• Funusze Europejskie 2014-2020
 • Newsletter

 • EWUŚ
 • Dane meteo

 • wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

Powiat Tomaszowski na II miejscu w Polsce !

Związek Powiatów Polskich ogłosił wyniki Rankingu samorządów prowadzonego w 2012 roku. Duży sukces odniósł Powiat Tomaszowski, który został sklasyfikowany na II miejscu. W roku ubiegłym nasz powiat uplasował się na IV pozycji. Ogólnopolski Ranking Związku Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Utrzymanie przez dany samorząd pierwszego miejsca w Rankingu co najmniej do końca danego roku zgodnie z regulaminem pozwala na uzyskanie tytułu „Dobrego Polskiego Samorządu”. Tytuł taki przysługuje tylko liderowi rankingu na koniec danego roku.
Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według kilkudziesięciu kryteriów podzielonych na dziesięć grup tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa, działania promocyjne. Miejsca w Rankingu uzyskuje się zależnie od osiąganych i zgłaszanych na bieżąco zrealizowanych projektów oraz uzyskanych wyników w ocenianych obszarach działalności. Warto podkreślić, że również mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w powodzenie swojego samorządu zgłaszając zrealizowane przez siebie prywatnie ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Po weryfikacji regulaminowej zostają one następnie zgłoszone do oceny eksperckiej w ramach rankingu ZPP. Dzięki temu to nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale całe wspólnoty samorządowe i lokalne są rzeczywistymi uczestnikami  Rankingu. Poniżej Ranking pierwszych dziesięciu powiatów za 2012 rok:

 1. Powiat Słupski – honorowy tytuł „Dobry Polski Samorząd 2012”

 2. Powiat Tomaszowski (lubelskie)

 3. Powiat Ostródzki

 4. Powiat Szczecinecki

 5. Powiat Jędzrzejowski

 6. Powiat Gryfińskiki

 7. Powiat Piotrowski

 8. Powiat Żniński

 9. Powiat Tomaszowski (łódzkie)

 10. Powiat Kartuski

Szczegóły rankingu można znaleźć na stronie:
http://www.zpp.pl/index.php?path=main/glowna/newsview&id=5454

 

Energia odnawialna na terenie powiatu tomaszowskiego

Związek Powiatów Polskich ogłosił listę zwycięzców rankingu energii odnawialnej w 2012 roku.Lista znajduje się na stronie:
http://www.zpp.pl/index.php?path=main/glowna/newsview&id=5451

W rankingu Powiat Tomaszowski  został sklasyfikowany na  12 miejscu w kraju oraz na 1 miejscu w województwie lubelskim.  Szczegóły klasyfikacji można znaleźć na stronie:
http://www.eo.org.pl/layout.php?page=ranking&rank=1

Informacje i zdjęcia o instalacjach wykorzystujących energię słoneczną,wodną,wiatrową,geotermalną można znaleźć na stronie:
http://www.eo.org.pl/layout.php?page=prezentacja&type=p&id=71

Podziękowania za życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne

Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk składa serdeczne podziękowania za otrzymane życzenia Bożonarodzeniowe oraz Noworoczne. Jest nam niezmiernie miło, że Państwo o nas pamiętają, czego dowodem była ogromna ilość życzeń, jakie do nas nadeszły.

Życzenia nadesłali:

Ksiądz Profesor dr hab. Antoni Dębiński Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Waldemar Pawlak Prezes Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Krzysztof Hetman-Marszałek Województwa Lubelskiego, Tomasz Zając Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego

Ksiądz Dariusz Wasiluk- proboszcz Parafii Prawosławnej w Tomaszowie Lubelskim

Genowefa Tokarska Poseł na Sejm RP

Waldemar Gorczyca- dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej w Zamościu

Lena Kolarska-Bobińska Poseł do Parlamentu Europejskiego

Mikołaj Budzanowski Minister Skarbu Państwa

Stanisław Żmijan-Poseł na Sejm RP

Mariusz Grad Poseł na Sejm RP

Piotr Szeliga Poseł na Sejm RP

Marek Poznański Poseł na Sejm RP

Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm RP

Jerzy Chróścikowski Senator RP

Cezary Kucharski Poseł na Sejm RP

Stanisław Adamiak Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie

Peter Dombrowsky- były Starostwa Powiatu Freudenstadt

Bernhard Waidele- Burmistrz Schapbach

Marceli Niezgoda-Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Gen.bryg.SG Jarosław Frączyk Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

Paweł Marzec Dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim

Andrzej Grzmielewicz Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, Patryk Stefaniak Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Bogatynia

Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej „Bieluch” w Chełmie

Józef Michalik Starosta Lubaczowski

Zarząd i Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lub.

