Sesja Rady Powiatu

Przewodnicząca Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim Teresa Chrastina zaprasza na obrady IV Sesji V Kadencji Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2015r. o godz. 11.00 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego. W porządku obrad przewidziano m.in.:

  •  sprawozdanie Starosty Tomaszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
  •  wybór biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego SP ZOZ
  •  uchwalenie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
  •  uchwalenie statutu powiatu
  •  przyjęcie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem badań lekarskich na potrzeby Powiatowej Komisji    Lekarskiej w 2015 roku
  •  delegowanie radnych w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
  •  zmiany w uchwale budżetowej na 2015 rok

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.