Turniej motoryzacyjny szkół ponadgimnazjalnych

W dniu 21 kwietnia 2017r. w Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim odbyły się Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe i Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim.Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego, propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, propagowanie sportów motorowych. Trzyosobowe reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu rywalizowały w następujących konkurencjach: test pisemny, który obejmował pytania z zakresu przepisów ruchu drogowego, wiedzy motoryzacyjnej, techniki kierowania pojazdem, pomocy przedlekarskiej, jazdy sprawnościowej samochodem oraz udzielania pierwszej pomocy. Pierwsze miejsce zajęła drużyna ZS Nr 4, którą reprezentowali uczniowie: Robert Łacheta, Stanisław Jasina i Norbert Micek, drugie miejsce zajęła drużyna ZS Nr 2, a trzecie miejsce drużyna ZS Nr 3, a czwarte miejsce drużyna Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lub.  Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Tomaszowskiego. Nagrody wręczyli  Wicestarosta Jerzy Wereszczak, Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło i zastępca Komendanta Powiatowego Policji komisarz Szymon Mroczek. Nad sprawnym przeprowadzeniem turnieju czuwał szef Wydziału Ruchu Drogowego KP Policji w Tomaszowie Lubelskim komisarz Bogdan Kulas. Starostwo Powiatowe serdecznie dziękuje Dyrektorowi ZS Nr 4 Panu Januszowi Jońcowi oraz nauczycielom za pomoc w organizacji turnieju. Drużyna Zespołu Szkół Nr 4 reprezentować będzie Powiat Tomaszowski na eliminacjach wojewódzkich turnieju, które odbędą się w dniu 19 maja 2016 roku w Lublinie.