Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo na drogach.

Wicestarosta  Jerzy Wereszczak przekazał 500 sztuk opasek odblaskowych tomaszowskiej policji. Opaski, które policjanci będą rozdawali mieszkańcom odebrał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim kom. Szymon Mroczek oraz  Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego kom. Bogdan Kulas, który na co dzień nadzoruję pracę policjantów pracujących na drodze. Wspólnie omówiono stan bezpieczeństwo na drogach w powiecie.
Mając na uwadze duże zagrożenie pieszych policjanci ruchu drogowego będą zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych ale też bacznie będą się przyglądali, czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.