• Newsletter

  • logo-ewus

  • wirtualnyspacer
  • prezentacja-wkraj
  • prezentacja-lgd

Do obejrzenia prezentacja Powiatu Tomaszowskiego

Informujemy czytelników naszej strony internetowej,że firma Foto Media Art z Ostrowca Świętokrzyskiego wykonała i przekazała nam prezentację multimedialną Powiatu Tomaszowskiego.

Prezentacja ta została wykonana dzięki dużemu wsparciu finasowemu firm:

-Antex sp.j. z Lubyczy Królewskiej,

-Avocado-dom weselny z Tomaszowa Lubelskiego,

-Bank Spółdzielczy w Łaszczowie,

-JackeR z Jezierni,

-Praktibud z Tomaszowa Lubelskiego,

-Sosnowe Zacisze z Suśca.

Zapraszamy Państwa do wirtualnego zwiedzenia Powiatu Tomaszowskiego.
Multimedialna prezentacja powiatu to seria zdjęć panoramicznych zgrupowanych w tematycznych blokach:

  1. Jednostki samorządowe na terenie powiatu.

  2. Jednostki organizacyjne podległe powiatowi.

  3. Wybrane zabytki, muzea i obiekty historyczne z terenu powiatu.

  4. Obiekty rekreacyjno-sportowe na terenie powiatu.

  5. Jednostki biznesowo-przemysłowe z terenu powiatu.

  6. Panoramy widokowe z terenu powiatu.

Prezentacja zbudowana jest na bazie zdjęć panoramicznych 360×180 stopni. Prezentacja umieszczona została po prawej stronie w zakładkach strony głównej Starostwa Powiatowego.

Biegi Niepodległości

W dniu 13 listopada 2012 roku na terenie Zespołu Szkół Nr 1 odbyły się Jesienne Biegi Niepodległości o Puchar Starosty Tomaszowskiego z okazji 94 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Biegi odbyły się w 6 kategoriach wiekowych, wystartowało ponad 220 zawodników z 7 szkół. Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe puchary, medale, nagrody oraz dyplomy.
Zwycięzcy poszczególnych biegów:
Szkoła Podstawowa – dziewczęta – 800 m.
Skinder         Monika        SP Nr 3 Tomaszów Lubelski
Kuśmierz        Magda         SP Nr 3 Tomaszów Lubelski
Kozdra         Patrycja         SP Nr 2 Tomaszów Lubelski
Wójtowicz         Kinga             SP Nr 2 Tomaszów Lubelski
Mandziuk         Zuzanna         SP Nr 3 Tomaszów Lubelski
Szaluś             Weronika         SP Nr 3 Tomaszów Lubelski

Szkoła Podstawowa – chłopcy – 1000 m.
Gęborys         Jędrzej         SP Nr 2 Tomaszów Lubelski
Gromek        Sebastian        SP Nr 2 Tomaszów Lubelski
Polkowski        Michał            SP Nr 3 Tomaszów Lubelski
Wójtowicz        Norbert        SP Nr 2 Tomaszów Lubelski
Marcola        Jakub            SP Nr 3 Tomaszów Lubelski
Budzaj            Michał            SP Nr 2 Tomaszów Lubelski

Gimnazjum  – Dziewczęta – 800 m.
Hawryło         Aleksandra        Gimnazjum Nr 1 Tomaszów Lub.
Krzaczek        Magdalena        Gimnazjum Nr 1 Tomaszów Lub.
Głuszek        Martyna        Gimnazjum Nr 2 Tomaszów Lub.
Gacka            Kamila            Gimnazjum Nr 2 Tomaszów Lub.
Typek            Monika        Gimnazjum Nr 1 Tomaszów Lub.
Ciupak            Karolina        Gimnazjum Nr 1 Tomaszów Lub.

