Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

Na obiektach Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim w dniu 27 kwietnia 2017 roku odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, w których uczestniczyły 4 drużyny reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Tomaszowskiego. Mistrzostwa zorganizował Oddział Rejonowy Polskiego czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim. Uczestnicy zawodów mieli do pokonania 5 stacji na których prezentowali swoje umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy zarówno teoretyczne jak i praktyczne.Ćwiczenia oceniane były przez sędziów- instruktorów pierwszej pomocy. Sędzią głównym był Marek Czubek dyplomowany instruktor pierwszej pomocy. Po podsumowaniu wyników z poszczególnych stacji najlepszą okazała się drużyna Zespołu Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim. Drugie miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w ŁAszczowie, trzecie ekipa Zespołu Szkół Nr 1, czwarte miejsce drużyna Zespołu Szkół Nr 4. Podczas uroczystego zakończenia Mistrzostw puchary, dyplomy na grody rzeczowe wręczali; Witold Światowiec dyrektor Wydziału Organizacyjno- Administracyjnego i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, Andrzej Mańdziuk zastępca Komendanta Powiatowego PSP, Hubert Kielar wiceszef NSZZ Policjantów w Tomaszowie Lub., mjr Henryk Bukała z PSG w Hrebennem Krzysztof Chyżyński prezes Oddziału Rejonowego PCK. Drużyna Zespołu Szkół Nr 3 wraz z opiekunem Markiem Czubkiem reprezentować będzie Powiat Tomaszowski na Mistrzostwach wojewódzkich w Lublinie.Sponsorami zawodów byli: Starosta Tomaszowski, Komenda Powiatowa PSP, NSZZ Policjantów, Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub., Placówka Straży Granicznej w Hrebennem., Zakład Przetwórstwa Mięsnego Mieczysław Witkowski, , Koło Seniorów PCK w Kniaziach.