładu Instalacji Sanitarnych i Gazowych J. Koperwas prowadzą termomodernizację budynku dydaktycznego. Prace te obejmują m.in. docieplenie i izolacje fundamentów, położenie nowej elewacji, wymianę stolarki okiennej i kompleksową wymianę instalacji co, przebudowę i modernizację dach, nie licząc innych prac dodatkowych, jakie wynikają podczas remontu. Ponadto w budynku internatu we własnym zakresie, tylko po kosztach materiału, siłami zatrudnionych pracowników,odmalowano sale, klatkę schodową i korytarz a w budynku głównym sale dydaktyczne, klasopracownie i pracownię. Także termomodernizacja jest głównym zadaniem realizowanym w ZS Nr 1 przy ulicy Wyspiańskiego, obejmując również remont budynku dydaktycznego, biblioteki i hali sportowej. Poważnie zaawansowane są prace przy całkowitej wymianie instalacji co. W budynku dydaktycznym i hali sportowej. Ponadto firma BRO-BUD Przedsiębiorstwo Usługowe z Tomaszowa przeprowadzi docieplenie stropu gmach głównego ZS nr 1, dokona częściowej wymiany dachu i orynnowania a także przeprowadzi kapitalny remont biblioteki od piwnic po dach. Praktycznie z tego budynku pozostanie tylko stara konstrukcja a wszystkie pozostałe elementy będą wymienione. Całość prowadzonych robót w ZS nr 1 opiewa na sumę 1 mln 108 tys. zł i zostanie zakończona do 30 listopada, przy czym nie będzie to kolidowało z zajęciami szkolnymi.

Również w ZS nr 3 przy ul. Hallera kosztem 1 mln 325 tys. zł prowadzona jest termomodernizacja a obok docieplenia tego obiektu realizowany jest remont dachu, wymiana otworów okiennych w budynku głównym i sali gimnastycznej. Obiekt zdecydowanie zyska też na wyglądzie po położeniu nowej elewacji.

Rok 2010 będzie rekordowym pod względem inwestycji na drogach powiatowych. Największa inwestycja, to rozpoczęta już przebudowa drogi powiatowej Wólka Łabuńska-Zimno o długości 17 km. Łączna wartość tego zadania to kwota 15 mln 604 tys. Zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w wysokości  ponad 11,4 mln zł  kosztów inwestycji. Prace mają zakończyć się do listopada ale już teraz po położeniu warstwy wyrównawczej znacznie poprawiły się warunki jazdy na odcinkach Zubowice-Przewale, Tyszowce-Łaszczów Dobiegają końca prace przy przebudowie drogi powiatowej na odcinku Budy-Wożuczyn o długości ok. 6 km. Inwestycja współfinansowana jest w 50% ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Wartość tego zadania to kwota ok. 4 mln złotych. Kolejną inwestycją, która już niebawem się rozpocznie to przebudowa dróg powiatowych wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego tj. ulic: Bartłomowicza, Petera, Ściegiennego, Obrońców Westerplatte i Rolniczej o łącznej długości ok. 2,5 km. Wartość tego zadania to kwota ok. 7,5 mln zł,dofinansowanie z MSWiA wyniesie 3 mln złotych a 1,5 mln zł przekaże Samorząd Miasta Tomaszowa oraz wspólfinansować to zadanie będą przedsiębiorcy, którzy pomoga przy urządzaniu parkingów

z_do__ynek_615.jpg

Wizualizacji RPO na tablicy w Starostwie Powiatowym

Obraz_370.jpg

Ocieplenie budynku Zespołu Szkół Nr 4

Obraz_378.jpg

Budynek biblioteki Zespołu Szkól Nr 1 w remoncie

Obraz_380.jpg

Nowa elewcja na budynku dydaktycznym Zespołu Szkól Nr 3

Obraz_388.jpg

Ostatnie prace wykończeniowe  na rozbudowywanej drodze Budy -Wożuczyn

Obraz_390.jpg

Nowa nawierzchnia na drodze powiatowej Przewale-Tyszowce

Obraz_398.jpg

Droga Tyszowce-Łaszczów już ma nowa nawierzchnię

 

2010-07-26   Drukuj

Powiat Tomaszowski najlepszy !

