I Regionalny Konkurs Wiedzy o Polskim Ruchu Ludowym

W piątek, 3 lutego br. w Zespole Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w ramach cyklu imprez z okazji 100-lecia szkoły odbył się finał I Regionalnego Konkursu Wiedzy o Polskim Ruchu Ludowym. Głównym organizatorem był Zespół Szkół Nr 1, a współorganizatorem Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim. Patronatem honorowym konkurs objął Krzysztof Hetman Poseł do Parlamentu Europejskiego, który ufundował dla trzech laureatów nagrody w postaci wyjazdów studyjnych do Parlamentu Europejskiego, a dla pozostałych uczestników nagrody rzeczowe. Opieką naukową Konkurs objęło Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. W ramach eliminacji szkolnych do konkursu udział wzięło ok. 200 uczniów z 12 szkół ponadginazjalnych powiatów tomaszowskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego i zamojskiego. Do finału zakwalifikowało się 34 uczestników. W finale każdy z uczestników odpowiadał na 40 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Aby odpowiedzieć na pytania uczestnicy musieli wykazać się obszerną wiedzą o polskim ruchu ludowym od jego narodzin po czasy współczesne.

Po zakończeniu podczas gdy komisja sprawdzała prace wszyscy biorący udział oraz towarzyszący im opiekunowie dzięki uprzejmości p. Dorota Wujec nauczyciel historii tutejszej szkoły mogli zapoznać się z bogatą historią szkoły oraz zwiedzić Muzeum Szkolne.  Laureatami konkursu zostali:

1 miejsce – Sebastian Szwed (Zespół Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim)

2 miejsce – Karol Łysakowski (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie)

3 miejsce – Krzysztof Horniak (Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie)

Dodatkowo w laureaci z powiatu biłgorajskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego i zamojskiego otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez starostów z danego powiatu. Nagrody te zostały wręczone przez samych Starostów: Henryka Mateja – Starostę Zamojskiego, Kazimierza Pateraka – Starostę Biłgorajskiego oraz Jerzego Wereszczaka Wicestarostę Tomaszowskiego. W imieniu Starosty Hrubieszowskiego Józefa Kuropatwy nagrody wręczył Dyrektor Szkoły Leszek Bober. Konkurs wsparł finansowo również Wojciech Kawalec – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim. Po rozdaniu nagród wszyscy uczestnicy udali się na obiad. Konkurs przeprowadziła Regionalna Komisja Konkursowa składająca się z historyków Zespołu Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim: Tomasza Mikszyca (przewodniczący), Leszka Pienkosa i Doroty Wujec oraz Zespołu Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: Roberta Czyża, Elżbiety Joniec i Zofii Zięby.