• Newsletter

 • logo-ewus

 • wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

Życzenia Wielkanoc 2012

Dzieląc się radością Świąt Wielkanocnych składamy mieszkańcom Powiatu Tomaszowskiego najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niech radość wielkanocnego poranka Zmartwychwstania Pańskiego wraz z nadzieją na przyszłość i pokojem ducha pozostaną na każdy dzień, który przed nami. Życzymy aby wiara, nadzieja i miłość, te trzy ponadczasowe wartości, tak pięknie i trwale łączące się z przesłaniem Świąt Wielkiej Nocy były zawsze obecne w naszym życiu.
Wesołego „Alleluja” życzą:
Wicestarosta
Jan Fila
Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Dawidowski
Starosta Tomaszowski
Jan Kowalczyk
 Tomaszów Lubelski, Wielkanoc 2012

Sesja Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim, 26 marca 2012 roku odbyła się Sesja Rady Powiatu. Na początku obrad radni wysłuchali informacji Starosty Jana Kowalczyka o realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie od poprzedniej sesji oraz z prac Zarządu Powiatu. Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Tomaszowskim w 2011 roku przedstawił zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadk. Mirosław Kiecak. Radni wysłuchali też informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Stanisława Kielecha o stanie bezpieczeństwa pożarowego w 2011 roku. W dalszej części obrad Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach:

-   przekształcenia ZSZ o dwuletnim cyklu kształcenia w ZSZ o trzyletnim cyklu kształcenia wchodzących w skład Zespołów Szkół Nr 3 i 4 w Tomaszowie Lubelskim

- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tomaszowskiego

-zmiany statutu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach

-uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego

-  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Leśnej na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

-udzielenia pomocy finansowej gminom: Tomaszów Lubelski, Telatyn, Łaszczów, Susiec, Rachanie, Ulhówek, Krynice, Tyszowce z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz świetlic Kół Gospodyń Wiejskich.

Badania mammograficzne

mammobus_0001

V Targi Edukacyjne

21 marca 2012 r. w hali sportowej  Zespołu  Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim odbyły się V Targi Edukacyjne Szkół Ponadgimnazjalnych.Oprócz licznie  przybyłych gimnazjalistów i gospodarzy, z Janem Filą – Wicestarostą  na czele, w targach udział wzięli zaproszeni goście: Tomasz Pękalski – przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego i Jan Lelonek – kierownik  Oddziału Zamiejscowego  Lubelskiego Kuratorium Oświaty.Podczas targów szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez powiat tomaszowski  zaprezentowały  bogatą ofertę edukacyjną  na zbliżający się  rok szkolny 2012/ 2013.

Prezentowane kierunki i formy kształcenia  miały na celu zachęcić młodzież  gimnazjalną  do  kontynuowania nauki w naszych szkołach.

Fot. Jan Nowak

Sesja Rady Powiatu

  XIV Sesja IV Kadencji  Rady Powiatu odbędzie się w dniu 26 marca 2012 roku /poniedziałek/ o godz. 1000. w sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68.           

Proponowany porządek obrad:

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tomaszowskiego w 2011 roku.

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu tomaszowskiego za 2011 rok.

3.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim za 2011 rok wraz   z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej o dwuletnim cyklu kształcenia w Zasadniczą Szkołę Zawodową  o trzyletnim cyklu kształcenia w Zespole Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja  w Tomaszowie Lubelskim,

2/ przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej o dwuletnim cyklu kształcenia w Zasadniczą Szkołę Zawodową o trzyletnim cyklu kształcenia w Zespole Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim,

3/ przekształcenia uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w liceum ogólnokształcące dla  dorosłych w Zespole Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim,

4/zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego,

5/zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia   w Tyszowcach ,

6/ nadana statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim,

7/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tomaszowie  Lubelskim,

8/ wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Leśnej na  rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

9/ udzielenia pomocy finansowej gminom: Tomaszów Lubelski ,Telatyn, Łaszczów, Susiec, Rachanie, Ulhówek, Tyszowce, Tarnawatka, Krynice

10/ wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności,

11/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

12/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012,

 

Policja zdobyła Puchar Starosty

W  hali Zespołu Szkół Nr 1 17 marca 2012 r. odbył się turniej piłki siatkowej mężczyzn o puchar Starosty Tomaszowskiego. W turnieju wzięło udział 9 drużyn reprezentujących gminy i służby mundurowe. Uczestnikami byli: Gmina Bełżec, Gmina Dołhobyczów, Gmina Mircze, Gmina Susiec , Gmina Telatyn, PSG Hrebenne, PSG Łaszczów, PSG Chłopiatyn 
i Komenda Powiatowa Policji Tomaszów Lubelski. Turniej rozgrywano w trzech grupach, systemem każdy z każdym a zwycięzcy grup rozegrali między sobą mecze o wygraną w turnieju. W finale drużyna Komendy Powiatowej Policji pokonała zespoły z Dołhobyczowa i Chłopiatyna i zajęła pierwsze miejsce w turnieju. Klasyfikacja końcowa rozgrywek:

