Partnerstwo Naturowe

Powiat Tomaszowski wspólnie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny – liderem ,,Partnerstwa Naturowego” oraz gminami  z ,,Doliny Zielawy” (Wisznice, Jabłoń, Parczew, Podedwórze, Sosnówka) oraz gminami Łuków i Stanin uczestniczy w projekcie pn. „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu” realizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jednym z kluczowych celów projektu jest stworzenie rekomendacji rozwiązań systemowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000.

Profil Partnerstwa Naturowego jest związany z branżą energetyki odnawialnej. Partnerzy chcą stymulować rozwój lokalnej gospodarki, m.in. poprzez rozwój lokalnej mikroenergetyki i wykorzystanie biomasy odpadowej z przemysłu i rolnictwa do produkcji zielonej energii cieplnej i elektrycznej, rozwój ekoturystyki opartej na czystym środowisku, a także rozwój produkcji biomasy, w tym upraw roślin energetycznych przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz wykorzystanie terenów Natura 2000 i innych chronionych do produkcji biomasy oraz budowy i rozbudowy instalacji OZE.

W ramach projektu odbędzie się cykl 4 spotkań przedsiębiorców w Lublinie.Celem spotkań będzie przedstawienie informacji nt. możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 lub w jej sąsiedztwie oraz zainicjowanie współpracy przedsiębiorców w ramach Partnerstw Naturowych. Spotkania będą miały charakter warsztatowy, co umożliwi m.in. określenie potrzeb przedsiębiorców w zakresie inwestowania na obszarach chronionych i wypracowanie rekomendacji dla rozwiązań systemowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.