• wirtualnyspacer
  • prezentacja-wkraj
  • prezentacja-lgd

Sesja Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyła się II Sesja Rady Powiatu. Rada powołała komisje stałe i ustaliła ich  przedmiot działania. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Jan Dawidowski.  Komisją Budżetu i Finansów kierować będzie Teresa Eifler, a Komisją Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Krupa. Przewodniczącym  Komisji Promocji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej wybrany został Piotr Cisło, a Andrzej Walczak przewodniczyć będzie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Infrastruktury Technicznej Powiatu wybrano Piotra Janickiego. W dalszej części obrad Rada podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomasowskim na rok 2014. Rada podjęła również uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami    wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów   aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji. Na zakończenie obrad Rada Powiatu ustaliła wynagrodzenie dla Starosty Jana Kowalczyka, które pozostało w takiej samej wysokości,jak w poprzedniej kadencji.

Policyjny Gryf

Od wczoraj oficjalną symboliczną służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Lub. pełni Gryf – maskotka miejscowych policjantów. Postać gryfa powstała w oparciu o pracę plastyczną wyłonioną w konkursie na projekt policyjnej maskotki, ogłoszonym we wrześniu przez Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lub. oraz Starostę Tomaszowskiego.Stworzenie policyjnej maskotki było wspólną ideą Komendanta miejscowej Policji i Starosty Tomaszowskiego. Dlatego też jednym z warunków regulaminowych konkursu było opracowanie projektu maskotki, która poza policyjnym mundurem, miała nawiązywać do cech powiatu, a właśnie gryf jest główną postacią herbu powiatu tomaszowskiego.Maskotka została zaprojektowana i wykonana na podstawie pracy zwyciężczyni konkursu – Julii Idzik. Podczas wczorajszej oficjalnej prezentacji maskotki w której uczestniczył Starosta Jan Kowalczyk wręczono nagrodę, a także pamiątkowe dyplomy i mikołajkowe słodkie paczki dla trójki dzieci z poszczególnych grup wiekowych, biorących udział w konkursie. Policyjny Gryf będzie od teraz pełnił służbę na okolicznościowych imprezach i spotkaniach z najmłodszymi

 DSC_0496DSC_0512

Operacja Dehejtyzacja – konkurs przeciwko agresji słownej w internecie

09-dehejtyzacja-A3

Więcej informacji na stronie Ośrodka interwencji Kryzysowej

„Paczka marzeń”

W piątek 5 grudnia 2014 roku w Starostwie Powiatowym podsumowano drugą edycję akcji pomocowej pn. „Paczka marzeń”. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim, którego Prezesem jest Krzysztof Chyżyński. Akcja skierowana jest do dzieci (z całego powiatu tomaszowskiego), które typowane były w szkołach przez „Kluby Wiewiórka” oraz nauczycieli i pedagogów szkolnych. Dzieci pisały listy do Mikołaja, darczyńcy spełniali ich marzenia. W Paczkę Marzeń zaangażowało się wiele instytucji, szkół, parafii, przedsiębiorstw i osób prywatnych. Akcję zainicjowali w 2013 roku uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim wraz z opiekunką – Dorotą Stawarską. Tegorocznymi darczyńcami byli m.in.: Starostwo Powiatowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim, Fundacja Oscar, Straż Graniczna, uczniowie i nauczyciele tomaszowskich szkół ponadgimnazjalnych . Koszt wszystkich Paczek Marzeń wyniósł niemal 9 tys. zł. Słodki poczęstunek zapewnili uczniowie  z klas gastronomicznych Zespołu Szkół nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim wraz z opiekunem Małgorzatą Wirowską-Ostrówka oraz firma Europiek z Zamościa.

