• Newsletter

 • logo-ewus

 • wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

Biegi przełajowe w Łosińcu

W Łosińcu gm. Susiec 19 kwietnia 2012 r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego LZS w biegach przełajowych. W zawodach uczestniczyło 690 zawodniczek i zawodników z 19 szkół podstawowych i 14 gimnazjów z terenu Powiatu Tomaszowskiego. Najlepsze szkoły za zajęcie miejsc I-VI otrzymały puchary i dyplomy ufundowane przez Starostę Tomaszowskiego Jana Kowalczyka a zawodnicy za zajęcie miejsc I-III medale. Głównym organizatorem mistrzostw było Powiatowe Zrzeszenie LZS w Tomaszowie Lubelskim i jego przewodniczący Jan Kijko. Nagrody wręczali Starosta Jan Kowalczyk i sekretarz Gminy Susiec Tadeusz Suski. Wyniki mistrzostw:

Szkoły Podstawowe:

I m.- SP Michalów, gm. Rachanie-110 pkt.

II m- SP Nr 2 Tomaszów Lub.- 108 pkt.

IIIm- SP Rachanie- 66 pkt.

IVm-SP Tyszowce- 50 pkt.

Vm-SP Nabróż, gm. Łaszczów- 50 pkt.

Vim- SP Grabowica gm.Susiec- 49 pkt.

 

Gimnazja:

Im- Gimnazjum Nr 1 Tomaszów Lub.- 106 pkt.

IIm- Gimnazjum Tarnawatka- 68 pkt.

IIIm- Gimnazjum Podhorce- 50 pkt.

IVm- Gimnazjum Ulhówek- 47 pkt.

Vm- Gimnazjum Bełzec- 33 pkt.

VIm- Gimnazjum Tyszowce- 30 pkt.

 

 Wyniki indywidualne:

Szkoły Podstawowe-

Klasa O

Dziewczęta:

Im- Oliwia Wielosz SP Nabróż

IIm-Oliwia Pryciuk –SP Nabróż

IIIm-Natalia Wójtowicz-SP Łosiniec

Chłopcy:

Im-Cezary Wielosz-SP Nabróż

IIm-Kamil Wojtowicz-SP Łosiniec

IIIm- Bartosz Bosiak-SP Łosiniec

Klasy I-II

Dziewczęta:

Im- Wiktoria Żółcińska-SP Michalów

IIm- Weronika Jakubska-SP Grabowica

IIIm- Maja Kurpisz-SP Tarnoszyn

Chłopcy:

Im-Jakub Piłat-SP Michalów

IIm-Kamil Smyk – SP Nabróż

IIIm-Dawid Wiceiejwski-SP Michalów

Klasy III-IV

Dziewczęta:

Im- Paulina Kołtun SP Tyszowce

IIm-Żaneta Mazurek- SP Gródek

IIIm- Sylwia Paczkowska-SP Grodysławice

Chłopcy:

Im- Jakub Witkowski-SP Nr 2 Tomaszów Lub.

IIm-Eryk Nowotka- SP Michalów

IIIm-Michał Budłaj-SP Nr 2 Tomaszów Lub.

Klasy V-VI

Dziewczęta:

Im- Monika Mazurkiewicz- SP Nr 2 Tomaszów Lub.

IIm-Edyta Mucha- SP Grabowica

IIIm- Dagmara Iwaniura-SP Rachanie

Chłopcy:

Im- Michał Syty-SP Nr 2 Tomaszów Lub.

IIm- Kamil Piluś-SP Michalów

IIIm- Krzysztof Grzeszczuk-SP Michalów

 

Gimnazja

Klasy I-II

Dziewczęta:

Im-Emanuela Grabek- Gimnazjum Nr 1 Tomaszów Lub.

IIm-Paulina Rorat- Gimnazjum Ulhówek

IIIm- Dominika Kokoszko- Gimnazjum Tyszowce

Chłopcy:

Im-Kamil Komadowski –Gimnazjum Bełzec

IIm- Bartłomiej Piwko-Gimnazjujm Nr 1 Tomaszów Lub.

IIIm-Przemysław Ćmil-Gimnazjum Nabróż

Klasa III

Dziewczęta:

Im- Małgorzata Malec-Gimnazjum Nr 1 Tomaszów Lub.

