Konferencja „Wsparcie dla biznesu w powiecie tomaszowskim w zasięgu ręki”

„Wsparcie dla biznesu w powiecie tomaszowskim w zasięgu ręki” pod takim hasłem Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim wraz z Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim zorganizowali konferencję, której adresatami byli przedsiębiorcy, samorządowcy, organizacje pozarządowe oraz inni partnerzy rynku pracy działający na terenie powiatu tomaszowskiego.

Gospodarzami spotkania byli Pan Jan Kowalczyk – Starosta Tomaszowski oraz Pani Zofia Swatowska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim.

Konferencja zorganizowana została w celu poinformowania o możliwościach wsparcia przy zatrudnianiu osób bezrobotnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Jako pierwszy ze swoją prezentacją na temat nowych instrumentów wsparcia przedsiębiorców w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wystąpił Pan Rafał Sobiech – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Następnie Pan Mariusz Majkutewicz – Zastępca Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości przybliżył kwestie funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.

Kolejnym z prelegentów konferencji była Pani Małgorzata Sokół – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, która poruszyła kwestie pomocy dla pracodawców i ich pracowników, którą można uzyskać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz przybliżyła zagadnienia nowego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Podczas konferencji poruszono kwestie związane z planowanymi inwestycjami w powiecie tomaszowskim, które przedstawił Pan Józef Marynicz – Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

Ofertę instytucji otoczenia biznesu na przykładzie Agencji Rozwoju Roztocza Sp. z o.o. i Tomaszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przedstwili kolejno Pan Marcin Rechulicz – Prezes ARR i Pan Rafał Nędzyński – Prezes TIP.

Zagadnienia dotyczące lokalnego rynku pracy oraz propozycje jakie oferuje Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim dla pracodawców szczegółowo omówiła Pani Anna Kołaszewska – Zastępca Dyrektora PUP w Tomaszowie Lubelskim.

Jako ostatnia z prelegentów wystąpiła Pani Marta Fiodun z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu, która przedstawiła możliwości refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników.

Konferencja odbyła się 27 marca 2015 roku, w budynku Agencji Rozwoju Roztocza, który znajduje się przy ul. Łaszczowieckiej 9 w Tomaszowie Lubelskim. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim około 130 osób.

Foto: Katarzyna Wywrocka (www.wywrocka.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.