Uroczystość w KP PSP w Tomasowie Lubelskim.

Po 32 latach służby z dniem 31 sierpnia 2017r. na zaopatrzenie emerytalne przeszedł st. bryg. Sanisław  Kielech  Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim. W uroczystości uczestniczyli: Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Szczepan Goławski, Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk, Wicestarosta Jerzy Wereszczak, Urzędujący Członek Zarządu Tadeusz Stanibuła, Skarbnik Powiatu Barbara Pakosik, Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło, Radni Powiatu, władze samorządowe z terenu powiatu tomaszowskiego, byli komendanci wojewódzcy PSP w Lublinie i Zamościu wraz z emerytowaną kadrą oficerską, byli i obecni komendanci miejscy i powiatowi PSP, księża dziekani i księża kapelani straży pożarnych, przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych szczebla wojewódzkiego i powiatowego, przedstawiciele Policji , Straży Granicznej, Służby Celnej i Administracji lasów państwowych, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy z terenu powiatu przedstawiciele emerytów pożarnictwa, przedstawiciele jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu tomaszowskiego oraz strażacy i pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie. Od dnia 01 września 2017 r. Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim bryg. Andrzejowi Mandziukowi.