IIm-Martyna Godzisz-Gimnazjum Tarnawatka

IIIm- Angelika wawrzyńska-Gimnazjum Tarnawatka

Chłopcy:

Im-Paweł Mazur-Gimnazjum Nr 1 Tomaszów Lub.

IIm- Partyk Jędrzejewski-Gimnazjum Susiec

IIIm-Patryk Bardyga-Gimnazjum Tyszowce

 

 

Roztoczańska Majówka

Powiat Tomaszowski oraz Gminy Susiec i Lubycza Królewska zapraszają na ,,Wielką Roztoczańską Majówkę”.

Już 28 kwietnia w Suścu odbędzie się Jarmark Susiecki, impreza o charakterze ludowego targu połączona z występami zespołów z regionu i prezentacją lokalnych twórców sztuki. Będzie także można spróbować regionalnej kuchni w tym konkursowych wypieków przygotowanych przez gospodynie z powiatu tomaszowskiego i innych części Roztocza. Jarmark będzie również okazją do promocji połączeń szynobusowych spółki Przewozy Regionalne pomiędzy Lublinem i Jarosławiem a regionem Roztocza. Tego dnia na susieckiej stacji szynobusy zatrzymają się aż ośmiokrotnie i będą kursować codziennie do 6 maja. Dzięki temu turyści z Lublina i Podkarpacia będą mogli w szybki i wygodny sposób dojechać na Roztocze a także podróżować pomiędzy popularnymi roztoczańskimi miejscowościami takimi jak Zwierzyniec, Horyniec-Zdrój czy Szczebrzeszyn. W trakcie imprezy na stacji w Suścu na pasażerów będą czekać wozy konne, które zabiorą ich na wycieczki lub odwiozą na miejsce noclegu. Wprost z jarmarku będzie można udać się również na spływ kajakowy rzeką Tanew.W niedzielę 29 kwietnia z Lubyczy Królewskiej wystartuje VI Międzynarodowy Roztoczański Rajd Rowerowy. Pierwszego dnia uczestnicy wyruszą do Rawy Ruskiej i zwiedzą jej okolice. Drugiego dnia rajdu w poniedziałek 30 kwietnia trasa rajdu przebiegać będzie przez malownicze tereny Roztocza Wschodniego po polskiej stronie regionu.  Na rajd zgłosić się można na stronie organizatora czyli gminy Lubycza Królewska www.lubycza.pl.Święto Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja będzie obchodzone na Roztoczu w wielu miejscowościach nie tylko w sposób oficjalny. Na stadionie miejskim w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się rodzinny festyn podczas którego oprócz koncertów i zabaw dla dzieci zobaczyć będzie można mecz piłki nożnej oraz pokazy strzeleckie i kawaleryjskie .

Informacja o ograniczeniach w ruchu drogowym

Pobierz PDF z informacją ZDP o ograniczeniach

Życzenia Wielkanoc 2012

Dzieląc się radością Świąt Wielkanocnych składamy mieszkańcom Powiatu Tomaszowskiego najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niech radość wielkanocnego poranka Zmartwychwstania Pańskiego wraz z nadzieją na przyszłość i pokojem ducha pozostaną na każdy dzień, który przed nami. Życzymy aby wiara, nadzieja i miłość, te trzy ponadczasowe wartości, tak pięknie i trwale łączące się z przesłaniem Świąt Wielkiej Nocy były zawsze obecne w naszym życiu.
Wesołego „Alleluja” życzą:
Wicestarosta
Jan Fila
Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Dawidowski
Starosta Tomaszowski
Jan Kowalczyk
 Tomaszów Lubelski, Wielkanoc 2012

Sesja Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim, 26 marca 2012 roku odbyła się Sesja Rady Powiatu. Na początku obrad radni wysłuchali informacji Starosty Jana Kowalczyka o realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie od poprzedniej sesji oraz z prac Zarządu Powiatu. Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Tomaszowskim w 2011 roku przedstawił zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadk. Mirosław Kiecak. Radni wysłuchali też informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Stanisława Kielecha o stanie bezpieczeństwa pożarowego w 2011 roku. W dalszej części obrad Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach:

-   przekształcenia ZSZ o dwuletnim cyklu kształcenia w ZSZ o trzyletnim cyklu kształcenia wchodzących w skład Zespołów Szkół Nr 3 i 4 w Tomaszowie Lubelskim

- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tomaszowskiego

-zmiany statutu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach

-uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego

-  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Leśnej na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

-udzielenia pomocy finansowej gminom: Tomaszów Lubelski, Telatyn, Łaszczów, Susiec, Rachanie, Ulhówek, Krynice, Tyszowce z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz świetlic Kół Gospodyń Wiejskich.

