• wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

Konferencja „Wsparcie dla biznesu w powiecie tomaszowskim w zasięgu ręki”

„Wsparcie dla biznesu w powiecie tomaszowskim w zasięgu ręki” pod takim hasłem Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim wraz z Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim zorganizowali konferencję, której adresatami byli przedsiębiorcy, samorządowcy, organizacje pozarządowe oraz inni partnerzy rynku pracy działający na terenie powiatu tomaszowskiego.

Gospodarzami spotkania byli Pan Jan Kowalczyk – Starosta Tomaszowski oraz Pani Zofia Swatowska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim.

Konferencja zorganizowana została w celu poinformowania o możliwościach wsparcia przy zatrudnianiu osób bezrobotnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Jako pierwszy ze swoją prezentacją na temat nowych instrumentów wsparcia przedsiębiorców w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wystąpił Pan Rafał Sobiech – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Następnie Pan Mariusz Majkutewicz – Zastępca Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości przybliżył kwestie funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.

Kolejnym z prelegentów konferencji była Pani Małgorzata Sokół – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, która poruszyła kwestie pomocy dla pracodawców i ich pracowników, którą można uzyskać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz przybliżyła zagadnienia nowego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Podczas konferencji poruszono kwestie związane z planowanymi inwestycjami w powiecie tomaszowskim, które przedstawił Pan Józef Marynicz – Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

Ofertę instytucji otoczenia biznesu na przykładzie Agencji Rozwoju Roztocza Sp. z o.o. i Tomaszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przedstwili kolejno Pan Marcin Rechulicz – Prezes ARR i Pan Rafał Nędzyński – Prezes TIP.

Zagadnienia dotyczące lokalnego rynku pracy oraz propozycje jakie oferuje Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim dla pracodawców szczegółowo omówiła Pani Anna Kołaszewska – Zastępca Dyrektora PUP w Tomaszowie Lubelskim.

Jako ostatnia z prelegentów wystąpiła Pani Marta Fiodun z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu, która przedstawiła możliwości refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników.

Konferencja odbyła się 27 marca 2015 roku, w budynku Agencji Rozwoju Roztocza, który znajduje się przy ul. Łaszczowieckiej 9 w Tomaszowie Lubelskim. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim około 130 osób.

Foto: Katarzyna Wywrocka (www.wywrocka.pl)

Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu

Uprzejmie zapraszam na obrady V  Sesji V Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim. 
Sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 30 marca 2015 roku /poniedziałek/ o godz. 1100 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68.                       
 PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1.Otwarcie obrad.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji.

5.Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu  w okresie od poprzedniej Sesji.

6. Interpelacje radnych.

7. Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w  roku 2014.

9.Ocena stanu sanitarnego powiatu tomaszowskiego za 2014 rok.

10. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tomaszowskiego  w 2014 roku.

11.  Informacja o działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim  za rok 2014 oraz najważniejszych zadaniach na rok 2015.

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków
    przeznaczonych  na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2015 rok , 

2/ powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie  powiatu tomaszowskiego ,

4/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Łaszczów w sprawie przyjęcia do prowadzenia  przez Gminę Łaszczów zadania publicznego w zakresie oświaty ,

5/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

6/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015,

7/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska,

8/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Krynice,

9/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżec,

10/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyszowce ,

11/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Telatyn,

12/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek,

13/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaszczów,

14/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Rachanie,

15/ udzielenia pomocy finansowej Miastu Tomaszów Lubelski,

                   Przewodnicząca Rady Powiatu

                              Teresa Chrastina

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

10996902_828220217214520_5918759906659446435_o

Nasze twórczynie ludowe nagrodzone

Ogłoszono wyniki 39. Konkursu Wielkanocnego na Palmę i Pisankę Wielkanocną, którego organizatorem jest Zamojski Dom Kultury.
Wśród laureatów znalazły się panie zamieszkujące powiat tomaszowski. Na konkurs wpłynęły prace od 44. twórców z terenu Zamojszczyzny.

