FINALIŚCI XVIII OLIMPIADY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ

Przedmiotem II etapu olimpiady, przeprowadzonego 18 marca 2017 r. w Warszawie na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, był zestaw 40 pytań testowych obejmujących wiedzę podstawową (w tym: elementy matematyki i fizyki, materiałoznawstwo, rysunek techniczny maszynowy, techniki wytwarzania, podstawy budowy maszyn) oraz wiedzę specjalistyczną (budowa, diagnozowanie, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych) z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przepisów bhp. W półfinale olimpiady uczestniczyło 465 uczniów. Poziom trudności poszczególnych zadań był zróżnicowany, co znajdowało odzwierciedlenie w wagach punktowych (prawidłowym odpowiedziom przypisano 1; 2 lub 3 punkty). Maksymalna liczba punktów za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań wynosiła 80. Po komisyjnym sprawdzeniu wszystkich kart testowych z zadaniami rozwiązanymi przez uczestników II etapu olimpiady. Do III etapu zakwalifikowano 10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski wśród których znalazł się Rafał Łacheta uczeń Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim przygotowywany do olimpiady przez prof. Kazimierza Biszczanika. Serdecznie gratulujemy! Finał olimpiady odbędzie się 13 maja 2017 roku w Warszawie w siedzibie firmy Robert Bosch Sp. z o.o. Rafałowi życzymy powodzenia !