Badania mammograficzne

mammobus_0001

V Targi Edukacyjne

21 marca 2012 r. w hali sportowej  Zespołu  Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim odbyły się V Targi Edukacyjne Szkół Ponadgimnazjalnych.Oprócz licznie  przybyłych gimnazjalistów i gospodarzy, z Janem Filą – Wicestarostą  na czele, w targach udział wzięli zaproszeni goście: Tomasz Pękalski – przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego i Jan Lelonek – kierownik  Oddziału Zamiejscowego  Lubelskiego Kuratorium Oświaty.Podczas targów szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez powiat tomaszowski  zaprezentowały  bogatą ofertę edukacyjną  na zbliżający się  rok szkolny 2012/ 2013.

Prezentowane kierunki i formy kształcenia  miały na celu zachęcić młodzież  gimnazjalną  do  kontynuowania nauki w naszych szkołach.

Fot. Jan Nowak

Sesja Rady Powiatu

  XIV Sesja IV Kadencji  Rady Powiatu odbędzie się w dniu 26 marca 2012 roku /poniedziałek/ o godz. 1000. w sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68.           

Proponowany porządek obrad:

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tomaszowskiego w 2011 roku.

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu tomaszowskiego za 2011 rok.

3.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim za 2011 rok wraz   z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej o dwuletnim cyklu kształcenia w Zasadniczą Szkołę Zawodową  o trzyletnim cyklu kształcenia w Zespole Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja  w Tomaszowie Lubelskim,

2/ przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej o dwuletnim cyklu kształcenia w Zasadniczą Szkołę Zawodową o trzyletnim cyklu kształcenia w Zespole Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim,

3/ przekształcenia uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w liceum ogólnokształcące dla  dorosłych w Zespole Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim,

4/zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego,

5/zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia   w Tyszowcach ,

6/ nadana statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim,

7/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tomaszowie  Lubelskim,

8/ wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Leśnej na  rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

9/ udzielenia pomocy finansowej gminom: Tomaszów Lubelski ,Telatyn, Łaszczów, Susiec, Rachanie, Ulhówek, Tyszowce, Tarnawatka, Krynice

10/ wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności,

11/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

12/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012,

 

Policja zdobyła Puchar Starosty

W  hali Zespołu Szkół Nr 1 17 marca 2012 r. odbył się turniej piłki siatkowej mężczyzn o puchar Starosty Tomaszowskiego. W turnieju wzięło udział 9 drużyn reprezentujących gminy i służby mundurowe. Uczestnikami byli: Gmina Bełżec, Gmina Dołhobyczów, Gmina Mircze, Gmina Susiec , Gmina Telatyn, PSG Hrebenne, PSG Łaszczów, PSG Chłopiatyn 
i Komenda Powiatowa Policji Tomaszów Lubelski. Turniej rozgrywano w trzech grupach, systemem każdy z każdym a zwycięzcy grup rozegrali między sobą mecze o wygraną w turnieju. W finale drużyna Komendy Powiatowej Policji pokonała zespoły z Dołhobyczowa i Chłopiatyna i zajęła pierwsze miejsce w turnieju. Klasyfikacja końcowa rozgrywek:

I m  –Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim

II m – Placówka Straży Granicznej w Chłopiatynie

III m – Gmina Dołhobyczów

IV m – Gmina Susiec

V m- Gmina Bełżec

VI m- Gmina Telatyn

VII m- Placówka Straży Granicznej w Hrebennem

VIII m – Gmina Mircze

IX m – Placówka Straży Granicznej w Łaszczowie

Drużyna KP Policji grała w składzie: Patryk Nowak, Konrad Ostrowski, Rafał Procnal, Radosław Umer, Krzysztof Majdański, Jerzy Rusin, Jarosław Sienkiel.Najlepszym zawodnikiem zawodów (MVP) wybrano Patryka Nowaka z Policji, najlepszym rozgrywającym został Tomasz Zęzio z PSG Hrebenne a odbierającym Michał Steciuk z Dołhobyczowa. Wszystkie uczestniczące drużyny otrzymały puchary, które wręczył Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk.Na zakończenie zawodów wręczono również puchary i medale za zwycięstwo i udział w Lidze Piłki Siatkowej Old Boys 2012. W lidze grało 7 drużyn reprezentujących gminy: Mircze, Dołhobyczów, Bełżec, Telatyn, Susiec, Łaszczów i Tyszowce. W klasyfikacji końcowej ligę wygrał zespół reprezentujący gminę Dołhobyczów, drugie miejsce zajęła gmina Telatyn a trzecie gmina Mircze.

