Informacja o realizacji budowy dróg powiatowych.

Aktualnie trwają prace przy realizacji zadania  pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej w zakresie przebudowy dróg powiatowych nr 3543L  Tomaszów Lubelski – Łaszczówka, nr 3542L Tomaszów Lubelski – Przeorsk, nr 3530L Jarczów – Korhynie o całkowitej długości 13,861 km” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Wartość projektu: ok. 7 000 000,00 zł, dotacja celowa: 3 000 000,00 zł.
Przebudowa w/w dróg powiatowych obejmuje między innymi roboty: rozbiórkowe, ziemne, przygotowawcze, zjazdy i miejsca postojowe, wykonanie jezdni, podbudowy,  nawierzchni, ścieżki rowerowe, pobocza, przepusty, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, kanalizacja deszczowa ,odwodnienie korpusu drogowego.
Po przebudowie będą to drogi jedno jezdniowe klasy L, kategorii ruchu KR2 o szerokości jezdni 5,5 m i nośności do 80 kN/oś.
Wykonawcą przebudowy jest PRDM sp. z o.o. Tomaszów Lubelski. Planowany termin realizacji do 20 października 2016 r.
Plan orientacyjny Tomaszów - Jarczów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.