Ruszyła budowa Powiatowego Międzyszkolnego Centrum Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Lubelskim.

Przedstawiamy informację i wizualizację inwestycji realizowanej przez Powiat Tomaszowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś Priorytetowa VIII, Infrastruktura Społeczna

Inwestor: Zespół Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim

Lokalizacja inwestycji: Tomaszów Lubelski ul. Żwirki i Wigury 3,5 i 7 nr ew. działek 4,3/5 i 3/1

Powierzchnia obszaru zagospodarowania inwestycji: 60.537 m2
Dane liczbowe charakteryzujące obiekt:

 • powierzchnia użytkowa budynku podstawowego hali: 3331 m2
 • powierzchnia zabudowy budynku podstawowego hali : 2605 m2

Nawierzchnie projektowanych boisk (nawierzchnie syntetyczne):

 • nawierzchnie syntetyczne boisk wielofunkcyjnych o pow: 24 x 44  i 24 x 57m, boiska do piłki siatkowej 9 x 18m, bieżni okólnej 333 m i prostej 60 m: 5.735 m2
 • nawierzchnia boiska do piłki nożnej 90x 45 m (trawa syntetyczna  60 mm): 4.512 m2
 • nawierzchnia kortów tenisowych szt 2 w tym jeden zadaszony  (trawa syntetyczna 16 mm): 658 m2
 • projektowane utwardzenia i parkingi: 8693 m2

Termin realizacji zadania: 02.2011 r. –08.2012 r.

Wykonawca robót generalny wykonawca: „POLCOURT” Sp. Akcyjna Warszawa

Podwykonawcy:

 • roboty budowlano-montażowych: „INSTALBUD” Lubycza Królewska
 • nadzór inwestycyjny, doradztwo i konsultacje: „BUDROX” Sp. z o.o. Gostynin

Wartość  zadania inwestycyjnego: 16.451.871, 35 zł

Wartość robót budowlano-montażowych: 15.996.418,51 zł

Dofinasowanie 80 % z RPO WL, Infrastruktura Społeczna

wysokości – 13.161.497,08 zł

Projekt kompleksu Międzyszkolnego Centrum Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Lubelskim obejmuje budowę budyneku hali sportowo –widowiskowe j, obiekty sportowe zewnętrzne boiska wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, koszykówkę siatkówkę i tenis ziemny, boisko do gry w piłkę nożną, bieżnię okólną wokół boiska do piłki nożnej 333m, prostą 60m, skocznię w dal, rzutnie do kuli  oraz chodniki, place, drogi wewnętrzne , parkingi umożliwiające komunikację pomiędzy poszczególnymi projektowanymi obiektami i obiema placówkami oświaty.

Przedmiotowy obiekt będzie pełnił funkcję budynku dydaktyczno – sportowego, funkcjonalnie połączonego z istniejącym budynkiem szkoły oraz wykorzystywany będzie jako powiatowa hala sportowa, w której organizowane będą imprezy o charakterze masowym. Przejście ze szkoły zapewnione będzie poprzez projektowany łącznik .

Projektowany obiekt hali sportowej dzielić się będzie funkcjonalnie na 5 części:

 • holl wejściowy- część ogólnodostępna, do której należeć będzie: hall główny, szatnia wierzchniego okrycia, sanitariaty ogólnodostępne oraz klatki schodowe.
 • hala widowiskowo- sportowa. Na tą część składać się będzie główna hala sportowa wraz z widownią na 315 miejsc oraz galerią widokową. Na piętrze mieścić się będzie również bufet (kawiarenka) wraz z zapleczem magazynowym.
 • główne boisko  o wymiarach 24,09×44,12m i wysokości użytkowej 10,8m umożliwi rozgrywanie meczy piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, odbywanie ćwiczeń gimnastycznych oraz organizację imprez sportowych o charakterze masowym. Salę będzie można podzielić, za pomocą 2 przesuwnych kotar podwieszanych do konstrukcji dachu, na trzy w pełni niezależne jednostki. Dzięki czemu zajęcia w-f będą mogli odbywać się w trzech niezależnych grupach ćwiczących po ok. 20-25 osób każda.
 • zaplecze szatniowe- obejmie pomieszczenia szatni i natrysków oraz sanitariaty zgrupowane w 4 zespoły dla dziewcząt i chłopców, pomieszczenie trenera, sędziów, pomieszczenie pierwszej pomocy, magazyn sprzętu oraz pomieszczenie techniczne dostępne z zewnątrz.
 • łącznik- projektowany obiekt hali widowiskowo -sportowej połączony zostanie z istniejącą szkołą za pomocą łącznika wyniesionego w stosunku do hali i jej zaplecza.
 • część sportowo -rekreacyjna i odnowy biologicznej. Do tej części zaliczać się będzie zespół saun oraz pomieszczenie masażu wraz z zapleczem szatniowo -sanitarnym. Na tym samym poziomie znajdzie się siłownia, salka gimnastyczna i salka do tańca.

Na terenie zaprojektowano następujące elementy zewnętrzne wchodzące w skład kompleksu Międzyszkolnego Centrum Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Lubelskim:

 • bieżnię okólną licząca 333 m długości. Wewnątrz bieżni mieścić się będzie boisko do piłki nożnej o wymiarach 45x90m, rzut kulą, skocznię do skoku w dal długości 40m i szerokości 1,22 z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej oraz piaszczystym zeskokiem o wym. 2,75x9m, boisko do siatkówki o wym. 9x18m, oraz bieżnią (prostą)  100m –  6-torową.
 • bieżnia okólna ma posiadać 4 tory o szerokości 1,22 m każdy.
 • boisko wielofunkcyjne o wymiarach 57×23,5m. Na boisku wytyczono linie do: piłki ręcznej i siatkówki.
 • boisko wielofunkcyjne o wymiarach 27x44m. Na boisku wytyczone zostaną linie do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki.
 • miniamfiteatr.

Zaprojektowany kompleks przystosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych jak również spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego i użytkowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.