W niedzielę, 25 lipca 2010r. w Rejowcu Fabrycznym odbyły się XI Wojewódzkie Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS. W zawodach startowała reprezentacja Powiatu Tomaszowskiego składająca się z zawodniczek i zawodników z 4 miast i gmin:Rachań, Tyszowiec,Telatyna i Łaszczowa . W sumie w Igrzyskach wystartowało 17 reprezentacji powiatów województwa lubelskiego w skład których wchodzili zawodnicy z 58 miast i gmin. Po raz trzeci najlepszą okazała się reprezentacja Powiatu Tomaszowskiego zdobywając 1429 pkt. Drugie miejsce zajął Powiat Chełm- 794 pkt, a trzecie Powiat Zamość 756 pkt. W kategorii gmin wygrała drużyna miasta i gminy Tyszowce-588 pkt, drugie miejsce zajęła drużyna gminy Rachanie-452 pkt. a trzecie Wierzbica pow. Chełm-429 pkt. Na V miejscu uplasowała się reprezentacja Gminy Telatyn, a na XVI gminy Łaszczów .Zwycięskie drużyny powiatów oraz miast i gmin otrzymały puchary oraz sprzęt sportowy. Wśród przybyłych gości byli m.in. Poseł na Sejm RP Marian Starownik, Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk a także członek Zarządu Województwa Arkadiusz Bratkowski. Władze Powiatu Tomaszowskiego reprezentowali Starosta Jan Kowalczyk, Wicestarosta Jan Fila oraz Skarbnik Powiatu Grzegorz Gałan.

Obraz_306.jpg

Chorążym reprezentacji Powiatu Tomaszowskiego był Andrzej Adamek-wójt gminy Bełżec

Obraz_321.jpg

Reprezentacja powiatu podczas otwarcia Igrzysk

Obraz_338.jpg

Wicestarosta Jan Fila dekoruje najlepszych zawodników w biegu na 400m

Obraz 349_1.jpg

Na podium najlepsze gminy uczestniczące w Igrzyskach

Obraz_360.jpg

Na podium władze najlepszych Powiatów Igrzysk 


 

2010-07-19   Drukuj

XII Powiatowe Święto Sportu

W Telatynie , na miejscowym stadionie GKS „Perła” 18 lipca 2010 r. odbyło się XII Święto Sportu Powiatu Tomaszowskiego. W zawodach udział wzięły zawodniczki i zawodnicy z 11 miast i gmin powiatu tomaszowskiego, w sumie ponad 1000 uczestników. Licznie przybyli mieszkańcy gminy i zaproszeni goście. Obecne były władze powiatu z przewodniczącym Rady Janem Dawidowskim i starostą Janem Kowalczykiem. Przybył Poseł na Sejm RP Wojciech Żukowski,Józef Poterucha przewodniczący Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Lublinie a głównym organizatorem zawodów był Jan Kijko- szef Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Tomaszowie Lubelskim. W klasyfikacji końcowej zwyciężyła gmina Rachanie uzyskując 475 punktów, drugie miejsce zajęła gmina Telatyn- 413 pkt, trzecie miasto i gmina Tyszowce- 318 pkt., czwarte miasto i gmina Łaszczów- 265 pkt. Kolejne miejsca zajęły: V-Ulhówek, VI- gmina Tomaszów Lub., VII- Jarczów, VIII-Bełżec, IX- Lubycza Król., X- Krynice, XI-Susiec. Mistrzem powiatu tomaszowskiego w piłce nożnej mężczyzn LZS na rok 2010 została drużyna Sparty Wożuczyn , która otrzymała puchar ufundowany przez Stanisława Palaka-szefa firmy Palak-Ubezpieczenia. Zawody piłki nożnej kobiet wygrała drużyna dziewcząt z gminy Jarczów zdobywając puchar ufundowany przez przewodniczącego Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS Jana Kijko. Mistrzem Powiatu Tomaszowskiego LZS mężczyzn na rok 2010 w piłce siatkowej została ekipa „Perły”Telatyn a okazały puchar dla najlepszych siatkarzy ufundowali Państwo Justyna i Sławomir Przybysz, właściciele Przedsiębiorstwa Przewozowo-Handlowego „CONVOY”. W bardzo emocjonującej konkurencji przeciągania liny wśród kobiet wygrała drużyna reprezentująca miasto i gminę Tyszowce wyprzedzając zespoły z Lubyczy Królewskiej i Rachań, wśród mężczyzn najlepsi byli siłacze z Rachań wyprzedając zespoły z Łaszczowa i Telatyna. Wyciskanie odważnika 17,5 kg wygrał Jacek Kwarciany z Tyszowiec, drugi był Janusz Piwko z Rachań a trzeci Bogusław Piłat, także reprezentujący gminę Rachanie.

