• wirtualnyspacer
  • prezentacja-wkraj
  • prezentacja-lgd

Posiedzenie Zarządu Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka w dniu 13 listopada 2014r. odbyło się ostatnie przed wyborami samorządowymi posiedzenie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego. Głównym punktem obrad było przyjęcie projektu budżetu powiatu na 2015 rok. Założenia projektu przedstawiła Barbara Pakosik- Skarbnik Powiatu Tomaszowskiego. Budżet Powiatu zostanie uchwalony już przez nową Radę Powiatu w terminie do końca 2014r. Podczas posiedzenia członkowie Zarządu Powiatu na czele ze Starostą i Przewodniczącym Rady otrzymali podziękowania za owocną współpracę w mijającej kadencji od Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- Koła w Tomaszowie Lubelskim. Podziękowanie wręczyła Stanisława Raczkiewicz- wiceprzewodnicząca Koła w towarzystwie swoich podopiecznych.

100_2595100_2599100_2601100_2604

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej

 Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz.1118 z późn. zm.) ogłasza się wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2015- 2019”

W terminie wpłynęła jedna oferta, złożona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim. Ofertę wybrano do realizacji zadania publicznego. Na zadanie w 2015 roku zostanie udzielona dotacja
w wysokości 245 000,00 zł.

Tomaszów Lubelski 2014-12-23

Uczeń z Zespołu Szkół Nr 4 wśród 500 najlepszych młodych logistyków w Polsce.

Piotr Kłyż (III h) uczeń z Tomaszowa Lubelskiego wśród 500 najlepszych młodych logistyków w Polsce.
Ponad pół tysiąca uczniów szkół ponadgimnazjalnych z sukcesem przeszło szkolne eliminacje w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej, organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. W tym gronie znalazł się uczeń z Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim.
W październikowym, pierwszym etapie olimpiady wzięło udział niemal 7,5 tys. uczniów z 285 szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. W zawodach drugiego stopnia weźmie udział 515 olimpijczyków, którzy najlepiej rozwiązali 25 pytań testowych, dotyczących gospodarki zapasami oraz ogólnej wiedzy logistycznej. Wśród nich jest Piotr Kłyż z Zespołu Szkół nr 4 w Tomaszowie Lubelskim.
W etapie okręgowym najliczniej reprezentowane będzie województwo wielkopolskie. Ponad 1100 olimpijczyków pochodzi właśnie z Wielkopolski. Aby znaleźć się w finale, muszą stawić czoła nie tylko utalentowanej konkurencji z całego kraju, ale przede wszystkim prawidłowo odpowiedzieć na kolejne 25 testowych pytań.
„Olimpiada swym zasięgiem obejmuje coraz więcej szkół i miast, startują w niej przedstawiciele wszystkich województw – mówi Alicja Gruszczyńska, rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Logistyki. Rywalizacja na taką skalę, mobilizuje uczniów do nauki, a świadomość pokonania kilku tysięcy rówieśników dodaje im wiary we własne możliwości. Talent i ambicja procentują w przyszłości, nie tylko na studiach, ale i w pracy zawodowej.”
Kolejny do pokonania – etap okręgowy odbędzie się w 5 grudnia w kilkunastu szkołach na terenie całej Polski. Najzdolniejsi spośród uczestników VII edycji, spotkają się w finale, który odbędzie się tradycyjnie w Poznaniu, w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki, 6 marca 2015 r. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 17 kwietnia 2015 r.
Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki
od 2008 roku. Jest jedynym w Polsce turniejem tematycznym z dziedziny logistyki, którego laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu  zawodowego. Honorowym Patronem olimpiady jest Minister Edukacji Narodowej. Partnerem Merytorycznym jest Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne.
Organizację olimpiady i promocję młodych talentów co roku wspierają sponsorzy. Złotymi Sponsorami VII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej są: Dachser, DPD Polska, STILL Polska, TimoCom Soft- und Hardware GmbH oraz Transics International. Sponsorzy Srebrni to: DB Schenker, JAS-FBG i Polski Komitet Narodowy EPAL.
Patronat medialny nad olimpiadą objęły: Eurologistics, LOG24.pl, Spedycje.pl, Polska Gazeta Transportowa, Forumtransportu.pl, TSL Biznes, Logistyka a Jakość, Nowoczesny Magazyn, Transport i spedycja, NM.pl, Warehouse Monitor, Pracujwlogistyce.pl, log4.pl, Top Logistyk, logistyczny.com, etransport.pl, transportet.pl, portallogistyczny.com, logistyka.net.pl, edukacja.net, studia.net, dlaMaturzysty.pl, dlaStudenta.pl
Informacja ze strony szkoły.

