• wirtualnyspacer
  • prezentacja-wkraj
  • prezentacja-lgd

Powiat Tomaszowski na I miejscu

W ogólnopolskim rankingu gmin i powiatów za 2014 rok Powiat Tomaszowski zajął I miejsce. Powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców.

1.Powiat Tomaszowski (lubelskie) – honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2014

2.Powiat Jędrzejowski

3.Powiat Słupski

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów prowadzony przez Związek Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking trwa przez cały rok.Utrzymanie przez dany samorząd pierwszego miejsca w Rankingu co najmniej do końca danego roku, zgodnie z regulaminem, pozwala na uzyskanie tytułu „Dobrego Polskiego Samorządu”. Tytuł taki przysługuje tylko liderowi rankingu na koniec danego roku.Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w jedenastu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów.Również mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w powodzenie swojej gminy lub powiatu, zgłaszając zrealizowane przez siebie prywatne ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Po weryfikacji regulaminowej są one zgłaszane do oceny eksperckiej w ramach Rankingu ZPP. Dzięki temu to nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale całe wspólnoty samorządowe i lokalne są rzeczywistymi uczestnikami tego Rankingu.Honorowy Patronat nad Rankingiem sprawują Newsweek Polska, Dziennik Warto Wiedzieć oraz Magazyn Gospodarczy FAKTY.
lider_powiat

Sesja Rady Powiatu

Sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 roku /wtorek/ o godz. 1000 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68.

Rada podejmie uchwały w sprawach:

1/ wieloletniej prognozy finansowej,

2/ uchwały budżetowej na 2015 rok,

3/ zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

4/ zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014,

5/ uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2015 rok,

6/ zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2015 rok,

 

 

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 5 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 5 z uzasadnieniem.(1142376_874550)

Życzenia Świąteczne

images

W noc ciszy betlejemskiej, gdy Miłość schodzi na Ziemię, aby obdarzyć nas

pokojem, życzymy , aby ta piękna chwila napełniła serca radością , aby mały Jezus

błogosławił w każdy dzień. Życzymy, aby w tym szczególnym okresie nie zabrakło

miłości, czułości oraz rodzinnego ciepła .Wraz z nadchodzącym Nowym 2015

Rokiem składamy mieszkańcom Powiatu Tomaszowskiego życzenia zdrowia

i szczęścia. Niech nie opuszcza Was pomyślność i spełnią się najskrytsze

marzenia.

Wicestarosta

Jerzy Wereszczak

Przewodnicząca Rady Powiatu

Teresa Chrastina

Starosta

Jan Kowalczyk

Tomaszów Lubelski, Boże Narodzenie 2014

Betlejemskie światełko w Starostwie

W poniedziałek 22 grudnia harcerki i harcerze z 10 drużyny  harcerskiej „Traperski krąg” z Suśca wspólnie z Komendantem Hufca ZHP hrcm. Anną Rojek przekazali Betlejemskie światełko pokoju władzom Powiatu Tomaszowskiego. Starosta Jan Kowalczyk, Wicestarosta Jerzy Wereszczak i Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło wspólnie zapalili betlejemski ogień. Wędrówka Betlejemskiego Światła Pokoju po Polsce rozpoczęła się w niedzielę w słowackim Svicie i potrwa aż do Wigilii.

SAM_3505SAM_3509SAM_3515

Akcja pomocy dla dotkniętych wojną mieszkańców wschodniej Ukrainy.

2014-12-09_akcja

Spotkanie opłatkowe sołtysów Powiatu Tomaszowskiego

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyło się posiedzenie Stowarzyszenia Sołtysów połączone ze spotkaniem opłatkowym. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Arkadiusz Bratkowski-członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Jerzy Wereszczak-wicestarosta Tomaszowski.

Obradom przewodniczył prezes Stowarzyszenia Andrzej Adamek- wójt gminy Bełżec. Wykład skierowany do rolników wygłosił Artur Banach- prezes firmy doradczej z Lublina,  a dotyczył on dotacji dla rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedstawicielka Banku Zachodniego WBK dyrektor Marzena Rabiega przedstawiła ofertę banku skierowaną do sektora rolniczego.

Przedstawiciele władz samorządowych Arkadiusz Bratkowski i Jerzy Wereszczak złożyli obecnym na spotkaniu sołtysom życzenia świąteczno-noworoczne.

SAM_3475SAM_3488SAM_3494

Powiat Tomaszowski najlepszy w Igrzyskach !

