Obrady Zarządu Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim 22 czerwca br. obradował Zarząd Powiatu. Obradom przewodniczył Starosta Jan Kowalczyk. Zarząd Podjął uchwały w sprawach:

udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności    jednostki organizacyjnej powiatu oraz  zaopiniowania zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych. W dalszej części obrad Zarząd wysłuchał informacji przedstawionej przez Dionizego Hałasę na temat zabezpieczenia usług zdrowotnych w powiecie tomaszowskim.

Zarząd przygotował też projekty  uchwał Rady Powiatu w sprawach:

  1. zatwierdzenia statutu SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim,
  2. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim za 2010 rok,
  3. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
  4. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze, informacji  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu planu finansowego  samodzielnego zespołu opieki zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury,
  5. udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnawatka,
  6. udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaszczów,
  7. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  8. zmian w budżecie powiatu na 2011 rok,

Na zakończenie obrad Zzarząd przyjął  plan pracy na II półrocze 2011 roku.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.