,,Srebrny Gryf”-edycja 2014

Regulamin wyróżnienia “SREBRNY GRYF 2014″

Nazwa wyróżnienia: “Srebrny Gryf”.
Obszar obejmujący zasięgiem wyróżnienie: Powiat Tomaszowski.
Organizator: Kapituła Wyróżnienia, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim.
Termin zgłoszeń kandydatów: 20 stycznia – 21 maja 2014 r.
Termin i sposób ogłoszenia wyników: Laureaci wyróżnienia, wyłonieni zostaną do 10 czerwca 2014 r.,
Wyniki zostaną umieszczone na stronie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim:
www.powiat-tomaszowski.com.pl,
Wyróżnienia wręczone zostaną na uroczystej gali w miesiącu czerwcu 2014 roku.
Cel:
Wyróżnienie szczególnie zasłużonych dla rozwoju powiatu tomaszowskiego oraz jego promocji
w kraju i poza granicami.
Odbiorcy:
Instytucje, organizacje, stowarzyszenia, firmy i osoby fizyczne /bez względu na charakter działalności/,
Zgłoszenia kandydatów:
Z wnioskiem o przyznanie Wyróżnienia “SREBRNY GRYF” mogą występować osoby fizyczne , prawne oraz nie posiadające osobowości prawnej.
Wniosek należy składać zgodnie z treścią wzorcowego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
Wniosek dostępny jest na stronie www.powiat-tomaszowski.com.pl
Jury – Kapituła wyróżnienia “Srebrny Gryf”:
* Przewodniczący – Przewodniczący Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.
*Wiceprzewodniczący – Starosta Tomaszowski.
*Sekretarz – Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Członkowie:
*Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów,
*Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Infrastruktury, Technicznej Powiatu,
*2 przedstawicieli organizacji pozarządowych,
*Laureaci wyróżnienia “Srebrny Gryf” z poprzedniej edycji.
Sposób wyboru laureatów: Laureaci konkursu wyłaniani są w drodze głosowania przez członków Kapituły.
Tryb Głosowania określa Kapituła.
W każdym roku przyznaje się nie więcej niż 3 wyróżnienia.
Wyróżnienie stanowi statuetka, plakieta i dyplom uznania.
Wręczenie wyróżnień odbywa się na uroczystej gali promocyjnej.
Laureaci mają prawo używać we wszystkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu
“Laureata Wyróżnienia SREBRNY GRYF “
Dokumentacja Wyróżnienia “Srebrny Gryf” prowadzona jest w Wydziale Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.
Do pobrania:
1.Ankieta-srebrny_gryf_2014
2.Wniosek-srebrny_gryf_2014

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.