Sesja Rady Powiatu

Przewodnicząca Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim zaprasza na Sesję Rady, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2016 roku /piątek/ o godzinie 1000 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 .

W porządku obrad przewidziano m.in.:

  1. Sprawozdanie Starosty Tomaszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok.
  2. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tomaszowskiego w 2015 roku.
  3. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu tomaszowskiego za 2015 rok.
  4. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Powiatu za 2015 rok.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

– wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Tyszowce w sprawie przekazania do      prowadzenia   przez Gminę Tyszowce zadania publicznego w zakresie oświaty,

– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Tyszowcach oraz wyrażenia zgody na   sprzedaż tych nieruchomości za cenę niższą niż ich wartość rynkowa,

– wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego   Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim za 2015 rok,

– przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie    w Powiecie Tomaszowskim na lata 2016-2020”.

-nadania sztandaru Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu im. Janusza  Korczaka        w Tomaszowie Lubelskim,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.