Gimnazjum – Chłopcy – 1000 m.
Piwko             Bartek            Gimnazjum Nr 1 Tomaszów Lub.
Malec            Łukasz            Gimnazjum Nr 1 Tomaszów Lub.
Wiciejewski        Patryk            Gimnazjum Nr 2 Tomaszów Lub.
Sak             Mateusz        Gimnazjum Nr 1 Tomaszów Lub.
Dyda            Dawid            Gimnazjum Nr 2 Tomaszów Lub.
Barcicki        Maciej            Gimnazjum Nr 1 Tomaszów Lub.

Szkoły ponadgimnazjalne – Dziewczęta – 800 m.
Malec             Małgorzata        ZS Nr 1 Tomaszów Lubelski
Zając            Monika        ZS Nr 1 Tomaszów Lubelski
Dziura            Justyna        ZS Nr 2 Tomaszów Lubelski
Herc            Kamila            ZS Nr 1 Tomaszów Lubelski

Szkoły ponadgimnazjalne – Chłopcy – 1000 m.
Gancarz         Ernest            ZS Nr 2 Tomaszów Lubelski
Kawka            Oktawian        ZS Nr 1 Tomaszów Lubelski
Rechulicz                  Maciej             ZS Nr 1 Tomaszów Lubelski
Hałasa            Mateusz        ZS Nr 1 Tomaszów Lubelski
Tatar            Paweł            ZS Nr 1 Tomaszów Lubelski
Czop                      Jarosław        ZS Nr 4 Tomaszów Lubelski

Posiedzenie Zarządu Powiatu

W dniu 14 listopada 2012r. w Starostwie Powiatowym , pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka obradował Zarząd Powiatu. Głównym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej powiatu na 2013r. Planowane dochody na 2013 rok określono w kwocie 74mln 787tys.621zł. Planowane wydatki określono w kwocie 76mln 433tys.611zł. Kwotę planowanego deficytu określono w wysokości 1mln 645tys.989zł. Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosą prawie 6 mln zł, a planowane inwestycje to przede wszystkim przebudowy dróg powiatowych oraz mostu żelbetowego na rzece Sieniocha.

Nagroda dla firmy Krawpak

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości nagrodziła w sobotę na uroczystej gali firmy w konkursie Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego.W kategorii „Dynamicznie rozwijająca się firma” laureatem została firma F.P.H.U. Krawpak Krawczyk Stanisław, piekarnia z Rogóźna Kolonii k. Tomaszowa Lubelskiego.Firma Krawpak jest laureatem wyróżnienia „Srebrny Gryf” przyznawanego corocznie przez powiat tomaszowski.

Serdecznie gratulujemy !

Na zdjęciu z gali- Stanisław Krawczyk(pierwszy z lewej)

Konkurs „Dzielnicowy roku 2012″

               15 listopada rusza czwarta edycja organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Tomaszowie Lubelskim konkursu na najlepszego dzielnicowego powiatu tomaszowskiego. Konkurs ma na celu przybliżenie społeczności powiatu tomaszowskiego sylwetek policjantów – dzielnicowych, co w efekcie pomoże usprawnić wzajemne kontakty. Będzie on także miarą „popularności” i aktywności dzielnicowych w podejmowanych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa we własnym rejonie służbowym.

         Konkurs jest organizowany na terenie powiatu tomaszowskiego. Sylwetki poszczególnych dzielnicowych z KPP w Tomaszowie Lub. przedstawione są na stronie internetowej KPP w Tomaszowie Lubelskim oraz w lokalnej prasie.

               Regulamin konkursu oraz wzór kuponu do pobrania znajdują się na stronie internetowej KPP w Tomaszowie Lubelskim w zakładce „Konkurs Dzielnicowy roku 2012″.

Mobilny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich 08.11.2012 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.

Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

 

W dniu 8 listopada  br. (czwartek), konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców  powiatu tomaszowskiego  od godziny 9.00 do 14.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowska 68.

Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać z ich wiedzy.


Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać z ich wiedzy.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Otwarcie Powiatowego Międzyszkolnego Centrum Sportu i Rekreacji

W dniu 30 października 2012r. uroczyście otwarto obiekty Powiatowego Międzyszkolnego Centrum Sportu i Rekreacji. Na uroczystości licznie przybyli zaproszeni goście: Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, Poseł do Parlamentu Europejskiego Arkadiusz Bratkowski, Wicemarszałek Sławomir Sosnowski, Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik, Wiceprzewodniczący Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS Józef Poterucha. Obecni byli starostowie sąsiednich powiatów: Józef Kuropatwa z Hrubieszowa i Marian Tokarski z Biłgoraja. Wielkim zaskoczeniem dla wszystkich było przybycie na otwarcie mistrza olimpijskiego w skoku o tyczce Władysława Kozakiewicza. Otwierając obiekty Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk powiedział m.in.: „Powiatowe Międzyszkolne Centrum Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Lubelskim to inwestycja samorządu powiatowego, zrealizowana z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Założeniem Zarządu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim było maksymalne wykorzystanie zewnętrznego dofinansowania do wykonania bardzo potrzebnych naszej społeczności inwestycji drogowych, oświatowych i sportowych . Dzięki dobrze przygotowanym projektom powiat tomaszowski zrealizuje zadania inwestycyjne z udziałem funduszy unijnych i krajowych, z dostępnych programów, w tym głównie RPO na ogólną wartość wszystkich projektów w kwocie 108,5 mln zł , w tym: środki z funduszy unijnych i krajowych – 81 ,8 mln zł. Poza zrealizowanymi inwestycjami drogowymi wykonane zostały m.in. kompleksowe termomodernizacje wszystkich obiektów szkół powiatowych ,Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach. Na ukończeniu są termomodernizacje Powiatowego Urzędu Pracy i Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Pogotowia Ratunkowego ,internatów Zespołu Szkół Nr 1,3 i Nr 4 oraz Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim. W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina,w partnerstwie z Rejonem Żółkiewskim i Sokalskim na Ukrainie realizujemy projekt pt. „ Poprawa skuteczności transgranicznego systemu reagowania na zagrożenia środowiska Tomaszów Lubelski-Żółkiew-Sokal”.W ramach tego projektu wykonujemy również termomodernizację i modernizację obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim. Nasi partnerzy ukraińscy, Rejon Sokalski i Żółkiewski otrzymali w ramach tego projektu, w tym miesiącu samochody ratowniczo -gaśnicze o wartości ok. 180 000 EUR każdy .Centrum zostało wykonane i sfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 , Działanie 8.2 infrastruktura szkolna i sportowa. Jest nowoczesnym kompleksem sportowo- rekreacyjnym na obszarze powiatu tomaszowskiego i województwa lubelskiego. Oddanie do użytku tego Centrum jest spełnieniem oczekiwań Zarządu Powiatu, ale przede wszystkim przyszłych użytkowników Zespołów Szkół ,zwłaszcza zaś Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Sikorskiego i Nr. 4 im Jarosława Dąbrowskiego. Jest ofertą rekreacyjno-sportową dla młodych i dorosłych mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Oddajemy do wykorzystania obiekty sportowe i rekreacyjne o wysokich standardach jakości i funkcjonalności, które maja służyć do profesjonalnego organizowania imprez i rozgrywek różnej rangi. Jestem przekonany, że oddane dziś do użytku Centrum będzie spełniać założone funkcje, służyć organizacji wielu ciekawych imprez i przynosić wiele korzyści i satysfakcji wszystkim użytkownikom. Cieszę się osobiście, że jednymi z korzystających z tego obiektu będą grające w II lidze siatkarki Tomaszowskiego Klubu Sportowego „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim .Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pięknego obiektu. W szczególności składam podziękowanie głównemu wykonawcy firmie „POLCOURT” Spółka Akcyjna Warszawa oraz podwykonawcy firmie „INSTALBUD” Spółka Jawna Lubycza Królewska. Nie sposób wymienić wszystkich tych, którym powinniśmy dziś podziękować. Dziękuję więc wszystkim tym ,którzy od początku i w trakcie angażowali się w powstawanie Centrum, służyli radą i pomocą w różnych okresach i etapach budowy. W sposób szczególny dziękuję Panu Waldemarowi Typkowi dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim im. Generała Władysława Sikorskiego za wymagającą wiele pracy realizację inwestycji.”Po oficjalnych uroczystościach młodzież ZS Nr 2 zaprezentowała swoje talenty artystyczne, a także rozegrano finał Mistrzostw Powiatu LZS w piłce nożnej chłopców szkół ponadgimnazjalnych, w którym drużyna ZS Nr 2 pokonała ZS Nr 4 w stosunku 5:2.

