• Funusze Europejskie 2014-2020
  • Newsletter

  • EWUŚ
  • Dane meteo

  • wirtualnyspacer
  • prezentacja-wkraj
  • prezentacja-lgd

Zapraszamy na Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

majówka zbiorówka

 

Ogłoszenie NGO

ngo

KONKURS PLASTYCZNY „LEADER W MOJEJ MIEJSCOWOŚCI”

plakat_plast_m

Obrady Zarządu Powiatu

W dniu 10 kwietnia 2013r. pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego. Zarząd rozpatrywał wniosek  Dyrektora Samodzielnego Publicznego   Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim dotyczący zabezpieczenia usług zdrowotnych, w zakresie funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i utworzenia Oddziału Intensywnej Terapii. Zarząd przyjął informację z realizacji planu doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 roku w szkołach/ placówkach prowadzonych przez Powiat  Tomaszowski.W dalszej części obrad Zarząd podjął uchwały w sprawach:

– utworzenia nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim,

–  utworzenia nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej   przy Zespole Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego Tomaszowie Lubelskim,

–  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013.

 

Konkurs Wiedzy o Kulturze

konkurs13 006

W Starostwie Powiatowym 27 marca 2013r. odbył się finał Konkursu Wiedzy o Kulturze.Pomysłodawcą i realizatorem Powiatowego Konkursu Wiedzy o Kulturze jest Agata Zakrzewska – starszy instruktor ds. organizacji imprez w Tomaszowskim Domu Kultury. Konkurs od 2009 roku organizuje Tomaszowski Dom Kultury wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim. Uczestnikami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Tomaszowskiego. Zakres pytań zgodny jest z podstawą programową przedmiotu „Wiedza o kulturze”. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe oraz Tomaszowski Dom Kultury.

Celem konkursu jest m.in.: rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką wśród uczniów, przygotowanie uczniów do roli świadomego odbiorcy dziedzictwa kulturalnego, zachęcenie do czynnego udziału w życiu kulturalnym. W tegorocznej edycji uczestniczyło 44 uczniów, w tym: 30 osób z Zespołu Szkół nr 1, 8 osób z Zespołu Szkół nr 3, 6 osób z Zespołu Szkół nr 4. Uczestników do konkursu przygotowały Panie: Marzanna Mucha – ZS nr 1, Marta Krzaczyńska – ZS nr 3, Beata Rysak – ZS nr 4.Komisja konkursowa w składzie: Agata Zakrzewska – przewodnicząca, Janusz Kowalski (pracownik TDK),Dariusz Krech (pracownik TDK), Marzanna Mucha (nauczyciel WOK w ZS nr 1) po przeprowadzeniu finału Konkursu ustaliła najlepszych uczniów tegorocznej edycji, którymi zostali:

I miejsce – Anna Pasieczna – ZS Nr 3

II miejsce – Ewelina Zwola k- ZS Nr 3

III miejsce – Łukasz Łukasiewicz – ZS Nr 1

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Jana Kowalczyka, a pozostali uczestnicy dyplomy. Nagrody i dyplomy wręczył Ryszard Rudnicki- Główny Specjalista w Wydziale Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

Na zdjęciu laureaci konkursu-fot. autor

 

Sesja Rady Powiatu

Obrady XXIV Sesji IV Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.   odbyły się w dniu 26 marca 2013 roku /wtorek/ o godz. 10.00 w  sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

Rada Powiatu wysłuchała informacji Starosty Jana Kowalczyka z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu  w  okresie  od poprzedniej Sesji. Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim,na wniosek radnego Tadeusza Stanibuły przyjęła stanowisko w sprawie umożliwienia dzierżawy kotłowni przy nieistniejącej już Cukrowni Wożuczyn od Krajowej Spółki Cukrowej, przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Wożuczynie Cukrowni. Stanowisko przekazane zostanie prezesowi KSC w Toruniu Markowi Derezińskiemu. W dalszej części obrad Rada podjęła uchwały w sprawach:

1/wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim  przy   ulicy Lwowskiej,

2/określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości     środków  przeznaczonych  na  ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2013 rok,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego,

4/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

5/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013,

6/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewskiej,

7/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaszczów,

8/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec,

9/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnawatka,

10/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Telatyn,

11/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski,

12/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Rachanie,

13/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek,

14/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyszowce,

                             

VI Targi Edukacyjne

21 marca 2013 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, przy ul. Wyspiańskiego 8, już po raz szósty odbyły się Targi Edukacyjne Szkół Ponadgimnazjalnych. Przybyły władze Powiatu Tomaszowskiego- Wicestarosta Jan Fila ,  Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło oraz Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Janusz Frykowski. Podczas Targów gimnazjaliści mieli niepowtarzalną okazję zapoznania się w jednym miejscu z ofertami szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Tomaszowski. Jak co roku uczestnictwo w Targach ma pomóc gimnazjalistom w trafnym, a przede wszystkim bardziej świadomym, wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.W ramach całego wydarzenia uczniowie gimnazjów mogli bezpośrednio zapoznać się z ofertą edukacyjną zarówno szkół ogólnokształcących, jak i techników oraz szkół zawodowych. Targi jak zawsze cieszyły się dużą popularnością wśród młodzieży gimnazjalnej. Mogli oni obejrzeć ciekawe prezentacje kolegów ze szkół średnich, którzy zachęcali do zapoznania się z ofertą ich szkół za pomocą ciekawych wystaw. Popularnością cieszyły się zwłaszcza ekspozycje uczniów szkół zawodowych. Prezentowali oni swoje najlepsze wypieki, wyroby kulinarne połączone z degustacją. Ciekawe były również pokazy chemiczne i fizyczne. Na targach swoje stoisko miał również Powiatowy Urząd Pracy, którego pracownicy badali predyspozycje zawodowe uczniów.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OSTRZEŻENIE O INTENSYWNYCH OPADACH ŚNIEGU

Godzina i data wydania: godz. 07:54 dnia 21.03.2013 r.

