• Newsletter

 • logo-ewus

 • wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

OSTRZEŻENIE O UPAŁACH

Data i godzina wydania: godz. 14:00 dnia 01.08.2012r.

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW O. w Krakowie

Zjawisko: Upały

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 12:00 dnia 02.08.2012r. do godz. 19:00 dnia 06.08.2012r.

Obszar: Województwo lubelskie

Przebieg: Przewiduje się temperaturę maksymalną od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna od 16°C do 19°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Brak.

Opracował: synoptyk dyżurny Grzegorz Mikutel

 

 

Dyrektor Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

/-/

dr inż. Włodzimierz Stańczyk

Imprezy w najbliższy weekend

Posiedzenie Zarządu Powiatu

 

W dniu 31 lipca 2012 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu

Zarząd podjął uchwały w sprawach:

1/ zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim,

2/ zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim,

3/ zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej,

4/ zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka – Szkolno – Wychowawczego

w Tomaszowie Lubelskim,

5/ powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim,

6/ powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim,

7/ powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej,

8/ powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka szkolno – Wychowawczego

w Tomaszowie Lubelskim,

9/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby oddziałów i uczniów klas pierwszych, liczby etatów

nauczycieli bibliotekarzy oraz liczby etatów administracji i obsługi w szkołach i placówkach prowadzonych

przez Powiat Tomaszowski w roku szkolnym 2012/2013,

10/ powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela

mianowanego,

11/ uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie

Lubelskim,

12/ wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych mniejszej wartości w postaci biurek

będących na wyposażeniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim,

13/ zatwierdzenia projektu w odpowiedzi na konkurs nr 1/POKL/6.2/2012 pt. „Ścieżka do sukcesu” w ramach

Priorytetu VI, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia”

współfinansowanego z EFS POKL oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu w partnerstwie

z Agencją rozwoju Roztocza Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim, ul. Króla Zygmunta 2, sprawującą funkcję

Lidera w projekcie (dla Dyr. PUP),

14/ zatwierdzenia projektu w odpowiedzi na konkurs nr 1/POKL/6.2/2012 pt. „Ścieżka do sukcesu” w ramach

Priorytetu VI, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia”

współfinansowanego z EFS POKL oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu w partnerstwie

z Agencją rozwoju Roztocza Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim, ul. Króla Zygmunta 2, sprawującą funkcję

Lidera w projekcie (dla Z-cy Dyr. PUP),

15/ zatwierdzenia projektu w odpowiedzi na konkurs nr 2/POKL/8.1.1/2012 pt. „Mikro firma – makro

kompetencje” w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1 współfinansowanego

z EFS POKL oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu (dla Dyr. PUP),

16/ zatwierdzenia projektu w odpowiedzi na konkurs nr 2/POKL/8.1.1/2012 pt. „Mikro firma – makro

kompetencje” w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1 współfinansowanego

z EFS POKL oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu (dla Z-cy Dyr. PUP),

W drugiej części obrad Zarząd przygotował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:

1/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2012 rok,

2/ nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie

powiatu tomaszowskiego.

 

Ostrzeżenie o burzach

                                                       

OSTRZEŻENIE  O  BURZACH

 Data i godzina wydania: dnia 27.07.2012 r., godz. 15:48

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB O. w Krakowie

Zjawisko: Burze

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 16:00 dnia 27.07.2012 r. do godz. 21:00 dnia 27.07.2012 r.

Obszar: Województwo lubelskie

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą
        od 15 do 20 mm, lokalnie do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi:  Brak

Opracował: synoptyk dyżurny Grzegorz Mikutel

 

 

