Ranking zamożności gmin.

Ministerstwo Finansów co roku publikuje wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin (wskaźnik G). Stanowi to podstawę do obliczenia tzw. janosikowego, zarówno dla jego beneficjentów, jak i płatników. Podstawą wyliczeń resortu finansów na 2017 r. były dane o finansach gmin za 2015 r.
Wskaźnik gminny Gg, który odzwierciedla dochód podatkowy na jednego mieszkańca dla wszystkich gmin w kraju, oszacowano w tym roku na 1 596,67 zł. Najbliżej średniej krajowej ulokowała się Częstochowa, w której wpływy z podatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca to 1 597,53 zł.
Dochody powyżej średniej uzyskało 449 gmin (na 2478), w niektórych przypadkach znacznie przekraczając wskaźnik Gg. Rekordzistą pod tym względem jest gmina wiejska Kleszczów ( kopalnia węgla brunatnego), która osiągnęła najwyższe wpływy z podatków. Na jednego mieszkańca przypadło tam 34 825,79 zł. Najbiedniejszą gminą pod względem dochodów per capita okazała się Radgoszcz, gdzie podatki przyniosły 424,77 zł na głowę mieszkańca. Wśród gmin o najniższych dochodach znalazły się trzy inne gminy wiejskie: Lipnica Wielka w woj. małopolskim (433,53 zł), Rusinów w woj. mazowieckim (440,57 zł) oraz Ropa w woj. małopolskim (456,45 zł). W sumie w 11 gminach dochody nie przekroczyły 500 zł na osobę (trzy lata wcześniej było ich 64).
Gminy z terenu powiatu tomaszowskiego ulokowały się na następujących miejscach: 741-Łaszczów(1390,25 zł), 762-Miasto Tomaszów Lub.(1377,20 zł), 1017-Lubycza Król.(1251,00 zł), Telatyn(1110,34 zł), 1493-Tyszowce(1049,11 zł), 1573-Ulhówek(1018,32 zł), 1937-Jarczów(883,36 zł), 2065-Bełżec(836,33 zł), 2075-Krynice(829,31 zł), 2165-Tomaszów Lub.(793,83 zł), 2274-Rachanie(732,20 zł), 2426-Tarnawatka(602,83 zł), 2432-Susiec(586,14 zł).
Pełna lista 2478 gmin znajduje się na stronie:www.samorzad.pap.pl