SAM_3376SAM_3380SAM_3387SAM_3390SAM_3400SAM_3405SAM_3414SAM_3420SAM_3436

 

„Wybierz życie-pierwszy krok”

 

        4 grudnia 2014r. w siedzibie SPSK nr 1 w Lublinie przy ul. Staszica11 odbyła się konferencja pt. „Profilaktyka raka szyjki macicy – zadanie dla każdego”. Konferencja zorganizowana dla realizatorów programu edukacyjnego „Wybierz Życie_ Pierwszy Krok”, przedstawicieli władz samorządowych, powiatowych koordynatorów z PSSE, którego inicjatorem jest Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet. Celem programu realizowanego od 5 lat w szkołach ponadgimnazjalnych jest podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z zakażeniami wirusem HPV i profilaktyki raka szyjki macicy wśród młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów, a także kształtowanie świadomości zdrowotnej młodzieży  w zakresie profilaktyki wtórnej i pierwotnej raka szyjki macicy. Program podnosi też zainteresowanie badaniami profilaktycznymi np. badaniami cytologicznymi.Wiedza o zagrożeniu rakiem szyjki macicy i powodującym go wirusem HPV, nie jest szeroko rozpowszechniona wśród polskiego społeczeństwa, w tym wśród młodzieży. Kształtowanie świadomości zdrowotnej powinno być obowiązkowym elementem procesu edukacji od najmłodszych lat. Tylko dzięki szeroko stosowanym działaniom oświatowym możemy wpłynąć na zdrowie przyszłych pokoleń. W powiecie tomaszowskim program od 5 lat realizują wszystkie szkoły ponadgimnazjalne.  Konferencja była również miejscem wymiany tzw. dobrych praktyk i doświadczeń    z realizacji programu „Wybierz życie – Pierwszy Krok”. Do prezentacji praktyk i podzielenia się doświadczeniami z uczestnikami konferencji  wybrano 4 szkoły ponadgimnazjalne  z województwa lubelskiego. Powiat tomaszowski reprezentowała Pani Kamila Sobolewska pedagog z Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lub. W krótkiej prezentacji multimedialnej przedstawiła realizację programu w szkole, gdzie 95% uczniów to młodzież męska. Prezentowała metody i techniki jak rozmawiać z młodzieżą męską na temat zdrowia seksualnego i przyczyn raka szyjki macicy. W konferencji z ramienia  Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lub. uczestniczyła Pani Anna Pankiewicz Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej , Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną reprezentowała Pani Alina Pliżga powiatowy koordynator programu „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”.  Uczestnicy konferencji wysłuchali również wykładu prof. Jana Kotarskiego – kierownika I Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii SPSK Nr 1 Lublinie na temat „Profilaktyka raka szyjki macicy i zakażeń HPV – co nowego na świecie i w Polsce” oraz wykładu Pani Małgorzaty Stelmach Prezesa Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet „ Zdrowie kobiet – ile naprawdę wiemy o sobie”. Po zakończeniu konferencji uczestniczki miały możliwość wykonania bezpłatnych badań cytologicznych    w gabinetach SPSK Nr 1  w Lublinie przy ul. Staszica.

Sesja Rady Powiatu

 W dniu  11  grudnia 2014 roku /czwartek / o godzinie 1200  w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady II Sesji V Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.

W porządku obrad przewidziano podjęcie uchwał w sprawach:

1/ powołania Komisji Rewizyjnej,

2/ ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomasowskim na rok 2014 ,

4/ określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami   wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów   aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji,

5/ustalenia wynagrodzenia dla Starosty,

                                                                                   

Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej

W hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim w dniu 9 grudnia 2014r. rozegrano Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego LZS  w piłce siatkowej szkół ponadgimnazjalnych. W meczu o I miejsce drużyna ZS Nr 2 zwyciężyła drużynę ZS Nr 1- 2:0. Trzecie miejsce zajęła drużyna ZS Nr 4, a czwarte ZS Nr 3. W zawodach uczestniczyła też drużyna dziewcząt ZS Nr 1, która poza konkursem wygrała z męską drużyną ZS Nr 2. Najlepszym zespołom puchary wręczali: Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego Stanisław Cisło i Dyrektor ZS Nr 1 Janusz Frykowski.Skład drużyny zwycięzców: Maciej Wasyl, Dominik Niedużak, Patryk Parol, Bartłomiej Łasocha, Karol Czop, Tomasz Pisarczyk, Rafał Sioma, Krystian Żuk, Karol Wywrocki, Dawid Rachfalski,Kamil Wawrzusiszyn, Daniel Kotowicz. Trener: Halina Bojko.