Komisja obradowała w składzie: Andrzej Urbański – dyrektor Muzeum Zamojskiego (przewodniczący jury), Elżbieta Gnyp – Starostwo Powiatowe w Zamościu, Janusz Nowosad – dyrektor Zamojskiego Domu Kultury, Ewa Kowalczyk – Rada Programowa STL i Irena Kozubowska – Rada Programowa STL
Jury oceniała prace kładąc szczególny nacisk na wartości artystyczne, staranność wykonania pod względem technicznym oraz kultywowania ludowej tradycji wielkanocnej.
Rękodzieło oceniono w dwu kategoriach: tradycyjnej twórczości ludowej oraz współczesnej twórczości artystycznej, która nawiązuje do obrzędowości ludowej.
W kategorii tradycyjnej twórczości ludowej nagrodzono:

 • I miejsce: Stanisławę Rozmiarkowską z Tereszpola i Katarzynę Zygmunt z Korytkowa Dużego.
 • Dwie równorzędne drugie nagrody otrzymały: Alfreda Urbańska z Hrubieszowa (za tradycyjne palmy i pisanki) i Krystyna Sioma z Dąbrowy Tarnawackiej (gm. Tarnawatka).
 • Trzecią nagrodę dostała Elżbieta Dudek z Rozdołów.
 • Nagrodę specjalną jury przyznało za rzeźbę o tematyce wielkanocnej Leonardowi Łozie z Niewirkowa.
 • Wyróżnienia otrzymały: Henryka Gancarz ze Strzyżowa, Helena Prus z Dołhobyczowa i Teresa Runo z Tereszpola.

W kategorii współczesnej twórczości artystycznej nagrodzono:

 • I miejsce: Izabelę Kalenowską z Zamościa,
 • II miejsce zajęła Jolanta Kliszcz z Tyszowiec,
 • trzecia nagroda powędrowała do Barbary Greszty z Soch.
 • Wyróżnienia otrzymały: Edyta Jersak z Rozdołów i Bronisława Ostrówka z Tyszowiec.

Serdecznie gratulujemy!!!

Fotorelacja z dni otwartych szkół ponadgimnazjalnych

Zespół Szkół Nr 4

Zespół Szkół Nr 3

Zespół Szkół Nr 1

Więcej zdjęć i filmy na stronie:https://www.facebook.com

Karty czytelnika

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego posiada już skatalogowany księgozbiór w wersji elektronicznej. Każda książka posiada kod kreskowy, pod którym zaszyfrowane są takie informacje jak tytuł, autor, numer książki, sygnatura, UKD, wydawnictwo. Od 23 marca 2015 roku wprowadzane będą innowacje w procesie tworzenia elektronicznych baz czytelników. Każdy czytelnik otrzyma kartę czytelnika, której koszt wynosi 1 zł/brutto, koszt duplikatu to 2 zł/brutto a każdy następny 5 zł/brutto. Osoby posiadające kartę „Rodzina Trzy Plus” są zwolnione z opłaty za kartę biblioteczną. Przy wypożyczaniu książki, kod kreskowy umieszczony na każdej z nich będzie rozpoznawany przez czytnik podłączony do komputera, informacje o książce i dacie jej wypożyczenia będą zapisywane na nowej karcie czytelnika. Przy zwrocie wypożyczonych pozycji system rejestruje datę zwrotu i zaznacza brak obciążeń na koncie bibliotecznym.

Taki system wypożyczeń zaowocuje wieloma udogodnieniami dla korzystających z biblioteki. Czytelnicy mają już dostęp do bazy wszystkich  książek na stronie internetowej biblioteki http://mbp.tomaszow-lubelski.com.pl/ w zakładce e- katalog. Po wprowadzeniu kart elektronicznych każdy czytelnik będzie mógł sam monitorować stan swojego bibliotecznego konta: ilość książek oddanych i pozycji do zwrócenia, oraz terminy zwrotów. W dniu dzisiejszym, pierwsze karty czytelnika otrzymali Wojciech Żukowski Burmistrz Miasta oraz Jan Kowalczyk Starosta Tomaszowski. Zapraszamy do galerii.

