Obradował Zarząd Powiatu

Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, który odbył się w dniu15 listopada  2011 roku pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka przyjął informację dotyczącą zimowego utrzymania dróg w sezonie 2011/2012. Zarząd podjął również uchwały w sprawach:

1/ projektu wieloletniej prognozy finansowej,

2/ projektu budżetu powiatu na 2012 rok,

3/ zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wsparcia w Tomaszowie Lubelskim,

4/ zatwierdzenia Programu Działalności i Planu Pracy Ośrodka Wsparcia w Tomaszowie Lubelskim na rok   2012,

5/ wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ

    w Tomaszowie Lubelskim,

6/ wyrażenia zgody na zbycie samochodów osobowych,

7/ powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela   mianowanego.

W dalszej części obrad  Zarząd przygotował  projekty  uchwał Rady Powiatu w sprawach:

1/ uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi  i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku,

2/ zamiaru likwidacji internatu w Zespole szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim,

3/ zamiaru likwidacji internatu w Zespole szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim,

4/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

5/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.