Wyniki wszystkich konkurencji:

I. Bieg dziewcząt 800 m rocznik – 93-94

1. Kulik Ewelina Rachanie

2. Kasprowicz Roksana Ulhówek

3. Lewkowicz Amelia Ulhówek

II. Bieg dziewcząt 400 m rocznik -95 i młodsze

1. Malec Małgorzata Tomaszów Lub.

2. Justyna Dziura Tomaszów Lub.

3. Kapusta Justyna Telatyn

III. Bieg chłopców 400 m – rocznik 95 i młodsi

1. Jurczyszyn Patryk Rachanie

2. Mazur Paweł Tomaszów Lub.

3. Kusztykiewicz Mateusz Ulhówek

IV. Bieg chłopców 800 m – rocznik 93-94

1. Kulik Grzegorz Rachanie

2. Czarnecki Patryk Rachanie

3. Wójtowicz Michał Susiec

V. Bieg kobiet 800 m - 92 i starsze

1. Tucha Ewelina Telatyn

2. Zawadzka Monika Tyszowce

3. Kulita Diana Łaszczów

VI. Bieg mężczyzn 1200 m – rocznik 92 i starsi

1. Kuśmierz Sylwester Rachanie

2. Miazga Damian Rachanie

3. Rybiński Damian Ulhówek

VII. Skok w dal dziewcząt – 95 i młodsze

1. Grzesik Agnieszka Tomaszów Lub.

2. Dymowska Kamila Telatyn

3. Pitura Katarzyna Tyszowce

VIII. Skok w dal dziewcząt 93-94

1. Kulik Ewelina Rachanie

2. Świder Anna Telatyn

3. Tana Paulina Łaszczów

IX. Skok w dal kobiet 92 i starsze.

1. Darmochwał Dorota Rachani

2. Zawadzka Monika Tyszowce

3. Matwiejczuk Elżbieta Telatyn

X. Skok w dal chłopców – 95 i młodsi

1. Gawlik Przemysław Telatyn

2. Berbecki Patryk Telatyn

3. Czuchaj Kamil Rachanie

XI. Skok w dal chłopców 93-94

1. Skórzyński Kamil Tyszowce

2. Tymbel Kamil Łaszczów

3. Rogulski Krzysztof Telatyn

XII. Skok w dal mężczyzn 92 i starsi

1. Litwin Daniel Rachanie

2. Tarański Mateusz Rachanie

3. Pitura Tomasz Tomaszów Lub.

XIII. Wielobój rodzinny

1. Telatyn

2. Rachanie

3. Łaszczów

XIV. Rzut lotką dziewcząt – 95 i młodsze

1. Flaks Klaudia Tyszowce

2. Gajewska Marta Telatyn

3. Kosiorska Patrycja Rachanie

XV. Rzut lotką chłopców – 95 i młodsi

1. Czuchaj Kamil Rachanie

2. Sosnowski Tobiasz Łaszczów

3. Wicha Paweł Krynice

XVI. Rzut lotką kobiet – 94 i starsze

1. Malec Anna Telatyn

2. Guz Natalia Tyszowce

3. Wagner Marta Bełżec

XVII. Rzut lotką mężczyzn 94 i starsi

1. Michalczuk Krzysztof Telatyn

2. Rybiński Damian Ulhówek

3. Sobolewski Łukasz Tyszowce

XVIII. Wyciskanie odważnika

1. Kwarciany Jacek Tyszowce

2. Piwko Janusz Rachanie

3. Piłat Bogusław Rachanie

XIX. Przerzucanie opony

1. Czarnoba Ryszard Tyszowce

2. Malec Krystian Jarczów

3. Szumlajski Paweł Tyszowce

XX. Piłka nożna mężczyzn

1. Rachanie

2. Łaszczów

3. Tyszowce

XXI. Piłka nożna kobiet

1. Jarczów

2. Łaszczów

3. Telatyn

XII. Piłka siatkowa

1. Telatyn

2. Rachanie

3. Ulhówek

XXIII. Przeciąganie liny kobiet

1. Tyszowce

2. Lubycza Królewska

3. Rachanie

XXIV. Przeciąganie liny mężczyzn

1. Rachanie

2. Łaszczów

3. Telatyn

XXV. Przenoszenie worków z piaskiem

1. Jarczów

2. Rachanie

3. Łaszczów

XXVI. Sztafeta sprawnościowa

1. Tyszowce

2. Telatyn

3. Ulhówek

XXVII. Trójbój dla władz samorządowych

1. Telatyn

2. Bełżec

3. Ulhówek

XXVIII. Zawody wędkarskie

1. Mandziar Krzysztof Rachanie

2. Habura Dariusz Jarczów

3. Bajer Mariusz Rachanie

XXIX. Tenis stołowy dziewcząt – 95 i młodsze