Turniej na zakończenie Ligi OLDBOYS 2014/2015

W hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, w sobotę 21 marca rozegrano turniej siatkówki mężczyzn podsumowujący rozgrywki Ligi Oldboys. W lidze uczestniczyło 9 drużyn z powiatu tomaszowskiego i hrubieszowskiego z miejscowości: Lubycza Królewska, Mircze, Dołhobyczów, Przewodów. Susiec, Tyszowce, Bełżec, Telatyn i Tomaszów Lub. W rozgrywkach mogli uczestniczyć zawodnicy w wieku powyżej 38 lat. W rundzie zasadniczej I miejsce zajął zespół z Tomaszowa Lubelskiego-41pkt, II miejsce wywalczyła drużyna z Suśca-38 pkt, a III drużyna z Lubyczy Król.-35pkt. W kolejnym etapie rozgrywek odbyły się mecze półfinałowe i finały. W meczu o I miejsce w lidze Tomaszów pokonał Susiec dwukrotnie 3:1, a w meczu o III miejsce Lubycza pokonała Dołhobyczów 3:1 i 3:0.

Klasyfikacja końcowa Ligi OLDBOYS 2014/2015:

 1. Tomaszów Lubelski
 2. Susiec
 3. Lubycza Królewska
 4. Dołhobyczów
 5. Tyszowce
 6. Bełżec
 7. Mircze
 8. Telatyn
 9. Przewodów

Wszystkie zespoły uczestniczące w lidze otrzymały puchary a trzy najlepsze drużyny medale, które ufundował i wręczał Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk. W turnieju podsumowującym ligę także najlepsza była drużyna z Tomaszowa Lubelskiego, drugie miejsce zajęła Lubycza król. a trzecie zespół z Dołhobyczowa.

Drużyna Tomaszowa Lubelskiego w lidze i turnieju finałowym grała w składzie: Krzysztof Wróbel, Jerzy Majewski, Grzegorz Charachajczuk, Grzegorz Chabros, Jerzy Senejko, Dariusz Korkowski, Stanisław Sikora, Andrzej Bondyra, Krzysztof Majdański, Marcin Andrzyk, Ireneusz Pietraś, Tomasz Ziezio i Piotr Cymbała.

Na zdjęciach poniżej drużyny w kolejności zajętych miejsc:

DSC_0337DSC_0341DSC_0339DSC_0346DSC_0317DSC_0343

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na 2015 rok

Zarząd Województwa Lubelskiego, na posiedzeniu w dniu 17 marca br., przyjął Harmonogram naboru wniosków na 2015 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

 

W tym roku Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie i Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zorganizują łącznie 15 unijnych konkursów. Dostępne w nich środki to niemal 832 mln zł. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się m.in.: samorządy lokalne, przedsiębiorcy, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na 2015 rok

XIII Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty

 

W dniu 21.03.2015 z udziałem 74 uczestników z 17 szkół w tym, 6 szkół podstawowych i 9 gimnazjów, odbyły się XIII Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty.Po raz kolejny, dzięki życzliwości Dyrekcji ZS Nr 1 oraz wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego, Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Sokół Mechanik”, miał możliwość zorganizowania rywalizacji sportowej dla wszystkich chętnych.Wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni dyplomami. Zwycięzcy poszczególnych kategorii indywidualnych i zespołowych otrzymali puchary a zawodnicy zajmujący miejsce na podium otrzymali pamiątkowe medale.Obsługę sędziowską stanowili członkowie TUKS: Artur Rachański, Robert Sieradzki, Tomasz Biszczanik i Mirosław Drzewosz.