Zarząd i pracownicy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Łaszczowie

Aleksander Piechnik- Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON

Kazimierz Podhajny-Prezes Zarządu „Motozbyt” w Tomaszowie Lubelskim

Ksiądz Bronisław Bucki

Urszula Czyndacka-Mikrobit sp. z o.o. w Lublinie

Igor Parfieniuk Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie oraz Henryk Rudnik Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

Janusz Bałabuch-Wójt Gminy Krynice

Członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Rejonowego w Tomaszowie Lub .

Marian Lewandowski  Dyrektor Ośrodka Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr „Kursor” Oddział w Zamościu

Jarosław Jedynak Prezes Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lub.

Aleksander Piechnik Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON

Naczelnik Zbigniew Czubek i pracownicy Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim

Kierownik i pracownicy GOPS w Telatynie

Wiesława Sieńkowska Wójt i Jerzy Pałczyński Przewodniczący Rady Gminy Komarów

Janina Łasocha Kierownik Inspektoratu ZUS w Tomaszowie lub.

Mariola Ciupa oraz uczestnicy i pracownicy WTZ Muratyn

Zdzisław Wojnar Wojt Gminy i Piotr Kowalski Przewodniczący Rady Gminy w Jarczowie

Anna Sikorska-Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski „Samarytanin”

Leszek Dmitroca- Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów

Ppłk Sebastian Hałasa oraz funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie

Zarząd koła, uczniowie i pracownicy Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, uczestnicy i pracownicy WTZ i OW oraz pracownicy Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Tomaszowie Lubelskim

Zarząd i Pracownicy Firm JACKER oraz ERA INNOWACJE

Mariusz W.Sienkiewicz- Prezes Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego w Lublinie

Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie ZS Nr 6 w Lubyczy Królewskiej

Dyrekcja,  Pracownicy i Uczniowie SOSW w Tomaszowie Lub.

Mieczysława Rudnicka- dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim

Henryk Łucjan-Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny

Marek Borowski Kierownik Ośrodka Szkoleniowo-Wystawienniczego w Sitnie

Franciszek Kawa –Wójt Gminy i Wiesław Ćmil- Przewodniczący Rady Gminy Susiec

Uczniowie, dyrektor oraz Pracownicy Gimnazjum w Tyszowcach

Kierownik i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim

Teresa Renata Bodys- Komisarz Wyborczy w Zamościu

Marian Gil Kierownik Filii Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Zamościu

Antoni Rzeźnik Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski

Marek Tęcza-Prezes firmy Energozam w Zamościu

Fryderyk Puła- Starosta Lubartowski

Marian Tokarski-Starosta Biłgorajski

Jerzy Bielecki- Starosta Janowski

Michał Basiński- Prezes LOT „ROZTOCZE” w Tomaszowie Lubelskim

Ppłk Adam Pilip- Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu

Cezary Girgiel-Burmistrz i Adam Piasecki- Przewodniczący Rady Miejskiej w Łaszczowie

Dyrektor, Pracownicy i Uczniowie Gimnazjum w Tyszowcach

Andrzej Beńko- Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w Lublinie

Małgorzata Targońska-Kierownik Regionalny Lubelskiej Fundacji Rozwoju

Tadeusz Łazowski-Starosta Bialski

Zdzisław Strupieniuk- Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego

Waldemar Martyn –Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

Stanisław Kielech Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lub

Andrzej Szwugier -Prezes Zarządu  „Społem” PSS w Tomaszowie Lubelskim

Jerzy Jaworski-Dyrektor Lubelskiego Zarządu Przejść Granicznych w Chełmie

Dariusz Działo-Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie

Wojciech  Żukowski-Burmistrz i Mirosław Fus- Przewodniczący Rady Miasta Tomaszów Lubelski

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim

Henryk Matej-Starosta Zamojski

Dyrektor i pracownicy PKO BP Oddział w Tomaszowie Lubelskim

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu PROMYK

Stanisław Pryciuk-Prezes Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Dyrektor OSiR w Tomaszowie Lub.

