• wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

XIII Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty

 

W dniu 21.03.2015 z udziałem 74 uczestników z 17 szkół w tym, 6 szkół podstawowych i 9 gimnazjów, odbyły się XIII Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty.Po raz kolejny, dzięki życzliwości Dyrekcji ZS Nr 1 oraz wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego, Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Sokół Mechanik”, miał możliwość zorganizowania rywalizacji sportowej dla wszystkich chętnych.Wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni dyplomami. Zwycięzcy poszczególnych kategorii indywidualnych i zespołowych otrzymali puchary a zawodnicy zajmujący miejsce na podium otrzymali pamiątkowe medale.Obsługę sędziowską stanowili członkowie TUKS: Artur Rachański, Robert Sieradzki, Tomasz Biszczanik i Mirosław Drzewosz.

 

Szkoła Podstawowa – dziewczęta

1

Sandra

Litwińczuk

SP Tarnawatka

2

Patrycja

Śrutwa

SP Hubinek

3

Żaneta

Smutniak

SP Hubinek

Szkoła Podstawowa – chłopcy

1

Konrad

Litkowiec

SP Telatyn

2

Kamil

Kozioł

SP 3 Tomaszów

3

Adrian

Okruch

SP Narol

Gimnazjum – dziewczęta

1

Zuzanna

Żukowska

G 2 Tomaszów

2

Sandra

Litwińczuk

SP Tarnawatka

3

Aleksandra

Słoboda

G 2 Tomaszów

Gimnazjum – chłopcy

1

Karol

Nowosadowski

G Telatyn

2

Andrzej

Palak

G 2 Tomaszów

3

Sebastian

Kłak

G Podhorce

Szkoła średnia – dziewczęta

1

Jagoda

Kaźmierczuk

G Ulhówek

2

Gabriela

Łysiak

SP Hubinek

3

Natalia

Kuśmierczuk

ZS 2 Tomaszów

Szkoła średnia – chłopcy

1

Tomasz

Biszczanik

ZS 4 Tomaszów

2

Daniel

Mroczkowski

ZSP Podhorce

3

Sebastian

Kłak

G Podhorce

Seniorki

1

Natalia

Kuśmierczuk

ZS 2 Tomaszów

2

Gabriela

Łysiak

SP Hubinek

3

Jagoda

Kaźmierczuk

G Ulhówek

Seniorzy

1

Arkadiusz

Elceser

Oleszyce

2

Artur

Rachański

Tomaszów

3

Tomasz

Biszczanik

ZS 4 Tomaszów

 

Punktacja zespołowa Szkół Podstawowych

 

1

SP Hubinek

146

2

SP 3 Tomaszów

56

3

SP Tarnawatka

50

 

Punktacja zespołowa Gimnazjów

 

1

G 2 Tomaszów

161

2

G Ulhówek

86

3

G Podhorce

62

 

Punktacja Szkół Średnich

 

1

ZS 4 Tomaszów

20

2

ZS 2 Tomaszów

16

3

G Podhorce

14

 13mp-1

Rusza wsparcie dla przedsiębiorców z nowej puli funduszy

Znamy harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój. Pierwszy z nich zostanie ogłoszony 2 kwietnia 2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. Skierowany jest on do małych i średnich przedsiębiorstw.

Harmonogram przewiduje przeprowadzenie w 2015 roku czternastu konkursów w ramach dwunastu instrumentów (działania/poddziałania) programu. W sumie uruchomionych zostanie osiem z dziewięciu działań planowanych do realizacji w trybie konkursowym, w tym trzy konkursy zostaną ogłoszone w bieżącym roku, a nabory wniosków zostaną przeprowadzone w 2016 r. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 5,06 mld zł.

Pierwszy konkurs dotyczyć będzie poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach I priorytetu Programu Inteligentny Rozwój Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.

W 2015 roku planowane jest uruchomienie następujących działań programu:

 • 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw,
 • 1.2 Sektorowe programy B+R,
 • 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,
 • 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,
 • 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka,
 • 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,
 • 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe,
 • 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

Harmonogram naboru wniosków znajduje się na stronie:

http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

Dni otwarte dla uczniów gimnazjów

Dni otwarte

Dzień Kobiet w Starostwie

W tomaszowskim Starostwie Powiatowym uroczyście obchodzono Dzień Kobiet. Z tej okazji Starosta Jan Kowalczyk zaprosił przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, panie które pełnią funkcje sołtysów, radne powiatowe na czele z Przewodniczącą Rady Powiatu Teresą Chrastina. Przybyły też Panie Wójt Marzena Czubaj Gancarz Wójt Gminy Tomaszów Lub. oraz Elżbieta Witkowska Wójt Gminy Telatyn. Życzenia wszystkim paniom złożył Starosta Jan Kowalczyk, zaproszone kobiety otrzymały również kwiaty. Okolicznościowy program artystyczny przygotował i przedstawił Zespół Artystyczny OdSetki z Tomaszowa Lubelskiego kierowany przez Lillę Walczak w składzie: Lilla Walczak, Barbara Jarczak, Andrzej Walczak, Dariusz Litwin, Krzysztof Kostrubiec, Artur Antoniewicz.

DSC_0076DSC_0081DSC_0084DSC_0091DSC_0103DSC_0107DSC_0117DSC_0127DSC_0150

Powiat Tomaszowski nagrodzony !

Podczas odbywającego się 5 marca br. w Poznaniu XIX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich odbyło się uroczyste uhonorowanie zwycięzców Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2014. Prezes Zarządu ZPP Ludwik Węgrzyn wspólnie z Wiceprezesem Sławomirem Snarskim wręczyli laureatom symboliczne nagrody.

