IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP w Tomaszowie lubelskim.

Podczas spotkania 27.10.2016 r.  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tomaszowie Kazimierz Organista, przedstawił najważniejsze zadania realizowane w czasie ostatnich pięciu lat działalności. W dalszej części zjazdu głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelski, który  wysoko ocenił współpracę ze strukturami związku oraz władzami samorządowymi.
W obradach poza delegatami, przedstawicielami wybranymi na zjazdach gminnych uczestniczyli zaproszeni goście m.in.: Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie Marian Starownik, Dyrektor Biura OW ZOSP RP w Lublinie Tadeusz Szyszko, Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Piotr Zmarz, płk. w st. spocz. Mieczysław Skiba, władze samorządowe gmin i powiatu na czele ze Starostą Tomaszowskim Janem Kowalczykiem, przedstawiciele Policji Straży Granicznej i instytucji współpracujących z jednostkami straży pożarnych.
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tomaszowie Lubelskim ukonstytuowało się w następującym składzie.
1. Prezes-  Kazimierz Organista
2. Wiceprezes-  Piotr Krzych
3. Wiceprezes-  Jan Kowalczyk
4. Wiceprezes-  Szczepan Łasocha
5. Wiceprezes- Marian Hałka
6. Sekretarz-  Anna Skroban
7. Skarbnik-  Mieczysław Koziura
8. Członek Prezydium- ks. Stanisław Szałański
9. Członek Prezydium- Wojciech Żukowski
Komisję rewizyjną tworzą.
1. Przewodniczący- Krystyna Kudełka
2. Wiceprzewodniczący- Jerzy Zawiślak
3. Sekretarz – Piotr Pasieczny
4. Członek – Artur Sawiak
5. Członek – Ludwik Stopyra

mat. KPPSP w TL

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.