Andrzej Adamek-Wójt i Kazimierz Marynicz –Przewodniczący Rady Gminy Bełżec

Zofia Czarnecka Przewodnicząca Rady i Mariusz Zając Burmistrz Tyszowiec

Franciszek Tymbel- Komendant Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej

Zbigniew Malicki-Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Paweł Solarski- Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lubelskim, Mirosław Kiecak Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lub.

Dariusz Skroban- Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Tomaszowie Lubelskim

Paweł Pikula-Starosta Lubelski

Łukasz Kłębek-Wójt i Teresa Senetra-Przewodnicząca Rady Gminy Ulhówek

Zarząd i Pracownicy Firmy AGRO-NORMA

Janusz Kozioł Starosta Łukowski

Małgorzata Skwarek-Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Michał Kamiński Redaktor Naczelny Tygodnika Zamojskiego

Danuta Borkowska -Dziekan Wydziału Nauk Rolniczych Uniwersytetu Przyrodniczego

Ireneusz Godzisz- Dyrektor Oddziału Rejonowego Poczty Polskiej w Zamościu

Ewa Piwko-Witkowska-Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania

Mieczysław Kras- Starosta Tarnowski

Alojzy Cichowski Burmistrz Miasta i Gminy Woźniki, Irena Matyl Przewodnicząca Rady

Ksiądz Jarosław Nowak

Zawodnicy, trenerzy i działacze TUKS „Roztocze” w Tomaszowie Lubelskim

Wiesław Holaczuk-Starosta Włodawski

Bogdan Kawałko-Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

Tomasz Leszczyński- Wójt i Lech Żołądek Przewodniczący Rady Gminy Lubycza Królewska

Andrzej Romańczuk- Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Lublinie

Leszek Świętochowski Prez Agencji Nieruchomości Rolnych w Lublinie

Tadeusz Wojtak-  Starosta Kraśnicki

Sławomir Sosnowski- wicemarszałek Województwa Lubelskiego

Mirosław Król- Starosta Świdnicki

Zenon Rodzik-Starosta Opolski

Stanisław Jagiełło Starosta Rycki

Kierownik i Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaszczowie

Henryk Rudnik –Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

Adela Tulidowicz- Prezes Koła Polskiego Związku Niewidomych w Tomaszowie Lubelskim

Janusz Joniec-Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim

Maria Dec-Kiełb Redaktor Naczelny Kroniki Tygodnia

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim

Elżbieta i Bolesław Matej Biuro Inżynierskie w Tomaszowie Lubelskim

Jerzy Piechnik- Prokurator Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim

Danuta Fedziuryna-Prezes Banku Spółdzielczego w Łaszczowie

Piotr Pasieczny- Wójt Gminy Tarnawatka

Anna Jarczak –Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim

Mirosław Belina-Agromarket Jaryszki Sp. z o.o. w Zamosciu

Kazimierz Organista-Wójt i Krzysztof Gryglicki- Przewodniczący Rady Gminy Rachanie

Agnieszka Podgórska-Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 w Tyszowcach

Zenon Chałas-wiceprezes Stowarzyszenia SZANSA w Lublinie

Maryla Zatorska-Prezes Zarządu PRDM w Tomaszowie Lubelskim

Janusz Szatkowski-Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu

Stanisław Stepaniuk Dyrektor Oddziału Centrali Nasiennej w Zamościu

Piotr Boratyn-Prezes PGE Obrót S.A. w Zamościu

Janusz Szpak-Starosta Krasnostawski

Zarząd i pracownicy Firmy XERREX

Adam Gwizdała- właściciel firmy „PRAKTIBUD”

Józef Moszyński- członek Zarządu SVZ Poland

Renata Miziuk -Prezes Zarządu PGKiM w Tomaszowie Lubelskim

Jadwiga Najda-Prezes RSP Hopkie

Feliks Rębacz- Przewodniczący Rady RZRKiOR w Tomaszowie Lubelskim

Zarząd i Pracownicy Zamojskiej Dyrekcji Inwestycji

Andrzej Kaczor Dyrektor SP ZOZ w Tomaszowie Lub.