I m  –Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim

II m – Placówka Straży Granicznej w Chłopiatynie

III m – Gmina Dołhobyczów

IV m – Gmina Susiec

V m- Gmina Bełżec

VI m- Gmina Telatyn

VII m- Placówka Straży Granicznej w Hrebennem

VIII m – Gmina Mircze

IX m – Placówka Straży Granicznej w Łaszczowie

Drużyna KP Policji grała w składzie: Patryk Nowak, Konrad Ostrowski, Rafał Procnal, Radosław Umer, Krzysztof Majdański, Jerzy Rusin, Jarosław Sienkiel.Najlepszym zawodnikiem zawodów (MVP) wybrano Patryka Nowaka z Policji, najlepszym rozgrywającym został Tomasz Zęzio z PSG Hrebenne a odbierającym Michał Steciuk z Dołhobyczowa. Wszystkie uczestniczące drużyny otrzymały puchary, które wręczył Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk.Na zakończenie zawodów wręczono również puchary i medale za zwycięstwo i udział w Lidze Piłki Siatkowej Old Boys 2012. W lidze grało 7 drużyn reprezentujących gminy: Mircze, Dołhobyczów, Bełżec, Telatyn, Susiec, Łaszczów i Tyszowce. W klasyfikacji końcowej ligę wygrał zespół reprezentujący gminę Dołhobyczów, drugie miejsce zajęła gmina Telatyn a trzecie gmina Mircze.

 

Obrady Zarządu Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim w dniu 15 marca 2012r. , pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka obradował Zarząd Powiatu. Zarząd podjął uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na utylizację środków trwałych i niepełnowartościowych będących na wyposażeniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim. Zarząd przygotował też projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad podczas najbliższej Sesji Rady Powiatu dotyczące:

1/ przekształcenia ZSZ o dwuletnim cyklu kształcenia w ZSZ o trzyletnim cyklu kształcenia wchodzącą w skład

    Zespołu szkół Nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim,

2/ przekształcenia ZSZ o dwuletnim cyklu kształcenia w ZSZ o trzyletnim  cyklu kształcenia wchodzącą w skład

    Zespołu szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim,

3/ przekształcenia uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w liceum ogólnokształcące dla

    dorosłych w Zespole Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim,

4/  ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie    powiatu tomaszowskiego,

5/ uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim,

6/ wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ulLeśnej na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

7/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski,

8/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Telatyn,

9/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaszczów,

10/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec,

11/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Rachanie,

12/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek,

13/udzielenia pomocy finansowej gminie Tarnawatka

14/udzielenia pomocy finansowejgminie Tyszowce

15/udzielenia pomocy finansowej gminie Krynice

 

Dzień Kobiet

W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Na uroczystość zaproszono panie, które są działaczkami Kół Gospodyń Wiejskich. Panie otrzymały listy gratulacyjne oraz kwiaty. Życzenia z okazji Dnia Kobiet składali: Jan Kowalczyk Starosta Tomaszowski, Jan Dawidowski Przewodniczący Rady Powiatu oraz Feliks Rębacz Przewodniczący Rady Roztoczańskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Sprawozdanie Z II Edycji Amatorskiej Ligi Siatkówki Mężczyzn O Puchar Starosty Tomaszowskiego

SPRAWOZDANIE Z II EDYCJI AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI MĘŻCZYZN
O PUCHAR STAROSTY TOMASZOWSKIEGO

HALA SPORTOWA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

LISTOPAD 2011 – MARZEC 2012.

 

W turnieju wzięło udział trzynaście drużyn (102 zawodników). Rozegrano 104 mecze w okresie od 16.11.2011 r. – 02.03.2012 r.

Końcowa kolejność:

 1. Tomasovia Old – Boy’s

 2. Zryw Ulhówek

 3. AZS KUL

 4. AZS Tomaszów

 5. Grom Tyszowce

 6. TUKS „Bartek” przy Zespole Szkół Nr 1

 7. Nadleśnictwo Tomaszów Lub.

 8. Tabasco

 9. Nie Ma Mocnych

 10. Komenda Powiatowa Policji

 11. TMS

 12. Zespół Szkół Nr 2

 13. UKS „Tanew” Susiec

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, trzy najlepsze – puchary.

