Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim w dniu 21.02. 2014 r. zatwierdził protokół Komisji Konkursowej  z rozpatrzenia ofert zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r. na terenie powiatu tomaszowskiego w formie wspierania wykonywanych zadań. Łączna kwota dotacji wynosiła 25 000 zł. W przewidzianym w konkursie terminie wpłynęły 2 oferty, Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe i  Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego.Oferta Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego nie była zgodna z rodzajem zadań określonych w ogłoszonym konkursie i została odrzucona.Zarząd Powiatu  dokonał wyboru oferty złożonej przez  Powiatowe Zrzeszenie LZS i postanowił wesprzeć zadanie pn. „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, organizacja Powiatowego Święta Sportu” kwotą 25 000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.