Dyrekcja i Pracownicy PUP w Tomaszowie Lub.

Kierownik MOPS w Tyszowcach

Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty, Jan Lelonek- kierownik Oddziału Kuratorium Oświaty w Zamościu

Tadeusz Milewski- Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Stanisław Kielech- Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim

Marek Parkot- Dyrektor Tomaszowskiego Domu Kultury

Andrzej Dziuba- Komendant Hufca ZHP w Tomaszowie Lubelskim

Barbara Kwiatkowska PZU S.A. Oddział w Tomaszowie Lub.

„WOD-GAZ” G.Maścibroda, L.Kaczkowski, M.Zatorski, A.Stefanik, T.Dobiak w Tomaszowie Lubelskim

Janusz Bałabuch Wójt Gminy Krynice

Andrzej Szymanek Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego Starosta Wieruszowski

Kierownik i Rada Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tomaszowie Lubelskim

Andrzej Kudlicki Właściciel Biura Turystycznego QUAND

Tomasz Małecki Dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie

Robert Bondyra Radny Powiatu Tomaszowskiego

Anna Mazurek Dyrektor Oddziału Banku Gospodarki Żywnościowej w Tomaszowie Lub.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy oraz Uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie Lub.

Zarząd i Pracownicy Banku Spółdzielczego w Łaszczowie

Ireneusz Romaszko Dyrektor ZS Nr 3 w Tomaszowie Lub.

Elżbieta Witkowska Wójt Gminy Telatyn

Andrzej Serafin Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie

Magdalena Tomczyk-Tucka Kierownik Oddziału Lubelskiej Fundacji Rozwoju

Kazimierz Kniaź Dyrektor Oddziału PKS „Wschód” w Tomaszowie Lubelskim

Marcin Jóźwiak z-ca  Komendanta Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie

Dyrekcja i Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu

Dzieci, Nauczyciele i Pracownicy Przedszkola Samorządowego w Lubyczy Królewskiej

 „Bracia Mrozik” Sp. z o.o. w Łaszczowie

Zarząd i Pracownicy Firmy „Instalbud” w Lubyczy Król.

Komendant, Wychowawcy i Uczestnicy Hufca Pracy 3-4 w Tomaszowie Lub.

Zarząd i pracownicy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Łaszczowie

Dyrekcja i Pracownicy ZDZ Zamość

Teresa Renata Bodys Komisarz Wyborczy w Zamościu

Zbigniew Sławiński i Pracownicy Firmy SŁAWEX

Teresa Romańczuk Przewodnicząca KGW w Łykoszynie

KGW w Żurawcach

Kierownik i Pracownicy GOPS w Tomaszowie Lubelskim

Piotr Cymbała Dyrektor PGE Dystrybucja RE w Tomaszowie Lub., Jerzy Brzóz Zastępca Dyrektora

Stanisław Bartosiak Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zamościu

Zarząd Firmy „ASTRA” Machnów Nowy

Stanisław Żuchowski VBS product Wilczewo

Dyrekcja Sanatorium w Krasnobrodzie

Maria Król Przewodnicząca Stowarzyszenia pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu

Karol Daniel Firma TABAL Lublin

Prezes Zarządu, Prokurent oraz Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Lubyczy Królewskiej

Zarząd Firmy AZET w Zamościu

Szczepan Mateja Prezes Koła ŚZŻAK

Andrzej Kidyba Konsul Honorowy RFN w Lublinie

Piotr Kuranc Kierownik Biura Lubelskiej Izby Rolniczej w Zamościu

Pracownicy Intertek Moody Poznań

Zarząd i pracownicy EuroCompas Sp. z o.o.