SAM_3445SAM_3465SAM_3461

Puchar dla drużyny Powiatu Tomaszowskiego !

W rozegranych 7 grudnia w hali ZS Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim eliminacjach międzypowiatowych Halowych Igrzysk Seniorów na Lubelszczyźnie reprezentacja Powiatu Tomaszowskiego zwyciężyła reprezentację Powiatu Zamojskiego 144:136 pkt. W ramach Igrzysk rozegrano mecze piłki nożnej i siatkowej, zawody na hulajnogach, rzuty lotką do tarczy, rzuty podkową do celu, rzuty do kosza, strzały na bramkę. Igrzyska zorganizowało Powiatowe Zrzeszenia LZS a uczestnikami zawodów były zawodniczki i zawodnicy w wieku 45+. Finał wojewódzki odbędzie się 14 grudnia w hali Zespołu Szkól Rolniczych w Zamościu.

IMG_8356IMG_8378

Film z I Sesji Rady Powiatu V Kadencji

http://youtu.be/SiSTYSo9t38

Filmy

filmy z uroczystości przekazania relikwi w SP ZOZ oraz otwarcia nowego oddziału szpitalnego

 http://youtu.be/CsObgWWBcDQ

 

http://youtu.be/bpzv-KNgzCA

 

 

Nowe władze Powiatu Tomaszowskiego

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim w poniedziałek 1 grudnia 2014r. odbyła się I Sesja V Kadencji Rady Powiatu. Rada wybrała swoje władze oraz Zarząd Powiatu. Na początku obrad Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej  sędzia Krzysztof Pliszka  wręczył radny zaświadczenia o wyborze a następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. Na tą funkcję zgłoszono kandydaturę Teresy Chrastiny. W głosowaniu tajnym Rada wybrała Teresę Chrastinę na Przewodniczącą Rady Powiatu Tomaszowskiego. Wiceprzewodniczącymi Rady zostali wybrani Tadeusz Suski i Wojciech Kawalec. Starostą Tomaszowskim został wybrany ponownie na III kadencję Jan Kowalczyk, wicestarostą został wybrany Jerzy Wereszczak a członkami Zarządu Powiatu Alicja Kopczan, Tadeusz Stanibuła i Henryk Szadkowski.

DSC_4805DSC_4807DSC_4810DSC_4820DSC_4864

Pierwsza Sesja Rady Powiatu V Kadencji

 

W dniu  1 grudnia 2014 roku /poniedziałek / o godzinie 1000  w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady I Sesji V Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.

 PORZĄDEK OBRAD

 1.   Otwarcie pierwszej sesji Rady Powiatu przez radnego najstarszego wiekiem obecnego na sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i prowadzenie sesji do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.

2.   Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady Powiatu, wg treści określonej w art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.

3.   Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnych.

4.   Zgłoszenie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu.

5.   Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6.   Prezentacja kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu.

7.   Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu.

8.   Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór przewodniczącego Rady Powiatu.

9.   Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu prowadzenia sesji.

10.  Zgłaszanie Kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

11.  Prezentacja kandydatów.

12.  Przeprowadzenie głosowania w przedmiocie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu i podjęcie  w tym przedmiocie uchwał.

13.  Wybór Zarządu Powiatu.

14.   Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Powiatu.                                                                                              

 

 

 

Strona 19 z 83« pierwsza...10...1718192021...304050...ostatnia »