• wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

Powiatowe Święto Plonów

Wożuczyn_dożynki_2014v1

Nadchodzące wydarzenia kulturalne w Powiecie Tomaszowskim.

Konkurs na Maskotkę Tomaszowskiej Policji

             Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim  oraz Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim są organizatorami konkursu plastycznego pod nazwą „Maskotka Tomaszowskiej Policji”. Regulamin konkursu i wzór oświadczenia w załączeniu.

Regulamin konkursu plastycznego Maskotka Tomaszowskiej PolicjiOŚWIADCZENIE

Obrady Zarządu Powiatu

W dniu 21 sierpnia 2014r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka obradował Zarząd Powiatu.Zarząd przyjął informację o dotyczącą przygotowania do roku szkolnego 2014/2015 szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tomaszowski, a także wydał decyzję w sprawie wygaśnięcia i ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach położonych w Lubyczy Królewskiej. W dalszej części obrad Zarząd podjął uchwały w sprawach:

1/informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2014 roku, informacji   o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu planu finansowego Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury, 

2/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014,

3/ umorzenia wierzytelności pieniężnych Zespołu Szkół Nr 6 im. Prof. Czesława Kanafojskiego w Lubyczy   Królewskiej z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

4/ udzielenia pełnomocnictwa do realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa instalacji gazowej z  kotłownią w budynku warsztatów szkolnych wraz z przebudową instalacji centralnego ogrzewania”,

7/ zaopiniowania zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych.

Na zakończenie obrad Zarząd przygotował projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad podczas najbliższej Sesji Rady Powiatu. Sesja odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2014r. Początek obrad o godz. 10.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

Oferta zatrudnienia

 

Ogłoszenie

Trener w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Miejsce pracy: Tomaszów Lubelski

Region: lubelskie

Oferta ważna do: 5 wrzesień 2014 r.

Opis stanowiska:

Prowadzenie 60 godzin warsztatów grupowych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W ramach dodatkowej umowy prowadzenie spotkań indywidualnych z osobami stosującymi przemoc.

Wymagania:

 • ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
 • odbyły szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie potwierdzone stosownymi dokumentami;
 • mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ważne!
Udzielając odpowiedzi na niniejszą ofertę należy dołączyć:

 • życiorys;
 • komplet dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • dokumenty potwierdzające odpowiedni staż i charakter pracy;
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i przebyte szkolenia.

Oferujemy:

– narzędzia niezbędne do pracy;
– wsparcie merytoryczne;

– umowę cywilno-prawną.

 

Pozostałe informacje:

Kontakt: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim, mail: oik.tomaszow@interia.pl, nr tel. 84 664 42 54 lub 570 812 807

CV wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)” prosimy przesyłać drogą internetową pod adres oik.tomaszow@interia.pl

Informacja o wynikach naboru zostanie przesłana bezpośrednio do osób, które zgłosiły swoje kandydatury.

 

 

                                                                                                           

Wydarzenia kulturalne w Powiecie Tomaszowskim

Nadchodzące wydarzenia kulturalne w Powiecie Tomaszowskim.

Wydarzenia kulturalne w Powiecie Tomaszowskim

Reprezentacja Powiatu Tomaszowskiego zdobyła tytuł Mistrzów Województwa !

W rozegranych w Stężycy/pow.Ryki/ XV Wojewódzkich Igrzyskach Sportowo-Rekreacyjnych Ludowych Zespołów Sportowych zwyciężyła reprezentacja Powiatu Tomaszowskiego zdobywając 1186 pkt. Drugie miejsce zajęła reprezentacja Powiatu Zamojskiego-823pkt, a trzecie Powiatu Ryckiego 568 pkt. W klasyfikacji gminnej pierwsze miejsce zajęła Gmina Tyszowce-436 pkt., na trzecim miejscu uplasowała się gmina Tomaszów Lubelski- 321 pkt., na miejscu szóstym gmina Rachanie- 265 pkt., zaś na miejscu jedenastym gmina Łaszczów- 97 pkt. Powiat Tomaszowski na Ogólnopolskich Igrzyskach LZS w Słubicach reprezentować będą: drużyna gminy Rachanie w przeciąganiu liny mężczyzn oraz drużyna gminy Łaszczów w piłce nożnej kobiet. Puchar i nagrodę rzeczową za zwycięstwo w Igrzyskach odebrał Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk oraz Przewodniczący Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS Jan Kijko.

lzs_3

Informacja o badaniach mammograficznych

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie prowadzi działania na rzecz poprawy zgłaszalności kobiet na profilaktyczne badania mammograficzne. Ośrodek  zaprasza Panie w wieku 50 – 69 lat do wzięcia udziału w programie. Program polega na wykonywaniu nieodpłatnie profilaktycznych badań mammograficznych.  Szczegółowych informacji można zasięgnąć oraz ustalić termin badania  pod nr tel.: 81 747 75 11 wew. 190

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Obrońców Westerplatte

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego położonych w Tomaszowie Lubelskim
przy ulicy Obrońców Westerplatte, oznaczonych numerami działek:

 1. 201/16 i 202/5 arkusz mapy 22 o łącznej powierzchni 0,0585 ha – cena wywoławcza 57 000,00 zł /pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych/ – wadium – 5 000,00 zł /pięć tysięcy złotych/,
 2. 202/4 arkusz mapy 22 o powierzchni 0,0686 ha – cena wywoławcza 67 000,00 zł /sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych/ – wadium – 5 000,00 zł /pięć tysięcy złotych/,
 3. 202/7 arkusz mapy 22 o powierzchni 0,0528 ha – cena wywoławcza 52 000,00 zł /pięćdziesiąt dwa tysiące złotych/ – wadium – 5 000,00 zł /pięć tysięcy złotych/,
 4. 202/9 arkusz mapy 22 o powierzchni 0,0564 ha – cena wywoławcza 55 000,00 zł /pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych/ – wadium – 5 000,00 zł /pięć tysięcy złotych/.

Ogloszenie_Westerplatte_1_przetarg_2014_07

Mapa_przetarg_Tomaszow_Obroncow_Westerplatte

Nadchodzące wydarzenia kulturalne w Powiecie Tomaszowskim. Zapraszamy.

Strona 19 z 80« pierwsza...10...1718192021...304050...ostatnia »