Zarząd i Pracownicy  MIKROBIT Sp. z o.o. w Lublinie

Tomaszowski Szwadron im. 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza

Zarząd i Pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjno-Projektowych „GEOMIAR”

Tomaszowskie „Amazonki”

Właściciele i Pracownicy Hurtowni „Roztocze” w Tomaszowie Lubelskim

Ryszard Łęcki- Prezes Zarządu SKOK Blachnickiego w Zamościu

Cezary Paszczuk- Bank Gospodarstwa Krajowego w Lublinie

Rektor wraz z całą Społecznością Akademicką Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Piotr Jurgielewicz Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Tomaszowie Lubelskim

Adam Babiak Sołtys wsi Chyże

Zespół Muzyczny „Impuls” z Tomaszowa Lubelskiego

Uchwalono budżet na 2013 rok

Głównym punktem obrad  Sesji   Rady Powiatu, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku, było uchwalenie budżetu powiatu na 2013 rok. Radni po wysłuchaniu Starosty Jana Kowalczyka oraz Skarbnika Grzegorza Gałana  a także po  dyskusji  podjęli uchwałę budżetową. Dochody budżetu Powiatu Tomaszowskiego w 2013 roku wyniosą 74 mln 787 tys. zł a wydatki 76 mln 433 tys. zł. Kwotę planowanego deficytu określono w wysokości 1mln 645 tys. zł. Po zakończeniu oficjalne części obrad radni i zaproszeni goście złożyli sobie noworoczne życzenia i podzielili się opłatkiem.

Fot.Jan Nowak

„Srebrny Gryf” – edycja 2013

Regulamin wyróżnienia “SREBRNY GRYF 2013″

Nazwa wyróżnienia: “Srebrny Gryf”

Obszar obejmujący zasięgiem wyróżnienie: Powiat Tomaszowski

Organizator: Kapituła Wyróżnienia, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim.

Termin zgłoszeń kandydatów: 2 stycznia – 15 kwietnia 2013 r.

Termin i sposób ogłoszenia wyników: Laureaci wyróżnienia, wyłonieni zostaną do 10 maja 2013 r.,

Wyniki zostaną umieszczone na stronie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim www.powiat-tomaszowski.com.pl,

Wyróżnienia wręczone zostaną na uroczystej gali 17 maja 2013 roku.

Cel:

Wyróżnienie szczególnie zasłużonych dla rozwoju powiatu tomaszowskiego oraz jego promocji
w kraju i poza granicami.

Odbiorcy:

Instytucje, organizacje, stowarzyszenia, firmy i osoby fizyczne /bez względu na charakter działalności/,

Zgłoszenia kandydatów:

 1. Z wnioskiem o przyznanie Wyróżnienia “SREBRNY GRYF” mogą występować osoby fizyczne , prawne oraz nie posiadające osobowości prawnej.
 2. Wniosek należy składać zgodnie z treścią wzorcowego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Wniosek dostępny jest na stronie www.powiat-tomaszowski.com.pl

Jury – Kapituła wyróżnienia “Srebrny Gryf”:

 1. Przewodniczący – Przewodniczący Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.
 2. Wiceprzewodniczący – Starosta Tomaszowski.
 3. Sekretarz – Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
 4. Członkowie:
 • Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów,
 • Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Infrastruktury, Technicznej Powiatu,
 • 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych,
 • Laureaci wyróżnienia “Srebrny Gryf” z poprzedniej edycji.

Sposób wyboru laureatów:

 1. Laureaci konkursu wyłaniani są w drodze głosowania przez członków Kapituły.
 2. Tryb Głosowania określa Kapituła.
 3. W każdym roku przyznaje się nie więcej niż 3 wyróżnienia.
 4. Wyróżnienie stanowi statuetka, plakieta i dyplom uznania.
 5. Wręczenie wyróżnień odbywa się na uroczystej gali promocyjnej.
 6. Laureaci mają prawo używać we wszystkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu
  Laureata  Wyróżnienia  SREBRNY GRYF “
 7. Dokumentacja Wyróżnienia “Srebrny Gryf” prowadzona jest w Wydziale Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

Do pobrania:

Ankieta-srebrny_gryf_2013

Wniosek-srebrny_gryf_2013

Szkoły otrzymały nowoczesny sprzęt !