Fot. Jan Nowak

 

 

 

 

Turniej Służb Mundurowych

Co się odwlecze to nie uciecze… tak można, zgodnie z ludowym powiedzeniem określić organizację IV Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej o Puchar Starosty Tomaszowskiego Jana Kowalczyka. Turniej, którego kolejna edycja miała się odbyć już czerwcu bieżącego roku, niestety nie miał dobrej passy co do jego realizacji. Zanosiło się nawet na przerwę wymuszoną przez różne czynniki, niezależne od organizatorów. I właśnie coroczni organizatorzy w osobach Mariusza Nizio oraz Krzysztofa Majdańskiego z KPP w Tomaszowie Lubelskim, przy udziale Tomasza Leszczyńskiego- Wójta Lubyczy Królewskiej , dołożyli wszelkich starań by mógł się on odbyć w Lubyczy Królewskiej. Oczywiście, nie sposób się nie odnieść (same pozytywy) również do dużego wkładu Pana Starosty Jana Kowalczyka, który jest zawsze „patronem”, a zarazem pomysłodawcą turnieju;

Rozgrywki turniejowe odbyły się na stadionie sportowym „Granica”, gromadząc drużyny służb mundurowych Powiatu Tomaszowskiego; tych obecnie będących w służbie oraz ich kolegów emerytów. Tradycyjnie „gościnnie” zaprezentowała się drużyna Samorządowców Powiatu Tomaszowskiego, dodam „rewelacja” turnieju.

Zmagania piłkarskie, a więc mecze turniejowe, przebiegały przy zmiennej pogodzie. Początkowo nieco mroźną aurę (nawet bardziej niż nieco), zastapiła przelotna mżawka. Właśnie ta jesienna „atmosfera”, towarzyszyła w organizacji poszczególnych meczy turniejowych, które odbyły się na dwóch specjalnie do tego przygotowanych boiskach, gdzie rywalizowano w dwóch grupach A i B, po cztery drużyny każda. Mecze w grupach prowadzono w systemie każdy z każdym. Zwycięzcy oraz drużyny z drugich miejsc, były premiowane wyjściem z grupy i meczami o miejsca I-IV, czyli tradycyjna forma: półfinały oraz finały. Meczy o pozostałe miejsca już nie rozgrywano. Liczyła się zdobycz punktowa poszczególnych drużyn, która stanowiła o końcowej klasyfikacji.

 

Wyniki sobotniego IV turnieju o Puchar Starosty Powiatu Tomaszowskiego

 

Grupa A:

 

1. KPP Tomaszów Lubelski – PSG Lubycza Królewska- 4:0;

2. Emeryci – KPPSP Tomaszów Lubelski- 0:6

3. KPP Tomaszów Lubelski – Emeryci- 3:0;

4. PSG Lubycza Królewska – KPPSP Tomaszów Lubelski- 0:3;

5. KPP Tomaszów Lubelski – KPPSP Tomaszów Lubelski- 0:1;

6. Emeryci – PSG Lubycza Królewska- 0:1;

 

Klasyfikacja końcowa(grupa A):

 

