Sesja Rady Powiatu

W dniu 29 marca 2017 roku /środa/ o godzinie 1100 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XXIV Sesji V Kadencji Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim. W porządku obrad przewidziano m.in.: Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ likwidacji Policealnego Studium Informatycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 5 w Tyszowcach,

2/ likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 5 w Tyszowcach

3/ dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Tomaszowskiego na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku,

4/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Łaszczowieckiej.