Obrady Zarządu Powiatu

W Starostwie Powiatowym w  Tomaszowie Lubelskim, 30 maja br. pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka obradował Zarząd Powiatu.

Zarząd podjął uchwały w sprawach:

 1. powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3  w Tomaszowie Lubelskim,
 2. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji programu specjalnego pt. „Młodość moim atutem” dla Dyrektora i zastępcy Dyrektora  Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim,
 3. uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim,
 4. przekazania sprawozdania finansowego,
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011,
 6. odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Sienkiewicza,
 7. drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnawatce oraz powołania komisji   przetargowej,
 8. drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubyczy Królewskiej oraz powołania komisji przetargowej.

Zarząd zatwierdził wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Tomaszowie Lub. przy ulicach- Wyspiańskiego, Bartłomowicza i Ściegiennego oraz w Rabinówce, gm. Tomaszów Lub.

Zarząd przygotował projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Rady Powiatu dotyczących m.in.:

 1. ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia,
 2. określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia wymiaru godzin dla pedagoga, psychologa, logopedy i nauczyciela doradcy metodycznego,
 3. powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim,
 4. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego,
 5. ustalenia wysokości opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z drogi i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym,
 6. zaopiniowania wniosku Starosty,
 7. udzielenia dotacji dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tomaszowie Lubelskim,
 8. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego  w Nowosiółkach,
 9. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła  w Łaszczowie,
 10. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii    Panny w Nabrożu,
 11. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętego Leonarda w Tyszowcach,
 12. udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska,
 13. udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec,
 14. udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski,
 15. zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną  w uchwale w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.