W dniu 20 grudnia 2012r. w Starostwie Powiatowym odbyło się przekazanie sprzętu do nauki udzielania pierwszej pomocy w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia i oddechu. Sprzęt otrzymały wszystkie szkoły ponadgimnazjalne , których organem prowadzącym jest Powiat Tomaszowski. Każda placówka oświatowa otrzymała sprzęt szkoleniowy: manekin i defibrylator zakupione ze środków Powiatu Tomaszowskiego za kwotę 19.911,24 zł. Przy okazji przekazania sprzętu przedstawiciele firmy MEDLine z Zielonej Góry przeprowadzili dla nauczycieli z tych szkół szkolenie instruktażowe z obsługi sprzętu. Zakup sprzętu został zrealizowany w ramach „Programu profilaktyki wypadków , urazów i zatruć oraz ich następstw”.

Obrady Zarządu Powiatu

W dniu 19 grudnia odbyło się ostatnie w roku 2012 posiedzenie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego. Starosta Jan Kowalczyk zapoznał członków Zarządu z opiniami Komisji stałych Rady Powiatu na temat projektu budżetu na rok 2013. Zarząd przyjął Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na 2013 rok oraz podjął uchwały w sprawach dofinansowani dokształcania nauczycieli, przekazania mienia ruchomego jednostce organizacyjne Powiatu. Zarząd wydał też postanowienie o wydaniu decyzji o przebudowie mostu na rzece Sieniocha wraz z odcinkiem drogi powiatowej Horyszów-Przewale. Zarząd przygotował również projektu uchwał Rady Powiatu, które będą przedmiotem obrad radnych podczas najbliższej sesji.

Sesja Rady Powiatu odbędzie się 28 grudnia o godz. 12.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

Wyróżnienie dla Powiatu Tomaszowskiego

Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk odebrał w dniu 18 grudnia 2012r. w Lublinie podczas uroczystej gali wyróżnienie przyznane przez Fundację Gospodarczą EURO-PARTNER. Certyfikat wraz ze statuetką otrzymało wraz z Powiatem Tomaszowskim jeszcze pięć powiatów z Lubelszczyzny. Certyfikat nadano jako potwierdzenie, że Powiat Tomaszowski spełnia wymagania najlepszych Powiatów Unii Europejskiej na podstawie oceny dokonanej przez Kapitułę Plebiscytu EURO-GMINA w oparciu o dotychczasowe działania samorządu Powiatu. Niniejszy certyfikat upoważnia władze samorządowe do używania znaku i nazwy EURO-POWIAT na tablicach informacyjnych, materiałach promocyjno-reklamowych oraz pieczęciach urzędowych Powiatu.

Betlejemskie Światełko Pokoju w Starostwie

Zuchy z 14 Drużyny Zuchowej „Włóczęgi” z Łosińca wraz  z drużynową Martą Świderek i Komendantem Hufca ZHP Andrzejem Dziubą przyniosły do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim Betlejemskie Światełko Pokoju. Światełko odebrał Starosta Jan Kowalczyk wraz z Wicestarostą Janem Filą, Sekretarzem Powiatu Stanisławem Cisło i Dyrektorem Wydziału Oświaty Janem Frykowskim. Światełko w najbliższych dniach zostanie też przekazane skautom z Ukrainy.