1. Kuśmierczak Natalia Tomaszów Lub.

2. Roguska Michalina Telatyn

3. Ciećko Barbara Ulhówek

XXX. Tenis stołowy chłopców – 95 i młodsi

1. Mroczka Michał Rachanie

2. Biszczanik Tomasz Lubycza Król

3. Pryciuk Łukasz Telatyn

XXXI. Tenis stołowy kobiet - 94 i starsze

1. Margol Patryk Bełżec

2. Wojciechowski Piotr Tyszowce

3. Miecznik Grzegorz Tomaszów Lub

XXXII. Tenis stołowy mężczyzn – 94 i starsi

1. Pasieczna Monika Rachanie

2. Dymowska Dominika Telatyn

3. Kołodziej Angelika Tomaszów Lub

DSC_4289.JPG

 Zwycięzcy w konkurencji drużynowej na podium w towarzystwie władz powiatu

DSC_4262.JPG

Najlepsze druzyny w siatkówce mężczyzn

DSC_4080.JPG

Przeciąganie liny kobiet-na zdjęciu drużyna z Lubyczy Krolewskiej

DSC_3842.JPG

Bieg dziewcząt na 400 m

 

2010-07-19 Święto Policji Drukuj

W dniu 15 lipca 2010 roku tomaszowscy policjanci obchodzili 91 rocznicę powstania Polskiej Policji. W uroczystości wzięli udział m.in. Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mirosław Sokal, Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk oraz przedstawiciele władz samorządowych oraz służb mundurowych. Podczas uroczystości wyróżnieni policjanci otrzymali odznaczenia, nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz nagrody finansowe.

W dniu 24 lipca co roku policjanci obchodzą swoje święto. W tym roku tomaszowscy policjanci świętowali 15 lipca. W uroczystościach wzięli udział m.in. Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mirosław Sokal, Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk, przedstawiciele władz samorządowych miast i gmin powiatu tomaszowskiego, prokuratury oraz innych służb mundurowych na co dzień współpracujących z policją na rzecz bezpieczeństwa w powiecie.

W trakcie akademii 10 policjantek i 47 policjantów odebrało z rąk Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mirosława Sokala i Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim insp. Stanisława Żukowskiego nominacje na wyższe stopnie służbowe. Ponadto 7 funkcjonariuszy i 1 pracownik korpusu służby cywilnej tomaszowskiej komendy otrzymało nagrody finansowe za ponadprzeciętne wyniki uzyskiwane w służbie i pracy, przyznane przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Dariusza Działo.

W maju w Krakowie odbyły się centralne obchody 20-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Z tej okazji Zarząd Główny przyznał okolicznościowe odznaczenia. Srebrną odznakę honorową otrzymał Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lubelskim insp. Stanisław Żukowski, brązową I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim nadkom. Mirosław Kiecak oraz v-ce Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Tomaszowie Lubelskim asp. Krzysztof Kostrubiec. Kapituła Odznaki Honorowej ZG NSZZ Policjantów przyznała także dwa medale „Odznaki Honorowej” za aktywne wspieranie Związku osobom nie będącym policjantami, a mianowicie Komendantowi PSG w Łaszczowie ppłk. Mariuszowi Ziembińskiemu oraz Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej brg. Stanisławowi Kielech.