1. KPSP Tomaszów Lubelski- 9 pkt,

2. KPP Tomaszów Lubelski- 6 pkt,

3. PSG w Lubyczy Królewskiej- 3 pkt,

4. Emeryci- 0 pkt,

 

 

Grupa B

 

1. PSG w Hrebennem – Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski- 6:0;

2. SC Hrebenne – Samorządowcy- 0:2;

3. PSG w Hrebennem – SC Hrebenne- 3:0;

4. Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski – Samorządowcy- 1:2;

5. PSG w Hrebennem – Samorządowcy- 1:0;

6. Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski – SC Hrebenne- 1:2;

 

Klasyfikacja końcowa(grupa B) :

 

1. PSG w Hrebennem- 9 pkt;

2. Samorzadowcy- 6 pkt;

3. SC Hrebenne- 3 pkt;

4. Leśnicy- 0 pkt;

 

Półfinały:

 

KPPSP Tomaszów Lubelski – Samorządowcy- 1:0;

PSG w Hrebennem – KPP Tomaszów Lubelski- 1:0;

 

 

Mecz o III miejsce:

 

KPP Tomaszów Lubelski – Samorządowcy- 2:3;

 

Finał:

 

PSG w Hrebennem – KPPSP Tomaszów Lubelski- 2:0;

 

Zwycięzcą IV Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej o Puchar Starosty Tomaszowskiego Jana Kowalczyka została drużyna PSG w Hrebennem.

 

 

Wszystkie drużyny otrzymały puchary, które ufundował Starosta Powiatu Tomaszowskiego Jan Kowalczyk, a wręczył je w jego imieniu Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego Stanisław Cisło w towarzystwie Tomasza Leszczyńskiego-Wójta Gminy Lubcza Królewska, st. bryg. Stanisława Kielecha- Komendanta PSP w Tomaszowie Lubelskim, Z-cy Komendanta PSG w Lubyczy ppor. SG Łukasza Będziejewskiego i Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Tomaszowie Lubelskim kom. Wojciecha Bobko.

Ponadto statuetki ufundowali : Jan Kowalczyk- Starosta Tomaszowski, Jacek Grabek Kierownik Delegatury LUW w Zamościu, Wojciech Żukowski- Burmistrz Miata Tomaszów Lubelski, Tomasz Leszczyński – Wójt Gminy Lubycza Królewska, Łukasz Kłębek- Wójt Gminy Ulhówek.

 

Klasyfikacja indywidualna:

 

Najlepszy strzelec- Bartosz Stefanik z PSG w Hrebennem;

Najlepszy obrońca- Patryk Nowak z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim;

Najlepszy bramkarz- Andrzej Adamek- Drużyna Samorządowców;

Najlepszy Emeryt – Dariusz Cygan;

Najlepszy Samorządowiec – Tomasz Leszczyński- Wójt Gminy Lubycza Królewska;

Nagroda „Fair Play”- Jacek Gontarz – Drużyna Samorządowców;

 

Najlepszym Piłkarzem Turnieju został- Piotr Zajączkowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim;

 

 

Drużyny wystąpiły w składach:

 

Placówka Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej:

Łukasz Będziejewski, Jerzy Lis, Jerzy Maciejko, Dariusz Marecki, Tomasz Rybak, Grzegorz Świderek, Maciej Piechnik.

 

Placówka Straży Granicznej w Hrebennem:

Janusz Nazarowicz, Bartosz Stefanik, Wojciech Krawczyk, Leszek Nieścior, Jarosław Chromiec, Łukasz Szaja, Bartłomiej Hałas.

 

Oddział Celny w Hrebennem:

Kamil Adamczuk, Krzysztof Czerwonka, Tomasz Folusiewicz, Dariusz Kondrakiewicz, Mateusz Obidziński, Ireneusz Raczkiewicz, Wojciech Sidor, Mateusz Stefek, Paweł Świderek.