 

Szkoła Podstawowa – dziewczęta

1

Sandra

Litwińczuk

SP Tarnawatka

2

Patrycja

Śrutwa

SP Hubinek

3

Żaneta

Smutniak

SP Hubinek

Szkoła Podstawowa – chłopcy

1

Konrad

Litkowiec

SP Telatyn

2

Kamil

Kozioł

SP 3 Tomaszów

3

Adrian

Okruch

SP Narol

Gimnazjum – dziewczęta

1

Zuzanna

Żukowska

G 2 Tomaszów

2

Sandra

Litwińczuk

SP Tarnawatka

3

Aleksandra

Słoboda

G 2 Tomaszów

Gimnazjum – chłopcy

1

Karol

Nowosadowski

G Telatyn

2

Andrzej

Palak

G 2 Tomaszów

3

Sebastian

Kłak

G Podhorce

Szkoła średnia – dziewczęta

1

Jagoda

Kaźmierczuk

G Ulhówek

2

Gabriela

Łysiak

SP Hubinek

3

Natalia

Kuśmierczuk

ZS 2 Tomaszów

Szkoła średnia – chłopcy

1

Tomasz

Biszczanik

ZS 4 Tomaszów

2

Daniel

Mroczkowski

ZSP Podhorce

3

Sebastian

Kłak

G Podhorce

Seniorki

1

Natalia

Kuśmierczuk

ZS 2 Tomaszów

2

Gabriela

Łysiak

SP Hubinek

3

Jagoda

Kaźmierczuk

G Ulhówek

Seniorzy

1

Arkadiusz

Elceser

Oleszyce

2

Artur

Rachański

Tomaszów

3

Tomasz

Biszczanik

ZS 4 Tomaszów

 

Punktacja zespołowa Szkół Podstawowych

 

1

SP Hubinek

146

2

SP 3 Tomaszów

56

3

SP Tarnawatka

50

 

Punktacja zespołowa Gimnazjów

 

1

G 2 Tomaszów

161

2

G Ulhówek

86

3

G Podhorce

62

 

Punktacja Szkół Średnich

 

1

ZS 4 Tomaszów

20

2

ZS 2 Tomaszów

16

3

G Podhorce

14

 13mp-1

Rusza wsparcie dla przedsiębiorców z nowej puli funduszy

Znamy harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój. Pierwszy z nich zostanie ogłoszony 2 kwietnia 2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. Skierowany jest on do małych i średnich przedsiębiorstw.

Harmonogram przewiduje przeprowadzenie w 2015 roku czternastu konkursów w ramach dwunastu instrumentów (działania/poddziałania) programu. W sumie uruchomionych zostanie osiem z dziewięciu działań planowanych do realizacji w trybie konkursowym, w tym trzy konkursy zostaną ogłoszone w bieżącym roku, a nabory wniosków zostaną przeprowadzone w 2016 r. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 5,06 mld zł.

Pierwszy konkurs dotyczyć będzie poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach I priorytetu Programu Inteligentny Rozwój Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.

W 2015 roku planowane jest uruchomienie następujących działań programu:

 • 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw,
 • 1.2 Sektorowe programy B+R,
 • 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,
 • 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,
 • 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka,
 • 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,
 • 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe,
 • 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

Harmonogram naboru wniosków znajduje się na stronie:

http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

Dni otwarte dla uczniów gimnazjów

Dni otwarte

Dzień Kobiet w Starostwie

W tomaszowskim Starostwie Powiatowym uroczyście obchodzono Dzień Kobiet. Z tej okazji Starosta Jan Kowalczyk zaprosił przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, panie które pełnią funkcje sołtysów, radne powiatowe na czele z Przewodniczącą Rady Powiatu Teresą Chrastina. Przybyły też Panie Wójt Marzena Czubaj Gancarz Wójt Gminy Tomaszów Lub. oraz Elżbieta Witkowska Wójt Gminy Telatyn. Życzenia wszystkim paniom złożył Starosta Jan Kowalczyk, zaproszone kobiety otrzymały również kwiaty. Okolicznościowy program artystyczny przygotował i przedstawił Zespół Artystyczny OdSetki z Tomaszowa Lubelskiego kierowany przez Lillę Walczak w składzie: Lilla Walczak, Barbara Jarczak, Andrzej Walczak, Dariusz Litwin, Krzysztof Kostrubiec, Artur Antoniewicz.

DSC_0076DSC_0081DSC_0084DSC_0091DSC_0103DSC_0107DSC_0117DSC_0127DSC_0150

Strona 19 z 86« pierwsza...10...1718192021...304050...ostatnia »