Projekt pn: „LUBELSKIE ASOCJACJE ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ W POWIATACH”

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie realizuje projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

LUBELSKIE ASOCJACJE ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ W POWIATACH”

Termin realizacji: 01.02.2011 – 31.01.2012

CEL

Wsparcie środowisk lokalnych wybranych 5 powiatów województwa lubelskiego (janowskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, tomaszowskiego, włodawskiego) w samodzielnym radzeniu sobie ze zmianami zachodzącymi w sferze gospodarczej i społecznej w latach 2011-2012.

PROJEKT ADRESOWANY JEST DO 50 PRZEDSTAWICIELI:

 • Samorządów gospodarczych oraz instytucji otoczenia biznesu,
 • Jednostek Samorządu Terytorialnego: Starostów, Wójtów i Burmistrzów,
 • Partnerów społecznych,
 • Organizacji Pozarządowych (NGO’s),
 • Instytucji rynku pracy,
 • Biznesu.

DZIAŁANIA

Spotkania informacyjne w powiatach – podczas których potencjalni uczestnicy projektu poinformowani zostaną o realizowanym projekcie oraz przybliżone zostaną zagadnienia związane z Zarządzaniem Zmianą Gospodarczą (3godz.spotkań w każdym z 5 powiatów),

Badania i analiza sytuacji w powiatach – eksperci przygotują i przeprowadzą analizy i badania w następujących obszarach:

 1. sytuacja na lokalnym rynku pracy,
 2. zakres i jakość współpracy podmiotów lokalnych,
 3. efektywność instrumentów stosowanych w zarządzaniu rynkiem pracy,
 4. potencjał gospodarczy powiatu,
 5. wysokość zarobków mieszkańców a jakość warunków życia w powiecie.
 6. liczby osób w wieku produkcyjnym, liczby zarejestrowanych firm i nakładów na inwestycje na gospodarkę powiatu,

Opracowanie Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą – opracowanie Strategii przez ekspertów realizowane będzie przy pomocy seminariów asocjacyjnych, podczas których wybrani przedstawiciele podmiotów lokalnych występować będą w roli konsultantów . W każdym powiecie odbędą się 4 weekendowe seminaria, na których poruszana będzie następująca tematyka:

 1. Wprowadzenie do sytuacji w powiecie i jej wpływu na gospodarkę i na asocjacje zarządzania zmianą gospodarczą,
 2. Zasady i etapy tworzenia Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą,
 3. Warsztaty tworzenia Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą.

Konferencje podsumowujące – po opracowaniu strategii powiatowych odbędzie się 5 konferencji (po 1 w każdym powiecie) na których zostaną przedstawione wypracowane Strategie, które stanowić będą dobre praktyki.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

 

Osoba do kontaktu: Katarzyna Małek – Koordynator projektu

Biuro projektu „Lubelskie Asocjacje Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiatach”

Ul. 1-go Maja 13/4, 20-410 Lublin

Tel./Fax.: 81 532 64 70, gsm: 503 110 093

LUBELSKIE ASOCJACJE ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ W POWIATACH

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.