 

Samorządowcy Powiatu Tomaszowskiego:

Tomasz Leszczyński, Andrzej Adamek, Jacek Gontarz, Stanisław Wielgosz, Łukasz Ozdoba, Artur Sawiak, Piotr Bondyra.

 

Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski:Marek Musiał, Piotr Borowicz, Sławomir Garyś, Paweł Leńczuk, Jarosław Grabek, Karol Jańczuk, Waldemar Warzocha, Marek Słotwiński.

 

Emeryci i ich Goście:

Dariusz Cygan, Ireneusz Raczkiewicz, Stanisław Szopa, Piotr Rochecki, Jan Uźniak, Sebastian Nadzikiewicz, Sylwester Nadzikiewicz.

 

Komenda Powiatowa PSP w Tomaszowie Lubelskim:

Krzysztof Gmoch, Marek Gmoch, Jacek Krawczyk, Piotr Chamot, Piotr Pisarczyk, Jacek Nowosadowski, Paweł Łubiarz, Piotr Kominek, Konrad Kiper, Piotr Zajączkowski.

 

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim

Patryk Nowak, Mariusz Nizio, Krzysztof Majdański, Grzegorz Mruk, Zbigniew Łagożny, Ryszard Los, Janusz Zieliński, Szymon Głazowski.

Tekst i foto:Mariusz Skorniewski-PSG Lubycza Król.

 

 

 

 

 

 

Sesja Rady Powiatu

W dniu 29 października 2012r. o godz.10.00 rozpoczną się obrady XIX Sesji IV Kadencji Rady Powiatu. W porządku obrad przewidziano m.in.:

1.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku.

2. Informacja o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2012/2013.

3. Informacja dotycząca wykonania zadań z zakresu inwestycji i remontów dróg w 2012 roku.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tomaszowskiego za rok szkolny 2011/2012 wraz  z wynikami sprawdzianów i egzaminów.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami
   pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013

   roku,

2/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy
           Lwowskiej,

3/ wyrażenia zgody na zbycie 200 udziałów w kapitale zakładowym spółki Agencja Rozwoju
           Roztocza  Sp. z o.o.,

4/ wystąpienia ze Stowarzyszenia „Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej –
          DOM EUROPY”,

5/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska,

6/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim,

7/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyszowce,

8/ udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej
   w Łaszczówce,

9/ określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających  charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Tomaszowskiemu i jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc  publiczną oraz  wskazania organu lub osoby uprawnionych do ich udzielenia,

10/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

11/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012,

12/ rozpatrzenia skargi.

                                                                                 

Obrady Zarządu Powiatu

Posiedzenie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka odbyło się w dniu 19 października 2012 roku. Zarząd przyjął informację o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2012/2013 oraz informację dotycząca wykonania zadań z zakresu inwestycji i remontów dróg w 2012 roku, a także informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tomaszowskiego za rok szkolny 2011/2012 wraz z wynikami sprawdzianów i egzaminów. W dalszej części obrad Zarząd podjął uchwały w sprawach:

1/ ustalenia zasad weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków oraz podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”,

2/ upoważnienia do realizacji pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd”,

3/ wyrażenia zgody na złomowanie autobusu marki JELCZ PR 110 D przez Zespół Szkół Nr 6 w Lubyczy

Królewskiej,

4/ udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pt. „Kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie” składanego w odpowiedzi na konkurs otwarty nr 1/POKL/7.2.1/2012 w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 współfinansowanego ze środków EFS dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim,

5/ wyrażenia zgody na zbycie samochodu osobowego,

Zarząd przygotował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:

1/ uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku,

2/ udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Łaszczówce,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

4/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012.