Drużyna Powiatu Tomaszowskiego zwyciężyła w Wojewódzki Igrzyskach Sportowo-Rekreacyjnych Seniorów na Lubelszczyźnie. Finał Igrzysk rozegrano w Zamościu w niedzielę 14 grudnia 2014 r. Zawodniczki i zawodnicy startowali w konkurencjach sportowych: piłce siatkowej i piłce nożnej, a także w zawodach sportowo-rekreacyjnych: rzucie lotką do tarczy, rzucie podkową do celu, kręglach, strzałach na bramkę, strzałach do kosza, wyścigach na hulajnodze. Rozegrano też zawody dla władz samorządowych. Powiat Tomaszowski reprezentowali: Ewa Korkosz- nauczycielka w-f, Jerzy Wereszczak- wicestarosta, Andrzej Adamek- wójt gminy Bełżec i Stanisław Pryciuk- dyrektor OSiR. W rozgrywkach piłki nożnej zwyciężyła drużyna reprezentująca Powiat Tomaszowski w składzie: Zbigniew Kuczyński-trener, Bogdan Stawarski, Bogdan Piłat, Piotr Dec, Andrzej Orzechowski, Tomasz Nastałek, Zenon Maksymiak, Tomasz Słotwiński, Jarosław Korzeń, Krzysztof Kęczkowski.

1909407_894159683937201_904746956094157932_o10694255_894154257271077_4203506839219119680_o10865744_894158117270691_4772591750570033035_o1978488_894157130604123_7216288075191034523_o

Sesja Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyła się II Sesja Rady Powiatu. Rada powołała komisje stałe i ustaliła ich  przedmiot działania. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Jan Dawidowski.  Komisją Budżetu i Finansów kierować będzie Teresa Eifler, a Komisją Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Krupa. Przewodniczącym  Komisji Promocji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej wybrany został Piotr Cisło, a Andrzej Walczak przewodniczyć będzie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Infrastruktury Technicznej Powiatu wybrano Piotra Janickiego. W dalszej części obrad Rada podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomasowskim na rok 2014. Rada podjęła również uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami    wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów   aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji. Na zakończenie obrad Rada Powiatu ustaliła wynagrodzenie dla Starosty Jana Kowalczyka, które pozostało w takiej samej wysokości,jak w poprzedniej kadencji.

Policyjny Gryf

Od wczoraj oficjalną symboliczną służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Lub. pełni Gryf – maskotka miejscowych policjantów. Postać gryfa powstała w oparciu o pracę plastyczną wyłonioną w konkursie na projekt policyjnej maskotki, ogłoszonym we wrześniu przez Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lub. oraz Starostę Tomaszowskiego.Stworzenie policyjnej maskotki było wspólną ideą Komendanta miejscowej Policji i Starosty Tomaszowskiego. Dlatego też jednym z warunków regulaminowych konkursu było opracowanie projektu maskotki, która poza policyjnym mundurem, miała nawiązywać do cech powiatu, a właśnie gryf jest główną postacią herbu powiatu tomaszowskiego.Maskotka została zaprojektowana i wykonana na podstawie pracy zwyciężczyni konkursu – Julii Idzik. Podczas wczorajszej oficjalnej prezentacji maskotki w której uczestniczył Starosta Jan Kowalczyk wręczono nagrodę, a także pamiątkowe dyplomy i mikołajkowe słodkie paczki dla trójki dzieci z poszczególnych grup wiekowych, biorących udział w konkursie. Policyjny Gryf będzie od teraz pełnił służbę na okolicznościowych imprezach i spotkaniach z najmłodszymi

 DSC_0496DSC_0512

Operacja Dehejtyzacja – konkurs przeciwko agresji słownej w internecie

09-dehejtyzacja-A3

Więcej informacji na stronie Ośrodka interwencji Kryzysowej

„Paczka marzeń”

W piątek 5 grudnia 2014 roku w Starostwie Powiatowym podsumowano drugą edycję akcji pomocowej pn. „Paczka marzeń”. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim, którego Prezesem jest Krzysztof Chyżyński. Akcja skierowana jest do dzieci (z całego powiatu tomaszowskiego), które typowane były w szkołach przez „Kluby Wiewiórka” oraz nauczycieli i pedagogów szkolnych. Dzieci pisały listy do Mikołaja, darczyńcy spełniali ich marzenia. W Paczkę Marzeń zaangażowało się wiele instytucji, szkół, parafii, przedsiębiorstw i osób prywatnych. Akcję zainicjowali w 2013 roku uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim wraz z opiekunką – Dorotą Stawarską. Tegorocznymi darczyńcami byli m.in.: Starostwo Powiatowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim, Fundacja Oscar, Straż Graniczna, uczniowie i nauczyciele tomaszowskich szkół ponadgimnazjalnych . Koszt wszystkich Paczek Marzeń wyniósł niemal 9 tys. zł. Słodki poczęstunek zapewnili uczniowie  z klas gastronomicznych Zespołu Szkół nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim wraz z opiekunem Małgorzatą Wirowską-Ostrówka oraz firma Europiek z Zamościa.

SAM_3376SAM_3380SAM_3387SAM_3390SAM_3400SAM_3405SAM_3414SAM_3420SAM_3436

 

Strona 19 z 84« pierwsza...10...1718192021...304050...ostatnia »