 

Obrady Zarządu Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim w dniu 15 marca 2012r. , pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka obradował Zarząd Powiatu. Zarząd podjął uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na utylizację środków trwałych i niepełnowartościowych będących na wyposażeniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim. Zarząd przygotował też projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad podczas najbliższej Sesji Rady Powiatu dotyczące:

1/ przekształcenia ZSZ o dwuletnim cyklu kształcenia w ZSZ o trzyletnim cyklu kształcenia wchodzącą w skład

    Zespołu szkół Nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim,

2/ przekształcenia ZSZ o dwuletnim cyklu kształcenia w ZSZ o trzyletnim  cyklu kształcenia wchodzącą w skład

    Zespołu szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim,

3/ przekształcenia uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w liceum ogólnokształcące dla

    dorosłych w Zespole Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim,

4/  ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie    powiatu tomaszowskiego,

5/ uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim,

6/ wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ulLeśnej na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

7/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski,

8/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Telatyn,

9/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaszczów,

10/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec,

11/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Rachanie,

12/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek,

13/udzielenia pomocy finansowej gminie Tarnawatka

14/udzielenia pomocy finansowejgminie Tyszowce

15/udzielenia pomocy finansowej gminie Krynice

 

Dzień Kobiet

W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Na uroczystość zaproszono panie, które są działaczkami Kół Gospodyń Wiejskich. Panie otrzymały listy gratulacyjne oraz kwiaty. Życzenia z okazji Dnia Kobiet składali: Jan Kowalczyk Starosta Tomaszowski, Jan Dawidowski Przewodniczący Rady Powiatu oraz Feliks Rębacz Przewodniczący Rady Roztoczańskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Sprawozdanie Z II Edycji Amatorskiej Ligi Siatkówki Mężczyzn O Puchar Starosty Tomaszowskiego

SPRAWOZDANIE Z II EDYCJI AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI MĘŻCZYZN
O PUCHAR STAROSTY TOMASZOWSKIEGO

HALA SPORTOWA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

LISTOPAD 2011 – MARZEC 2012.

 

W turnieju wzięło udział trzynaście drużyn (102 zawodników). Rozegrano 104 mecze w okresie od 16.11.2011 r. – 02.03.2012 r.

Końcowa kolejność:

 1. Tomasovia Old – Boy’s

 2. Zryw Ulhówek

 3. AZS KUL

 4. AZS Tomaszów

 5. Grom Tyszowce

 6. TUKS „Bartek” przy Zespole Szkół Nr 1

 7. Nadleśnictwo Tomaszów Lub.

 8. Tabasco

 9. Nie Ma Mocnych

 10. Komenda Powiatowa Policji

 11. TMS

 12. Zespół Szkół Nr 2

 13. UKS „Tanew” Susiec

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, trzy najlepsze – puchary.

MVP Ligi został Ireneusz Herda (Tomasovia Old-Boy’s), najlepszym rozgrywającym Krzysztof Wróbel (Tomasovia Old-Boy’s), najlepszym atakującym został Michał Klimczak (Ulhówek), najlepszy blokujący Tomasz Zięzio (Tomasovia Old-Boy’s), najstarszy uczestnik turnieju Tadeusz Głaz (UKS „Tanew” Susiec). Wyróżnieni zawodnicy otrzymali okolicznościowe statuetki.

Sędziowie turnieju – Grzegorz Charachajczuk, Marek Winniczuk, Ireneusz Herda, Marek Dudziński, Jaromir Korkosz oraz Piotr Korkosz otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Nagrody i dyplomy wręczał Pan Janusz Frykowski – dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Robert Puźniak – dyrektor Zespołu Szkół Nr 1.

Strona 19 z 61« pierwsza...10...1718192021...304050...ostatnia »