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW O. w Krakowie

Zjawisko: Intensywne opady śniegu /2

Obszar: województwo lubelskie-subregion północny

Ważność: od godz. 21:00 dnia 21.03.2013 r. do godz. 21:00 dnia 22.03.2013 r.

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk: Grzegorz Baca

 

 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

/-/

mgr inż. Józef Klajda

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim w dniu 18 marca 2013 r. zatwierdził protokół Komisji Konkursowej z rozpatrzenia ofert zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r. na terenie powiatu tomaszowskiego w formie wspierania wykonywanych zadań. Łączna kwota dotacji wynosiła 40 000,00 zł. W przewidzianym w konkursie terminie wpłynęło 7 ofert na realizację pięciu zadań, na które przyznano następujące kwoty:

1/ Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 24 000,00 zł. na wsparcie zadania pn. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, organizacja Powiatowego Święta Sporu

2/ Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 4 000,00 zł na wsparcie zadania pn. Organizacja imprez sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

3/ Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Sokół Mechanik” 3 000,00 zł na wsparcie zadania pn. Organizacja zawodów oraz szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym.

4/ Miejski Klub Sportowy „Pogoń Tyszowce” 1 500,00 zł. na wsparcie zadania pn. Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki

5/ Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego 1 500,00 zł. na wsparcie zadania pn. Organizacja

i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki

6/ Tomaszowski Klub Kyokushin Karate 1 500,00 zł. na wsparcie zadania pn. Organizacja

i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki

7/ Stowarzyszenie „Czajnia” 500,00 zł. na wsparcie zadania pn. Organizacja i udział

w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki

Na zadnie Organizacja zawodów oraz szkolenie dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich nie wpłynęła żadna oferta.

Posiedzenie Zarządu Powiatu

Posiedzenie Zarządu Powiatu odbyło się w dniu 18 marca 2013 roku w sali narad „A” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.. Zarząd przyjął zakres zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2013 roku oraz dokonał wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku na terenie powiatu tomaszowskiego.

W dalszej części obrad Zarząd podjął uchwały w sprawach:

1/ sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok,

2/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013.

3/ powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim,

4/ zmieniającą uchwałę sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach.

5/ udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pt. „Stawiając na rozwój stawiamy na jakość” składanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim,

6/ udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pt. „Stawiając na rozwój stawiamy na jakość” składanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim,

7/ wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. „ Aktywny absolwent – innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy” oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu,

8/ wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. „ Aktywny absolwent – innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy” oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu,

Zarząd przygotował też projekty uchwał które będą przedmiotem obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 26 marca 2013r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.

Finał Ligi 35+

W hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim w niedzielę 17 marca 2013r. podsumowano rozgrywki amatorskiej ligi piłki siatkowej „35+”. W rozgrywkach uczestniczyło 6 drużyn z powiatu tomaszowskiego i hrubieszowskiego, mecze każdy z każdym(mecz i rewanż) trwały już od października 2012 roku. Na zakończenie ligi rozegrano play-offy, po których wyłoniono zwycięzców ligi. W sezonie 2012/2013 kolejność drużyn była następująca:

I miejsce- Telatyn

II miejsce- Dołhobyczów

III miejsce- Bełżec

IV miejsce- Tyszowce

V miejsce- Susiec

VI miejsce- Mircze

 Wybrano też najlepszych siatkarzy zawodów:

–        najlepszy zawodnik- Krzysztof Michalczuk-Telatyn

–        najlepszy przyjmujący- Robert Wójcik- Dołhobyczów

–        najlepszy zagrywający- Jan Żdżalik- Bełżec

–        najstarszy siatkarz- Tadeusz Głaz – Susiec

Najlepsze zespoły otrzymały puchary, medale i dyplomy, które wręczał Starosta Jan Kowalczyk. W turnieju, który rozegrany został na zakończenie ligi zwyciężyła drużyna z Bełżca, przed zespołami z Tyszowiec i Telatyna.

DSC_6583 DSC_6705 DSC_6712 DSC_6755 DSC_6807

 

Finał konkursu Wiedzy o Polskim Ruchu Ludowym

W dniu 14 marca 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego odbył się finał konkursu Wiedzy o Polskim Ruchu Ludowym. Szkolne komisje konkursowe do finału zakwalifikowały  21 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Pytania konkursowe zostały opracowane przez  pracowników Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie.Komisja w składzie: Janusz Frykowski – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i  Kultury Fizycznej, Małgorzata Bębnik – nauczyciel historii w Zespole Szkół Nr 3,  Dariusz Skroban – nauczyciel historii w Zespole Szkół Nr 1, Leopold Ćwieka –  nauczyciel historii w Zespole Szkół Nr 2 oraz Robert Czyż nauczyciel historii w Zespole Szkół Nr 4, wyłoniła troje finalistów: Anna Gryniuk, Agata Kuczmaszewska  uczennice Zespołu Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim, Diana Wawrzusiszyn uczennica Zespołu Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim. Trzydniowy pobyt w Brukseli dla finalistek ufundował Arkadiusz Bratkowski Poseł do Parlamentu Europejskiego. Wszyscy uczestnicy konkursu finałowego otrzymali nagrody rzeczowe i upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Wójta Gminy Bełżec, Wójta Gminy Krynice oraz Burmistrzów Łaszczowa i Tyszowiec.

Fot.Jan Nowak

SONY DSC

SONY DSCSONY DSC

Strona 19 z 69« pierwsza...10...1718192021...304050...ostatnia »