Final_VIOOLDSCF6722

Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych

W hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim 5 listopada br. Rozegrano Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego LZS w halowej piłce nożnej szkół ponadgimnazjalnych o puchar Starosty Tomaszowskiego na 2014 rok. W zawodach wzięło udział pięć drużyn reprezentujących szkoły powiatu tomaszowskiego. Meczwe rozgrywano systemem każdy z każdym. Wyniki zawodów:

ZS Nr 3- ZS Łaszczów 2:0

ZS Nr 1- ZS Nr 2 2:1

ZS Nr 4-ZS Nr 2 0:3

ZS Nr 1- ZS Łaszczów 3:1

ZS Nr 3- ZS Nr 4 1:0

ZS Nr 2- ZS Nr 3 0:1

ZS Łaszczów- ZS Nr 4 0:0

ZS Nr 1- ZS Nr 4 3:0

ZS Nr 2- ZS Łaszczów 5:0

ZS Nr 1- ZS Nr 3 3:2

Kolejność końcowa

I miejsce- ZS Nr 1

II miejsce- ZS Nr 3

III miejsce- ZS Nr 2

IV miejsce- ZS Nr 4

V miejsce- ZS Łaszczów

Drużyna Zespołu Szkół Nr 1 zwycięzcy zawodów grała w składzie:

Marcin Nowak, Arkadiusz Lachowski, Michał Przednowek, Szymon Miller, Jan Koper, Radosław Łeń, Kamil Komadowski, Jakub Droździel, Damian Szuta, Szymon Cymbała, Daniel Gmiterek, trener Krzysztof Wróbel.

Wszystkie drużyny z rąk Sekretarza Powiatu Stanisława Cisło otrzymały puchary, a zawodnicy za zajęcie I-III miejsce otrzymali medale.

100_2588100_2591

Zakończenie IV Kadencji Rady Powiatu

W poniedziałek 27 października 2014r. o godz.12.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim odbyła się ostatnia w tej kadencji Sesja Rady Powiatu. Rada przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2014 roku oraz informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tomaszowskiego za rok szkolny 2013/2014 wraz z wynikami sprawdzianów i egzaminów. W dalszej części obrad Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach:

1/ nadania statutu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim,

2/ ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub  zarządzającym jest Powiat Tomaszowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

4/ zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

5/ zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014,

Na  zakończenie obrad Rada podjęła  Stanowisko w sprawie powołania w Tomaszowie Lubelskim Państwowej Wyższej Szkoły Prawa i Ekonomii.

Przewodniczący Rady Jan Dawidowski i Starosta Jan Kowalczyk wręczyli wszystkim radnym pamiątkowe albumy i upominki dziękując im za godne wypełnianie mandatu radnego.

 

                                                                                               

 

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Obrońców Westerplatte

Ogloszenie_o_przetargu_Tomaszow_Westerplatte_2014_10

Mapa_Westerplatte_2014_10

Ostatnia w IV kadencji Sesja Rady Powiatu

W najbliższy poniedziałek 27 października 2014r. o godz.12.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się ostatnia w tej kadencji Sesja Rady Powiatu. W porządku obrad przewidziano m.in.:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2014 roku:

2.Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tomaszowskiego za rok szkolny 2013/2014 wraz z wynikami sprawdzianów i egzaminów.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ nadania statutu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim,

2/ ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub  zarządzającym jest Powiat Tomaszowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

4/ zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

5/ zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014,

4.Podjęcie Stanowiska w sprawie powołania w Tomaszowie Lubelskim Państwowej Wyższej Szkoły Prawa i Ekonomii.

                                                                                               

Glukometry przekazano na Ukrainę

Z inicjatywy tomaszowskiego Koła Diabetyków i jego przewodniczącego Karola Kosiackiego pozyskano od sponsorów glukometry, zestawy dla diabetyków i inne medykamenty niezbędne dla chorych na cukrzycę. Mając na uwadze bardzo trudną sytuację ludności z pobliskiej Ukrainy postanowiono przekazać je dla diabetyków z Żółkwi i Sokala, rejonów które współpracują z Powiatem Tomaszowskim. Przekazanie artykułów medycznych odbyło się 21 października 2014r. w Żółkwi, przy okazji wizyty partnerskiej Starosty Jana Kowalczyka i Wicestarosty Jana Fili. Z rąk Prezesa Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lub. Krzysztofa Chyżyńskiego medykamenty otrzymali Przewodniczący Rad Rejonowych  z Żółkwi i Sokala Tadej Szwaj i Igor Daciuk.

SAM_3229SAM_3231

Dzień Edukacji Narodowej

W Zespole Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim 13 października br.  odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystościach wzięli udział: Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Marian Jaworski  przedstawiciel Lubelskiego Kuratora Oświaty –Kierownik Delegatury KOiW w Zamościu Jan Lelonek ,Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jerzy Wereszczak , Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk, Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło..