Dyżurny Operacyjny WCZK

/-/

insp. woj. Jacek Banaś

XIV Święto Sportu Powiatu Tomaszowskiego

Na stadionie sportowym „Sparty” Wożuczyn w dniu 22 lipca 2012 r. odbyło się już po raz 14 Powiatowe Święto Sportu. Zawody, których głównym organizatorem było Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych rozpoczęły się od wręczenia nagród i wyróżnień. Na wniosek Prezydium Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Lublinie, uchwałą Prezydium Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS nadano „GKS Sparta” Wożuczyn Złota Odznakę Honorową Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, w dowód uznania za wieloletnią działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej w środowisku wiejskim. Odznakę wręczył wiceprzewodniczący Rady Głównej KZ LZS Józef Poterucha. Okolicznościowy puchar i grawerton dla GKS „Sparta” Wożuczyn z okazji 50-lecia klubu wręczył Starosta Jan Kowalczyk. Z kolei Jan Kijko- Przewodniczący Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Tomaszowie Lubelskim otrzymał z rąk Starosty Jana Kowalczyka dyplom wraz z podziękowaniami za wieloletnią współpracę. Medalami 65-lecia LZS odznaczeni zostali: Augustyn Bochen, Marian Brzezicki, Jacek Gontarz, Edward Król, Edward Łapiński,Mieczysław Majdański, Mieczysław Pszeniczka, Tadeusz Stanibuła i Tadeusz Tymura. Wójt Gminy Rachanie Kazimierz Organista z okazji jubileuszu 50-lecia Klubu Sportowego „Sparta”Wożuczyn okolicznościowymi statuetkami nagrodził działaczy i piłkarzy. Statuetki otrzymali:Krzysztof Salomoński, Czesław Korzan, Leszek Kurylak, Bogusław Piłat, Zbigniew Kuczyński, Jarosław Korzeń, Paweł Przytuła, Jacek Sioma, Bogdan Stawarski, Gustaw Sioma, Paweł Mroczka, Maciej Marczewski, Janusz Czarnecki, Jan Bil, Mare4k Żółciński, Mieczysław Witkowski, Stanisław Seńko, Bożena Osuch, Krzysztof Majdański, Bogusław Podoba

Klasyfikacja w poszczególnych konkurencjach

I. Rzut lotką do tarczy – kobiety 96 i starsze

1. Jabłońska Ewelina – Jarczów

2. Komadowska Justyna – Bełżec

3.Piasecka Urszula – Łaszczów

II. Rzut lotką do tarczy – dziewczęta 97 i młodsze

1. Naun Daria – Krynice

2. Kuryło Agata – Rachanie

3. Gajewska Marta – Telatyn

III. Rzut lotką do tarczy – mężczyźni 96 i starsi

1. Żułciński Marek – Rachanie

2. Kuźniarski Kamil – Łaszczów

3. Michalczuk Krzysztof – Telatyn

IV. Rzut lotką chłopcy 97 i młodsi

1. Greszta Krystian – Rachanie

2. Burak Jan – Tomaszów gm.

3. Kawa Karol – Telatyn

V. Bieg dziewcząt 100m Rocznik 97 i młodsze

1. Deryło Aleksandra – Krynice

2.Kuryło Agata – Rachanie

3.Badowska Magdalena – Tyszowce

VI. Bieg chłopów 100m – rocznik 97 i młodsi

1.Cyc Dominik – Rachanie

2. Droździel Jakub – Telatyn

3. Rajtak Grzegorz – Rachanie

VII. Bieg dziewcząt 100m rocznik 95/96

1. Dziura Justyna – Tomaszów gm.

2. Malec Małgorzata – Tomaszów gm.

3. Kucharska Klaudia – Łaszczów

VIII. Bieg chłopców 100m. rocznik 95/96

1. Mazur Piotr – Tomaszów gm.

2. Mazur Paweł – Tomaszów gm.

3. Bałakut Dominik – Rachanie

IX. Bieg kobiet 100m rocznik 94 i starsze

1. Śliwa Sabina – Łuszczów

2. Żukowska Diana – Łaszczów

3. Kokoszko Dominika – Tyszowce

X. Bieg mężczyzn 100m. rocznik 94 i starsi

1. Gancarz Ernest – Tomaszów gm.

2. Hałasa Paweł – Susiec

3. Romańczuk Mateusz – Łaszczów

XI. Wyciskanie odważnika

1.Maliborski Krzysztof – Rachanie

2.Szewczuk Damian – Rachanie

3. Piłat Bogdan – Rachanie

XII. Wielobój sprawnościowy – kobiet

1. Rachania

2. Bełżec

3. Tomaszów gm

XIII. Wielobój sprawnościowy – Mężczyzn

1.Tyszowce

2. Telatyn

3. Rachanie

XIV. Sztafeta sprawnościowa

1. Telatyn

2. Tyszowce

3. Rachanie

XV. Bieg dziewcząt 1 okrążenie Rocznik 97 i młodsze

1. Deryło Aleksandra – Krynice

2.Bezpalko Dominika – Tyszowce

3. Leńczuk Weronika – Telatyn

XVI. Bieg chłopców 1 okrążenie rocznik 97 i młodsi

1.Bajwaluk Piotr – Tyszowce

2.Burak Jan – Tomaszów gm

3. Piasecki Piotr – Łaszczów

XVII. Bieg dziewcząt 1 okrążenie 95/96

1. Malec Małgorzata – Tomaszów gm.

2. Dziura Justyna – Tomaszów gm.

3. Kucharska Klaudia – Łaszczów

XVIII. Bieg chłopców 1 okrążenie 95/96

1. Mazur Piotr – Tomaszów gm

2. Mazur Paweł – Tomaszów gm

3. Tarnowicz Wojciech – Łaszczów

XIX. Bieg kobiet 1 okrążenie 94 i starsze

1. Zając Monika – Łaszczów

2. Kulik Ewelina – Rachanie

3.Kokoszko Dominika – Tyszowce

XX. Bieg mężczyzn 1 okrążenie 94 i starsi

1.Gancarz Ernest – Tomaszów gm.