Sesja Rady Powiatu odbędzie się 29 października 2012 r. o godz. 10.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

„Dobry klimat dla powiatów”

18 października 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyła sie debata klimatyczna projektu ,,Dobry klimat dla powiatów”.Uczestnicy debaty dyskutowali na temat tego, jak powinna wyglądać przyszłość powiatu w związku z ryzykiem zmiany klimatu. Czy powiat może stać się samowystarczalny energetycznie i czysty ekologicznie? Jak powiat może zaadaptować się do nowych warunków klimatycznych?Powiat Tomaszowski ma duży potencjał do rozwoju energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii.Duże nasłonecznienie może sprzyjać rozwojowi energetyki słonecznej,zaś działalność rolnicza rozwojowi bioelektrowni.W powiecie tomaszowskim podejmowane sa już działania mające na celu ochronę środowiska i klimatu.W zeszłym roku powiat przystąpił do projektu ,,Dobry klimat dla powiatów” i tym samym włączył się w ogólnoeuropejskie dążenia do ograniczenia zmian klimatu i adaptacji do ich negatywnych skutków.

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 12 X.2012r. w Zespole Szkół Nr 4 odbyła się uroczystość z okazji dorocznego Dnia Edukacji Narodowej. Dyrektorzy i nauczyciele otrzymali z nagrody pieniężne, odebrali akty awansu na wyższy stopień zawodowy. Wręczono też stypendia dla wyróżniających się uczniów szkół ponagimnazjalnych. Lista nagrodzonych poniżej.

 Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 2012

1. Rober Puźniak ZS Nr 1

2. Tomasz Mikszyc ZS Nr 1

3. Jolanta Pasierb ZS Nr 1

4. Waldemar Typek ZS Nr 2

5. Halina Bojko ZS Nr 2

6. Jadwiga Kotowicz ZS Nr 2

7. Ireneusz Romaszko ZS Nr 3

8. Barbara Frykowska ZS Nr 3

9. Grażyna Sanetra ZS Nr 3

10.Iwona Glina ZS Nr 3

11.Janusz Joniec ZS Nr 4

12.Ryszard Jałowiec ZS Nr 4

13.Andrzej Świątek ZS Nr 4

14.Krzysztof Kudyba ZS Nr 4

15. Agnieszka Podgórska ZS Nr 5

16. Renata Matyjanka ZS Nr 6

17. Wacław Mikłasz ZS Nr 6

18. Roman Kania SOSW

19. Lilla Walczak SOSW

20. Marzena Tetrycz SOSW

21. Anna Jarczak PPP

Nauczyciele mianowani, wręczenie na uroczystości z okazji Dnia Edukacji w ZS Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim

1. Anna Jewiak ZS Nr 3

2. Agnieszka Łypka ZS Nr 3

3. Agnieszka Raczkiewicz – ZS Nr 3

4. Anna Głazowska – Nr 2

5. Magdalena Parkot – Zielińska ZS Nr 2

6. Agnieszka Kurzępa – SOSW

7. Małgorzata Leńczuk – SOSW

Stypendia Starosty dla uczniów niżej sytuowanych a uczących się bardzo dobrze. Przyznane od 1 września- 31 grudnia 2012

ZS Nr 1

Monika Bednarek

Angelika Brożko

Justyna Bundyra

Ewelina Ćmil

Bartłomiej Dao Lien

Dominika Gdańska

Anna Kicka

Angelika Kolasa

Kinga Kowalik

Hubert Piskorski

Anna Żołądek

ZS Nr 2

Mateusz Konopka

Diana Podbrożna

Kinga Ożga

Monika Padyjasek

Aneta Dziura

ZS Nr 3

Tomasz Kapuśniak

Bartosz Bogusz

Paweł Kowalski

Franciszek Kogut

Katarzyna Kossak

Klaudia Leńczuk

Ewelina Płaza

Iwona Muła

Edyta Pawłowska

Aneta Momot

Diana Tomczyszyn

Anna Kołtun

Marek Syty

ZS Nr 5

Milena Jakubiak

Marcin Szłoda

ZS Nr 6

Monika Kucharska

Strona 19 z 66« pierwsza...10...1718192021...304050...ostatnia »