Wszystkim awansowanym policjantom oraz uczestnikom uroczystości Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego mgr Ryszard Sobczuk drobne upominki w postaci wydawnictw o Tomaszowie Lubelskim.

W swoich wystąpieniach zaproszeni gości zauważali trud tomaszowskich policjantów – jednocześnie podkreślając obserwowaną od kilku lat poprawę bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu.

DSC_0141.jpg

DSC_0254.jpg


inf.KP Policji

2010-07-15 Inwestycje na drogach powiatowych Drukuj

Rok 2010 będzie rekordowym pod względem inwestycji na drogach powiatowych Tomaszowski Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził już wszystkie przetargi na prace remontowe i inwestycyjne. Największa inwestycja,

to rozpoczęta już przebudowa drogi powiatowej Wólka Łabuńska-Zimno o długości 17 km. Łączna wartość tego zadania to kwota 15 mln 604 tys. Zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w wysokości 75 % kosztów inwestycji. Prace mają zakończyć się do listopada ale już teraz po położeniu warstwy wyrównawczej znacznie poprawią się warunki jazdy na odcinkach Zubowice-Przewale, Tyszowce-Łaszczów i Łaszczów-Zimno.

Dobiegają końca prace przy przebudowie drogi powiatowej na odcinku Budy-Wożuczyn o długości ok. 6 km. Inwestycja współfinansowana jest w 50%ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Wartość tego zadania to kwota ok. 4 mln złotych. Kolejną inwestycją, która już niebawem się rozpocznie to przebudowa dróg powiatowych wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego tj. ulic: Bartłomowicza, Petera, Ściegiennego, Obrońców Westerplatte i Rolniczej o łącznej długości ok. 2,5 km. Wartość tego zadania to kwota ok. 7,5 mln zł,dofinansowanie z MSWiA wyniesie 3 mln złotych a 1,5 mln zł przekaże Samorząd MiastaTomaszowa. Inwestycja zrealizowana będzie jeszcze w roku bieżącym. Kierowcy jeżdżący tymi bardzo zatłoczonymi ulicami miasta z pewnością będą ustatysfakcjonowani wybudowaniem nowych parkingów, dojazdów do posesji, ciągów pieszych czy też wykonaniem kanalizacji burzowej dzięki czemu skończą się problemy z potokami wody na tych ulicach.

Trwają prace przy budowie drogi Majdan Sielec-Siemierz, którą Powiat Tomaszowski przy pomocy finansowej samorządów Krynic i Rachań wykonuje ze środków własnych. W roku bieżącym na odcinku 2,3 km wykonana zostanie warstwa odsączająca z piasku oraz dolna podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem. Trwają prace przy budowie drogi Podhorce-Pawłówka współfinansowanej ze środków MSWiA, w ramach zabezpieczenia dna wąwozu. Jest to już kolejny etap budowy . W roku bieżącym wykonany zostanie odcinek o długości ok. 0,7 km.

Dywaniki asfaltowe na drogach powiatowych w ramach tzw. wzmocnień nawierzchni wykonane zostaną na długości ok. 20 km. Prace te już się rozpoczęły a sfinansowane będą po połowie ze środków Powiatu i samorządów miast i gmin. Wartość robót wyniesie ponad 6 mln zł.

Zarząd Dróg Powiatowych zakupił już 12.000 m kw. kostki brukowej i również wspólnie z samorządami wykonywał będzie chodniki przy powiatowych drogach. Już niebawem zakończą się prace przy remontach cząstkowych wykonywane siłami ZDP.

Łącznie ze środkami pozyskanymi przez Powiat Tomaszowski ze źródeł zewnętrznych w wysokości ponad 16 mln zł, na przebudowę, budowę, wykonanie chodników, remonty i wzmocnienia dróg powiatowych samorząd wyda ponad 30 mln zł.

1_411.JPG

Budowa drogi Pawłówka-Podhorce

1_408.JPG

Droga Pawłówka-Podhorce

1_397.JPG

Nowy asfalt na drodze Budy-Wożuczyn

Krzysztof Chyżyński-rzecznik prasowy

Wszystkich wpisów: 366, bieżąca strona: 1/37, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37