MVP Ligi został Ireneusz Herda (Tomasovia Old-Boy’s), najlepszym rozgrywającym Krzysztof Wróbel (Tomasovia Old-Boy’s), najlepszym atakującym został Michał Klimczak (Ulhówek), najlepszy blokujący Tomasz Zięzio (Tomasovia Old-Boy’s), najstarszy uczestnik turnieju Tadeusz Głaz (UKS „Tanew” Susiec). Wyróżnieni zawodnicy otrzymali okolicznościowe statuetki.

Sędziowie turnieju – Grzegorz Charachajczuk, Marek Winniczuk, Ireneusz Herda, Marek Dudziński, Jaromir Korkosz oraz Piotr Korkosz otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Nagrody i dyplomy wręczał Pan Janusz Frykowski – dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Robert Puźniak – dyrektor Zespołu Szkół Nr 1.

Obrady Zarządu Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim, 24 lutego pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka obradował Zarząd Powiatu Tomaszowskiego. Zarząd określił zadania inwestycyjne w zakresie budowy chodników, przebudowy i budowy dróg powiatowych w 2012 roku. Planowany jest zakup ok. 8 tys.m kw. kostki za kwotę 200 tys zł. z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych. Przy wsparciu samorządów gminnych w wysokości 50% kosztów inwestycji realizowane będą wzmocnienia nawierzchni dróg powiatowych w gminach Susiec, Lubycza Królewska i Ulhówek. Powiat Tomaszowski wystąpił do Ministra Transportu o dofinansowanie w wysokości 900 tys. zł na przebudowę mostu i remontu drogi Majdan Sopocki-Ciotusza Stara długości 1850mb . Na odbudowę drogi w tzw. wąwozie lessowym Muratyn Kolonia – Pukarzów Osada Powiat Tomaszowski złożył wniosek do MSW na dofinansowanie wysokości 420 tys. zł. oraz kolejny wniosek na dofinansowanie w wysokości 360 tys. zł na usuwanie skutków powodzi(naprawa przepustów i dróg) w gminach Łaszczów, Rachanie i Telatyn. W kolejnym punkcie obrad Zarząd zatwierdził protokół Komisji rozpatrującej oferty na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku na terenie powiatu tomaszowskiego. Na realizację tych zadań przeznaczono w sumie 40 tys. zł. Dotację otrzymali: Klub Sportowy „Junak”- 1000 zł. na organizację „III Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Obronnych Roztocze 2012”, Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS- 23.000zł na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym organizację Powiatowego Święta Sportu, TUKS „Roztocze”-2500 zł na organizację zawodów oraz szkoleń dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich i narciarskich, MUKS „Tomaszów Lubelski”-2500 zł. na organizację zawodów oraz szkolenie dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich i narciarskich, Szkolny Związek Sportowy-4000zł. na organizację imprez sportowych dla szkół ponadgimnazjalnych, TUKS „Sokół Mechanik” –3000 zł na szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w tenisie stołowym, LUKS „Pogoń” Tyszowce- 4000zł. na organizację i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki. W dalszej części obrad Zarząd powołał Radę Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. dra Janusza Petera, komisje do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Zespołów Szkół Nr 2, Nr 4 i Nr 6 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Na zakończenie obrad Zarząd przygotował projekty uchwał, które będą rozpatrzone podczas najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Zwycięstwo reprezentacji Powiatu Tomaszowskiego

W Sokalu na Ukrainie, 18 lutego br. odbył się turniej piłki siatkowej w którym wystąpiły drużyny radnych Powiatu Tomaszowskiego, Rejonu Żółkiewskiego i Rejonu Sokalskiego. Zawody rozgrywano systemem każdy z każdym. Zwyciężyła drużyna Powiatu Tomaszowskiego, w której grali m.in. Starosta Jan Kowalczyk i Wicestarosta Jan Fila. Drugie miejsce zajęła drużyna reprezentująca Radę Rejonową w Sokalu a trzecia była reprezentacja Rady Rejonowej w Żółkwi. Turnieje piłki siatkowej rozgrywane od kilku lat i są jedną z form współpracy Powiatu Tomaszowskiego z Rejonem Sokalskim i Żółkiewskim na Ukrainie.

XXVI Bieg Hetmański

Starosta Tomaszowski zaprasza na ,,XXVI Ogólnopolski Bieg Hetmański”

Termin i miejsce:   26 luty 2012 r.  ( niedziela ) godzina 10:00

Stadion Miejski   w Tomaszowie Lubelskim, ul. Aleja Sportowa  8

Regulamin zawodów można znaleźć na stronie:

http://www.tomaszow-lubelski.pl/nowe/2012/2012_bieg_hetmanski.pdf

Strona 19 z 61« pierwsza...10...1718192021...304050...ostatnia »