Uroczyste obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa w Tomaszowie Lubelskim

W dniu 29 listopada w Tomaszowie odbyło się coroczne spotkanie krwiodawców. Tradycyjnie już w listopadzie od kilkudziesięciu lat w Polsce są obchodzone Dni Honorowego Krwiodawstwa. W tym okresie każdego roku staramy się w szczególny sposób pamiętać o ludziach , którzy w ten niepowtarzalny sposób pragną pomóc drugiemu człowiekowi. Niejednokrotnie jest to uratowanie ludzkiego życia, co stawia ich jakby ponad przeciętność ludzkiego istnienia. Ci ludzie oddając krew już zapisali się w potomność naszych czasów. W 2012 roku w tomaszowskim Oddziale RCKiK krwiodawcy oddali 2609 jednostek krwi w sumie ok. 1160 litrów. W oddziale zarejestrowanych jest 1300 krwiodawców a w tym roku po raz pierwszy krew oddało 380 osób. 33 osoby z naszego terenu zarejestrowano w roku bieżącym jako dawców szpiku. Organizatorami uroczystości z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa byli: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj Dłoń”, którego siedziba znajduje się w Józefowie i jego prezes pani Barbara Wojciechowska, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Oddział w Tomaszowie Lubelskim i jego lekarze: doktor Anna Wachowicz i doktor Sebastian Łysiak oraz Klub Honorowych Dawców Krwi im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim.W spotkaniu wzięli udział sekretarz Powiatu Stanisław Cisło,Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski. Uczestniczyli też prezesi klubów HDK :Adam Żuk – Klub HDK Krasnobród,Krzysztof Gmoch – Klub HDK przy KP PSP, Szymon Głazowski – Klub HDK przy KP Policji, Mariusz Skorniewski – Klub HDK przy Placówce Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej, Zdzisław Chmielewski – Klub HDK przy ZR PCK w Tomaszowie Lubelskim, Bogumił Dąbek – Klub HDK w Komarowie, Krzysztof Kowal –Klub HDK w Horyńcu Zdroju, Krzysztof Chyżyński- Klub HDK im. dra Janusza Petera przy Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim. Podczas spotkania zasłużeni krwiodawcy otrzymali złote, srebrne i brązowe odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, które wręczali : Maciej Budka- Dyrektor Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK, Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło i Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski.

Odznaczenia otrzymali:

Odznaka III stopnia(brązowa) za oddanie: kobiety–5 litrów, mężczyźni-6 litrów krwi:

1.Baraniecki Henryk- Komarów

2. Kostrubiec Krzysztof- Tomaszów Lubelski

3.Leńczuk Janusz –Tomaszów Lubelski

4.Łubiarz Paweł-Krasnobród

5.Łukasik Agnieszka-Tomaszów Lubelski

6.Łukasik Andrzej-Tomaszów Lubelski

7.Neć Ryszard –Tomaszów Lubelski

8.Olenkiewicz Marek-Tomaszów Lubelski

9.Pawliszak Józef- Komarów

10.Rusin Jerzy-Tomaszów Lubelski

11.Skorupska Danuta-Tomaszów Lubelski

12.Teresińska Halina-Budynin, gm. Ulhówek

13.Wajler Ryszard-Komarów

14.Zając Jarosław – Dub, gm.Komarów

Odznaka II stopnia(srebrna) za oddanie: kobiety –10 litrów, mężczyźni-12 litrów krwi:

1.Bajwoluk Wojciech-Antoniówka, gm. Krynice

2. Gmoch Marek- Bełżec

3.Kadamus Aneta- Wożuczyn, gm. Rachanie

4. Kielech Stanisław- Tomaszów Lubelski

5.Litwin Anna- Kornie, gm.Lubycza Królewska

6.Malinowska Anna- Zamość

7.Skiba Konrad- Komarów

8.Smyk Rafał- Rachanie

9.Stachowicz Henryk- Telatyn

Odznaka I stopnia(złota) za oddanie: kobiety –15 litrów, mężczyźni- 18 litrów krwi:

1.Anioł Piotr- Tomaszów Lubelski

2.Bucior Katarzyna-Żerniki, gm. Ulhówek

3.Cichoń Krzysztof-Pawłówka, gm. Rachanie

4.Kozłowska Aneta-Adamów, gm.Krasnobród

5.Lewko Marcin- Bełżec

6.Osuch Krzysztof- Rzeplin, gm. Ulhówek

7. Ożóg Marek- Sowiniec, gm. Jarczów

8.Pisarczyk Łukasz- Wieprzów Ordynacki, gm. Tomaszów Lubelski

9.Saputa Franciszek-Dub, gm. Komarów

10.Szafrański Andrzej-Tomaszów Lubelski

11.Szaruga Henryk- Telatyn

12.Szkałuba Józef-Rzeplin

13.Torba Zenon- Aleksandrów

14.Witkowski Bogusław-Rogóźno, gm. Tomaszów Lub.