Wśród wyróżnionych znaleźli się:w kategorii powiaty do 120 tys. mieszkańców 

1.Powiat Tomaszowski (woj. lubelskie) – honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2014

2.Powiat Jędrzejowski

3.Powiat Słupski

Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk odebrał okolicznościowy puchar z rąk Ludwika Węgrzyna.

,,Zamień odpady na zysk-Biogazownia w twojej gminie”

Starosta Tomaszowski i Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zapraszają do udziału w seminarium „Zamień odpady na zysk – Biogazownia w twojej gminie”, które odbędą się w dniu 10 marca 2015 roku w godz. 9.30-11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, ul.Lwowska 68. Spotkanie jest organizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej pt. „Biogazownia w twojej gminie”, finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uczestnikami seminarium będą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i rolnicy z powiatu tomaszowskiego.
Celem seminarium jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z: produkcją biogazu, jego wykorzystaniem do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, korzyściami z biogazowni w aspektach społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Jednym z ważniejszych tematów omawianych podczas spotkania będzie proces negocjacji i mediacji w celu rozwiązywania powstających konfliktów w związku z budową biogazowni. Zostaną także zaprezentowane dobre praktyki związane z produkcją biogazu.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.

Dnia 26 lutego 2015 r. Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim Uchwałą Nr 29/2015 ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r. na terenie powiatu tomaszowskiego.

Termin składania do 19 marca 2015 r.

Informację o konkursie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, pok. 42 lub pod numerem telefonu 84 664 38 35.

W załączeniu przedstawiamy:

1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert – załącznik do Uchwały Nr 345/2014.

2. Wzór oferty na realizację zadania publicznego.

Dokumenty dostępne są pod linkiem: http://powiat-tomaszowski.bip.lublin.pl/index.php?id=171

 

Ważna informacja dla mieszkańców

W związku z planowaną blokadą w dniu 11.02.2015 roku od godz. 10:00 przez pięć dni 24 godziny na dobę, drogi nr 17 w miejscowości Krynice planowane są objazdy:
– dla samochodów ciężarowych i autobusów w Tarnawatce na Werechanie – Przewale- Komarów wyjazd na drogę nr 17
– dla samochodów osobowych w Krynicach na Dąbrowę Krynicką, dodatkowo ten objazd ma być oznaczony dodatkowymi znakami informującymi o objeździe;
w Krynicach będą Policjanci, którzy będą kierowali kierujących na objazd.

Badania mammograficzzne

3_Tomaszow

Sesja Rady Powiatu

W dniu 30 stycznia 2015r. w sali narad „B” Starostwa Powiatowego odbyła się Sesja Rady Powiatu Tomaszowskiego. Rada przyjęła sprawozdanie Starosty Tomaszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok, a także wybrała biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego SP ZOZ. W dalszej części obrad Rada  uchwaliła Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, uchwaliła również nowy statut powiatu oraz  przyjęła zadania z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem badań lekarskich na potrzeby Powiatowej Komisji    Lekarskiej w 2015 roku i  delegowała radnych w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Podczas Sesji przeprowadzono wśród radnych i pracowników Starostwa Powiatowego zbiórkę pieniężną z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym w pożarze bloku mieszkalnego w Ulhówku, który miał miejsce w nocy z soboty na niedzielę 17/18 stycznia 2015r. Zebrano ponad 900 złotych. Pieniądze zostaną przekazane mieszkańcom bloku.

Sesja Rady Powiatu

Przewodnicząca Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim Teresa Chrastina zaprasza na obrady IV Sesji V Kadencji Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2015r. o godz. 11.00 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego. W porządku obrad przewidziano m.in.:

 •  sprawozdanie Starosty Tomaszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
 •  wybór biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego SP ZOZ
 •  uchwalenie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
 •  uchwalenie statutu powiatu
 •  przyjęcie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem badań lekarskich na potrzeby Powiatowej Komisji    Lekarskiej w 2015 roku
 •  delegowanie radnych w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
 •  zmiany w uchwale budżetowej na 2015 rok

Ogłoszenie o pracy

Trener w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Miejsce pracy: Tomaszów Lubelski

Region: lubelskie

Oferta ważna do: 31 marzec 2015 r.

Opis stanowiska:

Prowadzenie 60 godzin warsztatów grupowych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W ramach dodatkowej umowy prowadzenie spotkań indywidualnych z osobami stosującymi przemoc.

Wymagania:

·       ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;

·       odbyły szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie potwierdzone stosownymi dokumentami;

·       mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ważne!
Udzielając odpowiedzi na niniejszą ofertę należy dołączyć:

·       życiorys;

·       komplet dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

·       dokumenty potwierdzające odpowiedni staż i charakter pracy;

·       inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i przebyte szkolenia.

Oferujemy:

– narzędzia niezbędne do pracy;
– wsparcie merytoryczne;

– umowę cywilno-prawną.

Pozostałe informacje:

Kontakt: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 2, 22-600 Tomaszów Lubelski, adres e-mail: oik.tomaszow@interia.pl, nr tel. 84 664 42 54 lub 570 812 807

CV wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)” prosimy przesyłać drogą internetową pod adres oik.tomaszow@interia.pl

Informacja o wynikach naboru zostanie przesłana bezpośrednio do osób, które zgłosiły swoje kandydatury.

Strona 19 z 85« pierwsza...10...1718192021...304050...ostatnia »