2. Sikora Kamil – Tomaszów gm.

3. Kulik Grzegorz – Rachanie

XXI. Bieg dziewcząt 2 okrążenia rocznik 97 i młodsze

1. Deryło Ola – Krynice

2. Dumicz Anna – Tomaszów gm.

3. Baj Wiktoria – Tomaszów gm.

XXII. Bieg chłopców 2 okrążenia rocznik 97 i młodsze

1. Cyc Dominik – Rachanie

2. Kulita Kamil – Łaszczów

3. Wiśniewski Tomasz – Łaszczów

XXIII. Bieg dziewcząt 2 okrążenia rocznik 95/96

1.Malec Małgorzata – Tomaszów gm.

2. Dziura Justyna – Tomaszów gm.

3. Kokoszko Weronika – Tyszowce

XXIV. Bieg chłopców 2 okrążenia rocznik 95/96

1. Bartosz Paweł – Rachanie

2. Miazga Dominik – Rachanie

3. Czoska Patryk – Telatyn

XXV. Bieg kobiet 2 okrążenia rocznik 94 i starsze

1. Herda Kinga – Łaszczów

2. Witkowska Monika – Telatyn

3. Dudzińska Joanna – Tyszowce

XXVI. Bieg mężczyzn 2 okrążenia rocznik 94 i starsi

1. Kuśmierz Sylwester – Lubycza Królewska

2. Gancarz Ernest – Tomaszów gm.

3. Czarnecki Patryk – Rachanie

XXVII. Przenoszenie worków z piaskiem

1. Rachanie

2. Jarczów

3. Tyszowce

XXVIII. Przerzucanie opony

1. Majdański Krzysztof – Rachanie

2. Duda Ireneusz – Tyszowce

3. Jarkiewicz Mariusz – Łaszczów

XXIX. Piłka nożna kobiet

1. Łaszczów

2. Tomaszów gm.

3. Krynice

XXX. Piłka nożna mężczyzn

1. Łaszczów

2.Tomaszów gm.

3. Rachanie

XXXI. Trójbój władz samorządowych

1. Telatyn

2. Lubycza Królewska

3.Krynice

XXXII. Przeciąganie liny kobiet

1.Rachanie

2. Lubycza Królewska

3. Tyszowce

XXXIII. Przeciąganie liny mężczyzn

1. Rachanie

2. Łaszczów

3. Krynice

XXXIV. Piłka siatkowa

1.Telatyn

2. Ulhówek

3. Rachanie

Klasyfikacja końcowa

 1. Rachanie 475 pkt

 2. Tomaszów Lub. Gmina- 417,5 pkt

 3. Łaszczów- 329 pkt

 4. Telatyn- 328,5 pkt

 5. Tyszowce- 312,5 pkt

 6. Lubycza Królewska- 179 pkt

 7. Krynice- 166 pkt

 8. Jarczów- 138,5 pkt

 9. Bełżec- 104,5 pkt

 10. Susiec- 47,5 pkt

 11. Ulhówek- 25 pkt

Wizyta delegacji z Freudenstadt

Z okazji 10-lecia współpracy Powiatu Tomaszowskiego z Powiatem Freudenstadt w Tomaszowie Lub. przebywała delegacja samorządowców z Niemiec na czele ze Starostą Klausem Ruckertem. W skład delegacji wchodzili burmistrzowie i wójtowie jednostek samorządowych Powiatu Freudenstadt a także były Starosta Peter Dombrowski. Przez kilka dni pobytu w powiecie goście z Niemiec odwiedzili SP ZOZ w Tomaszowie Lub., zwiedzili miasto, wizytowali też firmy „Krawpak”- producenta tradycyjnych ciasteczek tomaszowskich, RSP Hopkie, Kalgrup-Steniatyn. Samorządowcy oglądali organizowane w Tyszowcach młodzieżowe zawody pożarnicze, a dla zwyciezców tych zawodów ufundowali nowe strażackie umundurowanie. W czwartek 19 lipca w Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja podsumowująca 10-letnią współpracę powiatów pn. „Partnerstwo jako strefa aktywnego działania”. Starosta Jan Kowalczyk przedstawił w trakcie konferencji historię współpracy obydwu powiatu i jej efekty, zaś Starosta Klaus Ruckert zaprezentował swój powiat, jego atrakcje turystyczne i zakłady przemysłowe. Na zakończenie konferencji starostowie posadzili przed budynkiem tomaszowskich władz samorządowych świerk symbolizujący partnerstwo powiatów Tomaszowskiego i Freudenstadt.

