To już 45 lat…

To już 45 lat………. 26 maja 2017 roku Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka obchodził swój Jubileusz. Zaplanowane na ten dzień uroczystości rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą sprawowaną, w intencji obecnych i byłych uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, przez księdza dziekana Grzegorza Chabrosa i księdza proboszcza Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa Jerzego Sopla. Uroczysty charakter Mszy Świętej nadała obecność pocztów sztandarowych wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez  Powiat Tomaszowski oraz piękna oprawa przygotowana przez nauczycieli, uczniów i rodziców.Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy udali się do Tomaszowskiego Domu Kultury, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Przybyłych gości powitał dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego pan Roman Kania. W sali teatralnej Domu Kultury zgromadzili się: przedstawiciele władz Powiatu na czele z wicestarostą panem Jerzym Wereszczakiem, przedstawiciele władz Miasta z burmistrzem panem Wojciechem Żukowskim, pani Elżbieta Lalka- Barańska dyrektor Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania Kuratorium w Lublinie, dyrektorzy tomaszowskich szkół i przedszkoli, dyrektorzy placówek kształcenia specjalnego z całego województwa lubelskiego, przedstawiciele administracji samorządowej z miasta i powiatu oraz absolwenci, emerytowani pracownicy, rodzice i uczniowie Ośrodka. Wszyscy zebrani obejrzeli część artystyczną, która prezentowała różnorodne formy działalności artystycznej i sportowej uczniów Ośrodka. Było trochę o aktywności sportowej i mistrzach olimpijskich, którymi może poszczycić się szkoła. Dzieci i młodzież prezentowała swoje talenty artystyczne w tańcu, pantomimie, scence teatralnej, śpiewie, czyli we wszystkich formach artystycznych, w których na co dzień realizują się podopieczni Ośrodka. Widzowie mogli wysłuchać historii placówki oraz obejrzeć zdjęcia i filmy obrazujące różne aspekty codziennej pracy.    Nie zapomniano o tych, których już nie ma, a na stałe wpisali się w historię szkoły, czyli o zmarłych pracownikach i uczniach, których pamięć uczczono wierszem i piosenką.Uroczystość jubileuszowa to także podziękowania i gratulacje. Pan dyrektor Roman Kania podziękował wszystkim dyrektorom i kierownikom, którzy od początku istnienia placówki dbali o jej rozwój i budowali wizerunek szkoły o wysokiej jakości pracy, przyjaznej atmosferze i trosce o ucznia. Przedstawiciele zgromadzonych instytucji, na ręce pana Dyrektora, złożyli gratulacje i życzenia dalszych lat owocnej pracy w dążeniu do ciągłego podnoszenia jakości funkcjonowania szkoły.Po zakończeniu uroczystości w Tomaszowskim Domu Kultury zaproszeni goście udali się do szkoły, gdzie mogli zobaczyć wspaniale wyposażone pracownie terapeutyczne, obejrzeć wystawę fotografii i prac uczniów oraz spróbować specjałów przygotowanych przez nauczycieli i uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.Dziękujemy wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili nasz Jubileusz.