15.Zubrzycki Dariusz- Ruda Żurawiecka, gm. Lubycza Królewska

Sponsorami uroczystości z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa byli:

1. Jan Kowalczyk Starosta Tomaszowski

2. Antoni Wawryca Wójt Gminy Tomaszów Lubelski

3. Wojciech Żukowski- Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego

4. Cezary Girgiel Burmistrz Łaszczowa

5. Wiesława Sieńkowska Wójt Gminy Komarów

6. Andrzej Adamek- Wójt Gminy Bełżec

7. Zdzisław Wojnar- Wójt Gminy Jarczów

8. Janusz Bałabuch- Wójt Gminy Krynice

9. Tomasz Leszczyński- Wójt Gminy Lubycza Królewska

10. Franciszek Kawa – Wójt Gminy Susiec

11. Elżbieta Witkowska- Wójt Gminy Telatyn

12. Łukasz Kłębek- Wojt Gminy Ulhówek

13. Ryszard Urban- Wójt Gminy Horyniec Zdrój

14. Antoni Rzeźnik- Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski

15. Danuta Fedziuryna-Prezes Banku Spółdzielczego wŁaszczowie

16. Ryszard Łęcki Prezes Zarządu SKOK im. Ks. Fr. Blachnickiego

17. Jerzy Zarębski- Prezes Uzdrowiska Horyniec

18. Jadwiga Najda Prezes RSP Hopkie

19. Robert Lomber Firma Efektbud z Tomaszowa Lubelskiego

20. Henryk Kudełka PPUH Józefów

21. Szyport- Ośrodek Wypoczynkowy „Natura” w Krasnobrodzie

22. Bank Spółdzielczy Zamość, Oddział w Józefowie

23. Ksawery Michniak Hurtownia Delfin

24. Mieczysław Szaluś Hurtownia Roztocze

25. Henryk Kawałko Hurtownia TOMPOL

26. Piotr Zubrzycki Zakład Przetwórstwa Mięsnego Kol. Łaszczówka

27. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Wrębiak Witkowski

28. Jerzy Kowalski Piekarnia w Tomaszowie Lubelskim

29. Restauracja Arkadia Janusz Zieliński-Kolonia Łaszczówka

30. Tomasz Walentyn Restauracja Valentino w Tomaszowie Lubelskim

31. Komenda Powiatowa PSP w Tomaszowie Lubelskim

32. Restauracja Roztocze w Tomaszowie Lubelskim

33. Zespół Muzyczny „PAKT”

34. Biuro Turystyczne Quand z Tomaszowa Lubelskiego

35. Aneta Krupa artystka-rękodzielnictwo

36. Księgarnia Edukacyjna „Dede” z Tomaszowa Lubelskiego

37. Paweł Miszczuk Prezes Stowarzyszenia „Padwa Północy’ z Zamościa

 

Sesja Rady Powiatu

W dniu 30 listopada 2012r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyła się Sesja Rady Powiatu. Radni wysłuchali informacji Starosty Jana Kowalczyka w sprawie realizacji uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji. W dalszej części obrad Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach:

1/ wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie   Lubelskim,

2/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2012 rok,

3/ udzielenia pomocy rzeczowej gminie Rachanie,

4/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

5/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012,

6/zmieniającą uchwałę w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku”                                                                              

50 lat Muzeum Regionalnego

W dniu 28 października 2012 r.  odbyły się uroczyste obchody 50. rocznicy powstania Muzeum Regionalnego im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim. Uroczystości rozpoczęły się sesją rocznicową podczas której goście złożyli życzenia i gratulacje dyrektorowi Muzeum Eugeniuszowi Hanejce. W salach  wystawowych Muzeum otwarto wystawę „Czerwień- gród między Wschodem a Zachodem”

Strona 19 z 67« pierwsza...10...1718192021...304050...ostatnia »