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Tomaszowski  Jan Kowalczyk przyznał nagrody pieniężne za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli ze szkół  prowadzonych przez powiat. Nagrody otrzymali:

1. Janusz Frykowski, Dyrektor ZS Nr 1

2. Beata Grela ZS Nr 1

3. Waldemar Typek, Dyrektor ZS Nr 2

4. Jacek Pawłucki ZS Nr 2

5. Ireneusz Romaszko, Dyrektor ZS Nr 3

6. Barbara Frykowska ZS Nr 3

7. Grażyna Senetra ZS Nr 3

8. Andrzej Senetra ZS Nr 3

9. Iwona Krawczyk ZS Nr 4

10. Jan Sum ZS Nr 4

11. Henryk Grzesiński ZS Nr 4

12. Artur Rachański ZS Nr 4

13. Ryszard Jałowiec ZS Nr 4

14. Agnieszka Podgórska, Dyrektor ZS Nr 5

15. Roman Kania, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

16. Beata Atalska SOSW

17. Renata Litwin SOSW

18. Anna Jarczak, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Wręczono też akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego dla:

1. Marty Bielec ZS Nr 2

2. Kamili Sobolewska ZS Nr 4

3. Marcin Węgliński – ZS Nr 4

4. Agnieszka Sochan – ZS Nr 5

5. Agnieszka Kierszka – Były nauczyciel ZS Nr 6

6. Angelika Budzyńska – Były nauczyciel ZS Nr 6

Podczas uroczystości wręczono też stypendia Starosty dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

Stypendia otrzymali:

ZS Nr 1

Grzesik Ewelina

Kawka Bartosz

Mierzwa Klaudia

Mamczur Joanna

Mamczur Justyna

Szawara Paulina

Żurawska Karolina

ZS Nr 2

Knap Ewelina

Wawrzusiszyn Diana

ZS Nr 3

Majerska Gabriela

Ornarowicz Kinga

Kucharska Monika

Witkowska Sandra

Dzirba Bartłomiej

Kapuśniak Tomasz

Kiecak Mateusz

Stachniuk Anna

ZS Nr 5

Juszczak Klaudia

DSC00237DSC00245DSC00247DSC00261DSC00280DSC00296DSC00301DSC00210

Porozumienie z KUL

SAM_3207SAM_3213SAM_3215
Powiat Tomaszowski i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zawarły porozumienie w sprawie współpracy. W preambule porozumienia zapisano, że mając na uwadze dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz potencjał instytucji samorządowych, jednostek kulturalno-oświatowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu działających na obszarze Powiatu Tomaszowskiego oraz nawiązując do dotychczasowej współpracy realizującej zasadę partnerstwa i komplementarności strony niniejszego porozumienia postanawiają promować i inicjować współpracę w sferze edukacji i transferu wiedzy oraz współdziałanie na rzecz zmian społeczno-gospodarczych w Powiecie Tomaszowskim. Porozumienie podpisali : JM Rektor KLU ks.prof.dr hab. Antoni Dębiński oraz Starosta Jan Kowalczyk i Wicestarosta Jan Fila.  W ceremonii podpisania porozumienia uczestniczyli również; Prorektor KUL ds. promocji i współpracy z Zagranicą dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, rzecznik prasowy KUL dr Lidia K. Jaskuła, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski, rzecznik prasowy Starosty Krzysztof Chyżyński.

XX lat Domu Pomocy Społecznej

W Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach, 2 października 2014r. uroczyście obchodzono Jubileusz XX-lecia działalności placówki. Mszę Świętą odprawił Biskup Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Marian Rojek. Gości przybyłych na jubileusz powitała Stanisława Wojciechowska-dyrektor DPS, a byli wśród nich: Albin Mazurek- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego urzędu Wojewódzkiego, Przemysław Cieszkowski- Kierownik Delegatury LUW w Zamościu, Bożena Sałek z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Powiat Tomaszowski, organ od 16 lat prowadzący Dom Pomocy Społecznej reprezentowali Jan Kowalczyk Starosta Tomaszowski oraz Teresa Chrastina Członek Zarządu Powiatu. Przybył tez Mariusz Zając Burmistrz Tyszowiec. Dyrektor Wojciechowska przedstawiła historię funkcjonowania placówki i jej osiągniecia na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Głos zabierali też obecni na uroczystościach goście składając życzenia i gratulacje pracownikom i pensjonariuszom. Uroczystości zakończyły się występem artystycznym w wykonaniu zespołów śpiewaczych Kół Gospodyń Wiejskich z Tyszowiec i Mikulina.

DSCN6602

Wizyta studyjna we Freudenstadt-Niemcy.

W dniach 22-27 września 2014 roku odbyła się wizyta studyjna grupy 50 przedstawicieli Powiatu Tomaszowskiego, Rady Powiatu, Zarządu Powiatu oraz jednostek samorządowych z terenu powiatu tomaszowskiego.  Podczas  wizyty odbyły się spotkania i prezentacje z udziałem kierownictwa powiatu Freudenstadt, radnych, kierowników i pracowników powiatowych jednostek samorządowych oraz w wybranych gminach i obiektach na terenie powiatu i kraju związkowego Badenia-Wirtembergia. W związku z jubileuszem 10-lecia przynależności Polski w strukturach UE uczestnicy wizyty studyjnej zwiedzili także Parlament Europejski w Strasbourgu.
Wyjazd studyjny współfinansowała Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach projektu: ,,Polsko-niemieckie partnerstwo- wizyta studyjna we Freudenstadt w roku 10-lecia współpracy samorządów w Unii Europejskiej.”

Strona 19 z 82« pierwsza...10...1718192021...304050...ostatnia »