XIV Święto Sportu Powiatu Tomaszowskiego

Festiwal Trzech Kultur

Konferencja Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny na temat odnawialnych źródeł energii

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny organizuje 5 lipca 2012 roku konferencję pt. „Samorząd niezależny energetycznie – dobre praktyki w zakresie wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej”. Konferencja rozpocznie się od godz. 10.00 w Hotelu Mercure Unia przy Alejach Racławickich 12 w Lublinie. Jest ona realizowana w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i stanowi jego podsumowanie. Honorowy Patronat nad Konferencją objął Pan Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego.Celem konferencji jest prezentacja doświadczeń polskich samorządów w zakresie realizacji inwestycji w branży energetyki odnawialnej oraz projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” jako źródła inspiracji działań na poziomie lokalnym w zakresie wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane dobre praktyki związane z uruchomieniem pierwszej w Polsce farmy fotowoltaicznej w Wierzchosławicach i doświadczenia Urzędu Miasta Kisielice we współpracy z inwestorami w branży energetyki wiatrowej (na terenie gminy działa farma wiatrowa o mocy 40,5 MW – jeden z największych tego typu obiektów w kraju), a także działania Laureatów Konkursu Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego – Partnerstwa: „Dolina Zielawy i Piwonii”, Powiatu Tomaszowskiego i Partnerstwa Energetycznego Gmin Powiatów Łukowskiego i Ryckiego w branży energetyki odnawialnej. Ponadto, w trakcie konferencji zostaną przedstawione obecne i planowane uwarunkowania prawne oraz system wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.Program Konferencji można znaleźć na stronie projektu:http://www.energetycznikreatorzyzmian.pl
 Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 3 lipca 2012 roku na adres e-mail: o.pliszczynska@fundacja.lublin.pl

W ramach projektu została opracowana „Strategia przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie rozwoju potencjału odnawialnych źródeł energii na lata 2012-2019 dla powiatu tomaszowskiego” , która jest opublikowana na stronie:
http://www.energetycznikreatorzyzmian.pl/uploads/Strategia,%20Powiat%20Tomaszowski.pdf

 

Absolutorium dla Zarządu

W dniu 26 czerwca 2012 r. odbyła się Sesja Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim. Głównym punktem obrad było sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok, które przedstawił Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk .Radni jednomyślnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonaniu budżetu powiatu za 2011 rok i udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium.W dalszej części obrad Rada Powiatu wysłuchała informacji o stanie środowiska w powiecie tomaszowskim za 2011 rok oraz sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim za 2011 rok a także oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu tomaszowskiego.

Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach:

1/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim za 2011 rok,

2/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Nedeżowie,

3/ określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Tomaszowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

4/ ustalenia wysokości opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z drogi i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym,

5/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim,

6/ udzielenia pomocy finansowej gminon Lubycza Królewska, Telatyn, Bełżec, Jarczów, Ulhówek, Krynice, Łaszczów, Tarnawatka ,Tyszowce i Susiec

7/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

8/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012,

 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu

Posiedzenie Zarządu Powiatu, odbyło się w dniu 19 czerwca 2012 roku . Obradom przewodniczył Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk.

Zarząd podjął uchwały w sprawach:

1/ zatwierdzenia projektu w odpowiedzi na konkurs nr 2/POKL/8.1.1/2012 pt. „Mikro firma – makro kwalifikacje” w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1 współfinansowanego z EFS POKL oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu (dla Dyr. PUP),

2/ zatwierdzenia projektu w odpowiedzi na konkurs nr 2/POKL/8.1.1/2012 pt. „Mikro firma – makro kwalifikacje” w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1 współfinansowanego z EFS POKL oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu (dla Z-cy Dyr. PUP),

3/ wyrażenia zgody na likwidację oraz zdjęcie ze stanu inwentarzowego składników majątkowych w Zespole Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej,

4/ wyrażenia zgody na złomowanie pojazdu samochodowego marki Polonez Caro przy Zespole Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej,

5/ upoważnienia przedstawiciela powiatu tomaszowskiego do przeprowadzenia kontroli w Agencji Rozwoju Roztocza Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim ,

6/ zatwierdzenia wykazu nieruchomości położonych w Tomaszowie lubelskim przy ulicy Obrońców Westerplatte,

7/ wydania decyzji w sprawie wyodrębnienia z nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie DPS wTyszowcach dwóch lokali i ustanowienia trwałego zarządu w stosunku do tych lokali na rzecz SOW.

W dalszej części obrad Zarząd przygotował projekty uchwał Rady Powiatu, które będą przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Powiatu .

Sesja Rady Powiatu odbędzie się 26 czerwca o godz. 10.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

 

Strona 19 z 64« pierwsza...10...1718192021...304050...ostatnia »